JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Yrkesskade

Navs klagefrist ble for kort for Roy. Nå kan den bli enda kortere

Flere kan gå glipp av Nav-penger om reglene endres.
Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Jonas Fagereng Jacobsen

torgny@lomedia.no

Da Roy Grindstrand fikk avslag på at skaden hans var en yrkesskade, sendte han en klage. Men han fikk raskt svar fra Nav om at klagefristen var seks uker, og han hadde klaget for seint.

Nå har et utvalg foreslått å halvere klagefristen til Nav – fra seks til tre uker.

– Hva synes du om dette forslaget?

– Det er jeg helt uenig i. Klagefristen burde vært lenger enn seks uker, sier Grindstrand.

Han er nå tilbake i jobb ved SAS på Gardermoen.

Hovehjul på avveier

Grindstrands jobb er å ta imot nye deler og sørge for at brukte og defekte flydeler blir destruert på en slik måte at de ikke kommer på et fly igjen.

Dagen ulykken skjedde var det en pall med seks hovedhjul til en Boeing 737 som ankom mottaket. Han så at pallen var skjevt lastet, men regnet med at det ville gå bra. Det gjorde det, nesten.

Da han fjernet innpakningen, raste dekkene. Ett dekk ble stående og vippe på høykant. Grindstrand prøvde å hindre at dekket stakk av gårde, og grep fatt i det. Plutselig hørte han en lyd og merket at armen ble helt ubrukelig. Det var biceps-senen i høyre arm som røk.

Legen misforsto

Da han kom til sykehuset, A-hus, skrev legen i journalen at skaden hadde oppstått under håndtering av dekk.

Grindstrand ble operert, men før han ble lagt på operasjonsbordet, måtte han skrive skademeldingen. Grindstrand er høyrehendt, og med den skadde høyrearmen skrev han ned hendelsesforløpet. Hver bokstav gjorde vondt å få ned på papiret.

En stund etter kommer svaret fra Nav.

Nav oppfattet at Grindstrands jobb er å lempe dekk og at skaden i høyrearm er en slitasjeskade. Legens unøyaktige journal sammen med Grindstrands beskrivelse gjør at Nav, som skal avgjøre om det er en yrkesskade eller ikke, trekker feil konklusjon.

Situasjonen for Grindstrand er snudd helt opp ned.

Han blir operert to ganger. I en periode er han sykmeldt, i en annen periode er han delvis sykmeldt. Han vet at han skal klage på vedtaket, men tida flyr før han får hjelp av fagforbundet sitt, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT).

Debatt: Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller, skriver Nav-sjefen

Fristen var utløpt

Da klagen på avslaget ble sendt, hadde det gått mer enn seks uker. Nav svarte at klagefristen var utløpt. Det første vedtaket ble stående.

– Hvilken konsekvens har dette avslaget fått for deg?

– Det vet jeg ikke. Foreløpig ikke så store, men hva framtida vil bringe vet en jo aldri, svarer Grindstrand. Fortsatt har han ingen følelse i fingrene på høyre hånd.

Ved en yrkesskade dekker det offentlige behandlingsutgifter og utgifter til legemidler. Det vil i tilfelle Roy gå glipp av siden skaden ikke ble godkjent som yrkesskade.

Mye lest: Caroline (28) gikk flere år på cellegift. Nå som hun søker jobb, får det store konsekvenser

Klagesystemet

I mars i år ble det lagt fram en offentlig utredning. Utvalget hadde i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet for Nav og Trygderetten.

Utvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen, en måned før de tapte valget.

Roald Hopsnes, førsteamanuensis Universitet i Bergen, ledet utvalget som i hovedsak besto av jurister. Partene i arbeidslivet var ikke representert.

Et av utvalgets hovedforslag er at klagetida til Nav skal reduseres fra seks til tre uker, ikke bare for saker som gjelder yrkesskade, men alle vedtak etter folketrygdloven.

Kronikk: Nav svikter barn i fattige familier

Tre ukers klagefrist

Utvalget konkluderer med at klagefristen i Folketrygdloven bør være den samme som i resten av den offentlige forvaltningen, det vil si tre uker.

De merker seg at i en undersøkelse av brukeres opplevelse av Nav, er det flere som tar til orde for at det bør være en lengre klagefrist. Men utvalget konkluderer med at «etter en samlet vurdering», bør også Nav følge forvaltningslovens frister.

Høringsfristen var 4. september. I sitt høringssvar avviser LO avviser forslaget om å redusere klagefristen. «LO er sterkt imot at klagefristen for brukerne skal reduseres til kun tre uker.»

Tips: Slik krever du erstatning fra forsikringsselskap etter en arbeidsulykke

Seks uker er for kort tid

LO-advokat Hilde Anghus mener at dagens klagefrist på seks uker allerede er en kort frist. De som vil anke må først forstå hva som står i vedtaket og hvilke rettsregler som gjelder, og mange vil også ha behov for juridisk bistand. 

– Dette gjelder ytelser som berører folks inntekt og ytelser som i verste fall kan være avgjørende for om folk beholder hus og hjem.

Det er mulig i dag å sende inn en foreløpig klage slik at klagefristen overholdes.

– Men det er bedre å få sendt inn en ordentlig og begrunnet klage slik at klagen kan realitetsbehandles.

Anghus viser også til at saksbehandlingen i disse sakene tar flere år, og hun er sikker på at det å redusere klagefristen til tre uker ikke vil føre til en kortere saksbehandlingstid totalt sett.

– Det er ikke klagefristen som gjør at det tar lang tid, men saksbehandlingstiden i Nav, spesielt saksbehandlingstiden i NAV Klageinstans og i Trygderetten, sier hun. 

Denne skaper debatt: Janne Cecilie gir seg ikke i kampen mot Nav. Nå havner saken i Strasbourg

Ikke støtte fra Nav

Heller ikke Nav støtter utvalget.

I sin høringsuttalelse skriver Arbeids- og velferdsdirektoratet at «Nav er uenig med utvalget i at klagefristen bør kortes ned fra seks til tre uker. Hensynet til NAVs brukerne tilsier etter vårt syn at seks ukers-fristen bør beholdes. Vi oppfordrer departementet til å vurdere seks uker som standard klagefrist for alle NAVs vedtak.»

Warning
Annonse
Annonse