JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Norske tog med milliardanbud:

Selskaper som tjener penger på israelske bosettinger, må siles ut av norske toganbud, krever SV

Hvis statseide Norske tog gir kontrakten på kjøp av nye lokaltog til CAF eller Alstom, medvirker staten til krigsforbrytelser, mener SVs Sara Bell.
Samferdselsministeren må på banen om anbudskonkurransen til statseide Norske tog, mener Sara Bell (SV).

Samferdselsministeren må på banen om anbudskonkurransen til statseide Norske tog, mener Sara Bell (SV).

Werner Juvik

yngvil@lomedia.no

Norske togs kjøp av nye lokaltog, som skal gå mellom Stabekk-Oslo-Ski, blir flere måneder forsinket. Selskapet sier at årsakene er relatert til koronapandemien, og at de satser på at togkontrakten om leveransen skal inngås i slutten av desember. Norske tog venter på siste tilbud fra leverandørene som er med i konkurransen.

Kontrakten er i første rekke verdt rundt 4 milliarder kroner, og leverandøren får mulighet til å selge Norske tog flere togsett i årene som kommer verdt mange ganger det beløpet.

Norske tog er et statseid selskap, eid av Samferdselsdepartementet, og har ansvaret for å kjøpe, eie og forvalte togmateriell, for persontogtransport.

LO, Jernbaneforbundet og Fagforbundet har i lengre tid kjempet mot at kontrakten skal gå til selskaper som tjener penger på forretningsvirksomhet i ulovlige israelske bosettinger i Palestina.

Fagbevegelsen får full støtte fra SV og Rødt. De mener samferdselsministeren må på banen i togsaken. FriFagbevegelse har i en uke forsøkt å få svar fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om saken uten å lykkes.

Anbudet ble utlyst under forrige regjering.

Norske tog bedyrer overfor FriFagbevegelse at de nå er i gang med en grundig bakgrunnssjekk for å finne ut om selskapene i anbudet bryter menneskerettighetene i sine forretninger.

Selskapet vil ikke si om CAF og Alstom, som er aktive i okkupert Palestina, ennå er med i konkurransen om milliardleveransen av lokaltog til Norge.

SV: – Statsråden har ikke tatt ansvar

– Hvilket ansvar mener SV at samferdselsdepartementet har som eier av Norske tog til å hindre at det kjøper fra selskaper som FN mener er involvert i brudd på folkeretten?

– Samferdselsdepartementet har, som resten av den norske stat, en plikt etter internasjonal lov å ikke medvirke til grove brudd på folkeretten, svarer Sara Bell, vararepresentant på Stortinget for SV, og leder av Fagforbundet i Bergen.

Folkeretten er reglene for hvordan en okkupasjonsmakt skal oppføre seg i det okkuperte området. FN har fastslått at de israelske bosettingene er i strid med folkeretten.

– Da er det veldig rart at Norske tog prekvalifiserer selskaper som medvirker til å opprettholde de ulovlige bosettingene, mener Bell.

– Hvis Norske tog tildeler kontrakter til CAF eller Alstom, vil det ha den konsekvens at den norske stat medvirker til krigsforbrytelser, og det kan vi i SV ikke akseptere.

Bell mener det er grunnlag i norsk lov til å avvise både CAF og Alstom som egnede kontraktpartnere for den norske stat.

– Samferdselsministeren må se på mulighetene for at verken Norske tog eller staten har brukt mulighetene som lovverket gir, og veie det opp mot de internasjonale forpliktelsene Norge har, krever Bell.

– Verken samferdselsministeren eller Norske tog har tatt sitt ansvar, mener Sara Bell.

Les også: LO reagerer på at Norske tog vurderer å kjøpe tog av selskap som tjener penger i okkupert Palestina

– Samferdselsministeren må rydde opp

Også i Rødt er det stor misnøye med både Norske tog og Samferdselsdepartementet som eier:

– Verken Alstom eller CAF skulle blitt kvalifisert i første runde. Norske tog har forsømt seg ved å godta tilbud fra disse to. De profitterer åpenbart på å bygge infrastruktur i okkuperte områder, sier Geir Jørgensen, stortingsrepresentant for Rødt.

Han mener Norge må bruke sin innkjøpsmakt til å hindre at slike selskaper kommer inn i den norske jernbanen.

– Det har ikke Norske tog gjort. Samferdselsministeren må rydde opp og gripe inn politisk, krever Rødt-politikeren.

FriFagbevegelse har ikke lyktes med å få kommentarer fra samferdselsministeren til uttalelsene fra SV og Rødt.

– Dette er store kontrakter som kommer til å vare i mange år, påpeker han.

Jørgensen mener det er spesielt at Norske tog ikke gjorde en særskilt menneskerettsvurdering av tilbyderne i den innledende fasen av anbudet.

KLP trakk seg ut av Alstom

Norske tog prekvalifiserte i alt seks selskaper til å gi tilbud i anbudet i april 2020.

Samme år kom Alstom på FNs liste over morselskaper med datterselskaper som opererer i bosettingene på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Alstom leverer fra før flere tog- og transportrelaterte varer og systemer i Norge.

Det enorme norske pensjonsfondet KLP trakk i sommer ut sine investeringer av Alstom med flere. Årsaken var en «uakseptabel risiko for at de ekskluderte selskapene bidrar til medvirkning på brudd av menneskerettigheter i krigs- og konfliktsituasjoner gjennom deres tilknytning til de israelske bosettingene på den okkuperte Vestbredden.

Dette er forankret i reglene om okkupasjon i Haagreglementet og den fjerde Genève-konvensjonen», uttalte KLP.

Oljefondet trakk seg ut

Spanske CAF vant i 2019 et israelsk anbud om salg av trikker, samt drift, vedlikehold og utvidelse av de eksisterende trikkelinjene som binder israelske bosettinger sammen med Vest-Jerusalem. Dette gjør CAF i partnerskap med et israelsk selskap, Shapir, som også bygger hus i bosettingene.

Shapir står i likhet med Alstom på FNs liste over selskaper med forretningsinteresser i bosettingene.

I mai i år trakk verdens største pensjonsfond, norske Oljefondet, sine investeringer fra Shapir. Oljefondets etikkråd argumenterte med at «de israelske bosettingene på Vestbredden er oppført i strid med folkeretten, og deres eksistens og stadige utvidelser påfører den palestinske befolkningen i området betydelig skade og ulempe».

Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund krever at også CAF blir satt på «svartelista» til FN.

En grunn til at CAF ikke er med i FN-oversikten, kan være at den bare inneholder selskaper som var aktive i de aktuelle områdene inntil august 2019. CAFs kontrakt i Jerusalem ble ikke kjent før i begynnelsen av august 2019.

Norske tog: – Vi gjør en komplett analyse

Norske tog er i gang med en komplett aktsomhetsvurdering for virksomheten og anskaffelsen, sier Iren Marugg, som er juridisk direktør i Norske tog, til FriFagbevegelse.

Analysen tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, skriver hun i en epost til FriFagbevegelse.

Norske tog gjorde ikke en slik analyse før de slapp CAF og Alstom inn i konkurransen.

En ekspert på ansvarlig næringsliv understreker at Norske tog blant annet må vurdere i hvilken grad deres forbindelse til tilbyderne bidrar til og er direkte knyttet til krenkelser av menneskerettighetene på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Det har jurist Frode Elgesem uttalt til FriFagbevegelse om saken. Elgesem er leder for Norges OECD-Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

Iren Marugg i Norske tog opplyser at de «vil arbeide med» å legge referansene til FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter inn i det etiske kontraktskravet for de nye lokaltogene.

Hun vil ikke fortelle hvem som fortsatt er med i konkurransen, og hvilke undersøkelser og vurderinger Norske tog gjør i den sammenheng. Hun begrunner det med at konkurransen fortsatt pågår.

Norske togs Iren Marugg sier analysen «kan helt/delvis offentliggjøres når ferdigstilt, om dette ikke skader vår forhandlingsposisjon i pågående prosesser.»

SV spurte statsråden

I januar i år var saken tema i Stortingets spørretime. SVs Arne Nævra spurte daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) om han vil bidra til å hindre at CAF og Alstom blir leverandører til Norske tog.

Hareide avviste dette og hevdet at Norske tog hadde «foretatt en grundig bakgrunnssjekk av selskapene som ønsket å prekvalifisere seg til konkurransen om lokaltoganskaffelsen».

Men den var ikke grundig nok for å sjekke selskaper som driver forretninger i konfliktområder, som israelskokkuperte Palestina, ifølge leder for OECD-Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv i Norge Frode Elgesem.

Hareide begrunnet videre svaret sitt med at det «ikke foreligger rettskraftig domfellelse» mot selskapet.

Jurist Frode Elgesem har tidligere uttalt til FriFagbevegelse at det i denne sammenhengen ikke er nok å konstatere at et selskap ikke er dømt for straffbare forhold.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse