JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Snart er hovudoppgjeret i gang. Her frå førre gong i 2020, da forhandlingsleiarane Jørn Eggum i Fellesforbundet (til høgre) og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri ovverrekte krava sine i frontfagsoppgjeret.

Snart er hovudoppgjeret i gang. Her frå førre gong i 2020, da forhandlingsleiarane Jørn Eggum i Fellesforbundet (til høgre) og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri ovverrekte krava sine i frontfagsoppgjeret.

Håvard Sæbø

Lønnsoppgjeret 2022:

Desse 17 tillitsvalde skal forhandle om lønna di

Det viktige frontfagsoppgjeret legg føringar for alle andre lønnsoppgjer. Her er Fellesforbundet-delegasjonen som skal sørge for at du får meir å rutte med i år.02.03.2022
08:57
15.03.2022 09:09

tormod@lomedia.no

Forbundsstyret i Fellesforbundet vedtok måndag delegasjonane i alle dei store tariffoppgjera.

Eitt tariffoppgjer er ekstra viktig, og har alles auge på seg. 9. mars startar frontfagsoppgjeret, med frist 1. april. Frontfaget er Industriovereinskomsten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Etter at dei har blitt einige, anslår LO og NHO ei ramme for lønnsveksten i heile industrien. Denne ramma bruker å legge føringar for alle andre lønnsoppgjer, og er der den samla lønnsveksten i Norge bruker å ligge.

Lønnsoppgjøret forklart: Slik bestemmes den nye lønna di

Industriovereinskomsten er også den største tariffavtala i privat sektor. Nesten 30.000 Fellesforbundet-medlemmer er omfatta av avtala og kan bli tatt ut i ein eventuell streik for å sette makt bak krava.

I år er krav nummer éin at kjøpekrafta skal auke, altså at lønna skal auke meir enn prisane. 17 tillitsvalde i Fellesforbundet har fått ansvar for at det også blir resultatet i forhandlingane med Norsk Industri.

Oversikt: Vet du når lønna di skal forhandles? Her kan du se når de ulike oppgjørene starter 

Dette er delegasjonen

Eit viktig prinsipp i Fellesforbundet er at minst halvparten av forhandlingsdelegasjonane skal vere omfatta av overeinskomsten dei forhandlar om, altså jobbe i bedrifter som har inngått tariffavtale med Fellesforbundet. Dermed vil resultatet av oppgjeret få direkte konsekvensar for fleirtalet av forhandlarane.

Vidare skal delegasjonane leiast av nokon frå forbundsleiinga eller administrasjonen i Fellesforbundet.

Innsikt: Fem punkter som gjør årets lønnsoppgjør ekstra vanskelig

Her er dei 17 tillitsvalde som utgjer årets frontfagsdelegasjon:

• Jørn Eggum, forbundsleiinga, forhandlingsleiar

• Kine Asper Vistnes, forbundsleiinga

• Bernhard Brunes, forbundsstyret

• Bjørn Sigurd Svingen, representantskapet

• Kristine Søilen, Bergen Engines, avdeling 5

• Mariann Rustad, Interfil AS, avdeling 670

• Hans-Petter Anker Bærem, Nexans Norway AS Halden, avdeling 75

• Morten Lage Jacobsen, Evry Card Services AS, avdeling 143

• Rune Eriksson, Aibel AS Avd Haugesund, avdeling 57

• Kai-Runar Svarstad, Linjebygg AS avd Molde, avdeling 65

• Jens Hermansson, Kaefer Energy AS Avd Stavanger, avdeling 25

• Stian Sagvold, Kværner AS Lokasjon Verdal, avdeling 108

• Tor Ivar Karlsen, Plasman AS, avdeling 23

• Johan Hovind, Rana Gruber, avd 143

• Jørn Inge Hestnes, Vard Group AS Avd Langsten, avd 31

• Rune Sundt Larsen, Kongsberg Defence & Aerospace AS, avdeling 6

• Richard Storevik, avdelingsleiar, avdeling 5

I tillegg deltar folk frå administrasjonen til forbundet, som ikkje har stemmerett, men hjelper til med praktiske oppgåver under forhandlingane.

Ordkrig mellom LO og Unio før lønnsoppgjøret: «Splittelse i fagbevegelsen fører til en alles kamp mot alle»

Brei representasjon

– Det er eit ærefullt oppdrag å sitte i ein forhandlingsdelegasjon, du har eit stort ansvar og blir vist stor tillit, seier forbundssekretær Kine Asper Vistnes til Magasinet for fagorganiserte.

Delegasjonen er sett saman med lokale tillitsvalde frå ulike industribedrifter, med så brei representasjon som mogleg, forklarer ho.

– Delegasjonen har kunnskap vi nyttar oss av i forhandlingane, om kva som skjer ute på arbeidsplassane og korleis endringar i tariffavtala vil verke. Vi er heilt avhengig av kompetansen dei har og å forankre forhandlingane på ein skikkeleg måte. Dei lokale tillitsvalde er forhandlingsstyrka vår, seier Vistnes.

Alle 17 har stemmerett under forhandlingane. Dei bestemmer om forhandlingane skal brytast eller vidareførast, anbefaler eit eventuelt resultat før det går til uravstemming eller bestemmer at medlemmene skal bli tatt ut i streik.

Forbundssekretær Kine Asper Vistnes skal saman med forbundsleiar Jørn Eggum leie Fellesforbundet-delegasjonen sine forhandlingar i det viktige frontfagsoppgjeret. Her frå kravoverrekkinga i frontfagsoppgjeret i 2020.

Forbundssekretær Kine Asper Vistnes skal saman med forbundsleiar Jørn Eggum leie Fellesforbundet-delegasjonen sine forhandlingar i det viktige frontfagsoppgjeret. Her frå kravoverrekkinga i frontfagsoppgjeret i 2020.

Håvard Sæbø

Mindre grupper

Frontfagsforhandlingane bruker også å ha eit såkalla engere utval, som er ei mindre gruppe med folk frå begge sider av bordet. Dei styrer forhandlingsprosessen og har avklarande møte under vegs. Frå Fellesforbundet bruker utvalet å bestå av forhandlingsleiaren, forbundssekretæren med politisk ansvar for området og eit anna medlem av delegasjonen. Altså: Jørn Eggum, Kine Asper Vistnes og éin av dei andre 15 tillitsvalde.

Frontfagsoppgjeret har dei siste oppgjera også hatt ulike arbeidsgrupper med folk frå begge delegasjonane, som diskuterer enkelttema.

Med stor sannsynlegheit kjem partane til å bryte forhandlingane på eit tidspunkt og be om hjelp frå Riksmeklaren. Det er vanleg i frontfagsoppgjera. Dei avgjerande forhandlingane vil sannsynlegvis skje rundt fristen 1. april, og partane bruker å forhandle også etter fristen. I 2020 vart dei einige 22 rekordlange timar på overtid.

– Det er viktig å halde humøret oppe og god stemning i delegasjonen under vegs, seier Vistnes.

Etter forhandlingane

Det er altså ikkje tradisjon for streik i frontfagsoppgjeret, men medlemmene har alltid siste ord. Etter at forbundet har fått informert om konsekvensane av eit resultat, skal alle Fellesforbundet-medlemmene som er omfatta av tariffavtala, stemme. Så blir stemmene talde opp i avdelingane og melde vidare til forbundet.

– Fellesforbundet har høg valdeltaking, noko som viser at medlemmene bryr seg. Å stemme er både ei plikt og ein rett. Det er viktig å delta uansett om du er einig eller ueinig, og ein må vere villig til å streike dersom ein stemmer nei, seier forbundssekretær Kine Asper Vistnes.

Tariffoppgjer er ein stor demokratisk prosess. Frå i fjor haust har klubbar, fagforeiningar og bransjar debattert årets tariffoppgjer, og forbundsstyret vedtok felles krav i slutten av januar. Det er viktig å vite kor skoen trykker, seier Vistnes.

– Det har stor betydning for forhandlingsstyrken at vi veit kva medlemmene stiller seg bak og kva som er dei reelle problemstillingane. Vi kan ikkje sitte på Lilletorget (forbundskontoret i Oslo, journ.mrk.) og konstruere krav. Da hadde vi fått trøbbel i uravstemminga og ein eventuell konflikt. Så enkelt er det.

02.03.2022
08:57
15.03.2022 09:09Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

Alf Ragnar Olsen

Rebecca (22) er Norges yngste yrkessjåfør. Her er hennes melding til jenter som vurderer yrket

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

Brian Cliff Olguin

Finansbransjen skal ikke tjene penger på ansattes pensjoner, mener store LO-forbund


Flere saker