JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TUNGT ÅR: Ålesund kommune må kutte 351 millioner kroner fra driftsbudsjettet.

TUNGT ÅR: Ålesund kommune må kutte 351 millioner kroner fra driftsbudsjettet.

colourbox.com

Økonomisk krise bekymrer tillitsvalgte:

Fem kommuner slo seg sammen. Nå skal storkommunen Ålesund kutte 190 årsverk

Den nye storkommunen skal spare inn 351 milloner kroner. De tillitsvalgte har ikke fått være med i planleggingen, og nå vil ledelsen kutte ut to hovedtillitsvalgte.

26.11.2020
14:41
27.11.2020 10:37

bjorn.grimstad@fagbladet.no

– Jeg tror kommunen vil få problemer med å levere lovpålagte tjenester, sier hovedtillitsvalgt Randi Otterlei Alvestad til Fagbladet.

I løpet av neste år må den nye storkommunen Ålesund spare inn utrolige 351 millioner kroner fra driften. Det skal blant annet gjøres ved å nedbemanne 190 årsverk.

Fagforbundet i Ålesund frykter det kan gi alvorlige konsekvenser for byens befolkning og de ansatte i kommunen. Derfor krever de å være med på laget når kuttene skal utarbeides.

Det har ikke skjedd, mener de.

Les også: Fire av ti kommuner har vurdert å permittere ansatte under koronakrisen

Roper varsko om budsjettarbeid

I høst har kommunens ledelse jobbet fram forslag til hvordan enorme kutt skal foretas i Ålesund.

Fagforbundets tillitsvalgte i kommunen mener de ikke har blitt tatt med på rådslagningen og at budsjettet ikke er forsvarlig.

– De kuttene som kommer nå, er utarbeidet av sjefene i kommunen. Vi var aldri involvert på et så tidlig tidspunkt at vi kunne påvirke disse forslagene, sier Randi Otterlei Alvestad, en av fem hovedtillitsvalgte for Fagforbundet.

– Har ikke invitert tillitsvalgte

Kommunedirektør i Ålesund kommune, Astrid Eidsvik, bekrefter at fagforeningene ikke har deltatt i dette arbeidet, men at de har vært til stede på informasjonsmøter sammen med virksomhetsledere.

– I de møtene jeg har med ledergruppen, altså kommunalsjefer og stabssjefer, har ikke hovedtillitsvalgte vært invitert. Det er ikke vanlig at tillitsvalgte er med i de møtene, sier hun og legger til at hovedtillitsvalgte har blitt holdt løpende orientert om prosessen i budsjettarbeidet.

Hun sier til Fagbladet at de tillitsvalgte skal bli involvert i prosessene.

Les hele tilsvaret lenger nede i saken.

Vedtok å kutte 350 millioner

I løpet av det kommende året må Fagforbundet i Ålesund håndtere en storstilt nedbemanning, omorganisering og nedskalering av tjenestene. Det er spesielt innen pleie, omsorg og oppvekst kuttene skal tas.

Det vil få konsekvenser for både ansatte og innbyggere i kommunen.

– Det er ganske mange som kommer til å bli berørt. Hvis det skal spares inn over 350 millioner i løpet av 2021, tror jeg kommunen vil få problemer med å levere lovpålagte tjenester, sier Alvestad.

Byens politikere vedtok budsjettet på kommunestyremøtet 10. november i år.

Les også: Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

Blir ikke kvitt Robek-spøkelse

Ved nyttår ble Ålesund slått sammen med fire omkringliggende kommuner.

Først etterpå fant storkommunens administrasjon og politikere ut at nesten samtlige kommuner hadde drevet med et merforbruk i hundremillionersklassen.

Spesielt i siste halvdel av 2019 var det blitt brukt for mye penger, ifølge forordet til økonomiplanen og neste års budsjett.

Merforbruket til de fem kommunene var i 2019 på til sammen 212,5 millioner kroner.

Så kom 2020 og koronapandemien kjølte ned økonomien. Dermed ble skatteinntektene kraftig redusert.

Det skjer bare ett år etter at gamle Ålesund kommune ble strøket fra det fryktede Register om betinget godkjenning og kontroll, bedre kjent som Robek.

Havner kommunen på denne lista, tar Fylkesmannen over mye av den økonomiske kontrollen.

Har ikke foretatt risikoanalyser

De foreslåtte kuttene har blitt så store at det kommer til å ha store innvirkninger på samfunnet. Derfor burde det vært laget konsekvensanalyser, mener Fagforbundet i Ålesund.

I et brev til byens politikere uttrykker fagforbundet stor bekymring for de mest sårbare brukerne av kommunale tjenester.

– Vi reagerer også på at forslagene blir lagt fram til politikerne uten at det er gjort analyser av hvilken påvirkning dette har på samfunnet, sier Alvestad.

I brevet kommer det fram at de er sterkt bekymret for måten arbeidet med budsjettet har skjedd på, og for hvordan kuttene er planlagt.

Samtidig er den eneste foreslåtte innsparingen innen stabsområdet personal og organisasjon å redusere frikjøpet av to årsverk med hovedtillitsvalgte.

Kutter to tillitsvalgte

Dette ble gitt som en økning av frikjøpet før kommunesammenslåingen. Men det er altfor tidlig å ta disse stillingene vekk igjen, hevder Fagforbundet i Ålesund i brevet.

Mye av omorganiseringen har blitt utsatt på grunn av koronapandemien. Dessuten vil den planlagte nedbemanningen på 190 årsverk kreve store ressurser fra de hovedtillitsvalgte, skriver Fagforbundet i Ålesund.

– Det er et tankekors at kommunen ønsker å begrense ressursene til hovedtillitsvalgte med to årsverk i denne situasjonen, sier Alvestad.

Hun påpeker at de to stillingene vil bli tatt fra alle arbeidstakerorganisasjonene i kommunen, ikke Fagforbundet alene.

Økonomiske problemer i Ålesund kommune

• 1. januar 2020 ble kommunene Ålesund, Skodje, Ørskog, Haram og Sandøy slått sammen til nye Ålesund kommune.

• Det samlede 2019-regnskapet for de fem kommune viser et merforbruk på 212,5 millioner kroner. Det er spesielt i siste halvår av 2019 at driftskostnadene skal ha økt.

• Kommunestyret i Ålesund kommune vedtok 10. november i år at det skal kuttes 351 millioner kroner fra driftsbudsjettet i 2021, noe som utgjør et kutt på åtte prosent.

• Kommunen skal nedbemanne 190 årsverk. Det er håp om å greie det ved naturlig avgang, slutt på nyansettelser og si opp midlertidig ansette. Ledelsen og tillitsvalgte i kommunen kan likevel ikke se bort fra oppsigelser.

• Gamle Ålesund kommune var på Robeklista i fem år, fra 2014 til 2019. Robek står for Register for betinga godkjenning og kontroll. Det er kommuner i økonomisk ubalanse som havner på lista, noe som fører til at økonomien kommer under statlig kontroll.

Lover at de tillitsvalgte skal bli tatt med i arbeidet

– Vi er i en økonomisk krise, sier kommunedirektør Astrid Eidsvik. Hun lover at tillitsvalgte skal involveres i arbeidet når kuttene skal gjøres ute i virksomhetene.

Bjørn A. Grimstad

bjorn.grimstad@fagbladet.no

– Vi følger reglementet når budsjettet blir vedtatt på kommunalområdenivå og ikke virksomhetsnivå. Det vi i stor grad har jobbet med er å se på tall fra Kostra og våre egne tall og gjort en fordeling på områdene ut fra det, sier kommunedirektør Astrid Eidsvik i Ålesund kommune.

Kostra er et offentlig datasett hvor kommuner kan sammenligne driftsutgifter med andre kommuner. Eidsvik hevder at det først og fremst er ledelsesgruppen i kommunen som har gjort arbeidet med å fordele pengene mellom ulike områder i kommunen.

Skal behandles enkeltvis

Eidsvik sier disse sakene skal behandles hver for seg i det øverste politiske organet i kommunen, nemlig kommunestyret.

Ved endringer og omorganisering ute i virksomhetene vil de tillitsvalgte være med i arbeidet, noe hun betegner som en selvfølge. Kommunale virksomheter er eksempelvis barnehager, helsehus, skoler og biblioteker.

Da skal også konsekvensene av de ulike tiltakene utredes med en såkalt ROS-analyse. ROS står for risiko- og sårbarhetsanalyse.

– Det å ROS-analysere fordelingen av pengene mellom de ulike områdene på kommunal- og stabsnivå klarer vi ikke å gjøre. Men alle vedtakene på virksomhetsnivå skal ROS-analyseres. Videre skal hovedtillitsvalgte være med i det omfattende omstillingsarbeidet. Kommunen vår bruker for mye penger og vi må tilpasse oss rammene. Arbeidet er fortsatt ikke fullført, sier hun.

Tar tilbake flere hovedtillitsvalgte

Eidsvik forsvarer at kommunen skal kutte to årsverk av de frikjøpte stillingene for hovedtillitsvalgte.

Det kommer etter at det i to år har vært flere hovedtillitsvalgte i kommunen.

– Nå er det slik at vi går gjennom alle områder og må redusere størrelsen på frikjøp av tillitsvalgte. Men vi ligger over normen for hva som er påkrevd og vil fortsatt ligge over normen også i 2021 etter denne reduksjonen, sier hun.

Eidsvik erkjenner at Ålesund kommune har store økonomiske problemer.

– Vi er i en økonomisk krise. Og så har vi de rammene vi har fått fra staten og må forsøke å levere tjenester så gode som mulig. Vi jobber etter beste evne å tilfredsstille lovkravene, sier hun.

26.11.2020
14:41
27.11.2020 10:37

Økonomiske problemer i Ålesund kommune

• 1. januar 2020 ble kommunene Ålesund, Skodje, Ørskog, Haram og Sandøy slått sammen til nye Ålesund kommune.

• Det samlede 2019-regnskapet for de fem kommune viser et merforbruk på 212,5 millioner kroner. Det er spesielt i siste halvår av 2019 at driftskostnadene skal ha økt.

• Kommunestyret i Ålesund kommune vedtok 10. november i år at det skal kuttes 351 millioner kroner fra driftsbudsjettet i 2021, noe som utgjør et kutt på åtte prosent.

• Kommunen skal nedbemanne 190 årsverk. Det er håp om å greie det ved naturlig avgang, slutt på nyansettelser og si opp midlertidig ansette. Ledelsen og tillitsvalgte i kommunen kan likevel ikke se bort fra oppsigelser.

• Gamle Ålesund kommune var på Robeklista i fem år, fra 2014 til 2019. Robek står for Register for betinga godkjenning og kontroll. Det er kommuner i økonomisk ubalanse som havner på lista, noe som fører til at økonomien kommer under statlig kontroll.
Mest lest

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Angrer på at jeg ikke gikk før

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Fellesforbundet fast

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner


Flere saker