JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Terskelen for opptjening av pensjon i staten senkes

I dag må du ha minst 20 prosent stilling for å tjene opp pensjon i Statens pensjonskasse. Nå vil regjeringen fjerne kravet.
Endringa kan tre i kraft fra 1. januar 2024.

Endringa kan tre i kraft fra 1. januar 2024.

Brian Cliff Olguin

guro@lomedia.no, anders@lomedia.no

Forslaget kom i fjor sommer, og fredag ble lovforslaget fremmet.

Stortinget vedtok i fjor at opptjening i private tjenestepensjonsordninger skal skje fra første krone og første dag.

Også i kommunal sektor er minstegrensen for rett til medlemskap fjernet. Dermed stod det igjen å fjerne kravet for de statsansatte, og det gjør regjeringen nå.

Dermed vil rundt 25.000 personer i små stillingsbrøker få pensjonsopptjening fra arbeidsgiveren sin.

Små stillingsbrøker

Regjeringa anslår at rundt 20.000 ansatte har stillinger på mindre enn 20 prosent i statlig virksomhet, høgskoler, universitet, grunnskole og videregående skole.

I tillegg er det rundt 2000 ansatte i apotekene og 2000 sykepleiere som har havnet under denne grensa.

– Endringen vil bety særlig mye for unge, studenter, kvinner, som oftere har små stillingsbrøker. Jeg mener det er naturlig og på tide at det blir pensjonsopptjening fra første krone og første dag også i lovfestet offentlig tjenestepensjon, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

Aktuelt: Nye satser for pensjon og trygd er klare

Et mer rettferdig system

Forslaget legger opp til at nå vil alle statsansatte få rett til pensjonsopptjening.

– Kravet om pensjon fra første krone har vært viktig for fagbevegelsen. I staten har vi hatt et unntak der ansatte i små deltidsstillinger ikke har fått pensjonsopptjening. NTLs landsmøte var opptatt av at det måtte rettes opp i denne uretten og nå blir det endelig rydda opp i dette. Vi er veldig glade for at regjeringa har hørt på oss og bidrar til et mer rettferdig pensjonssystem.

Det sier leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL), Kjersti Barsok.

Hun er veldig glad for forslaget og påpeker at dette er noe både LO, LO Stat og NTL har vedtatt i sine prinsipp- og handlingsprogram.

Ekspert: Mange ser seg blind på lønnsslippen, og glemmer pensjon

Kjersti Barsok, leder i NTL.

Kjersti Barsok, leder i NTL.

Ole Palmstrøm

– Slo veldig uheldig ut

Regjeringa foreslår også å oppheve en tilsvarende bestemmelse i pensjonsordningen for fosterforeldre i statlige beredskapshjem eller spesialisert fosterhjem.

I dag er det et krav om at godtgjørelsen skal utgjøre 20 prosent eller mer av godtgjørelse for et heltidsoppdrag.

Det foreslås også en opphevelse av bestemmelsen om at oppdragstaker som utfører annet arbeid mister retten til medlemskap i pensjonsordningen.

Leder i NTL skoler og institusjoner, Ingvild Denut, mener dette er en gladsak for medlemmene.

– Vi er veldig glade for at denne regelen, som slo veldig uheldig ut for hjemmene våre, nå er tatt vekk og at alle får pensjon fra første krone, sier Denut.

Hun sier at en av de største utfordringene i barnevernet i dag er å rekruttere og beholde godt kvalifiserte statlige beredskapshjem og spesialiserte hjem.

– Ved å oppheve bestemmelsen vil det kunne få positive virkninger for rekruttering, samt å beholde eksisterende oppdragstakere. Minstegrensa har medført at hjem som har ønsket å ta videreutdanning eller har en deltidsstilling ved siden av ikke har kunne det. Nå blir det lettere og mer fleksibelt å ta eller beholde annet arbeid eller studier, sier hun.

Mye lest: Karin mistet medlemskapet i folketrygden – til tross for at hun betalte skatt i Norge

Ingvild Denut, leder i NTL Skoler og institusjoner.

Ingvild Denut, leder i NTL Skoler og institusjoner.

Eirik Dahl Viggen

NTL Ung: Grensen har rammet unge og studenter

– Dette er en sak som opptar våre medlemmer. Minstegrensen som krever minimum 20 prosent stillingsbrøk for å få rett til medlemskap i Statens pensjonskasse har i særlig grad rammet unge og studenter med deltidsjobb eller sommerjobb. Vi er opptatt av denne problematikken, og har flere medlemmer som blir rammet av denne minstegrensen, sier John Magne Tangen leder i NTL Ung. 

Han mener det er viktig at regelverket blir harmonert med privat og kommunal sektor.

– Fjerningen av minstegrensen er viktig for at alle skal ha rett til pensjon fra første krone. Vi håper nå at Stortinget vil følge opp tilrådningen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, slik at vi har reell pensjonsoppsparing fra første krone for alle, fortsetter Tangen. 

John Magne Tangen, leder i NTL Ung.

John Magne Tangen, leder i NTL Ung.

Privat

Dette er forslaget

• Minstegrensa på 20 prosent av full stilling for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for apotekvirksomhet og så videre blir opphevet.

• Minstegrensa på 20 prosent av et heiltidsoppdrag for rett til medlemskap blir opphevet i pensjonsordning for oppdragstakere i statlige beredskapshjem eller spesialiserte fosterhjem. Bestemmelsen om at en oppdragstager som utfører annet arbeid, som svarer til 20 prosent eller mer av en heiltidsstilling, mister retten til medlemskap blir også opphevet.

• Endringa kan tre i kraft fra 1. januar 2024.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse

Dette er forslaget

• Minstegrensa på 20 prosent av full stilling for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for apotekvirksomhet og så videre blir opphevet.

• Minstegrensa på 20 prosent av et heiltidsoppdrag for rett til medlemskap blir opphevet i pensjonsordning for oppdragstakere i statlige beredskapshjem eller spesialiserte fosterhjem. Bestemmelsen om at en oppdragstager som utfører annet arbeid, som svarer til 20 prosent eller mer av en heiltidsstilling, mister retten til medlemskap blir også opphevet.

• Endringa kan tre i kraft fra 1. januar 2024.