JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Velferd, velferdstjenester, velferdsstaten:

Karin (84) tilbys vask av do og sengetøy hver tredje uke. Da leier hun heller inn privat

For 84 år gamle Karin Aanonsen er det ikke lenger mulig å vaske selv. For å holde toalett og sengetøy rent tilbys hun halvannen time hjelp hver tredje uke.
RENHOLD: Karin Aanonsen (84) ønsker å ha det rent i leiligheten, men greier det ikke selv.

RENHOLD: Karin Aanonsen (84) ønsker å ha det rent i leiligheten, men greier det ikke selv.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Det er altfor lite, mener tilsynsutvalget i Oslo-bydelen, som vil ha to timer hver andre uke. De mener mindre renhold går utover hygiene hos eldre og pleietrengende som bor i egen leilighet, men som er avhengig av praktisk hjelp i hjemmet.

– Det er altfor lite. Det er for lenge mellom hver gang, og det er ikke mulig å ha den standarden jeg ønsker, sier 84-åringen til Dagsavisen.

– Men jeg greier meg. Jeg kjenner andre som det får mye større konsekvenser for, legger hun til.

«I stedet for blomster kan du donere til ditt lokale sykehjem øremerket oppgradering av generelt dårlig mat og saus»

Vaske og rydde

På den lille tida de har til rådighet skal hjemmehjelperne vaske, rydde, tørke støv og skifte sengetøy. Ofte blir det ikke tid til alt.

– Det blir aldri tid til en kopp kaffe eller en liten prat, sier hun og sukker.

Det siste året har hun bodd i en omsorgsbolig på Bøler bo- og aktivitetssenter. Etter flere operasjoner og slag greier hun ikke lenger å ta seg av leiligheten slik hun ønsker.

– Det verste er at det er forskjellige som kommer fra gang til gang. Som oftest er det også store språkproblemer. Jeg greier ikke å snakke med dem som kommer, sier hun.

– Mange har ikke forståelse for hva det betyr å vaske. En gang var det en som tok litt vann i hånden og skvettet rundt i leiligheten. Det var hennes måte å vaske på.

– En annen gang var det en som snakket i telefonen hele tida mens hun var her. Uten å gjøre noe av det hun skulle. Andre har ikke kunnet vri opp en klut en gang. Jeg har skrevet opp hver gang ... Uff, ja, sier hun.

Nå har hun selv tatt grep, og betaler for tjenestene.

– Nå får jeg fortsatt hjelp hver tredje uke, men det er samme personen som kommer hver gang, og de bruker den tida som skal til, sier hun.

Tilsynsutvalget for hjemmebaserte tjenester i bydel Østensjø har i en rekke rapporter til bydelsutvalget tatt opp problemene med et mangelfullt tilbud av praktisk bistand eller hjemmehjelp.

Deltid og mye vikarbruk gir dårligere kvalitet i eldreomsorgen, advarer Riksrevisjonen

Minstestandard

Etter tilsynsutvalgets vurdering er minstestandarden satt for lavt. På grunnlag av tilsynsutvalgets rapporter, traff bydelsutvalget i forbindelse med behandlingen av budsjettet for bydelen i 2018 følgende vedtak i desember 2017: Bydelsutvalget mener at en minstestandard for praktisk bistand i form av renhold skal være minst 2 timer hver 14. dag i en vanlig leilighet.

Men hva tilsynsutvalget mener er én sak. Hva de som bestemmer gjør er en annen. Bydelsdirektøren i Østensjø har fastsatt følgende minstestandard for praktisk bistand: «Som et utgangspunkt og minstestandard innvilges praktisk bistand med hjelp 1,5 timer hver 3. uke».

– Etter tilsynsutvalgets vurdering er denne minstestandarden satt for lavt. Det er ikke akseptabelt at eldre, hjelpetrengende mennesker ikke kan få rengjort toalettet mer enn en gang hver tredje uke, sier Karin Svendsen, som leder tilsynsutvalget for hjemmetjenester i bydel Østensjø til Dagsavisen.

– Det er antakelig første gang i bystyrets historie at det må tas standpunkt om kravet til kvalitet i hjemmetjenesten – at det «skal sikres tilstrekkelig renhold» – er oppfylt, når eldre, meget hjelpetrengende mennesker i Oslo bare får hjelp til renhold av toalett en gang hver tredje uke.

Flere henvendelser

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har fått en rekke henvendelser fra innbyggere som har fått et redusert tilbud. De har bidratt til å klage til Fylkesmannen.

– I løpet av 2018 ble Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus kontaktet av flere av byens innbyggere som hadde opplevd å få redusert hjelpen til renhold fra hver annen til hver tredje uke. Vi har hjulpet noen av disse med å klage, først til bydelen og deretter fulgt saken til Fylkesmannen, sier teamleder for helse- og omsorgstjenester i Pasient- og brukerombudet Oslo og Akershus, Oddvar T. Faltin, til Dagsavisen.

Ap-byråd: – Bestemors hjelpebehov skal ikke være til salgs

– Uforsvarlig reduksjon

I oktober i fjor kom Fylkesmannen med følgende vedtak etter en klage:

«Fylkesmannen har kommet til at bydeles vedtak med reduksjon av praktisk bistand til rengjøring med en time og 30 minutter hver tredje uke er uforsvarlig. Fylkesmannen vurderer at det må foretas oftere rengjøring av bad og skifte av sengetøy for at rengjøringen skal sies å holde en forsvarlig standard. Når det gjelder den øvrige delen av boligen vil det som utgangspunkt være tilstrekkelig med rengjøring hver tredje uke, med mindre det foreligger særskilte forhold som tilsier noe annet. I dette tilfellet har bruker støvallergi som tilsier hyppigere rengjøring av boligen for å forhindre ytterligere skader».

– Teksten er hentet fra et vedtak fra Fylkesmannen fra oktober i fjor, der en bruker bosatt i en av Oslos bydeler fikk medhold i sin klage etter hjelp fra oss. Her fremkommer det relativt klart at det ikke er tilstrekkelig til å innfri innbyggernes rett til nødvendige, forsvarlige og verdige tjenester når bydelene tilbyr hjelp til å vaske badet og skifte på sengen hver tredje uke. Dette tolker vi dit hen at dette er en tjeneste den enkelte har rett til å få utført hver annen uke som tidligere, sier Faltin.

– Samtidig sier Fylkesmannen her at det kan være forsvarlig at øvrig renhold gjennomføres hver tredje uke «med mindre det foreligger særskilte forhold som tilsier noe annet». I dette tilfellet hadde brukeren støvallergi, noe som tilsa at vedkommende hadde rett på rengjøring også av resten av leiligheten hver annen uke. Vi har sett at Fylkesmannen har omgjort tilsvarende der bruker av ulike årsaker søler mye på gulvet eller i andre deler av leiligheten. Vi forventer naturligvis at kommuner og bydeler innretter sin praksis i tråd med dette vedtaket fra Fylkesmannen, forklarer Oddvar T. Faltin ved Pasient- og brukerombudet.

Politikerne snur: Omstridt Oslo-sykehjem blir kommunalt igjen fra 2020

Bydel Østensjø svarer: – Kan velge private tjenester

– Jeg kan ikke ta stilling til enkeltsaker som den som legges frem her. Men på generelt grunnlag må jeg presisere at det finnes ingen minstestandard for hjemmehjelp i bydelen eller i Oslo kommune. Det er feil. Fra og med 1. januar 2015 opphevet bystyret alle standardsatser og vedtok at tjenester skal tildeles med utgangspunkt i individuelle behov. Vedtak om tjenester baserer seg på faglig skjønn i den enkelte brukers tilfelle. I vår bydel samarbeider et tverrfaglig team om å tildele blant annet praktisk bistand i hjemmet, sier Jatinder Kumar Sharma til Dagsavisen.

Han er direktør for avdelingen som har tjenester til eldre og funksjonshemmede i Bydel Østensjø

– Brukere som har vedtak om hjemmehjelp kan selv velge om de vil bruke kommunal eller privat leverandør. Egenandelen de betaler er den samme uansett om de velger kommunale eller private tjenester, sier han.

• Meld deg på nyhetsbrevet vårt

• Følg oss på Facebook

Annonse

Flere saker

Annonse