JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønn i norsk farvann

Knut Arild Hareide skal ha overoppsynet med lønna for sjøfolket

Sjøfartsdirektoratet skal føre tilsyn med den planlagte loven om norsk lønn i norske farvann. Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide, nå sjøfartsdirektør, får dermed overoppsynet med loven – som kommer til høsten.
Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide er fersk Sjøfartsdirektør. Nå skal han kontrollere loven om norsk lønn i norske farvann.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide er fersk Sjøfartsdirektør. Nå skal han kontrollere loven om norsk lønn i norske farvann.

Leif Martin Kirknes

helge@lomedia.no

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) besøkte tirsdag den ferske sjøfartsdirektøren Knut Arild Hareide i Haugesund – som selv gikk av som samferdselsminister da Jonas Gahr Støre ble statsminister for drøye 100 dager siden.

Bakgrunnen for besøket, er at Sjøfartsdirektoratet får oppdraget med å drive tilsyn med loven som foreløpig er under arbeid.

Naturlig oppgave

Sjøfartsdirektoratet er allerede forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann.

– Derfor er det naturlig at vi også får en viktig rolle i dette arbeidet, sier Knut Arild Hareide til FriFagbevegelse.

Han synes det er for tidlig å si noe om detaljene rundt dette per nå.

– Men det er klart at dersom direktoratet skal gjennomføre gode tilsyn på dette området, må det settes av tilstrekkelig med ressurser for oppgaven. Det vil alltid, i forbindelse med lovarbeid, utføres en konsekvensanalyse – som blant annet sier noe om administrative kostnader. Her vil ressursbehov og andre utgifter for administrasjonen komme fram.

Hvordan tilsynet i praksis skal foregå, er det altså for tidlig å svare på.

– Lovarbeidet har akkurat begynt, og Sjøfartsdirektoratet vil bistå NFD (Nærings- og fiskeridepartementet), blant annet med fokus på at det skal kunne gjennomføres gode tilsyn på dette området. Hvordan tilsynet skal foregå, er per nå ikke avklart, men Sjøfartsdirektoratet har god erfaring med å føre tilsyn med arbeids – og levevilkår og skal klart bidra til å finne gode tilsynsmetoder på dette området også, sier Knut Arild Hareide til FriFagbevegelse. 

Hurdalsplattformen: Sjøfolket har kjempet i 13 år: Nå blir det norsk lønn i Norge

Kjempet siden 2008

– Det vil være viktig å sørge for at kravene vi innfører kan håndheves effektivt. Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn med skipsfarten, og vil her spille en viktig rolle, sier Bjørnar Skjæran til FriFagbevegelse.

– Vi skal ha det trygt og godt på jobb på sjøen og vi skal ha rettferdige og ordnede forhold. Det er helt avgjørende at vi har tilsyn med dette. Det er godt å høre at dere er i gang allerede, sa statsråden etter møtet.

Saken fortsetter under bildet.

MØTE: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (midten) og sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide (til høyre) sammen med Haugesunds ordfører Arne Christian Mohn (Ap) Foto: NFD/Hanne Steensnæs

MØTE: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (midten) og sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide (til høyre) sammen med Haugesunds ordfører Arne Christian Mohn (Ap) Foto: NFD/Hanne Steensnæs

NFD/Hanne Steensnæs

Helt siden 2008 har arbeidstakersiden jobbet aktivt for prinsippet om at det bør være norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på hele norsk sokkel, på samme måte som det er på andre deler av norsk territorium.

Deler av arbeidsgiversiden har motarbeidet dette, under henvisning til at det er usikkert i forhold til folkeretten – uten noen nærmere konkretisering.

Etter stortingsvalget sist høst, har kampen blitt kronet med seier. Før påske skal lovforslaget om norske lønns- og arbeidsforhold ut på høring, har fiskeri- og havministeren lovet.

Til høsten blir det lov.

Støtte fra uventet hold

For Bjørnar Skjæran har det vært en viktig sak å lovfeste norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

– Det er viktig av flere grunner. Det handler om rettferdighet og er en del av regjeringens koordinerte kamp mot sosial dumping. Norske sjøfolk skal ikke utkonkurreres på hjemmebane. Og jeg er opptatt av å styrke rekrutteringen, sier Bjørnar Skjæran.

Tidligere denne uka fikk han også støtte fra uventet hold. Hurtigruten støtter kravet om norske lønns- og arbeidsforhold i norske farvann, og går inn for strengeste linje: Kravet må gjelde alle skip som er innom mer enn en havn i Norge.

Sjøfolks lønn: Hurtigruten vil ha norske lønns- og arbeidsforhold: – Vi må tåle at det stilles krav til oss

Utvalg ga medvind

Den avgjørende lissepasningen for norske lønns- og arbeidsforhold kom sist vår, da Holmefjordutvalget ga en anbefaling som gikk langt i å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.

– Her har vi fått svært viktige gjennomslag etter mange års kamp, uttalte LO-leder Peggy Hessen Følsvik, som selv satt i utvalget, da arbeidet ble presentert.

Også ledelsen i Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund deltok i utvalget som Stortinget oppnevnte.

– Vi har i mange år presset regjeringa for å hindre sosial dumping i norske farvann. Nå er vi mye nærmere målet om at man skal kunne bo og leve i Norge av lønna man tjener langs kysten og på sokkelen vår, uttalte Følsvik da utvalgets rapport ble lagt fram.

Mye lest: Color Line-ansatt Hanne er permittert for tredje gang på to år

Karibisk lønn i Oslofjorden

I dag utføres bare en fjerdedel av transportarbeidet i innenriks godstransport av skip med norske lønns- og arbeidsbetingelser. Det går blant annet sandfraktebåter i indre Oslofjord som knapt har forlatt norske fjæresteiner, registrert i Saint Kitts og Nevis.

Disse båtene følger karibisk lov, uten krav til norske lønns- og arbeidsvilkår. 

Ekspedisjonsskipene til Hurtigruten har i dag internasjonalt flagg. De har tariffestede lønns- og arbeidsvilkår forhandlet fram sammen med sjøfartsorganisasjonene. Nå lover administrerende direktør Daniel Skjeldam at Hurtigruten skal være først ute med å bringe ekspedisjonsskipene inn til norske lønns- og arbeidsforhold i Norge hvis dette forslaget blir vedtatt.

Warning
Annonse
Annonse