JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Boikott av Israel og brudd på folkeretten

Israels regime mot palestinerne er verre enn i Sør-Afrika under apartheid, mener LO-ledelsen

Fagforbundet vil at LO fortsetter å jobbe for en full internasjonal boikott av Israel.
MÅLRETTET BOIKOTT: LO går inn for boikott av kultur, sport og akademia i tilfellene der LO mener disse fungerer som propaganda og støtter opp om okkupasjonsmakten Israel. – Dette må vi vurdere fra sak til sak. Noen ganger kan kultur- og idrettsarrangementer fungere som propaganda for regimet og støtte opp om det. Samtidig er det ikke sikkert det gjelder alle slike arrangementer, som for eksempel arrangementer som regimekritikere i Israel står bak. Vi mener dette målrettet og effektivt, sier Julie Lødrup i LO-ledelsen.

MÅLRETTET BOIKOTT: LO går inn for boikott av kultur, sport og akademia i tilfellene der LO mener disse fungerer som propaganda og støtter opp om okkupasjonsmakten Israel. – Dette må vi vurdere fra sak til sak. Noen ganger kan kultur- og idrettsarrangementer fungere som propaganda for regimet og støtte opp om det. Samtidig er det ikke sikkert det gjelder alle slike arrangementer, som for eksempel arrangementer som regimekritikere i Israel står bak. Vi mener dette målrettet og effektivt, sier Julie Lødrup i LO-ledelsen.

Jan-Erik Østlie

yngvil@lomedia.no

– Ondsinnet ordbruk. Slik reagerer Alon Roth, Israels ambassadør til Norge, på LO-ledelsens apartheid-stempel på Israels regime mot palestinerne.

«Staten Israel er et sterkt og levende demokrati som gir fullstendig sosial og politisk likhet og trygghet til alle sine innbyggere, uavhengig av religion eller etnisitet», og «i samsvar med internasjonal lov», skriver Roth i en e-post til FriFagbevegelse. (Les hele svaret hans nederst i saken.)

– Det palestinske folket får det verre

Situasjonen for det palestinske folket er bare blitt verre de siste fem åra, fastholder LO-sekretariatet.

Dette går fram i LO-sekretariatets forslag til hvordan LO skal forholde seg til Israel og palestinerne de neste tre åra.

LO-kongressens delegater vil til slutt bestemme hva LO skal mene når de samles til uka i Oslo.

Dette må til for å presse Israel til å etterleve folkeretten, mener LO-toppene:

• Forbud mot våpenhandel med Israel. Det innebærer forbud mot salg av våpen, militært utstyr og flerbruksmateriell, samt mot å yte relaterte tjenester.

• Norge og norske oljeselskaper må avstå fra samarbeid med Israel i olje- og gassprosjekter i uavklarte og omstridte områder.

• Boikott av handel med varer og tjenester fra israelske bosettinger, som alle er ulovlige, ifølge folkeretten.

• Norske selskaper må avstå fra all handel med selskaper som har eller bidrar til virksomhet på israelskokkupert palestinsk område.

• Norske selskaper og Oljefondet må avstå fra investeringer i selskaper som har eller bidrar til virksomhet på okkupert palestinsk område.

• Selskapene må etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og trekke sine investeringer fra andre selskaper som bidrar til opprettholdelse av bosettingene.

• Boikott av kultur, sport og akademia i tilfellene der LO mener disse fungerer som propaganda og støtter opp om okkupasjonsmakten Israel. LO vil vurdere om de mener arrangementer og aktiviteter bør boikottes når det er aktuelt.

• Det internasjonale presset mot Israel må økes, med en kombinasjon av sanksjoner og dialog og fredsforhandlinger.

Mener Israel må betale

Videre mener LO at den norske regjeringa må ta en aktiv rolle for å stille Israel økonomisk ansvarlig for de massive ødeleggelsene som har rammet sivile, infrastruktur og offentlige tjenester under Gaza-krigene.

Under forrige kongress mente flertallet at tida for dialog var over. Dialog og resolusjoner har hatt liten effekt, mente de. Det mener LO-sekretariatet fortsatt, men går nå inn for at målrettede sanksjoner mot Israel bør kombineres med mer dialog og fredsforhandlinger.

Den israelske ambassadør Alon Roth mener boikottforslagene bidrar til splittelse og «trekker oss lengre bort fra fred».

– Vanskelig å skape bred enighet

LO-ledelsen er imot en generell økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

– Hvorfor vil ikke LO-sekretariatet videreføre kongressens formulering fra 2017, som sa «Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt, må det heretter arbeides for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel?

– Fordi det var vanskelig å skape bred enighet om det internasjonalt. Det har vært lite effektivt å jobbe for en så bred boikott-definisjon. Vi har i denne perioden jobbet med målrettede prosjekter der vi har funnet allianser nasjonalt og internasjonalt, svarer Lødrup.

Kultur, sport og akademia

LO går inn for boikott av kultur, sport og akademia i tilfellene der LO mener disse fungerer som propaganda og støtter opp om okkupasjonsmakten Israel.

– Dette må vi vurdere fra sak til sak. Noen ganger kan kultur- og idrettsarrangementer fungere som propaganda for regimet og støtte opp om det. Samtidig er det ikke sikkert det gjelder alle slike arrangementer, som for eksempel arrangementer som regimekritikere i Israel står bak. Vi mener dette er mer målrettet og effektivt, mener Lødrup.

– Ifølge denne definisjonen: Var for eksempel Eurovision da det ble arrangert i Israel et eksempel på et arrangement LO mener burde vært boikottet?

– Ja, det mener jeg, svarer Lødrup.

Hun overtok i 2021 ledelsen av arbeidsgruppa som har fulgt opp Palestina-uttalelsen og boikott-vedtaket fra 2017, som følge av omrokkeringer i LO-ledelsen etter Hans-Christian Gabrielsens bortgang.

Fagforbundet vil ha en skarpere politikk

– Vi vil at LO fortsatt skal arbeide for en internasjonal boikott av Israel, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundet til FriFagbevegelse.

Guldbrandsen sier det er viktig for Fagforbundet å ha med at LO skal arbeide for et lovforbud mot import fra og samarbeid med selskaper med virksomhet i ulovlige bosettinger på okkupert område, og legge FNs «svarteliste» til grunn.

– Det er viktig å vise at verden må reagere enda skarpere mot brudd på FN-resolusjoner som sier at det er forbudt å flytte egen befolkning til okkupert område, slik Israel gjør, sier han.

Brudd på folkeretten

Han peker på handlekraften store deler av verden har vist overfor Russland som følge av krigen mot Ukraina. Den internasjonale straffedomstolen startet etterforskning av mulige folkerettsbrudd svært tidlig i krigen.

– Det er viktig at Palestina-uttalelsen blir skarpere, og tydeligere sier hvordan LO mener at Norge skal forholde seg til Israel. Skal Norge ha respekt for menneskerettighetene, må den respekten gjelde alle, uansett hudfarge og religiøs tilhørighet, mener Guldbrandsen.

Guldbrandsen sitter i den såkalte redaksjonskomiteen som blant annet skal kna LO-kongressens uttalelse om Palestina. Julie Lødrup leder denne komiteen.

Fagforbundet har nesten en tredel av delegatene på LOs kongress. Det Fagforbundet bestemmer seg for i denne saken, vil med stor sannsynlighet bli vedtatt.

– Blir ingen fred med apartheid

LO beskriver tostatsløsningen som nærmest en umulighet og skriver at det blir ingen varig fred med apartheid i det som i praksis begynner å ligne på en enstatsløsning.

Apartheid er et universelt juridisk begrep som innebærer et forbud mot særlig alvorlig institusjonell diskriminering og undertrykkelse.

– «Det blir ingen varig fred med fortsatt okkupasjon, anneksjon og apartheid», skriver LO-sekretariatet i sin uttalelse om Palestina. Definerer nå LO Israels regime som apartheid?

– Jeg har ingen betenkeligheter med å bruke ordet apartheid om Israels regime, som i mange tilfeller er verre enn det var under apartheid i Sør-Afrika, sier Julie Lødrup til FriFagbevegelse.

Gikk tregt i starten

LO-kongressen fattet boikott-vedtaket i mai 2017. Over ett år senere gikk LO-sekretariatet inn for en liste med tiltak som skulle sette boikott-vedtaket ut i livet. I slutten av september 2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle følge opp tiltakene og komme med forslag til flere.

– Det gikk tregt å komme i gang, mener Stein Guldbrandsen i Fagforbundet-ledelsen. Han og rådgiver Ingunn Eriksen har representert Fagforbundet i arbeidsgruppa som har fulgt opp boikottvedtaket fra 2017.

– Regjeringa handler ikke

Guldbrandsen peker på to rapporter som særlige viktige resultater av LO og LO-forbundenes arbeid i kongress-perioden.

«Folkeretten og næringsvirksomhet i konfliktområder» av folkerettsjurist Mads Harlem og Fafo-forsker Mark Taylor ble publisert i fjor. Rapporten beskriver hvordan norsk lov kan hindre innkjøpere i å bryte folkeretten, noe LO påpeker at få innkjøpere har kunnskap om. LO og Fagforbundet har engasjert seg sterkt for å hindre at norske selskaper inngår kontrakter med selskaper som er delaktige i folkerettsbrudd i okkupert Palestina.

LO, Fagforbundet, Handel og Kontor, Fellesforbundet og Norsk Folkehjelp var blant 27 organisasjoner bak forskningsrapporten «Don´t buy into occupation», som også ble ferdigstilt i fjor. Den avdekket at flere hundre europeiske finansinstitusjoner har investert i virksomheter involvert i ulovlige israelske bosettinger på Vestbredden. Det norske oljefondet viste seg å være den aller største investoren.

– Dette er viktig dokumentasjon som legger grunnlaget for politikk, sier Guldbrandsen til FriFagbevegelse.

Budskapet fra LO, Fagforbundet og andre er at Oljefondet må trekke sine investeringer fra slike selskaper.

Han fastslår samtidig:

– Verken LO eller forbundene har lyktes med å presse fram politisk handling fra den norske regjeringa.

Han snakker om både de Høyre-ledede Solberg-regjeringene, og om Støre-regjeringa.

– Det er mer velvilje fra den sittende regjeringa, men jeg ser foreløpig ingen signaler om politisk handling fra dem heller, sier Guldbrandsen.

Handler med selskap på FNs svarteliste

Stein Guldbrandsen trekker fram engasjementet mot et Norske tog-anbud som noe av det viktigste i LOs arbeid med å følge opp boikottvedtaket. LO nådde imidlertid ikke fram med budskapet om at Norge bør la være å handle med selskaper på FNs svarteliste. Heller ikke til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), leder av departementet som eier Norske tog.

I januar i år undertegnet Norske tog en avtale verdt rundt 20 milliarder kroner med et fransk selskap, Alstom.

Selskapet står på FNs svarteliste over selskaper som er med på å opprettholde ulovlige israelske bosettinger i okkupert Palestina.

LO krevde at regjeringa grep inn, men nådde ikke fram. Nå trenger Norske tog også å kjøpe nye fjerntog, og har forhåndsgodkjent både Alstom og det spanske selskapet CAF i en anbudskonkurranse om en enda større kontrakt, verdt inntil 25 milliarder kroner. Også CAF er dypt involvert i forretninger knyttet til israelske bosettinger. CAF driver bybanen i Jerusalem som knytter ulovlige israelske bosettinger til resten av byen.

– Israel behandler alle likt

FriFagbevegelse ba Israels ambassadør til Norge, Alon Roth, kommentere karakteristikken apartheid, og LO-ledelsens forslag om sanksjoner mot Israel.

Ambassadør Roth refererer i svaret sitt til staten Israel, og utelater de israelskokkuperte områdene Vestbredden, Gaza, og Øst-Jerusalem som Israel har annektert. Roth skriver at 20 prosent av befolkningen i Israel er «arabere».

Ser man på den totale befolkningen i Israel og okkupert Palestina, er rundt 50 prosent jøder og rundt 50 prosent palestinere.

Her er hele svaret hans, sendt på e-post.

– Jeg har ingen betenkeligheter med å bruke ordet apartheid om Israels regime, som i mange tilfeller er verre enn det var under apartheid i Sør-Afrika, sier Julie Lødrup til FriFagbevegelse. Hvordan reagerer du på det?

«Eg inviterer dei som vel å bruke denne ondsinna terminologien til å reise til Israel. Kva vil dei sjå? Eit samfunn kor jødar og arabarar lev saman. 20 prosent av den israelske befolkninga er samansett av arabiske israelarar. Dei er legar, sjukepleiarar, lærarar, advokatar, dommarar, politikarar og deltek i alle aspekt av det israelske samfunnet. Dei leiar den største banken i Israel med tusenvis av jødiske og arabiske tilsette, dei dømer jødiske borgarar til fengsel, dei debatterer med sine jødiske medvalde i Knesset, dei behandlar jødiske pasientar på sjukehus og deretter tek dei kaffe saman med sine jødiske kollegaer i pauseromma. Røyndommen er at alle er ofre for terrorisme, arabiske isralarar, på same vis som dei jødiske israelarane. Hamas sine bomber diskriminerer ikkje, dei rammar alle israelarar likt. Difor, i samsvar med internasjonal lov og ansvar, beskyttar Israel sine borgarar likt. Staten Israel er eit sterkt og levande demokrati som gir fullstendig sosial og politisk likskap og tryggleik til alle sine innbyggjarar, uavhengig av religion eller etnisitet».

– Hvordan reagerer du på sanksjonene LO mener må til for å presse den israelske regjeringen til å overholde folkeretten?

«Eg fordømer dobbeltmoralen, diskrimineringa og demoniseringa i utsegna. Den held Israel ansvarleg utan å referere til dei tusenvis av bombene som Israel må beskytte sine sivile mot. Denne vondskapsgjeringa og retorikken, særskilt det demoniske språket som brukest, risikerer å gi næring til hat og hets, og presenterer eit forvrengt billete av røyndommen og delegimiterer staten Israel. I motsetnad til andre internasjonale fagforeningar, som fremjer dialog og samarbeid, oppfordrar LO til splitting mellom israelarar og palestinarar, og trekker oss dimed lengre bort frå fred. Desse sanksjonane kan faktisk skade dei palestinske arbeidarane som ønskjer å arbeide for ei anstendig løn for å brødfø familiane sine, dei vil skade samarbeidet mellom israelarar og palestinarar og deira evne til å knyte folk-til-folk-samband.»

FriFagbevegelse kom i skade for å skrive at Israels ambassade ikke hadde svart på våre spørsmål. Ambassaden svarte, men rakk ikke fristen før helgen. Vi oppdaterte denne saken med svarene 30.5 klokka 8.30.

Boikott-vedtaket fra LO-kongressen i 2017

• På LO-kongressen i 2017 ble det nederlag for LO-ledelsen i stemmedrama: LO skal jobbe for full boikott av Israel.

• Et klart flertall av LO-kongressens delegater stemte for at LO skal jobbe for internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

• 193 delegater stemte for full boikott av Israel. 117 delegater stemte mot.

• «Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt, må det heretter arbeides for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel», het det i boikottvedtaket.

• Det ble ikke enstemmig innstilling i Palestina-uttalelsen som redaksjonskomiteen la fram for delegatene på LO-kongressen. Kongressens delegater stemte derfor over to forslag til Palestina-uttalelse.

• Det sto mellom de som vil at LO jobber for en begrenset boikott av Israel og de som vil ha full boikott av Israel. I sin innstilling til uttalelse om Palestina, ville LO-sekretariatet bare ha boikott av varer fra israelsk bosettinger.

Kilde: FriFagbevegelse

Hva er apartheid?

• Apartheid er et universelt juridisk begrep som innebærer et forbud mot særlig alvorlig institusjonell diskriminering og undertrykkelse.

• Den internasjonale konvensjonen om apartheidkriminalitet fra 1973, og Den internasjonale straffedomstolens (ICC) Roma-traktat fra 1998, definerer apartheid som en forbrytelse mot menneskeheten bestående av tre kjerne-elementer:

• En folkegruppes intensjon om å opprettholde dominans over en annen.

• Systematisk undertrykkelse av den marginaliserte gruppen.

• Umenneskelige handlinger.

Kilde: Bistandsaktuelt

Warning
Annonse
Annonse

Boikott-vedtaket fra LO-kongressen i 2017

• På LO-kongressen i 2017 ble det nederlag for LO-ledelsen i stemmedrama: LO skal jobbe for full boikott av Israel.

• Et klart flertall av LO-kongressens delegater stemte for at LO skal jobbe for internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

• 193 delegater stemte for full boikott av Israel. 117 delegater stemte mot.

• «Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt, må det heretter arbeides for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel», het det i boikottvedtaket.

• Det ble ikke enstemmig innstilling i Palestina-uttalelsen som redaksjonskomiteen la fram for delegatene på LO-kongressen. Kongressens delegater stemte derfor over to forslag til Palestina-uttalelse.

• Det sto mellom de som vil at LO jobber for en begrenset boikott av Israel og de som vil ha full boikott av Israel. I sin innstilling til uttalelse om Palestina, ville LO-sekretariatet bare ha boikott av varer fra israelsk bosettinger.

Kilde: FriFagbevegelse

Hva er apartheid?

• Apartheid er et universelt juridisk begrep som innebærer et forbud mot særlig alvorlig institusjonell diskriminering og undertrykkelse.

• Den internasjonale konvensjonen om apartheidkriminalitet fra 1973, og Den internasjonale straffedomstolens (ICC) Roma-traktat fra 1998, definerer apartheid som en forbrytelse mot menneskeheten bestående av tre kjerne-elementer:

• En folkegruppes intensjon om å opprettholde dominans over en annen.

• Systematisk undertrykkelse av den marginaliserte gruppen.

• Umenneskelige handlinger.

Kilde: Bistandsaktuelt