JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Foodora-streiken fikk internasjonal støtte, leder for ILO, Guy Ryder, støttet streiken for tariffavtale i matleveringstjenesten. Her på streikemøte med Paul Olai-Olssen, (til venstre) og Espen Utne Landgraf.

Foodora-streiken fikk internasjonal støtte, leder for ILO, Guy Ryder, støttet streiken for tariffavtale i matleveringstjenesten. Her på streikemøte med Paul Olai-Olssen, (til venstre) og Espen Utne Landgraf.

Nanna Aanes Wolden

Fremtidens arbeidsliv

Hvordan vil arbeidslivet se ut i fremtiden? Her er en forklaring på hva Fougner-utvalget har sett på

Hvem er ansatt og hvem er sjefen? Onsdag kommer Fougner-utvalget, som har sett på om dagens regelverk vil fungere i fremtidens arbeidsliv, med sin utredning.22.06.2021
11:06
23.06.2021 15:04

torgny@lomedia.no

Det høres så enkelt ut i Arbeidsmiljøloven: «En arbeidstaker er enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste». Det virker også tilforlatelig når en arbeidsgiver er definert som «enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste». For de fleste i arbeidslivet er det enkelt å peke på hvem som er sjefen, men ikke for alle. Stortinget har derfor vedtatt at regjeringen må utrede dette spørsmålet. Nå kommer utredningen. Dette er bakgrunnshistorien.

Delingsøkonomi

Mot slutten av 2015 begynte et nytt ord å bli viktig i den politiske debatten: «delingsøkonomi». Begrepet var uklart. Bildeling og leie ut leiligheten sin for kort tid var eksempler. Delingen skulle skje ved hjelp av en app på mobilen. Som et resultat av dette nye fenomenet satte regjeringen ned delingsøkonomiutvalget i mars 2016. I mandatet het det: «Utvalget skal vurdere muligheter og utfordringer som framveksten av delingsøkonomien reiser.»

Bakgrunn: – Utvalget har hoppet bukk over de vanskeligste sakene

Et år etter leverte utvalget sin utredning. Gjennom arbeidet i utvalget ble det klart for LOs representant, Trude Tinnlund, at det var behov for ytterligere avklaring. Delingsøkonomien utfordret arbeidsmiljølovens enkle arbeidstakerbegrep om at «enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste er en arbeidstaker». Tinnlund konkluderte med at det burde settes ned det et nytt utvalg som skulle vurdere arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet i arbeidsmiljøloven. Dette lå utenfor delingsøkonomiutvalgets mandat.

Denne konklusjonen ble støttet av de andre arbeidstakerorganisasjonene som sammen henvendte seg til regjeringa for å få et nytt utvalg.

LO-representant Trude Tinnlund mente delingsøkonomi-utvalget i 2016 ikke var nok. Hun mente det burde settes ned et nytt utvalg som skulle vurdere arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet i arbeidsmiljøloven. Altså hvem jobber for hvem. For det var utenfor delingsøkonomi-utvalgets mandat.

LO-representant Trude Tinnlund mente delingsøkonomi-utvalget i 2016 ikke var nok. Hun mente det burde settes ned et nytt utvalg som skulle vurdere arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet i arbeidsmiljøloven. Altså hvem jobber for hvem. For det var utenfor delingsøkonomi-utvalgets mandat.

Jan-Erik Østlie

Uoversiktlige organisasjoner

LO skriver i sitt handlingsprogram at «det gode arbeidslivet utfordres av uoversiktlige organisasjonsformer, utstrakt bruk av innleie- og bemanningsforetak og sosial dumping».

LO nevner i sitt handlingsprogram at trender i arbeidslivet som utfordrer det tradisjonelle arbeidsgiver – arbeidstakerbegrepet:

• Arbeidsgiveransvaret flyttes internt i selskapsstrukturen

• Lange kontraktskjeder skaper avstand mellom ansettelsen og der den reelle arbeidsgiveren befinner seg.

• Interne bemanningsforetak leier inn personell til mor- og datterselskap,

• Etablering av lokale foretak med «ansettelse på stedet»

• Bemanningsbransjens praksis med å ansette folk «fast». Slike ansettelsesavtaler er ikke faste ansettelser, men gjentatte midlertidige ansettelser.

• Arbeidstakere velger, eller blir tvunget til, å gå inn i en rolle som selvstendig næringsdrivende.

• I den kommersielle delingsøkonomien er det klare tendenser til at arbeidsgiver ønsker å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret, og opererer i randsonen av norsk lovgiving.

LO sier at hvis dette får fortsette, så vil det føre til et løsarbeidersamfunn.

Nytt utvalg blir satt ned

I august 2019 sendte regjeringa ut en pressemelding med nyheten «Utvalg skal se på fremtidens arbeidsliv». Utvalget som var satt sammen av partene i arbeidslivet skulle ledes av den kjente arbeidslivsadvokaten Jan Fougner. Onsdag 23. juni 2021 kommer resultatet av deres arbeid.

Advokat Jan Fougner leder utvalget som skal se på visse sider ved framtidens arbeidsliv. Utvalget skal spesielt se nærmere på den tradisjonelle rollefordelingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Utvalget legger fram sin konklusjon 23. juni 2021.

Advokat Jan Fougner leder utvalget som skal se på visse sider ved framtidens arbeidsliv. Utvalget skal spesielt se nærmere på den tradisjonelle rollefordelingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Utvalget legger fram sin konklusjon 23. juni 2021.

LO Media

– Vi må sørge for at vi har et godt og oppdatert rammeverk som både ivaretar virksomhetenes behov for utvikling og fleksibilitet samtidig som viktige arbeidstakerrettigheter som medvirkning og informasjon sikres også i årene som kommer, sa daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da utvalget og mandatet ble presentert.

Utvalget kan blant annet vurdere hvordan ulike organisasjonsformer og virksomhetsmodeller påvirker ansvar og plikter for den som tilbyr arbeid, og om arbeidsmiljølovens arbeidsgiverbegrep er tilstrekkelig tydelig og hensiktsmessig, særlig med tanke på den som har reell styring og beslutningsmyndighet når det gjelder arbeidsgivers virksomhet.

Departementet nevner tre måter å organisere virksomhet på som kan reise problemer knytta til forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er franchise, konsern og innleieforhold.

Hør ukas podkast: Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Rema-butikkene er en franchise

Franchise er en forretningsmodell hvor en person med en forretningsidé, «franchisegiver», lisensierer varemerker, produkter og forretningsmetoder til en forretningsutøver «franchisetaker» mot en avtalefestet avgift.

For eksempel er Rema-butikkene drevet av franchisetakere. Franchise-takeren eier butikken og er formelt sett arbeidsgiver. Rema er franchisegiver og bestemmer markedsføring, vareutvalg og innkjøpspriser. Rema-kjøpmannen betaler en avgift til Rema sentralt.

Det er anslått at det er rundt 120.000 sysselsatte i om lag 300 franchisekjeder i Norge. I 2017 utgjorde det rundt 4,5 prosent av alle sysselsatte i Norge, og innebar en vekst i franchisesysselsetting på 50 prosent fra 2007, skrev Rødts Bjørnar Moxnes, da han fremmet forslag om franchise i Stortinget i 2018.

Moxnes’ poeng var at fagbevegelsen sliter med å organisere og forhandle lønn i franchisevirksomheten fordi de bare får forhandle med franchisetakeren, og ikke med franchisegiverne, som er de reelle eierne av franchisevirksomheten.

Rema-butikkene er drevet av franchisetakere. Franchise-takeren eier butikken og er formelt sett arbeidsgiver. Rema er franchisegiver og bestemmer markedsføring, vareutvalg og innkjøpspriser. Rema-kjøpmannen betaler en avgift til Rema sentralt.

Rema-butikkene er drevet av franchisetakere. Franchise-takeren eier butikken og er formelt sett arbeidsgiver. Rema er franchisegiver og bestemmer markedsføring, vareutvalg og innkjøpspriser. Rema-kjøpmannen betaler en avgift til Rema sentralt.

Ylva Holm Torsteinson

Norwegian er et konsern

I sitt svar viste også daværende arbeidsminister Anniken Hauglie til delingsøkonomiutvalgets arbeid. Moxnes’ forslag fikk støtte fra de rødgrønne partiene, men ikke flertall. Men et enstemmig storting vedtok å be «regjeringa greie ut omfang og særtrekk ved organiseringer som franchise, konsern og liknande, med vekt på arbeidsgiveransvar og arbeidstaker sine rettar samt franchisetaker sin posisjon overfor franchisegiver.»

En annen bedriftskonstruksjon som gjøre det vanskelig å slå fast hvem som er den reelle arbeidsgiveren, er konsern. Et konsern består av mange enkeltbedrift med varierende grad av selvstendighet. På toppen sitter konsernledelsen og fatter de strategiske avgjørelsene. I et konsern blir verdiene ofte flyttet vekk fra der verdiene skapes. Eiendomsselskaper og konsernbidrag gjør det lettere å flytte verdiene vekk, og det kan bli vanskeligere å hente ut de ansattes andel av verdiskapning.

Et eksempel på hvordan konsern kan virke er Norwegian. Da Norwegian startet som flyselskap, var alle piloter og kabinpersonell ansatte i Norwegian. Etter hvert ble piloter og kabinansatte overført til egne interne bemanningsbyrå. De ble så leid tilbake til selskapet som sto for den operative driften. Alt skjedde under den samme konsernledelsen og konsernlogoen. På denne tida gikk Norwegian veldig bra økonomisk. Men de ansatte kunne bare stille krav til sin arbeidsgiver som var bemanningsbyrået. Høyesterett avgjorde i en dom før jul i 2018 at dette var en lovlig konstruksjon og at piloter og kabinansatte ikke hadde noen rettigheter i moderselskapet.

Mye lest: Ni bransjer får ny minstelønn fra 1. juli

Et eksempel på hvordan konsern kan virke er Norwegian. Da Norwegian startet som flyselskap, var alle piloter og kabinpersonell ansatte i Norwegian. Etter hvert ble piloter og kabinansatte overført til egne interne bemanningsbyrå.

Et eksempel på hvordan konsern kan virke er Norwegian. Da Norwegian startet som flyselskap, var alle piloter og kabinpersonell ansatte i Norwegian. Etter hvert ble piloter og kabinansatte overført til egne interne bemanningsbyrå.

Sissel M. Rasmussen

Trekantforhold

Noe av den samme problemstilling gjelder for ansatte i bemanningsforetak. Mens arbeidsmiljøloven forutsetter at et arbeidstaker-arbeidsgiverforhold er mellom to parter, åpner bemanningsbyråene for et trekantforhold. En arbeidstaker får to herrer; bemanningsbyrået som er den formelle arbeidsgiveren, og oppdragsgiveren som gir arbeidstakeren, arbeidsoppgavene. Avtalen mellom bemanningsbyrået og oppdragsgiveren kan legge rammer for hvilke arbeidsforhold en ansatt blir tilbudt.

Delingsøkonomien har aktualisert en ny problemstilling: Hvem er enkeltpersonforetak. På 80-tallet førte Fellesforbundet en omfattende kampanje mot ulovlige enkeltmannsforetak eller kontraktører som det ble kalt. Det var bygningsarbeidere som utga seg for å være egne bedrifter, men utførte arbeid som om de var ansatte. Fra midten av 80-tallet og utover skjedde det innstramminger som gjorde det nesten umulig for arbeidstakere å registrere seg som selvstendige.

Driver for seg selv

Enkeltpersonforetak er ment for personer som skal drive næringsvirksomhet for seg selv, alternativet er å opprette et aksjeselskap. Dette er den enkleste måten å drive firma på. Skatteetaten oppgir at en selvstendig næringsdrivende skal drive virksomheten for egen regning og risiko. Det betyr at en som driver et enkeltpersonforetak skal holde utstyret og verktøy selv, bestemme arbeidstid selv, ha flere oppdragsgivere og inngå egne avtaler med økonomisk risiko.

En ansatt har flere rettigheter som en selvstendignæringsdrivende ikke har. En ansatt er beskyttet etter arbeidsmiljøloven og har krav på overtidsbetaling, ferie, syke- og ulykkesforsikring, dagpenger og beskyttet mot å bli urettferdig oppsagt.

Foodora-streiken

Det finnes to store matleveringsselskaper i Norge; Foodora og Wolt. De ansatte i Foodora streiket høsten 2019 for en tariffavtale. Foodora har både bud som er ansatt og bud som er selvstendig næringsdrivende. I Wolt får du ikke oppdrag uten at du er organisert som et enkeltpersonforetak. Foodora-tillitsvalgte mener at Wolts måte å organisere seg på er ulovlig.

Foodora-streiken er over: Sykkelbudene får både lønnsøkning og kompensasjon for klær og utstyr

Stendi-saken, en av de største arbeidslivsrettssakene i Norge, dreier seg nettopp om det er lovlig å bemanne institusjoner med selvstendig næringsdrivende.

Forskjellen på «worker» og «employd»

Internasjonalt fører taxiselskapene Uber og Lyft en kamp for å slippe å ansette sjåførene sine, men la dem være selvstendig næringsdrivende. I januar i fjor vedtok californisk høyesterett at Uber- og Lyft-sjåfører skulle være ansatt. Drosjeselskapene sørget for at det kom en lovendring, og i forbindelse med presidentvalget i november i fjor avholdt California en folkeavstemning om den nye loven. De to firmaene brukte nesten to milliarder kroner for å vinne folkeavstemningen, og de vant.

Samtidig førte Uber-sjåfører i Storbritannia en kamp for å bli fast ansatte. I februar i år fattet Høyesterett i Storbritannia en avgjørelse om at britiske Uber-sjåfører var ansatte. Fagforeningen feiret dette som en seier.

Uber svarte på avgjørelsen med en pressemelding der de skrev: «Fra i dag vil Uber klassifisere alle sjåfører i Storbritannia som ‘workers’, en unik klassifisering etter britisk arbeidsrett som sitter mellom en uavhengige frilanser og en tradisjonell ansatt. En arbeider er derfor ikke det samme som en ansatt.»

Britisk høyesterett: Uber-sjåfører er ansatte og ikke selvstendig næringsdrivende

Den tredje kategorien og bemanningsbyråer

I Klassekampens 1. mai-utgave lufter leder av Fougner-utvalget, Jan Fougner, muligheten for å innføre nettopp denne tredje kategorien som en mellomting mellom fast ansatte og selvstendig næringsdrivende.

Bruk av bemanningsbyråer har vært et viktig tema om ansettelsesforhold i norsk arbeidsliv. Bemanningsbyrå er ikke en del av Fougner-utvalgets mandat direkte, men tre steder i mandatet nevnes innleide. Blant annet skal utvalget vurdere hvordan en kan tydeliggjøre «hvilke rettssubjekter som har hvilket ansvar» for innleide arbeidstakere.

Bemanningsbyråer er langt fra kun et norsk tema. I 2018 kom en rapport om ansettelsesforholdene i flybransjen som EU-kommisjonen hadde bestilt om ansettelsesforhold i luftfarten. Forskerne fant at i lavprisselskapene som Ryanair og Wizz Air var det langt mellom de fast ansatte. 97 prosent av kabinpersonalet og 63 prosent av pilotene var ansatt via et bemanningsbyrå.

Fougner-utvalget

Utvalget er satt sammen av partene i arbeidslivet, og har i tillegg til Fougner tre medlemmer uten tilknytning til organisasjonene i arbeidslivet. Trude Tinnlund representerer LO i utvalget. YS’ representant er Ørnulf Kastet. Henrik Dahle representerer Unio og Nina Sverdrup Svendsen, Akademikerne.

22.06.2021
11:06
23.06.2021 15:04Mest lest

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

Alf Ragnar Olsen

Vigdis har jobba i Posten siden 1981. Nå blir hun sett på som en byrde

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv.  Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv. Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

Håvard Sæbø

Sylwester (34) vet bare når han har ferie, ikke om han skal jobbe i morgen eller neste uke

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

Knut Viggen

Nestleder i elektriker-fagforening risikerer å få sparken i Norske Skog

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

Arkivfoto: Tonje Paulsen Solem

Her er den nye lønna til industriarbeiderne

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Revidert nasjonalbudsjett: Slik påvirker det lommeboken

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i apoteket opptil 100.000 mer i lønn

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

Arkivfoto: Erlend Angelo

Brudd i forhandlingene for flere tusen oljearbeidere

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes

FORHANDLINGER. Forhandlingsdelegasjonen til EL og IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening, før forhandlingsstart mandag 9. mai. Fra venstre Kristoffer Syversen, Markus Hansen, David Coron-Andersen, Trond Polden, Alexander Jordnes, Kim Andre Arnesen, Thomas Skoglund, Bård Naverud, Stian Andersson.

FORHANDLINGER. Forhandlingsdelegasjonen til EL og IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening, før forhandlingsstart mandag 9. mai. Fra venstre Kristoffer Syversen, Markus Hansen, David Coron-Andersen, Trond Polden, Alexander Jordnes, Kim Andre Arnesen, Thomas Skoglund, Bård Naverud, Stian Andersson.

Knut Viggen

Nå får heismontørene et særlig vern mot arbeid med helsefarlig støv

STREIKEKLARE: Klubbledere i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland utenfor hotell Terminus onsdag 11. mai. De forbereder seg på mulig elektriker-streik. Leder Atle Rasmussen i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Påmeldte deltakere på klubbledersamlingen i Bergen var Kjartan Sletten, Bjørn Fidjeland, Magnus Tveit Hamre, Stian Risøy, Lewinsen Ignesias, Kristoffer Ask, Remi Unnvik, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt, Ann Olene Boge, Christer Erstad, Raymond Svardal, Rune Nilsen Kvalheim, Raymond Straume, Krister Thomassen, Thomas Stien, Roger Nese, Knut Tore Veivg, Oddbjørn Halvorsen Kaland, Lars Inge Horvei, Vipakaran Kanthasamy, Nirokanth Lothe, Erik Breistrand, Daniel Helle, Øyvind Myklebust Huus, Øyvind Bessesen, Camilla Høgøy, John Arne Handeland, Ole-Johnny Hopsdal, Hans Eldevik, Martin Bøyum, Roger Johansen, Tom K. Turøy, Tom Erik Iversen, Henriette Thorsen, Rune Myntevik, Magnus Rødseth, Vidar Straume, Thomas Engen, Karsten Eriksen.

STREIKEKLARE: Klubbledere i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland utenfor hotell Terminus onsdag 11. mai. De forbereder seg på mulig elektriker-streik. Leder Atle Rasmussen i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Påmeldte deltakere på klubbledersamlingen i Bergen var Kjartan Sletten, Bjørn Fidjeland, Magnus Tveit Hamre, Stian Risøy, Lewinsen Ignesias, Kristoffer Ask, Remi Unnvik, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt, Ann Olene Boge, Christer Erstad, Raymond Svardal, Rune Nilsen Kvalheim, Raymond Straume, Krister Thomassen, Thomas Stien, Roger Nese, Knut Tore Veivg, Oddbjørn Halvorsen Kaland, Lars Inge Horvei, Vipakaran Kanthasamy, Nirokanth Lothe, Erik Breistrand, Daniel Helle, Øyvind Myklebust Huus, Øyvind Bessesen, Camilla Høgøy, John Arne Handeland, Ole-Johnny Hopsdal, Hans Eldevik, Martin Bøyum, Roger Johansen, Tom K. Turøy, Tom Erik Iversen, Henriette Thorsen, Rune Myntevik, Magnus Rødseth, Vidar Straume, Thomas Engen, Karsten Eriksen.

Paul S. Amundsen

I 1974 var det kaos. Nå er elektrikerne forberedt på streik

TAR IKKE BØLGEN: Kari Elisabeth Kaski (SV) varsler tøffe tak i Stortinget om revidert budsjett.

TAR IKKE BØLGEN: Kari Elisabeth Kaski (SV) varsler tøffe tak i Stortinget om revidert budsjett.

Jan-Erik Østlie

SV og Rødt varsler tøffe tak i Stortinget om revidert budsjett: – Det fører ikke til mindre forskjeller, tvert imot

Kronikk

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Colourbox

«Velferdsstatens fallitt: Offentlige ytelser løfter ikke folk ut av fattigdom»

Debatt

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Ole Palmstrøm

«Svar til Unio om lønn i staten»

Nav fikk i oppdrag fra Staten i å sette i gang med tillitsreformen som en av de første i landet.

Nav fikk i oppdrag fra Staten i å sette i gang med tillitsreformen som en av de første i landet.

Hanna Skotheim

Fagforeningen skal jobbe for at Nav-ansatte ikke blir utbrent på jobben

Sissel M. Rasmussen

Høye matpriser samler Stortinget. Vil begrense matvarekjedenes makt


Flere saker