JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statseiede Norske tog:

Norske tog med milliardanbud uten å stille folkerettslige krav. Ministeren vil ikke svare på om han vil gripe inn

LO, Palestina-aktivister og eksperter på folkerett og ansvarlig næringsliv har reagert kraftig på den pågående anbudskonkurransen til Norske tog om innkjøp av nye lokaltog.
SVARER IKKE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil ikke svare på om han vil foreta seg noe med toganbudet som åpner for selskaper som tjener penger på israelske bosettinger.

SVARER IKKE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil ikke svare på om han vil foreta seg noe med toganbudet som åpner for selskaper som tjener penger på israelske bosettinger.

Werner Juvik

yngvil@lomedia.no

Norge trenger å bytte ut store deler av togene som går lange strekninger.

9. november utlyste Norske tog et nytt anbud, på nye fjerntog, til en verdi på mellom 20–25 milliarder kroner.

Planen er å inngå kontrakt i slutten av 2022.

De nye fjerntogene skal settes i trafikk i perioden 2026-2033, i hovedsak på strekningene Bergensbanen (Oslo-Bergen), Dovrebanen (Oslo-Trondheim), Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø) og Sørlandsbanen (Oslo-Stavanger), ifølge Norske tog.

Norske tog er et statseid selskap, eid av samferdselsdepartementet, og har ansvaret for å kjøpe, eie og forvalte togmateriell for persontog.

Hvem skal vi kjøpe av?

Norge skal bruke mellom 20–25 milliarder skattekroner på investeringen.

Så hvem skal vi kjøpe av? Hvilke krav stilles til selskapet vi skal kjøpe av, og spiller det noen rolle for eieren til Norske tog, Samferdselsdepartementet?

Hvilke menneskeretter?

Folkerettsjurist Mads Harlem, tidligere leder av seksjon for politikk- og folkerett i Norges Røde Kors, har gått gjennom de kunngjorte anskaffelsesdokumentene for fjerntog-anbudet. I en e-post påpeker han at det ligger tydelige begrensninger i anskaffelsesdokumentene med hensyn til hvilke menneskerettskonvensjoner som skal respekteres av tilbyderne.

«Blant annet er det ikke stilt krav om overholdelse av okkupasjonsreglene i disse dokumentene», skriver Harlem i en epost til FriFagbevegelse.

– Hvorfor har ikke Norske tog inntatt krav i anskaffelsesdokumentene om at tilbud og tilbyder skal overholde reglene om internasjonal humanitærrett i en så stor anskaffelse som dette?

«Norske tog mener vi opererer innenfor god praksis på området. Arbeidet med compliance (etterlevelse av reglverk og føringer, red. anm.) mv. er et kontinuerlig forbedringsområde», svarer juridisk dikretør Iren Marugg i en epost til FriFagbevegelse.

– Norske tog mangler vilje og evne

– Dette er ikke noe ordentlig svar, kommenterer folkerettsjurist Mads Harlem.

– Det bærer preg av at Norske tog mangler vilje og evne til å etterleve de rettslige føringene som følger av anskaffelsesregelverket.

Harlem forklarer hva det betyr at disse kravene ikke er med i anbudet:

Norske tog kan derfor ikke avvise tilbud fra selskaper som har produksjon i bosetningene på Vestbredden. De kan heller ikke avvise selskaper som har kontrakter med bosetningene om å utføre oppdrag som strider mot okkupasjonsreglene. Dette er så lenge Norske tog ikke vil avvise tilbudene etter de særlige reglene som finnes om yrkesmessig integritet i anskaffelsesforskriften.

– Dette strider mot både FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og Norges internasjonale forpliktelser om å sikre respekt for krigens folkerett. Det er derfor helt nødvendig at ansvarlig statsråd nå kommer på banen i denne saken, mener Mads Harlem.  

Statsråden svarer ikke

FriFagbevegelse spurte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), som leder departementet som eier Norske tog, om hvilket ansvar han har.

– Bør samferdselsdepartementet gi et tydelig styringssignal til Norske tog om at selskaper som samferdselsdepartementet eier, ikke skal inngå kontrakter som bidrar til brudd på humanitærretten, og at anskaffelsesdokumentene i det aktuelle anbudet bør endres deretter?

Statssekretær Johan Vasara (Ap) i samferdselsdepartementet svarer ikke på spørsmålet.

«Styret og ledelsen i Norske tog er ansvarlig for selskapets daglige drift», skriver han i en epost til FriFagbevegelse.

Selskaper som tjener penger på israelske bosetninger må siles ut av norske toganbud, krever SV

Stiller nye krav

Norske tog har i forbindelse med det siste anbudet gått et skritt lenger enn sist, i retning av å presisere sine forpliktelser om ansvarlig næringsliv.

– Det vil også stilles krav i kontrakten om at leverandørene må følge OECDs modell for aktsomhetsvurderinger, slik at eksempelvis menneskerettigheter og lønns- og arbeidsvilkår ivaretas av alle ledd av leverandørkjeden, presiserte Henriette Torgersen, innkjøpsansvarlig for fjerntoganskaffelsen i en pressemelding om anbudet.

Dette var ikke tilfelle i anbudet om lokaltog, noe LO og flere andre reagerte på.

LO reagerer. Norske tog vurderer å kjøpe tog av et selskap som tjener penger i israelske bosetninger

Warning
Annonse
Annonse