JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Marie von Krogh

Arbeidsmarkedstiltak på anbud

Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer

Dagens bransje hvor arbeidsrettede tiltak fra Nav settes ut på anbud, er ikke bærekraftig, mener tidligere jobbkonsulent.29.10.2020
10:23
29.10.2020 10:27

hanna.skotheim@lomedia.no

Filip er sliten. De siste dagene har han jobbet flere timer overtid, men han kan ikke ta seg fri. Da blir han ikke ferdig med alt han skal gjøre. Overtidstimene hoper seg opp.

Bare i løpet av det halve året Filip jobber i bedriften, er det mange ansatte som slutter. Til slutt blir han en av dem.

– Vi ble mer presset på tid og ressurser, sier han til Fontene.

Måtte følge opp flere på kortere tid

Filip, som kun ønsker å bli omtalt med fornavn av hensyn til tidligere og sin nåværende arbeidsgiver, ser tilbake på tida som jobbkonsulent i bedrifter som gjør tjenester for Nav. Han er utdannet sosionom og har jobbet i to ulike bedrifter, men med samme arbeidsoppgave: Å avklare arbeidsevnen til folk og hjelpe dem tilbake til arbeidslivet. Han likte jobben. Problemet var bare at det i jobb nummer to ble forventet at han skulle følge opp flere personer på kortere tid.

Filip fikk også beskjed om at porteføljen med dem han skulle hjelpe, måtte være full til enhver tid.

(Saken fortsetter under bildet)

Filip tror arbeidspresset er blitt høyere både fordi Nav har et kontrollbehov, men også for å luke ut useriøse aktører som bransjen tidligere har vært preget av.

Filip tror arbeidspresset er blitt høyere både fordi Nav har et kontrollbehov, men også for å luke ut useriøse aktører som bransjen tidligere har vært preget av.

Marie von Krogh

Økt press

Før var det Nav selv som avklarte folks arbeidsevne og sto for oppfølgingen. I dag er den jobben satt ut til bedrifter, også kalt tiltaksleverandører. I 2015 bestemte nemlig regjeringen at bedrifter skulle konkurrere om hvem som skulle få hjelpe folk ut i arbeidslivet. Filip mener konkurransen har fått negative konsekvenser for de ansatte. Dette bekrefter også en annen ansatt i bransjen. Vedkommende ønsker å være anonym, men sier:

– Jeg kan bekrefte at ansatte føler på mer press som følge av anbudsutsetting på grunn av mindre tid. Jeg vil legge til at det oppleves som at anbudene også medfører sterkere detaljstyring av arbeidet.

Blant de tjue bedriftene som er store på arbeidstiltak, er det flere som bekrefter overfor Fontene at ansatte har følt på et press. Det sier også Nav og avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien:

– Vi hører både fra tiltaksarrangører og fra tiltak i egen regi at jobbkonsulentene føler seg mer presset. At de skal følge opp mer og raskere ut ifra de samme rammebetingelsene. Men sånn er det med økt oppmerksomhet på at tjenestene skal bli så gode som mulig. Da blir prioriteringene tydeligere.

Aktuelt: Mange arbeidsløse vil kanskje aldri komme tilbake i jobb. Ny forskning viser hvordan koronaen kan sette varige spor

(Saken fortstter under bildet)

Jan Erik Grundtjernlien, avdelingsdirektør i Nav.

Jan Erik Grundtjernlien, avdelingsdirektør i Nav.

Hanna Skotheim

Tiltak ble satt på anbud

Tidligere var det slik at arbeidsledige som gikk i et avklarings- eller oppfølgingstiltak og skulle få prøve seg i jobb, gjorde det utenfor det ordinære arbeidslivet. Men da forskning viste at mer bruk av det virkelige arbeidslivet ga bedre resultater, ble disse tiltakene satt ut på anbud. Avklaringstiltak betyr at man skal vurdere arbeidsevnen til en person, og oppfølgingstiltak betyr at man skal følge opp personen ute i arbeidslivet.

Når tiltakene anbudsutsettes, skal bedriftene hvert fjerde år levere en løsningsbeskrivelse som svarer på det Nav krever. Beskrivelsen opplyser blant annet om hvor mange deltakere de mener hver jobbkonsulent skal ha og hvor mye tid de skal ha med dem. Denne informasjonen er unntatt offentligheten og derfor har ikke Fontene opplysninger om nøyaktige detaljer. Nav kan imidlertid informere om at den faglige anbefalingen på antall deltakere på oppfølgingstiltaket i egen regi er mellom 12 og 20. Så godt som ingen har mer enn 20.

I bedriftene Filip jobbet var det forventet at han først skulle følge opp åtte, så 12 og til slutt ble han tilbudt en jobb hvor han skulle følge opp 15. Tiden han fikk til å gjøre jobben på ble mindre jo flere deltakere han fikk.

Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

Bedre kvalitet?

Årsaken til at regjeringen satte flere arbeidsrettede tiltak ut på anbud, var at de ønsket økt mangfold, flere ideelle leverandører, forenkling av forvaltningen, lavere pris og bedre kvalitet. Flere rapporter viser imidlertid at regjeringens ønsker ikke nødvendigvis er innfridd.

Ja, prisene har blitt lavere, men i stedet for et økt mangfold av leverandører, har det blitt flere kommersielle og færre ideelle. Flere er skeptiske til om kvaliteten er blitt bedre. En fersk analyse gjort av analyseselskapet Proba viser at resultatet blir bedre når Nav selv følger opp jobbsøkere. Men det koster mye mer enn når samme oppgave gjøres av eksterne tiltaksleverandører.

Nav sier at de er mer opptatt av kvalitet enn pris og har i de siste anbudsrundene vektet kvalitet over pris med forholdene 70/30. Likevel høres pris viktig ut basert på den ferske analysen.

Avdelingsdirektør i Nav, Jan Erik Grund-tjernlien, kjenner seg ikke igjen i at Nav prioriterer pris over kvalitet. Han forklarer at tallene ser slik ut fordi de har vært i en oppstartsfase.

– Vi har vært opptatt av å jobbe etter metodisk riktige prinsipper og har derfor hatt kostnader knyttet til implementering av praksis og opplæring av jobbspesialister i etaten. Tallene Proba viser til, baserer seg på årene 2018 og 2019. Vi har indikasjoner på at kostnadene nå går ned, og dette følger vi med på.

Grundtjernlien legger til at de fortsatt gjør noen tiltak selv, nettopp fordi det har gitt gode resultater.

Denne skaper debatt: Nav anklager lege for å legge til rette for trygdemisbruk

Pris blir viktig

Til tross for at Nav sier de vekter kvalitet over pris, tror konsernsjef i tiltaksleverandøren A2G Kompetanse, Øyvind Bratshaug, at pris likevel kan få en del å si.

– Ettersom leverandørene blir flinkere til å skrive tilbud, blir pris likevel viktig. Dermed blir de ressursene som skal legges til grunn for tilbudet, satt under press. Personell er en del av dette.

Bedriften har erfart at kvaliteten har økt samtidig som det er press på lønns- og arbeidsvilkår. Bratshaug forklarer utviklingen slik:

– Det er dekning for å hevde at leverandørene leverer mer enn tidligere og at lønnsutviklingen trolig er lavere enn i bransjer det er naturlig å sammenligne seg med. Dette er drevet av rivalisering i leverandørmarkedet. På lengre sikt er det grunn til å forvente at kvaliteten svekkes. Samtidig kommer det an på hvordan konkurransen utvikler seg over tid.

Konkurransen har med andre ord ført til at det å vinne er det viktigste. Da blir prisen fort viktigere enn kvaliteten.

Mye lest: Krever kartlegging av selvmord blant uføre og ledige som strakstiltak

Vil ikke leve i usikkerhet

I 2018 var Fretex Jobb og Oppfølging AS den største leverandøren av arbeidsmarkedstiltak til Nav. Dette kan derimot fort snu. Taper en leverandør anbudskonkurransen, må den inn i nye konkurranser om kontrakter hvert fjerde år.

Dette er en av grunnene til at Toril Gogstad, administrerende direktør i tiltaksleverandøren Fønix, er skeptisk til dagens anbudssystem.

– Hvert fjerde år står ansatte i fare for å bli sagt opp hvis bedriften taper anbudet. Vi mister mange dyktige ansatte de siste månedene i en anbudsperiode. De vil ikke leve i usikkerheten og finner en annen og tryggere jobb.

(Saken fortsetter under bildet)

Toril Gogstad, administrerende direktør i tiltaksleverandøren Fønix.

Toril Gogstad, administrerende direktør i tiltaksleverandøren Fønix.

Privat

Gogstad mener vi trenger et mer forutsigbart innkjøpssystem for Nav og for jobbspesialistene.

– Vi investerer mye i kompetansebygging av de ansatte for å levere tjenester av høy kvalitet til arbeidssøkere. Det er ikke samfunnsmessig lønnsomt å få en så stor turnover hvert tredje eller fjerde år på grunn av usikkerhet i ansettelsesforholdet. Når en bedrift taper et anbud, er det ikke andre arbeidsoppgaver. Da er oppsigelse løsningen. Som arbeidsgiver er det heller ikke greit å måtte tilby dyktige ansatte så dårlige arbeidsbetingelser.

– Kjenner du deg igjen i at det er blitt mer press på jobbspesialistene?

– Både ja og nei. Vi gjør det forutsigbart for de ansatte fordi vi hyrer inn midlertidige ansatte når volumet øker. Raske svingninger i volum er krevende. Det gjør at vi må leie inn midlertidig arbeidskraft for en kort periode og så kaste dem ut igjen når volumet synker. Det gir ikke kvalitet.

Overlege: – På sitt verste gjør Nav folk sykere

«Trangere» rammer

Selv om anbudsutsettingen har ført til lavere pris, understreker avdelingsdirektør i Nav at det er kvaliteten som er viktigst.

– Vår vekting av kvalitet og pris gir et tydelig signal om at man ikke skal jage de billigste tilbudene. Hadde vi bare fokusert på pris, hadde vi ikke klart samfunnsoppdraget vårt som er å gjenreise Aen i Nav, altså hjelpe folk tilbake til arbeidslivet. Da må vi ha tiltak med god kvalitet, sier Grundtjernlien.

Når Nav inngår en avtale med en leverandør er det med bakgrunn i leverandørens tilbud. Dette vektes og vurderes opp mot tildelingskriteriene, som er blant annet kvalitet, faglig innhold og pris.

– Det kan medføre at en leverandør har gitt seg selv «trangere» rammer for å forsøke å vinne konkurransen, sier Grundtjernlien.

– Hvordan kan du forklare at det har blitt flere deltakere per jobbspesialist i enkelte tilfeller?

– Det kan enkelte steder være en oppfatning om at bare man jobber litt smartere, klarer man å følge opp en deltaker til.

Fått med deg denne? Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

Trenger mer tid

Sosionom Filip har også fått tilbud om jobb i en bedrift som tilbyr oppfølging. Der var kravene 15 deltakere og ti timer per måned med hver enkelt deltaker.

– Det betyr at du vil kunne rekke over alle deltakerne hvis du har en arbeidsuke på 37,5 timer. Men da skal det til gjengjeld ikke oppstå noen forsinkelser eller avvik.

(Saken fortsetter under bildet)

– Med så høyt press på tid, får ikke folk den oppfølgingen de trenger, sier Filip.

– Med så høyt press på tid, får ikke folk den oppfølgingen de trenger, sier Filip.

Marie von Krogh

Filip fryktet at han ville jobbe seg i hjel og takket nei til jobben. Det betyr ikke at han har noe negativt å si om bedriftene han har jobbet for.

– Jeg opplever at ledelsen i bedriftene også ønsker å levere gode tjenester til det beste for deltakerne. Men de lider nok under de samme rammene fra Nav som jobbkonsulentene gjør. Så det er nok systemet som må gjøres ansvarlig her.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

– Jeg tror jeg må vente og se hva som skjer.

Regelendring: Fra nyttår får permitterte og arbeidsledige flere tusen kroner mindre å leve av i måneden

Lokale variasjoner

Mens daglig leder i Fretex Jobb og Oppfølging opplever lokale variasjoner, sier Nav at det ikke er mulig.

Daglig leder i Fretex Jobb og Oppfølging AS, Dag Atle Meinich-Bache, opplever at Nav er blitt strengere på sin øvre ramme for hvor mange deltakere hver jobbkonsulent kan ha i sin portefølje.

– Det tror jeg de har blitt etter at kontroller har avdekket at enkelte har hatt for mange deltakere, sier han.

Meinich-Bache opplever imidlertid stor lokal variasjon rundt omkring i Norge på hvordan Nav praktiserer tiltakene.

– Vi opplever at Nav i noen fylker er strenge på kontroll og passer på antall deltakere per jobbkonsulent. Andre steder fokuserer de mer på resultatskapning, som er antall mennesker ut i jobb.

Nav svarer at det ikke kan være urimelige store forskjeller.

– Vi har nasjonale kravspesifikasjoner. I tiltakene avklaring og oppfølging er det for eksempel nasjonale maler for kravene som stilles, sier Jan Erik Grundtjernlien, avdelingsdirektør i Nav.

Hva er en jobbkonsulent?

Skal få oversikt over en persons interesser og arbeidskapasitet, oversikt over ulike bransjer, arbeidsgivere, stillinger og arbeidsoppgaver.

Når jobbkonsulenten har funnet ut hva slags jobb deltakeren kan passe til, vil hen oppsøke og vurdere utvalgte bedrifter.

Avklaring og oppfølging

I avklaringstiltaket avklarer jobbkonsulenten folks muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet.

I oppfølgingstiltaket skal jobbkonsulenten hjelpe en person med enten å skaffe en jobb eller beholde jobben. Det er også et tiltak for de som trenger omfattende oppfølging.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
29.10.2020
10:23
29.10.2020 10:27Mest lest

DÅRLEG RÅD: Ikkje alle studentar har rike foreldre, påpeikar Nathalie Mercadal.

DÅRLEG RÅD: Ikkje alle studentar har rike foreldre, påpeikar Nathalie Mercadal.

Tormod Ytrehus

Permitterte Nathalie får ikkje dagpengar. No blir ho heimlaus

GLAD: Camilla Hermansen, konserntillitsvalgt i Kiwi, jubler for koronabonusen Norgesgruppen har bestemt seg for å dele ut.

GLAD: Camilla Hermansen, konserntillitsvalgt i Kiwi, jubler for koronabonusen Norgesgruppen har bestemt seg for å dele ut.

Eva Ler Nilsen

Butikkansatte jubler for 10.000 kroner i koronabonus: – Helt fantastisk, sier tillitsvalgt Camilla

SKRUR STORE BILER: Janne Nyheim (til venstre) og Marianne Aga skrur store biler hos Bertel O. Steen i Indre Arna i Bergen kommune.

SKRUR STORE BILER: Janne Nyheim (til venstre) og Marianne Aga skrur store biler hos Bertel O. Steen i Indre Arna i Bergen kommune.

Håvard Sæbø

Janne og Marianne skrur biler hos Bertel O. Steen. Det hender fortsatt at kunden steiler

Koronakrisa har rammet Robin Storevik (26) hardt økonomisk. Han kan bli tvunget til å skifte bransje.

Koronakrisa har rammet Robin Storevik (26) hardt økonomisk. Han kan bli tvunget til å skifte bransje.

Privat/Ole Palmstrøm

Robin (26) har blitt permittert tre ganger siden mars: – Umulig å etablere seg på 10.000 kroner i måneden

KORONATILLEGG: Jorunn Martinsen, tillitsvalgt i Coop-eide Norsk butikkdrift, synes de butikkansatte burde få et koronatillegg for innsatsen de har lagt ned i løpet av pandemien.

KORONATILLEGG: Jorunn Martinsen, tillitsvalgt i Coop-eide Norsk butikkdrift, synes de butikkansatte burde få et koronatillegg for innsatsen de har lagt ned i løpet av pandemien.

Martin Guttormsen Slørdal

Butikkansatte i Rema og Coop får ikke koronabonus: – Ekstremt urettferdig, sier tillitsvalgte Jorunn

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-leder Ole Erik Almlid overleverer sine krav til lønnsforhandlingene i 2019.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-leder Ole Erik Almlid overleverer sine krav til lønnsforhandlingene i 2019.

Erlend Angelo

Her er datoene for neste års lønnsoppgjør

FÅR TILBAKE FRITID: Kjersti Heim er en av mange som denne uka kan glede seg over Fagforbundets seier i Arbeidsretten. Her fra gårdsbruket hjemme på Gjemnes i Møre og Romsdal.

FÅR TILBAKE FRITID: Kjersti Heim er en av mange som denne uka kan glede seg over Fagforbundets seier i Arbeidsretten. Her fra gårdsbruket hjemme på Gjemnes i Møre og Romsdal.

Privat

Dommen om spisepauser: Kjersti (28) får en time mer fritid i uka og en ukelønn inn på kontoen

Ikke vær overrasket om du får dette synet på butikken fredag 4. desember. Da er det nemlig «uniform på jobb-dagen» for HV-soldatene.

Ikke vær overrasket om du får dette synet på butikken fredag 4. desember. Da er det nemlig «uniform på jobb-dagen» for HV-soldatene.

Helge Rønning Birkelund

For første gang i historien skal Heimevern-soldater dra på jobben med uniformen på

Henrik Asheim

Henrik Asheim

Jan-Erik Østlie

Høyre advarer om kostnadene ved økt minstepensjon

DÅRLIG STEMNING: Knut-Johannes Berg forteller om hissige reaksjoner blant de streikende etter at Parat inngikk avtale med arbeidsgiverne.

DÅRLIG STEMNING: Knut-Johannes Berg forteller om hissige reaksjoner blant de streikende etter at Parat inngikk avtale med arbeidsgiverne.

Sissel M. Rasmussen

Streikende vektere ble provosert da kollegene i Parat inngikk avtale: – Det ble munnhuggeri

 NTL-tillitsvalgt i Statens Vegvesen Inger Sigridnes sier det er første gang ansatte får julegratiale så lenge hun har jobbet i etaten.

NTL-tillitsvalgt i Statens Vegvesen Inger Sigridnes sier det er første gang ansatte får julegratiale så lenge hun har jobbet i etaten.

Ole Palmstrøm

Statens vegvesen gir 5.000 i julegave til alle ansatte

SAKEN BLE HENLAGT: – Jeg stusser over at påtalemyndigheten nedprioriterer vekterne samtidig som de selv er ute i media og forklarer hvor alvorlige slike trusler er, sier vekteren «Mina», som vil være anonym av hensyn til sin egen sikkerhet.

SAKEN BLE HENLAGT: – Jeg stusser over at påtalemyndigheten nedprioriterer vekterne samtidig som de selv er ute i media og forklarer hvor alvorlige slike trusler er, sier vekteren «Mina», som vil være anonym av hensyn til sin egen sikkerhet.

Emmie Olivia Kristiansen

Den astmasyke vekteren «Mina» ble hostet på av en som sa han var koronasmittet

Nå fortviler mor over at gutten er blitt så dårlig etter fem år med offentlig omsorg.

Nå fortviler mor over at gutten er blitt så dårlig etter fem år med offentlig omsorg.

Hanna Skotheim

Etter fem års kamp mot barnevernet har mor fått sønnen hjem: – Han har fortalt at han trodde jeg var død

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Alle partiene på Stortinget stiller i nye pensjonsforhandlinger

Vekterne har kommet med et nytt tilbud til arbeidsgiversida i et håp om å finne en løsning på den mer enn to måneder lange streiken.

Vekterne har kommet med et nytt tilbud til arbeidsgiversida i et håp om å finne en løsning på den mer enn to måneder lange streiken.

Paul S. Amundsen

Vekterne har et forslag til en løsning på streiken

VANT I RETTEN: Forhandlingsleder i Fagforbundet erklærer full seier i saken om spisepauser

VANT I RETTEN: Forhandlingsleder i Fagforbundet erklærer full seier i saken om spisepauser

Ole Palmstrøm

Kommuneansatte mistet betalt spisepause. Nå får de pengene tilbake

SE TORSKEN: Bjørn Erik Vangen har vekslet mellom å være gründer og institusjonskokk etter han gikk ut fra Trondheim kokk- og stuertskole. Her tilbereder han dagens kortreiste torskemåltid.

SE TORSKEN: Bjørn Erik Vangen har vekslet mellom å være gründer og institusjonskokk etter han gikk ut fra Trondheim kokk- og stuertskole. Her tilbereder han dagens kortreiste torskemåltid.

Ole Martin Wold

Ved Leksvik Helsetun er kjøkkenet fritt for halvfabrikata og frossen kneipp

Jan Bøhler

Jan Bøhler

Ylva Seiff Berge

Senterpartiet fosser fram i Oslo – kan få to på tinget

MER UTSATT: Barn i Bergen-studien fant at andelen 1.-3. klassinger med en psykisk lidelse var fem ganger høyere i lavinntektsfamilier enn i familier med gjennomsnittsinntekter.

MER UTSATT: Barn i Bergen-studien fant at andelen 1.-3. klassinger med en psykisk lidelse var fem ganger høyere i lavinntektsfamilier enn i familier med gjennomsnittsinntekter.

Colourbox.com

Atferdsproblemer hos barn og unge kan bunne i dårlig råd. Det blir ofte oversett, mener psykologen

Trude Marlene Julseth blir likevel ikke arbeidsledig med det første. Nå har hun fått midlertidig arbeid hos sin tidligere arbeidsgiver.

Trude Marlene Julseth blir likevel ikke arbeidsledig med det første. Nå har hun fått midlertidig arbeid hos sin tidligere arbeidsgiver.

Stig Øvreås

Trude og kollegene slipper å gå jula i møte som arbeidsløse: – Der ser du viktigheten av å være organisert


Flere saker