JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjon

Ingenting til sliterne i nye pensjonsforslag. LO er svært bekymret

LO etterlyser nettopp egne ordninger for sliterne. – Utvalget har ikke kommet med noen løsning, mener LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad.
– De som ikke kan stå lenge i jobb, vil dermed få altfor lave pensjoner om ikke noe endres, heter det i en uttalelse fra sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad.

– De som ikke kan stå lenge i jobb, vil dermed få altfor lave pensjoner om ikke noe endres, heter det i en uttalelse fra sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad.

Jan-Erik Østlie

yngvil@lomedia.no

aslak@lomedia.no

Pensjonsutvalget la torsdag fram sin gjennomgang av pensjonssystemet, samt forslag til endringer.

Utvalget kom ikke med forslag som vil bedre pensjonene til sliterne i arbeidslivet. Det er folk som på grunn av helsa si ikke kan jobbe lenger for å sikre seg en god alderspensjon.

Sliterne må få egne ordninger for å sikre dem mer penger å leve av når de går av med pensjon, mener LO.

– Får klare seg som best de kan

Jan Olav Andersen, leder i El og IT Forbundet, er ikke overrasket over at utvalget ikke kommer med forslag til sliterne.

– Hovedlinja i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å stå lenge i arbeid og at de som ikke har mulighet til det, får klare seg som best de kan, sier Andersen til FriFagbevegelse.

Sånn skal det ikke være, mener han.

– Evalueringen fra pensjonsutvalget er ikke fasiten på noe. Den politiske kampen begynner nå, understreker han.

Flere hundre tillitsvalgte fra LOs forbund har lagt føringene for hva LO skal kjempe for framover når det gjelder pensjon, på LO-kongressen nylig.

De viktigste kravene fra kongressen handler om å jobbe for bedre pensjoner til nettopp sliterne. (Les om forslagene lenger ned i saken.)

– Nå har LO-familien en jobb å gjøre. Det er nå desto viktigere å følge opp vedtakene fra LO-kongressen, sier Anne Berit Aker Hansen, forbundsleder i NNN.

– Jeg er skuffet

Anita Johansen er leder i Arbeidsmandsforbundet. Forbundet organiserer blant annet renholdere, anleggs- og maskinarbeidere og vektere.

– Jeg er skuffet over at de ikke kommer med noen løsninger til sliterne, sier Johansen til FriFagbevegelse.

Hun tenker først og fremst på arbeidsfolk i lavtlønte yrker. De har også, som forbundslederen understreker, en lavere forventet levealder. De vil derfor ikke ha så mye å rutte med i pensjonisttilværelsen, hvis utvalget får det som de vil, mener hun.

– Pensjonssystemet slår ikke like bra ut for alle. Derfor var det nødvendig med en gjennomgang, men jeg er skeptisk til et system der grensen heves i takt med økt levealder, sier Anita Johansen. 

Debatt: «Det er arbeidslivet som må endres – ikke pensjonsalderen»

– De som må bære kostnaden

Forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor er bekymret for alle de som ikke kan stå lenger i arbeid.

Mange av HKs medlemmer har jobber med lav lønn og mye deltid. Flertallet er kvinner.

– Dette er medlemmer som ofte må bære kostnaden for et system som tar fra de som ikke har helse til å jobbe til pensjonsalder, sier

– Utvalget har kun utredet folketrygden. Det er viktig å se helheten i pensjonssystemet. De obligatoriske tjenestepensjonsordningene og avtalefestet pensjon må også styrkes, påpeker forbundslederen. 

LO er svært bekymret

LO sier de er «svært bekymret» for at ulikhetene vil vokse, fordi de som ikke klarer å stå lenger i jobb vil få altfor lave pensjoner.

En sentral bekymring for LO er at ulikheter i pensjon vil vokse. Muligheten folk har for å stå lenge i jobb varierer, ikke minst på grunn av helsa og situasjonen i arbeidsmarkedet.

– De som ikke kan stå lenge i jobb, vil dermed få altfor lave pensjoner om ikke noe endres, heter det i en uttalelse fra sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad.

Mye lest: Ørjan har regna på hvor mye han taper i pensjon: – Ikke alle klarer å stå i jobb til de er 67 år

LO vil ha offentlig sliterordning

LO-kongressen vedtok nylig at det er behov for en offentlig finansiert sliterordning i folketrygden, som gjør at flere kan gå av tidligere dersom de har behov for det.

– Utvalget har ikke kommet med noen løsning på sliterproblemet, mener Bjørnstad.

– Hvordan jobber LOs administrasjon for å følge opp LO-kongressens pensjonsuttalelse, spesielt LOs forslag om å bedre sliternes pensjoner?

– Vi tar opp dette med regjeringa og presser på for å finne løsninger som kan bedre sliternes pensjoner. Jo lengre tid det går, jo mer prekær blir situasjonen for dem som trenger det mest, sier LOs sjeføkonom til FriFagbevegelse. 

 Pensjonsutvalget har foreslått økt opptjeningstid for uføre. Det foreslår også at uføre skal skjermes delvis for levealdersjustering. Begge disse tingene betyr en noe bedre pensjon for uføretrygdede. (Les mer om hva levealdersjustering er lenger ned i saken.)

Det er imidlertid ikke nok, mener LO, som ønsker at uføre skal skjermes helt for levealdersjustering, siden uføre ikke kan kompensere for den med å jobbe lenger.

Dette vedtok LO-kongressen

Her er forslag til hva LO mener bør utredes for å gi sliterne en bedre pensjon.

Folketrygden

• Et fast tillegg i folketrygden, basert på antall år du har jobbet, men uavhengig av hvor mye du har tjent.

• Et annet alternativ er en ordning i folketrygden som bygger på prinsippene i sliterordningen. (Les mer om sliterordningen nederst i saken.)

Avtalefestet sliterordning

Sliterordningen ble innført i 2018 og finansieres med en begrenset pott penger som kommer til å bli brukt opp. Ordningen må styrkes, mener LO.

Tjenestepensjon

• LO vil at minstesatsen for tjenestepensjon økes til 4 prosent, i første omgang. Dagens minstesats er 2 prosent.

• LO vil også utrede ordninger for slitere i både privat tjenestepensjon, og i offentlig tjenestepensjon.

Uføre

• LO vil arbeide for en høyere alders- og uførepensjon til folk som blir delvis uføre underveis i yrkeslivet og som senere får økt sin uføregrad.

• Uføres alderspensjon må skjermes mot levealdersjustering, fordi de på grunn av helsa ikke kan jobbe lengre. (Les mer om hva levealdersjustering er lenger ned i saken.)

• Opptjening av alderspensjon for uføre må skje til de fyller 67 år. I dag er opptjeningen bare til de fyller 62 år.

• Taket på samlet uføretrygd må fjernes.

• Barnetilleggene for uføre må videreføres og økes.

Hva er «slitertillegget» i privat sektor?

Det er en avtale mellom partene i arbeidslivet som kom på plass i tariffoppgjøret i 2018.

De som kan søke er folk som har fått innvilget avtalefestet pensjon, er mellom 62–64 år når de vil ta ut slitertillegget, og har tjent mindre enn 720.000 kroner i gjennomsnitt de siste tre åra.

Tillegget er nå magert og utgjør rundt 3500 kroner i året, for folk født i 1957. Tillegget vil bli høyere ettersom pensjonsutbetalingene fra folketrygden blir dårligere, og vil for eksempel være rundt 25.000 kroner i året for folk født i 1963.

Pensjonssystemet belønner de friske

Pensjonssystemet er rigget slik at jo flere år vi klarer å jobbe, jo større blir pensjonsutbetalingen vår.

Du taper veldig mye, hvis du ikke jobber helt til pensjonsalderen, 67 år.

Jobber du lenger enn det, får du en enda bedre utbetaling. Det heter levealdersjustering.

Denne skaper debatt: Nye forslag vil ramme unge: Vil nekte Josefine (22) å gå av som 62-åring

Hva betyr levealdersjustering?

Folks pensjonspott i folketrygden fordeles på antallet år den enkeltes årskull blir forventet å leve.

Slik blir den årlige pensjonsutbetalingen lavere og lavere i takt med at den gjennomsnittlige levealderen øker.

Det lønner seg å stå lenge i jobb og det straffer seg også økonomisk å bli syk.

De som må gå av tidlig av helsemessige årsaker taper. De får mindre å leve av, fordi systemet gir en bedre alderspensjon til dem som står lenge i arbeid.

Det nye pensjonssystemet

Det nye pensjonssystemet ble startet innført i 2011 og ble kalt pensjonsreformen.

Solberg-regjeringa utnevnte pensjonsutvalget i 2020 for å undersøke hvordan det nye systemet fungerer og se hva som eventuelt kan gjøres for å bedre systemet.

Pensjonsutvalget la fram sin rapport i midten av juni 2022.

Tidligere NHO-sjef Kristin Skogen Lund ledet utvalget.

Folk oppnevnt av politiske partier, økonomer og andre fageksperter satt i utvalget.

Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag, Oslo, Sosialistisk Venstreparti

Professor Ola Honningdal Grytten, Bergen, Kristelig Folkeparti

Kommunedirektør Christl Kvam, Gjøvik, Høyre

Selvstendig næringsdrivende Marianne Marthinsen, Oslo, Arbeiderpartiet

Administrerende direktør Jon Håvard Solum, Grong, Senterpartiet

Nestleder Terje Søviknes, Bjørnafjorden, Fremskrittspartiet

Administrasjonssekretær May Britt Vihovde, Haugesund, Venstre

Nasjonal ekspert Hilde Olsen, Oslo

Professor Axel West Pedersen, Bærum

Professor Ragnar Torvik, Trondheim

Professor Kjell Vaage, Bergen

Warning
Annonse
Annonse

Det nye pensjonssystemet

Det nye pensjonssystemet ble startet innført i 2011 og ble kalt pensjonsreformen.

Solberg-regjeringa utnevnte pensjonsutvalget i 2020 for å undersøke hvordan det nye systemet fungerer og se hva som eventuelt kan gjøres for å bedre systemet.

Pensjonsutvalget la fram sin rapport i midten av juni 2022.

Tidligere NHO-sjef Kristin Skogen Lund ledet utvalget.

Folk oppnevnt av politiske partier, økonomer og andre fageksperter satt i utvalget.

Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag, Oslo, Sosialistisk Venstreparti

Professor Ola Honningdal Grytten, Bergen, Kristelig Folkeparti

Kommunedirektør Christl Kvam, Gjøvik, Høyre

Selvstendig næringsdrivende Marianne Marthinsen, Oslo, Arbeiderpartiet

Administrerende direktør Jon Håvard Solum, Grong, Senterpartiet

Nestleder Terje Søviknes, Bjørnafjorden, Fremskrittspartiet

Administrasjonssekretær May Britt Vihovde, Haugesund, Venstre

Nasjonal ekspert Hilde Olsen, Oslo

Professor Axel West Pedersen, Bærum

Professor Ragnar Torvik, Trondheim

Professor Kjell Vaage, Bergen