JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Klimadebatt i NTL:

NTL Sentralforvaltningen krever mer samarbeid om klima og miljø

Tillitsvalgte i NTL Sentralforvaltningen forplikter seg i en felles uttalelse å jobbe for å følge opp FNs 17 bærekraftsmål.
Kirsten Helene Teige, forbundssekretær i NTL.

Kirsten Helene Teige, forbundssekretær i NTL.

Kai Hovden

nina.hanssen@lomedia.no

NTL Sentralforvaltningen, som er en av de to største landsforeningene i Norsk Tjenestemannslag, startet sitt representantskapsmøte på Sørmarka onsdag. Her skal de debattere sitt eget handlingsprogram, uttalelse, forslag til NTLs landsmøte og avholde valg.

Etter en debatt om hvordan landsforeningen skal jobbe med klima og miljø, vedtok representantskapsmøtet en kraftfull uttalelse, der de tillitsvalgte forplikter seg jobbe for å følge opp FNs 17 bærekraftsmål.

NTLs forbundssekretær Kirsten Helene Teige holdt en presentasjon der hun oppfordret alle til å engasjere seg.

– Klima ikke er én sak, men det er rammen rundt alle saker. Det er rammen rundt arbeidslivet, rundt arbeidet og livet. Folk skal leve gode liv. Det er det vi jobber for. Ikke bare her i Norge, men i hele verden. Det er derfor vi i fagbevegelsen, og i NTL spesielt engasjerer oss i dette. Løsningen på klimakrisen handler om arbeidsplasser. Og om solidaritet, sa hun.

Teige er stolt av at NTL har vært en pådriver i klimadebatten og blant annet Broen til Fremtiden. Og siterte ITUC-leder Sharan Burrow: «Det finnes ingen jobber på en død planet».

Hun minnet oss om at dette først og fremst handler om vår felles planet.

Les også: NTL Sentralforvaltningen tar FNs «kode rød» på alvor

Handler om nåtiden

– Nå begynner det å gå opp for flere av oss at vi ikke snakker om framtida våre barnebarn og oldebarn, men oss og våre barn. Klimaendringene kommer ikke, de er her. Og det er vi menneskene som har skapt dem, sa hun.

Teige refererte til FNs klimapanels siste rapport, der konklusjonen er at hvis vi skal oppfylle Parisavtalen må vi ha umiddelbare kutt i klimagasser i alle sektorer. Utslippene må nå toppen før 2025, og deretter gå kraftig ned, sa hun.

Det ble deretter debattert litt rundt styrets forslag til uttalelse der de ble enige om at NTL Sentralforvaltningen vil jobbe for at statlige og private virksomheter setter vitenskapsbaserte natur- og klimamål i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.

Saken fortsetter under bildet.

KLIMA: NTL Sentralforvaltningen har store klima- og miljøambisjoner.

KLIMA: NTL Sentralforvaltningen har store klima- og miljøambisjoner.

Nina Hanssen

Kutte klimagassutslipp

«Dette innebærer for Norges del et kutt på minst 55 prosent fram til 2030. Norge må støtte EUs arbeid med å kutte klimagassutslipp og bli uavhengig av import av russisk olje og gass», heter det i uttalelsen som ble vedtatt. NTL Sentralforvaltningen sier videre klart at det vil jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel. Landsforeningen vil også at myndighetene fortsatt må jobbe for videre utbygging og oppgradering av jernbane.

«Vi må fortsatt arbeide for å flytte godstransport over til bane og sjø. Sjøtransporten har kommet godt i gang med elektrifisering, og dette bør fortsatt støttes av det offentlige», heter det videre.

Langtidsplan for rettferdig bærekraftig omstilling

NTL Sentralforvaltningen vil ha et vellykket bærekraftig og rettferdig skifte i Norge og vil jobbe for en langtidsplan for grønn infrastruktur og energi. NTL Sentralforvaltningen stiller seg videre bak Industriaksjonens krav om satsing på elektrifisering av norsk sokkel skal være basert på havvind, fremme industriutvikling som foredler naturressursene og tar hele landet i bruk innenfor kraftfordeling, næringsmiddelindustri, verftsindustri og nye grønne næringer.

I uttalelsen som alle stilte seg bak heter det at de ønsker å «gjenreise en helhetlig energipolitikk som sikrer nasjonal og demokratisk kontroll med kraften og kraftprisen, med sikte på å understøtte norsk industriutvikling og styrke rammevilkårene for norsk matindustri

Strømprisalliansen

Ifølge NTL Sentralforvaltningen må forbrukerne må vernes mot de sjokkprisene man opplevde vinteren 2021/22 og markedet må reguleres. Her heter det også i uttalelsen at «Norsk batteriproduksjon må slippe tollmurer mot Europa, eventuelt må europeiske produsenter møtes på tilsvarende måte. Vi må arbeide for at El-biler omsatt i Norge er produsert på norske batterier».

De mener den planlagte batteriproduksjonen i Norge er nede for telling, og at arbeidsplasser er i fare.

NTL Sentralforvaltningen sier videre i uttalelsen at de støtter Strømprisalliansens krav for å få tilbake strømprisene på et levelig og varig lavt nivå:

• Bærekraftig fyllingsgrad i våre vannmagasiner.

• Stans av krafteksport ved lav fyllingsgrad.

• At vi går ut av Acer og EUs energiunion.

• Fortsatt kraftsamarbeid med nabolandene våre.

• Forutsigbare langsiktige kraftpriser for industri og landbruk samt toprissystem for husholdninger. 

I tillegg ble det vedtatt flere uttalelser, der flere handlet om internasjonale forhold.

Det ble også vedtatt en uttalelse om å støtte Ukraina etter at Dag Roll-Hansen i NTL SSB som fortalte historien om Olga og hennes familie fra Ukraina som kom til Roll-Hansen som flyktninger.

Det ble også kåret noen vinnere fra NTLs vervekampanje, der NTL UDI og NTL Ruter har vervet flest medlemmer. Kampanjens vervevinner av elsykkel fikk Beate Christiansen fra Bufdir i Tønsberg.

Klima ikke er én sak, men det er rammen rundt alle saker. Det er rammen rundt arbeidslivet, rundt arbeidet og livet. Folk skal leve gode liv.

Forbundssekretær Kirsten Helene Teige i NTL

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse