JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Høring om Nasjonal Transportplan

LO mener regjeringen må vise større kriseforståelse for luftfarten

Regjeringen kan ikke unngå tiltak i påvente av en stortingsmelding, er beskjeden.
LO vil at det stilles sterkere krav til utenlandske flyselskap med base i Norge. Katinka Riksfjord Sporsem i Norsk Flygerforbund innfelt.

LO vil at det stilles sterkere krav til utenlandske flyselskap med base i Norge. Katinka Riksfjord Sporsem i Norsk Flygerforbund innfelt.

Emmie Olivia Kristiansen

helge@lomedia.no

LO mener det er bra at det kommer en stortingsmelding om norsk luftfart, men mener regjeringen og Stortinget ikke må unnlate å adressere viktige beskrivelser og tiltak for luftfarten i påvente av dette.

– Regjeringen er alt for vag i ordbruken om situasjonen til norsk luftfart. Flere tusen har ikke sett arbeidsplassen sin på mer enn et år. Regjeringens politikk bidrar ikke nok til å bevare arbeidsplassene innen luftfarten, sier Katinka Riksfjord Sporsem, generalsekretær i Norsk Flygerforbund, til FriFagbevegelse.

Mye delt: Danske SAS-ansatte opprørt over at nordmenn kan ta over jobbene deres

Vil kutte antall år

Mandag deltok et kobbel av representanter fra LO sentralt og forbundene i en digital høring om Nasjonal Transportplan (NTP) i Stortinget.

LO mener det blant annet må vurderes å begrense NTP-perioden til 6–8 år for å få en mer bindende plan. Nå er planen på 10-11 år.

– Med en statlig bevilgningsramme på vel 1200 milliarder i planperioden, er utgangspunktet godt for å prioritere drift og vedlikehold samtidig som flere investeringsprosjekter kan realiseres. Men dette fordrer at NTP følges opp gjennom de årlige budsjettene, mener LO-nestleder Roger Heimli, som ledet delegasjonen.

Regjeringen viser selv til at luftfart er den transportformen som er hardest rammet av pandemien. Effekten pandemien har på luftfarten beskrives også i planen. LO mener imidlertid det er behov for en enda større kriseforståelse i forhold til hvor dramatisk situasjonen faktisk er for en så strategisk viktig næring.

– Uten dedikert innsats for å støtte og gjenopprette bransjen på en sosialt ansvarlig måte står vi overfor en trussel om varig skade på en næring som leverer kritisk infrastruktur og sysselsetter titusenvis av ansatte, mener Katinka Riksfjord Sporsem.

– Dette handler også om å bevare norske arbeidsplasser i luftfarten. Disse forholdene må Stortinget anerkjenne i beskrivelsen av koronapandemiens effekt og adressere langt sterkere i stortingsmeldingen om NTP, poengterer hun.

Hareide om Wizz Air: – Hver krone vi bruker på luftfart, må vi passe på at ikke går til denne typen useriøse aktører

Stortinget med unik mulighet

LO mener norsk luftfart og de norske flyselskapene trenger mer forutsigbarhet, og at regjeringen må komme med kraftfulle tiltak som gjør at bransjen faktisk kommer seg gjennom krisen.

LO har blant annet gitt tydelige innspill i forbindelse med Stortingets behandling av kompensasjonsordninger til luftfarten.

– At det fortsatt ikke er kommet på plass en økonomisk tiltakspakke er sterkt foruroligende. Stortinget må vise større utålmodighet overfor regjeringen om at den må følge opp Stortingets vedtak om kompensasjonsordning for flyselskapene, mener Sporsem.

Hun mener Stortinget nå har en unik mulighet til å bidra til å peke ut en ny kurs for luftfarten.

– Koronakrisen har tydeliggjort noen av luftfartens dysfunksjonaliteter. Nå må Stortinget benytte muligheten til å peke på en langsiktig visjon og ambisiøs plan for en sosialt ansvarlig luftfart, uten de eksisterende sosiale svakhetene ved industrien, mener hun.

En rekke EU-land går inn for en samlet plan for luftfarten der nettopp disse dysfunksjonaliteten adresseres. LO deler regjeringens ambisjon om et godt flytilbud, og en rettferdig konkurranse mellom aktørene i luftfarten, men savner en vektlegging av sosial ansvarlighet.

– Norge vil slutte seg til den europeiske erklæringen om sosial ansvarlighet i luftfarten fordi «rettferdig konkurranse og et anstendig arbeidsliv basert på den norske arbeidslivsmodellen er to sider av samme sak». Derfor er det forunderlig at regjeringen ikke vektlegger sosial ansvarlighet, anstendig arbeidsliv og arbeidstakerrettigheter i like stor grad som konkurranse i stortingsmeldingen, mener Sporsem.

– Sosial dumping nevnes heller ikke med ett ord i meldingen. Regjeringen sier kun at den «vil legge til rette for anstendige lønns- og arbeidsvilkår». Den unnlater imidlertid å foreslå konkrete tiltak, påpeker hun.

Mye lest: Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

Utfordrer et seriøst arbeidsliv

Helt konkrete tiltak LO mener kan tas inn er faste stillinger med direkte ansettelser og krav om at flyselskaper aksepterer fagforeninger, tydelige hjemmebaseregler som klart definerer arbeidsgiveransvaret, reversere forskriftsendringen som gjør det mulig å bytte ut norske og europeiske ansatte på norskregistrerte fly i interkontinental trafikk, og en tydeligere målsetting om å forby «pay to fly» internasjonalt.

LO er godt fornøyd med at det skal gjennomføres en snarlig utredning om rettsforhold rundt ansettelsesforhold.

– Stortinget bør bruke sine egne formuleringer til å tydeliggjøre en sterkere forpliktelse til å bevare norske arbeidsplasser, ansettelsesforhold og sikring av lønns- og arbeidsvilkår. Europeiske flyselskap og luftfartsansatte kan bare konkurrere og komme seg etter krisen hvis vi har et luftfartsmarked fritt for aktører som unngår sosialt regelverk, shopper blant regulatoriske instanser og praktiserer atypiske ansettelsesmodeller. LO er bekymret for konkurranseforholdene i luftfarten, og hvordan dette utfordrer et seriøst arbeidsliv, ble det hevdet i høringssvaret.

Denne skaper debatt: SAS-ansatt ble sagt opp etter 36 år, men vant fram i retten

Warning
Annonse
Annonse