JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sykepenger:

Ragnhild ble nektet sykepenger: Vant mot Nav i Høyesterett

– Dommen er et viktig signal til Nav, sier LO-advokat Rune Lium.

knut.viggen@lomedia.no

– Jeg synes jo vi hadde en god sak, men jeg hadde aldri vunnet fram uten den hjelpen jeg fikk fra forbund og LO, da hadde det stoppet med den første klagen, sier en glad Ragnhild Moe, på telefon fra Smøla der hun i dag bor.

I 2017 ble Moe delvis sykemeldt fra en av sine to deltidsstillinger. Det var snakk om en dag i uka på en 40 prosents stilling på kontoret hos broren, som driver eget firma. Hun regnet med å få utbetalt sykepenger for den tiden hun var borte fra jobb, siden kravet var at hun måtte være 20 prosent arbeidsufør.

Men lav lønn gjorde at hun ikke mistet mer enn 18 prosent av inntekten sin. Nav viste til sin egen tolkning av Folketrygdloven i form av et rundskriv og ville ikke betale ut sykepenger.

Hun ble både skuffet og overrasket da meldingen fra Nav kom. Da hadde allerede arbeidsgiver forskuttert sykepenger for 8 uker.

– Jeg var enslig forsørger og pengene betydde ganske mye for meg, sier Moe.

Lang saksbehandlingstid hos Nav: Ragnar har vært sykmeldt i snart ett år – venter fremdeles på sykepenger fra Nav

Klaget selv på avslaget

Hun klaget selv på avslaget og mente dette var urettferdig fordi hun var sykemeldt i den jobben hun tjente minst i.

I den andre deltidsjobben, hos Statkraft på Smøla, hadde Ragnhild Moe heldigvis en god hjelper, i tillitsvalgt Sigbjørn Sørlie. Han sørget for å bringe saken videre, først til distriktssekretær Stig André Heggem i Molde og så til forbundet og forbundssekretær Asghar Ali, før den havnet på bordet hos L0-advokatene.

Avslaget hos Nav ble opprettholdt i Trygderetten og i lagmannsretten i fjor ble det også et klart tap. Nav så ut til å ha sitt på det tørre.

Men Ragnhild, EL og IT Forbundet og LO syntes fortsatt de hadde en god sak og tok den videre til Høyesterett.

Forhandlingene ble gjennomført over to dager i oktober og onsdag 2. november kom dommen: Enstemmig medhold.

Moe ble uføretrygdet i 2019 etter mange års sykdom, men sier dommen er en stor oppmuntring for henne.

– Vi har registrert dommen i Høyesterett og vi trenger noe tid til å se nærmere på denne og hva den betyr for Navs praksis før vi kan uttale oss, skriver fungerende avdelingsdirektør i Ytelsesavdelingen, Liv Tove Espedal, i en epost til FriFagbevegelse.

Ann Jeanette måtte stoppe lånet da sykepengene ikke kom: – Fikk beskjed om at jeg kunne gå på «sosialen»

Seier for deltidsansatte

Rune Lium hos LO-advokatene har representert Moe i rettssakene.

Han mener dommen er et viktig signal til Nav om at praksis alltid må forankres i loven. Navs tilleggskrav om at også inntekten måtte være redusert med 20 % var ikke forankret. Selv om Nav og Trygderetten hadde praktisert et krav om minst 20 % inntektstap siden 1997, kom Høyesterett til at praksisen var lovstridig og dermed ugyldig.

– Graderte sykepenger brukes ofte ved en opptrapping fra full sykemelding for å la arbeidstaker gradvis komme seg tilbake i jobb. Dommen gjør at også deltidsansatte kan bruke gradert sykmelding ved opptrapping på samme måte som ansatte med en jobb. Dommen er derfor en viktig seier for deltidsansatte som har flere stillinger, sier Lium.

Det er flest lavtlønte og flest kvinner dette gjelder for.

Fikk du med deg denne? Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

Viktig med lokale tillitsvalgte

– Saken er et godt eksempel på hvor viktig det er at lokale tillitsvalgte støtter sine medlemmer når de mottar urimelige avslag. Det er veldig vanskelig å vinne fram mot Nav hvis man står alene. Rettslige prosesser er også svært kostbare, og få har råd til å bære den økonomiske risikoen ved å tape, sier Lium.

Selv om saken ble enstemmig tapt i lagmannsretten, sto EL og IT Forbundet bak medlemmet, og støttet ankesak for Høyesterett.

Linn (38) ble «naver»: – Jeg så et system hvor effektivitet er viktigere enn å hjelpe sårbare mennesker

– Nav må endre sin praksis

– Resultatet ble en dom som fører til at Nav må endre sin praksis for bruk av graderte sykepenger. I tillegg tolker jeg dommen som et signal til Nav og Trygderetten om at de kvalitetssikre at praksisen faktisk er i samsvar med loven. Jeg tenker at saken om fedrekvoter er et eksempel på en annen problemstilling hvor Nav har innfortolket frister som ikke klart følger av loven, sier Rune Lium.

Mye lest: Da Nav trakk Hege i uføretrygden, ble hun tvunget til å avbryte behandlingsoppholdet ved Blå Kors

– Bruk nettverket

Stig André Heggem, distriktssekretær i EL og IT Forbundet, er glad for dommen.

Stig André Heggem (arkivfoto)

Stig André Heggem (arkivfoto)

Leif Martin Kirknes

– Denne saken er jo et godt eksempel på at det lønner seg å være organisert. Jeg holder kurs for våre tillitsvalgte og den viktigste lærdommen de får, er at de ikke skal kunne alt om lovverket, men reagere på urettferdighet og bruke nettverket sitt til å hjelpe. I denne saken så var vi vel innom alle disse punktene, det var ikke en lovtekst eller skriv som ga noe klart svar, men det var både urimelig, urettferdig og opplevdes som en urett, sier Heggem.

Mye delt: Nav registrerer antall sekunder Lasse tar pause

Bygger organisasjon

Han ble først oppringt av tillitsvalgt Sigbjørn Sørli, deretter gikk saken fra han til forbundskontoret ved Asghar Ali og videre til LO Juridiske.

– Det er et apparat som både skal driftes, men også videreutvikles med kompetansepåfyll. Hadde Sigbjørn sagt til Ragnhild at han ikke visste og lagt vekk saken så hadde ikke denne seieren i Høyesterett blitt noe av, men for å få til en endring så må man bygge organisasjon, det er derfor Sigbjørn sammen med 19 andre tillitsvalgte brukte 2 dager på kurs for en måned siden, det er derfor vi har ansatte i forbundene og det er for dette medlemmene betaler kontingent, sier Heggem.

Han mener dette også er en lærepenge for staten.

– Også staten, som tapte denne saken, er avhengig av at det finnes aktører som passer på og holder de i ørene, da må man også passe på å si at en økning av fagforeningsfradraget er viktig og bidrar til en styrking av arbeidslivet og samfunnet da det gir fagbevegelsen styrkede muligheter til å ha en rolle som vaktbikkje mot staten, etter mitt syn er også staten tjent med det, sier Heggem.

Mye lest: Alenepappa Rune har kjempa i ti år for å bli trodd. Nå beklager Nav

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse