JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KLIMA: Heikki Holmås har lansert sin klimabok, og oppfordrer blant annet fagbevegelsen til å ta grep for å komme videre mot det grønne skiftet.

KLIMA: Heikki Holmås har lansert sin klimabok, og oppfordrer blant annet fagbevegelsen til å ta grep for å komme videre mot det grønne skiftet.

Jan-Erik Østlie

Grønn omstilling og klimakamp:

Heikki Holmås trodde at klimaet kunne reddes med lavere utslipp. Det var før han hørte om badekar-metaforen

Denne uka relanserte Heikki Holmås boka si «Kloden brenner. Hva må gjøres?». Den tidligere SV-politikeren peker på staten og fagbevegelsen som essensielle aktører for å få til en grønn omstilling.31.08.2021
15:51
01.09.2021 11:25

nina.hanssen@lomedia.no

Midt under pandemien ga nemlig den tidligere SV-politiker og utviklingsministeren ut ei bok med oppfordringer og konkrete forslag til hvordan norske ledere kan ta et krafttak for klima.

Etter å ha lest noen linker fra Bill Gates klimabok og gjentatt badekarmetaforen, som både han selv og milliardæren bruker om klimakrisa, understreket Holmås at norsk fagbevegelse må ta lederskap i den grønne omstillingen som landet må igjennom.

Badekar-metaforen kan du lese om lenger nede i teksten.

Det var ikke tilfeldig at Mette Nord, leder i Fagforbundet, skrev forordet i boka som Nord mener både gir håp og ei bok som kommer med ti konkrete grep vi kan ta.

Partiene om grønn omstilling: Vi må ta av oljefondet for å sette fart i det grønne skiftet, mener Agenda og Manifest. Slik svarer partiene

Alle må gjøre alt

Holmås var glad for at sjefen for Unio, Ragnhild Lied, sammen med forbundslederne Jan Olav Andersen fra El & IT-forbundet og Kjersti Barsok fra NTL var til stede under lanseringen.

– Fagbevegelsen har spilt en sentral rolle for en viktig lønnsfordeling og krav om universelle velferdsordninger, og nå bør dere også være en ledende drivkraft for det grønne skiftet. For nå er det alvor, og vi har ikke noen valg. Alle må gjøre alt, og myndighetene må legge en konkret plan for hvordan de skal kutte utslippene nå, sa Holmås.

Han viste til et sitat fra Idar Kreutzer, som satt i ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, og som sa at «det vi vil ha mer av, må bli billigere, og det vi vil ha mindre av, må bli dyrere».

Badekar-metaforen

Holmås sier at han for 10 år siden tenkte at kampen for å stoppe de farligste klimaendringene handlet om å klare å skape et lavutslippssamfunn. Men det var først da han fikk høre badekarmetaforen at han forsto hva dette dreide seg om.

– På samme måte som hvor fullt et badekar er avgjøres av hvor mye vann du totalt har fylt i, avgjøres temperaturen i atmosfæren av hvor mye CO2 og andre klimagasser som har havnet der. Hvor mye tid du har igjen før badekaret blir for fullt, avhenger av hvor mye vann som kommer ut av kranen og hvor raskt du klarer å skru igjen. Men uansett hva du gjør, må du skru igjen helt til slutt, sa han.

Holmås skryter av norsk næringsliv som har tatt dette på alvor, og at det skjer mye innovasjon i Norge. Men minnet på at det var en finansminister fra SV, Kristin Halvorsen, som fikk igjennom å innføre en avgift på utslipp av NOX i sin tid.

– Pengene skulle gå inn i et fond som igjen gikk tilbake til næringslivet som kunne bruke midlene til omstillinger. Dette fondet har fungert godt og er en modell vi kan bruke mer, sier han.

Næringslivet trenger forutsigbare rammer framover og en aktiv næringslivspolitikk, la han til.

Aktuelt: Nå trenger vi en sterkere stat, mener en samlet venstreside i Norden

Staten må ta grep

En av de tillitsvalgte som var til stede var NTLs forbundsleder Kjersti Barsok.

– Det er en god bok, og jeg er enig med forfatteren som mener at skal vi lykkes i omstillinga, så må fagbevegelsen ha ei sterk og stødig hånd på rattet, sa Barsok.

Hun var også enig med Lied i at staten kan gjøre langt mer for å få fart på det grønne skiftet.

– Vi i NTL mener at om vi skal lykkes med å gjøre omstillinga både grønn og rettferdig, så må staten spille viktige roller i det. Vi har store forventninger til en rødgrønn regjering her, sa Barsok.

Kjersti Barsok, leder NTL.

Kjersti Barsok, leder NTL.

Jan-Erik Østlie

Offentlige anskaffelser må bli grønne

NTLs forbundsleder mener at for å få en skikkelig god omstilling må staten være en trygghetsskaper blant annet gjennom styrket arbeidslivslovgivning, den må prioritere ressurser til forskning og utdanning samtidig som staten gjennom ulike ordninger legger til rette for at privat næringsliv kan omstille seg.

Av de 10 grepene som Holmås foreslår i boka trekker Barsok fram grep 5: krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser.

– Over 80 prosent av våre medlemmer jobber i statlige virksomheter over hele landet. Så vi er ekstremt opptatt av hvilken rolle staten skal ha og hvordan staten kan bidra i den grønne omstillinga, sier hun.

– Staten må spille en rolle både som innovatør, trygghetsskaper og tilrettelegger dersom vi skal lykkes med å hindre klimakrisen i å vokse seg enda større, sa hun.

Debatt: «Jeg har vært LO-medlem siden jeg var 15. Hvert år øker skammen», skriver Emma

Klimafei for egen før

Barsok sa at de er opptatt av hva staten kan gjøre for å klimafeie for egen dør, men også hvordan staten kan påvirke.

– Staten kan også gjennom ulike ordninger legge til rette for at privat sektor kan og må satse i en grønnere retning. Da er anskaffelsene viktige, sier hun.

I dag er det slik at offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig.

– Det er store penger, og det er mange leverandører. For oss er det viktig at offentlig sektor ikke bare ser på pris i sine anskaffelser, for både lønns- og arbeidsvilkår og klima er viktige hensyn, sa hun.

Barsok etterlyser et taktskifte i klimakampen.

– Vi trenger aktiv næringspolitikk, og vi trenger mer stat – dette går for sakte. For oss i NTL er det ikke tvil om at vi trenger en rødgrønn regjering for å sikre at omstillinga blir både grønn og rettferdig, sa hun.

Også forbundsleder Jan Olav Andersen i El & IT-forbundet mener det haster med et regjeringsskifte.

– Boka til Holmås er både en god og pedagogisk viktig bok med konkrete råd vi bør følge. Vi i El & IT forbundet er glad for at han også skriver om betydningen av elektrifiseringen av Norge. Her trenger vi en konkret plan om elektrifisering av bransjer med klare mål og virkemidler, sa han.

Andersen mener det nå er et stort behov for en helhetlig og aktiv næringspolitikk og en skikkelig diskusjon på kraftbehov og hvordan vi kan produsere mer energi.

– Det haster med å redusere utslippene og vi trenger mer forskning også, sa han.

Jan Olav Andersen, leder i El & IT-forbundet.

Jan Olav Andersen, leder i El & IT-forbundet.

Jan-Erik Østlie

Rød kode

Ragnhild Lied fra Unio sa at boka til Holmås er enda mer aktuell nå etter at FNs generalsekretær varslet rød kode for menneskeheten da den siste rapporten fra FNs klimapanelet ble lagt fram.

– Det haster mer enn før, og politikerne må forplikte seg til å øke CO2-avgiften og sørge for at også staten krever grønne anbud og tydelige krav ved innkjøp framover, sa hun.

Ragnhild Lied, leder i Unio.

Ragnhild Lied, leder i Unio.

Jan-Erik Østlie

Forfattersønn

Og det var ikke tilfeldig at samtaleleder Trygve Svensson som vanligvis leder tankesmia Agenda leste Stig Holmås' hyllest til fagbevegelsen før han introduserte politikerne fra Ap, SV, Sp og MDG. For Heikki er nemlig forfattersønn, sønn av Stig Holmås. Men nå står sønnen på egne bein og har debutert med en alvorlig bok om noe som han selv brenner for, klimakampen.

I debatten etterpå var de rødgrønne ganske enige om målet og at det haster å kutte utslipp, men uenige om virkemidler. Alle var enige om at CO2-avgiften må øke raskt, men litt ulik holdning til vindmøller på land. Anne Beathe Tvinnerheim (Sp) mener Holmås' 10 forslag er realistiske og det er en god oppskriftsbok.

– Jeg etterlyste mer om sirkulærøkonomi i boka, men det er bra du pusher oss politikerne til å ta konkrete grep. Fagbevegelsen blir kjempeviktig i det grønne skifte, men vi må heller ikke glemme bøndene, sa hun.

MDGs representant var opptatt av å sette en sluttdato for oljen.

– Poenget med dette er at da kan vi legge en plan og har en klar ramme å forholde oss til, sa Arne Haabeth, bystyrerepresentant for MDG i Oslo.

DEBATT: Paneldebatt mellom politikere, ledet av Trygve Svensson (i midten).

DEBATT: Paneldebatt mellom politikere, ledet av Trygve Svensson (i midten).

Jan-Erik Østlie

Trepartssamarbeidom klima

Åsmund Aukrust (Ap) berømmet forfatteren og lovte at partiet hans vil gjøre alt for ta tak i klimautfordringene.

– Dette må vi gjøre sammen med partene i arbeidslivet og særlig i samarbeid med fagbevegelsen. I stedet for å snakke om sluttdato må vi snakke om startdato for å få fart i andre næringer og skape nye arbeidsplasser. Da trenger vi en aktiv stat og en regjering som fører en aktiv næringspolitikk, sa han.

Det var Kari Elisabeth Kaski (SV) enig i. Hun var glad for at valgkampen nå handler om klima og håper at stortingsvalget blir et klimavalg.

– Fagbevehelsen sitter med nøkkelen når vi skal fase ut oljen og bygge opp nye næringer, understreket også hun.

Politikerne understreket at det er viktig å jobbe systematisk og finne løsninger sammen med fagbevegelsen og bruke trepartsmodellen for å få til en rettferdig omstilling og skape nye arbeidsplasser.

Alle var enige om at det haster med å få ned utslippene raskest mulig og at Stigs sønn har forfattet et viktig bidrag i klimakampen vi står midt i.

31.08.2021
15:51
01.09.2021 11:25Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt


Flere saker