JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ansatte i staten:

Tillitsvalgte i staten krever mer innflytelse og innsyn

NTL forventer en full gjennomgang av statens arbeidsgiverpolitikk dersom det blir en ny regjering etter valget.
KOMPETANSGAP: Ashna Sablagi, leder i NTL IMDI er lite imponert over Solbergregjeringens håndtering av statsansatte.

KOMPETANSGAP: Ashna Sablagi, leder i NTL IMDI er lite imponert over Solbergregjeringens håndtering av statsansatte.

Nina Hanssen

nina.hanssen@lomedia.no

– Nå har våre folk fått nok av de omfattende endringene statens arbeidsgiverpolitikk under den borgerlige regjeringen. Nå bråhaster det med ny regjering med en annen kurs, sa NTL-leder Kjersti Barsok da hun inviterte til webinar om statlig arbeidsgiverpolitikk forrige uke.

NTL-leder Kjersti Barsok sa at deres tillitsvalgte i statlige virksomheter har rapportert om tøffere forhold for deres medlemmer etter ostehøvelkutt og stadige innstramminger og endringer.

– Det er langt tøffere å være tillitsvalgt nå som regelverket er svekket og det er mer uoversiktlig. I tillegg ser vi at de som går av med pensjon eller sluttpakker ikke blir erstattet, så presset er større på de som blir igjen, sa hun.

UTÅLMODIG: Forbundsleder Kjersti Barsok vil ha ny regjering

UTÅLMODIG: Forbundsleder Kjersti Barsok vil ha ny regjering

Nina Hanssen

Haster med gjennomgang av loven

Forbundssekretær Guro Vadstein i NTL understreket at det har vært en høy omstillingstakt i staten og at slike omstillinger sliter på folk ettersom det ikke er omstillinger til det bedre. Ifølge Vadstein hadde Solbergregjeringen et enormt hastverk med å endre tjenestemannsloven i 2017 og erstattet den med statsansatteloven med en svak prosess som NTL var svært kritisk til.

– Jeg mener det er et sterkt behov for å ha en full gjennomgang av denne loven og se hvordan dette blir praktisert, sa hun på webinaret med et tyvetalls deltakere.

Reformering av Nav: Nav-ansatte i samme jobb kan ha 80.000 i lønnsforskjell. Her er endringen Silje (33) vil ha

Krever mer innflytelse og innsyn

Vadstein minnet om at de ansattes representanter og tillitsvalgtes innflytelse gir en ekstra trygghet og bedre prosesser i forbindelse med ansettelser, men da må det være reelle forhandlinger og gode rutiner og regelverket må følges. Endringer under Solbergregjeringen har ført til svakere innflytelse og en redusert påvirkning og innsyn som bekymrer dem. Blant annet er det ikke innstillingsråd lenger og muligheten til mindretallsanken er borte.

– Arbeidsplassene preges av usikkerhet og utrygghet og folk blir redde for fremtiden. Det er ikke bra, sa hun.

I tillegg er det mye midlertidige ansatte og bruk av tilkallingsvikarer i staten samt at det er blitt enklere for staten å si opp folk.

– Vi ser også at en del statlige oppgaver blir utført av konsulenter som jobber i firmaer med elendige arbeidsforhold, sa hun.

Guro Vadstein i NTL mener det haster med å revidere statansatteloven

Guro Vadstein i NTL mener det haster med å revidere statansatteloven

Nina Hanssen

Uenige om det meste i Nav

Torgeir Homme, nestleder NTL Nav, sa at omstilling fra ulike vinkler vært stadig tilbakevendende tema i deres møter med arbeidsgiver de siste årene.

– Vi har merket en arbeidsgiver med stor iver etter å slå sammen enheter, og som har vært trygge på at det de gjennomfører er ønsket av politikerne, sa han.

Homme sa det var særlig gjennom 2019 før Koronapandemien kom at de hadde time etter time om omstilling og mulig nedbemanning i Nav.

– Det har vært veldig krevende prosesser, siden vi har opplevd så sterk uenighet på de fleste områder. Vi er uenige om behovet for nedbemanning, selve grunnlaget for å diskutere andre elementer. Arbeidsgiver ville egentlig ikke ha en sånn overordna drøfting først engang, så det måtte vi kreve og insistere på, sa han.

I tillegg sa Homme at de også er uenige om utvelgelseskrets, utvelgelseskriterier og også uenige om akseptabel pendleravstand. NTL og Nav er også uenige om virkemidler og NTL er uenige om hvordan arbeidsgiver legger opp løpet for å finne annen passende stilling.

– Vi mener at arbeidsgiver ikke legger opp til å gjennomføre omstillinger på en god måte, sa han. Homme minner om at de har hatt reduksjon i antall forvaltningsenheter, sammenslåinger av NAV-kontor og reduksjon i antall kontaktsenter.

– I alle disse prosessene sitter det enkeltmedlemmer med behov for oppfølging og bistand. En ting er lov og avtaler, en annen ting er støtte og trygghet. Det er tett og tøft og mange av våre sentralt frikjøpte tillitsvalgt har brukt mye tid på dette, sa han.

På innsida av Nav: Nav-ansatte Thomas (43): – Noen ganger går kritikken inn på meg

Kompetansegap i IMDI

Ashna Sablagi, leder i NTL IMDI kunne også fortelle om dårlige prosesser der han mener politikerne har styrt nedleggelser uten samhandlinger med de tillitsvalgte. Før hadde IMDI et hovedkontor i Oslo og 6 regionkontor. I dag er det kun to kontorer igjen i Oslo og i Narvik. Ifølge Sablagi ble avgjørelsen om å legge ned regionkontorene i IMDi tatt av Kunnskapsdepartementet.

– Jeg mener staten bør ta vare på sine ansatte i omstillingsprosesser på en bedre måte. IMDis ansatte opplevde ikke det, da prosessen som følge av regionreformen var forhastet og lite fleksibelt, sa han.

Sablagi etterlyser mer involvering og lengre frister i prosessen.

Ifølge lederen i NTL IMDI har de mistet mellom 40–45 dyktige medarbeidere i denne prosessen. Sablagi sier at de som ikke kunne flytte ble oppsagt og alt bar preg av hastverk uten å tenke på langvarige konsekvenser. Outsourcing av oppgaver fra virksomhetene og flytting av statlige arbeidsplasser skaper utrygghet rundt statsansattes arbeidsforhold.

Nå er de tillitsvalgte i LO-forbundet lei av dårlige prosesser og krever en kursendring der de ansatte blir lyttet til.

Mye lest: Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer

De rødgrønne lover ny kurs

– Det er tankevekkende å høre om deres opplevelser og dere skal vite at vi stemte imot statsansatteloven i 2017, sa Rigmor Aasrud fra Ap, som var invitert til å kommentere innleggene.

Hun minnet om at partiet i sitt program har forpliktet seg til en tillitsreform i offentlig sektor.

– Trepartsamarbeid blir bare festtale hvis ikke partene samarbeider. Vi vil gi større tillit og lytte til de ansatte og også løfte lederutdanningen i statlig sektor. Både ansatte og ledere trenger et kompetanseløft for fremtidens arbeidsliv, sier hun.

Hun lovte samtidig å ta et oppgjør med markedstenkningen i styringen av offentlig sektor. Også Karin Andersen fra SV lovte en kursendring hvis de kommer i regjering.

– Jeg mener staten skal ha gullstandard når det gjelder arbeidsplasser og medbestemmelse og her skal den norske samarbeidsmodellen være en forutsetning. Vi må sette oss ned til dere og finne ut hvordan vi skal forbedre loven, sa hun.

Også hun mener lederne i staten trenger en omskolering for å legge om kursen.

Andersen synes det er trist at IMDIs fagmiljøer er nedlagt og flyttet på da hun mente det var viktig å ha flere kompetansemiljøer. Både Andersen og Aasrud lovte at de vil sørge for en endring for å trygge statlige ansatte.

Kjenner seg ikke igjen

Heidi Karin Nakken, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, minner om at statsansatteloven, som ble vedtatt i juni 2017, skal legge til rette for å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere i statlige virksomheter.

– Loven fulgte opp de omforente anbefalingene fra tjenestemannslovutvalget, sier hun.

Hun minner om at utvalget var sammensatt både av representanter for arbeidsgiverne i staten, og for de ansattes organisasjoner representert ved de fire hovedsammenslutningene i staten.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken mot prosessen rundt loven. I tillegg til at organisasjonene deltok i lovutvalget og fikk lovforslaget på høring, var det også dialog mellom den politiske ledelsen i KMD og hovedsammenslutningene før lovforslaget ble lagt fram. Loven gir ansatte i staten fortsatt sterkere rettigheter enn det som gjelder i arbeidslivet ellers. Beslutning om ansettelse skal for eksempel tas av et kollegialt organ, ikke av arbeidsgiver alene, sier hun.

Når det gjelder kommentarer om omstilling sier hun at det er den enkelte virksomhet som må svare for omstillingsprosesser hos seg.

Nakken sier at KMD har, i samråd med hovedsammenslutningene i staten, gitt ut retningslinjer for personalpolitikk ved omstillingsprosesser. Her gis det ganske detaljerte retningslinjer for hvordan omstillingsprosesser skal gjennomføres.

– Det er en grunnleggende forutsetning at omstillinger i staten skjer i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Det er gjennom godt samarbeid mellom partene at man få til en inkluderende og stimulerende personalpolitikk. Medbestemmelse fra tillitsvalgte er helt grunnleggende for å få til gode prosesser og gode resultat. Det er også viktig at den enkelte ansatte gis medvirkning. Gode offentlige tjenester forutsetter medbestemmelse for ansatte og deres tillitsvalgte, høy produktivitet og trivsel blant arbeidstakerne, sier hun.

HTML Hva vil partiene med Nav

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse