JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KORONASVINDEL: Med nye ordninger følger også nye muligheter for å jukse. Da koronakrisen sendte hundretusensvis av mennekser ut i arbeidsledighet, opprettet Stortinget en ordning der arbeidsgivere kunne søke om lønnskompensasjon for permitterte ansatte. Nav anmeldte i fjor 40 saker for totalt 32,5 millioner kroner relatert til misbruk av koronaordninger.

KORONASVINDEL: Med nye ordninger følger også nye muligheter for å jukse. Da koronakrisen sendte hundretusensvis av mennekser ut i arbeidsledighet, opprettet Stortinget en ordning der arbeidsgivere kunne søke om lønnskompensasjon for permitterte ansatte. Nav anmeldte i fjor 40 saker for totalt 32,5 millioner kroner relatert til misbruk av koronaordninger.

Ole Palmstrøm

Nav-ansatte er omdisponert under pandemien:

Tipsene om trygdemisbruk øker på – men mange svindlere glipper for Nav

Selv om mengden tips om trygdemisbruk øker, stuper antallet anmeldte saker. Ferske tall viser at Navs kontrollvirksomhet er sterkt preget av korona.25.02.2021
11:38
25.02.2021 11:52

baj@lomedia.no

412.000 personer, nesten 15 prosent av arbeidsstyrken i Norge, var registrert som arbeidsledige i månedsskiftet mars/april 2020.

I tiden som fulgte, fikk Nav inn hundretusenvis av søknader om økonomisk hjelp.

Før pandemien var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for dagpenger 25–30 dager. 24. april kunne Aftenposten melde at Nav håpet å være à jour med søknadsbunken i slutten av juli.

Situasjonen var altså helt prekær.

– Da bølgen av dagpengesøknader kom i fjor måtte Nav hive rundt på hele etaten av den enkle grunn at man ikke hadde nok folk til å behandle alle søknadene om dagpenger. Det var alle mann til pumpene.

Det forteller sentral tillitsvalgt for NTL Nav, Tine Olsen, til NTL Magasinet.

BEKYMRET: Tine Olsen. hovedtillitsvalgt i NTL Nav, er bekymret for sine medlemmer i Nav. For da koronakrisen traff landet ble mange av hennes medlemmer omdisponert til å behandle søknader om dagpenger. I dag, nesten ett år etter, er fortsatt mange omdisponert ettersom det stadig er nye områder som blir stengt ned og stadig nye arbeidere som blir permittert som følge av høyt smittepress.      – En stor andel av befolkning er uten penger. NAVs hovedfokus er der, og det ligger tungt på de ansatte at folk skal få pengene sine. Mange i Nav har utsatt ferien, jobbet mye overtid og det er hentet inn mange midlertidige ansatte, sier Olsen.

BEKYMRET: Tine Olsen. hovedtillitsvalgt i NTL Nav, er bekymret for sine medlemmer i Nav. For da koronakrisen traff landet ble mange av hennes medlemmer omdisponert til å behandle søknader om dagpenger. I dag, nesten ett år etter, er fortsatt mange omdisponert ettersom det stadig er nye områder som blir stengt ned og stadig nye arbeidere som blir permittert som følge av høyt smittepress. – En stor andel av befolkning er uten penger. NAVs hovedfokus er der, og det ligger tungt på de ansatte at folk skal få pengene sine. Mange i Nav har utsatt ferien, jobbet mye overtid og det er hentet inn mange midlertidige ansatte, sier Olsen.

Nina Hanssen

Nav Kontroll

Alle avdelinger, inkludert Nav Kontroll som utreder saker om trygdemisbruk, måtte avgi personell til å behandle søknader om dagpenger. Det har gått på bekostning av andre oppgaver.

– Folk har vært veldig villige til å stille opp og la seg omdisponere i den store dugnaden. Samtidig ser vi at arbeidet med trygdemisbruk lider. Vår kapasitet har vært sterkt redusert i 2020, sier Jon Sigurd Kvello, hovedtillitsvalgt i NTL Nav Kontroll.

Ifølge Kvello ble omtrent halvparten av de ansatte i kontrollenheten satt til å behandle dagpengesøknader da koronakrisen traff Norge. Dermed hadde Nav mindre ressurser til kontroll av feilutbetalingssaker.

– Om lag 50 prosent av alle som jobber med trygdesvindel var omdisponert fra mai til juli 2020, og et stort antall har vært omdisponert også etter sommeren. Nav Kontroll har fremdeles folk omdisponert til dagpengebehandling, forteller Kvello.

Permitterte fortsatte å arbeide: Nav har fått 130 tips om trygdejuks

De tillitsvalgte er bekymret. Selv om avdelingene som har frigitt personell nå begynner å få disse tilbake, er det stadig nye områder som blir stengt ned på grunn av høyt smittepress og stadig nye arbeidere som blir permittert.

– En stor andel av befolkning er uten penger. Navs hovedfokus er der, og det ligger tungt på de ansatte at folk skal få pengene sine. Mange i Nav har utsatt ferien, jobbet mye overtid og det er hentet inn mange midlertidige ansatte, forklarer Tine Olsen.

Les også: Nå får Jonathan beholde dagpengene fram til sommeren: – En stor lettelse

Organisert virksomhet

Hovedfokus i arbeidet mot trygdesvindel har fra våren 2020 vært systematisk misbruk av korona-støtteordninger. Og det er ordningen med lønnskompensasjon som oftest blir misbrukt av organiserte kriminelle miljøer. Å avdekke dette krever mye ressurser.

– Det er viktig å ta de saken der vi ser organisert kriminalitet. Der trygdemisbruket er satt i system, sier Kvello.

For med koronapandemien fulgte det også en rekke nye ordninger. Arbeidsledige kunne blant annet søke om forskudd på dagpenger, mens bedrifter kunne søke om lønnskompensasjon for permitterte.

Med nye ordninger følger også nye muligheter for svindel.

STILTE TIL DUGNAD: Halvparten av de ansatte i Nav Kontroll ble satt til å behandle dagpengesøknader da koronakrisen traff Norge våren i fjor.   – Folk har vært veldig villige til på stille opp å la seg omdisponere i den store dugnaden. Samtidig ser vi at arbeidet med trygdemisbruk lider. Vår kapasitet har vært sterkt redusert i 2020, sier Jon Sigurd Kvello, hovedtillitsvalgt i NTL Nav Kontroll.

STILTE TIL DUGNAD: Halvparten av de ansatte i Nav Kontroll ble satt til å behandle dagpengesøknader da koronakrisen traff Norge våren i fjor. – Folk har vært veldig villige til på stille opp å la seg omdisponere i den store dugnaden. Samtidig ser vi at arbeidet med trygdemisbruk lider. Vår kapasitet har vært sterkt redusert i 2020, sier Jon Sigurd Kvello, hovedtillitsvalgt i NTL Nav Kontroll.

Anette Karlsen

Nav hadde 40 koronarelaterte saker i fjor. 33 av disse omhandlet lønnskompensasjon og det anmeldte beløpet utgjorde nesten 30 millioner kroner, en tredjedel av det totale anmeldte beløpet på 83 millioner kroner.

Samtidig har antallet saker som omhandler dagpenger blitt redusert til en tredjedel, arbeidsavklaringspenger til en fjerdedel, mens Nav hadde null anmeldte saker som gjaldt uførepensjon i fjor.

Saker som er mindre systematisk og ikke-organisert må ifølge Kvello vente. Rett og slett fordi det er for få folk til å håndtere sakene, både i og utenfor Nav Kontroll.

– Det fører til at saker blir gamle, med foreldelse av krav om tilbakebetaling eller henleggelser som mulige konsekvenser. Andre saker kan bli sterkt forsinket, og feilutbetalingene vokser seg større enn de hadde trengt, i motsetning til om vi hadde fått utredet dem raskt, forklarer Kvello.

Nav-direktør Hans Christian Holte er enig med sine tillitsvalgte. Også han mener den store nedgangen i antallet svindelsaker har en sammenheng med den formidable oppgaven Nav fikk i mars, og peker på at mangelen på menneskelige ressurser har ført til strengere prioritering internt.

– Det er ikke tvil om at det å få bukt med organisert kriminalitet er viktig, og det er nok riktig å si at det er en prioritert oppgave for oss, selv om vi er opptatt av å følge opp svindelsaker generelt. Av det vi har evnet å prioritere i fjor, har det vært viktig å ha trykket oppe på den mer organiserte arbeidslivskriminaliteten. Det er kriminalitet der vi ser at bakmenn står bak, kanskje benytter seg av flere ulike selskaper, de utnytter personer, og det henger ofte sammen med annen type kriminalitet. Så det å få bukt med dette, er en viktig prioritering for oss, fastslår Holte.

Dette skjer i tett samarbeid med blant annet Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet.

Mye lest: A-krimsenterne krever lovendring for å kunne gjøre en bedre jobb mot skurkene i arbeidslivet

Hans Christian Holte ble utnevnt til ny arbeids- og velferdsdirektør 17. april 2020. Da hadde koronakrisen vart over en måned allerede. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til venstre.

Hans Christian Holte ble utnevnt til ny arbeids- og velferdsdirektør 17. april 2020. Da hadde koronakrisen vart over en måned allerede. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til venstre.

Jan Richard Kjelstrup / ASD

ABE-reformen

I 2015 innførte regjeringen Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen), som innebærer årlige kutt på 0,5-0,7 prosent i budsjettet til alle statlige virksomheter. Til nå har omtrent en halv milliard kroner og cirka 670 stillinger blitt borte fra Nav-budsjettene de siste fem årene.

Ifølge Tine Olsen er disse årlige ostehøvelkuttene sterkt medvirkende til at man ikke har mulighet til å følge opp alle tipsene.

– Det er veldig relevant for hele etaten. Det tilsvarer nesten sju hundre årsverk som vi kunne hatt god bruk for når koronakrisen rammet. Nå må ta inn mange midlertidige ansatte, og det tar en stund før de er oppe og går som gode saksbehandlere. Noe som er helt naturlig som nyansatt i Nav, forteller Olsen.

Nav-direktør Hans Christian Holte sier ABE-reformen fører til at Nav må prioritere hardere innenfor rammer som er litt trangere enn de ellers ville vært uten kutt. Og selv om det har blitt tilført ekstra ressurser for håndtere koronakrisen er det likevel bemanningen, ikke pengene, som er den største utfordringen, mener han.

– Våre kompetente medarbeidere har vært den største mangelvaren i år og fjor, heller enn budsjettet. Den største påvirkningen har likevel vært at Nav ble truffet hardt på sine kjerneområder og at også Nav Kontroll har måtte bidra inn der. Det andre er at noe av den mer oppsøkende kontrollaktiviteten har vært vanskelig å gjennomføre på grunn av sterke smitteverntiltak, forklarer Holte.

Likevel, selv om Nav ikke har mulighet til å kontrollere like grundig i dag som tidligere, skal ikke den gjennomsnittlige trygdemisbruker føle seg altfor trygg i fremtiden, mener Holte:

– Vi kommer til å ha etterkontroller, også i forhold til det som har skjedd med de enkelte støtteordninger, slik at vi også kan avdekke nye saker som ligger tilbake i 2020.

Trygdejuks

I 2018 fikk Nav inn 3.624 tips om forskjellige typer trygdemisbruk. Omtrent halvparten av tipsene kom inn fra privatpersoner og mange tips handler om virksomheter som utnytter ordningene.

Utredning førte til at totalt 968 personer ble anmeldt for å ha svindlet til seg over 165 millioner kroner i 1.020 forskjellige saker.

I 2019 førte 3.273 tips til 881 personer ble anmeldt for å ha svindlet til seg 139 millioner kroner i 930 ulike saker.

I 2020 fikk Nav inn 3.500 tips om misbruk av forskjellige typer ytelser, men i fjor ble kun 355 personer anmeldt for å ha svindlet til seg 83 millioner kroner i 385 ulike saker.

Gjennomsnittlig anmeldt beløp er 245.930 kroner.

30 saker med svindel for over 500.000 kroner.

242 personer er i 2020 anmeldt for til sammen 31 millioner etter at de har vært i jobb, men unnlatt å informere NAV om at de har arbeid og inntekt. De har derfor ikke hatt rett på stønad.

64 anmeldelser for trygdesvindel og arbeidslivskriminalitet. 12 av disse er anmeldt for medvirkning. 12 av sakene gjelder svart inntekt, for et beløp på 7,5 millioner kroner. 1 er anmeldt for medvirkning til svart inntekt.

(Kilde: Nav)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.02.2021
11:38
25.02.2021 11:52Mest lest

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Yngvil Mortensen

16 år er gått siden Elin (38) kom inn i Nav-systemet. Hun er fortsatt ikke ferdig

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape gullkantet pensjon

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Per Flakstad

Hun ble nektet foreldrepermisjon med lønn. Slik gikk det da Fagforbundet og LO tok saken

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Jan-Erik Østlie

Alle får pensjon fra første krone neste år, ifølge Tajik

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

Ole Palmstrøm

Som anleggsarbeider så Bjørn ofte kollegaer i krise. Felles for dem var at de ikke skjønte det selv

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Jan-Erik Østlie

Vekterne streiket for å komme ut av lavlønnsfella. Slik er status ett år etter

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

colourbox

Her ser du hvor mye feriepenger du kan få sommeren 2022 hvis du har vært permittert eller arbeidsløs i år

Politiet åpnet etterforskning av penderboligsakene etter en rekke medieoppslag om at stortingspolitikere kan ha brutt reglene.

Politiet åpnet etterforskning av penderboligsakene etter en rekke medieoppslag om at stortingspolitikere kan ha brutt reglene.

Erlend Angelo

Stortingspolitikere kan bli nødt til å betale tilbake i pendlerboligsakene


Flere saker