JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Togtilbud

Jubelen fra jernbanearbeiderne har stilnet: – Jeg er utrolig skuffet over regjeringen

Da Hurdalsplattformen ble lagt fram, for et drøyt år siden, var Ola Rune spent og forventningsfull. Nå er han bare oppgitt.
Togtrafikken på Østlandet hadde vært en politisk seier som hadde vært lett å innkassere, mener Ola Rune Kleiven.

Togtrafikken på Østlandet hadde vært en politisk seier som hadde vært lett å innkassere, mener Ola Rune Kleiven.

Morten Hansen

morten.hansen@lomedia.no

Oppgitt over det han opplever som klare løftebrudd.

– Jeg er utrolig skuffet over regjeringen. Spesielt skuffet er jeg over jernbanepolitikken som blir ført.

Ola Rune Kleiven, leder av Banepersonalets landsråd og medlem av forbundsstyret i Norsk Jernbaneforbund (NJF), har tatt fram Hurdalsplattformen.

Legger til rette for privatisering

Han viser til regjeringens samarbeidserklæring, hvor Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver følgende:

«Regjeringen vil føre en offensiv jernbanepolitikk for framtiden. Vi sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, og vil stanse den pågående anbudsutsettingen av jernbanestrekninger i Norge. Regjeringen vil gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanen med sikte på en mer helhetlig og oversiktlig organisering.»

– De fortsetter oppsplittingen av persontogtrafikken på Østlandet. Det er kanskje ikke blitt flere selskaper, men akkurat nå holder Flytoget på med å vokse seg større for å forberede seg på å ta over togtrafikken fra Vy. Det er å legge til rette for mer anbudsutsetting og privatisering, sier Kleiven.

Bakgrunn: Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Best mulig togtilbud

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård avviser i en e-post påstanden til Kleiven. 

– Målene for direktetildelingen er selvfølgelig ikke å legge til rette for mer privatisering og anbudsutsetting, men å legge til rette for et best mulig togtilbud på Østlandet.

Statsråden påpeker at regjeringen vil direktetildele disse togtilbudet.

– Det er motsatsen til konkurranseutsetting, privatisering og flere selskaper. Dette omfatter å vurdere begge de statlige togselskapene vi har i Norge. Både Vy og Flytoget har kompetanse og erfaringer som vi ønsker at Jernbanedirektoratet skal vurdere, fortsetter han.

For lite – for sent

Riktignok har regjeringen stoppet den planlagte konkurranseutsettingen av oppgaver innen drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur. Og på sensommeren startet Samferdselsdepartementet gjennomgangen av selskapsstrukturen.

Det er likevel ikke nok til å glede Kleiven. Han mener dette arbeidet burde startet idet samferdselsminister Nygård tok over nøklene til departementene.

– Det skjer for lite og for sent. Jeg er selvfølgelig veldig glad for at de stoppet anbudene av drift og vedlikehold. Men hvorfor gjorde de ikke samtidig noe med selskapsstrukturen på dette feltet? Den forrige regjeringen skilte ut Spordrift fra Bane Nor. Hvorfor er ikke dette reversert?

Han understreker at regjeringen har sjeldent god støtte fra de som jobber ute i sporet og fra LO-forbundene som organiserer de jernbaneansatte.

– Det er nok et eksempel på noe som ikke er kontroversielt og som kunne vært løst nesten med en gang regjeringen kom i arbeid. De har fått tydelige beskjeder fra grasrota i Spordrift som er våre medlemmer; Spordrift må inn igjen i Bane Nor-systemet på ett eller annet vis, fastslår Kleiven.

Statsminister Støre står på sitt: Oppsplitting er ikke løftebrudd

– Styrer etter kursen til Solberg-regjeringen

Han påpeker at regjeringen har flertall i Stortinget for den politikken de gikk til valg på.

Likevel konstaterer Kleiven at etterslepet på vedlikehold fortsatt er på stedet hvil, antallet selskaper er ikke blitt færre, og ingenting har skjedd med den bebudede organiseringen.

– Istedenfor virker det som om at departementet fortsatt styrer etter kursen Solberg-regjeringen satte. Det er for svakt. De har rett og slett ikke levert, sier Kleiven.

Samferdselsminister Nygård skriver i e-posten at Hurdalsplattformen legger opp til endringer som kan ha store konsekvenser, særlig for de ansatte som blir berørt.

Nygård viser til gjennomgangen av hele jernbanesektoren som er satt i gang.

– Beslutningene vi fatter må kunne stå seg over tid. Vi har derfor brukt tid på å kartlegge dagens situasjon med fordeler og ulemper og forstå konsekvensene av eventuelle endringer vi ønsker å gjennomføre. Det koster å reversere reformer. Vi har ønsket å få vurderinger av partene først. Vi har nå et beslutningsgrunnlag som vi tar sikte på å behandle før jul.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse