JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Togselskaper

Vy mister halvparten av togtrafikken på Østlandet

Flytoget får trolig ansvaret for den andre halvparten i samme område. Skjer det vil flere tusen ansatte bli berørt.
Hittil har Vy hatt ansvaret for all trafikk med lokal- og regionstog på Østlandet. Nå kan Flytoget få ansvaret for halvparten av dem.

Hittil har Vy hatt ansvaret for all trafikk med lokal- og regionstog på Østlandet. Nå kan Flytoget få ansvaret for halvparten av dem.

Flytoget

morten@lomedia.no

I dag har Vy ansvaret for all trafikk med lokal- og regiontog på Østlandet.

Men skal du reise med tog på Østlandet kan du fra desember neste år risikere å måtte forholde deg til to togselskaper.

For nå er det klart at Flytoget skal forhandle med Jernbanedirektoratet om de seks toglinjene i pakken som heter «Østlandet 2».

– Vi har valgt å invitere Flytoget til forhandlinger om å kjøre de gjenstående regiontogrutene på Østlandet. Flytoget har historisk sett en svært høy og stabil kundetilfredshet og har lykkes godt med å utvikle løsninger som gir en enkel reisehverdag for passasjerene, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Flere tusen ansatte vil bli berørt av en eventuell oppsplitting. Både konduktører og administrativt ansatte.

Men Jernbaneloven sikrer at de ansattes lønns- og arbeidsbetingelser videreføres gjennom såkalt virksomhetsoverdragelse.

Litt om bakgrunnen

Østlandet 2 er den samme anbudspakken som Solberg-regjeringen kalte for Trafikkpakke 5, og som samferdselsminister Nygård stoppet anbudet på.

I den inngår linjene Skien - Eidsvoll, Drammen - Lillehammer, Kongsberg - Eidsvoll, Drammen - Dal, Asker - Kongsvinger, Notodden - Porsgrunn (Bratsbergbanen).

Flytogtilbudet som Flytoget har i dag, holdes foreløpig utenom – men kan bli en del av avtalen senest fra 2028.

To selskaper

Dermed blir det to togselskaper som vil trafikkere området som har den desidert største persontogtrafikken i Norge.

I mai ble det klart at Vy skulle forhandle om «Østlandet 1», som består av linjene Spikkestad/Asker - Lillestrøm, Stabekk/Oslo S - Ski, Oslo S - Hakadal/Jaren, Stabekk - Moss, Oslo S - Mysen/Rakkestad, Oslo S - Ski, Oslo S - Halden og Oslo S - Gjøvik.

Avtroppende administrerende direktør i Flytoget, Philipp Engedal, sier til NRK at de er fornøyde med å komme seg til forhandlingsbordet.

– Vi i Flytoget er veldig glade for at vi nå får sette oss ned med Jernbanedirektoratet for å utvikle et bedre tilbud for de reisende med regiontog på Østlandet. Dette er noe vi virkelig ser fram til å ta fatt på, sier Engedal til NRK.

Jernbanedirektoratet tar sikte på å være ferdige med forhandlingene på begge pakkene senest juni neste år, og avtaleperioden vil gjelde fra desember 2023 og ti år fram i tid.

Lokfører Grethe: – Jernbanereformen har neppe spart staten for ei krone

– En øvelse med mye risiko

De to store forbundene på jernbanen, Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund, har hele tiden vært kritisk til oppsplittingen og konkurranseutsetting av togtrafikken.

De mener dessuten regjeringens videreføring av to trafikkpakker på Østlandet er et brudd på det som ble lovet før valget i fjor.

Forbundsleder i NJF, Jane B. Sæthre, stiller seg undrende til at Jernbanedirektoratet velger å splitte opp trafikken i og rundt Oslo.

– Det å eksperimentere med togproduksjonen i de viktigste transportkorridorene, hvor pendlerne er helt avhengige av jernbanen, er en øvelse med mye risiko. Ytterligere oppsplitting krever flere tog, flere ansatte og medfører flere grensesnitt og avklaringer mellom aktører, sier Sæthre.

Jernbaneforbundet mener en mest mulig samlet jernbane gir det beste og billigste togtilbudet til kunden.

– Når det er sagt må vi nå ivareta våre medlemmer på en best mulig måte. Virksomhetsoverdragelse og videreføring av lønns- og avtalevilkår, inklusive pensjonsordninger, opplærings- og bemanningskrav skal opprettholdes, sier Sæthre.

Mye delt: Togrenholdere og verkstedarbeidere er skuffet over regjeringen: – Vi er like konkurranseutsatt som før

To milliarder dyrere

Vy skriver i pressemelding at oppsplittingen vil føre til at stordriftsfordeler på opp mot to milliarder kroner vil bli borte.

Vys konserndirektør for tog, Erik Røhne, sier at samlet drift ville gitt effektiv og fleksibel bruk av tog og ansatte på tvers av togstrekninger på hele Østlandet.

– Realiteten er at vi nå får to statlige selskap som begge er for små til å hente ut stordriftsdriftsfordeler på jernbanen og investere i togtilbudet, sier Røhne.

Togtrafikken på Østlandet

I slutten av mars i år fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å inngå direktetildelte trafikkavtaler med enten Vygruppen eller Flytoget om togtilbudet på Østlandet, fordelt på to avtaler: Østlandet 1 og Østlandet 2. Prosessen skal sikre likebehandling av de to statlige selskapene.

Jernbanedirektoratet tar sikte på å sluttføre forhandlingene seinest i juni 2023. Trafikkavtalen skal ha en varighet på åtte år, med mulighet for forlengelse i to år.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Togtrafikken på Østlandet

I slutten av mars i år fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å inngå direktetildelte trafikkavtaler med enten Vygruppen eller Flytoget om togtilbudet på Østlandet, fordelt på to avtaler: Østlandet 1 og Østlandet 2. Prosessen skal sikre likebehandling av de to statlige selskapene.

Jernbanedirektoratet tar sikte på å sluttføre forhandlingene seinest i juni 2023. Trafikkavtalen skal ha en varighet på åtte år, med mulighet for forlengelse i to år.