JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sjøfolks lønn

Regjeringen dropper særlov om norsk lønn i skipsfarten

Regjeringen skroter forslaget om egen særlov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip. I stedet utvides allmenngjøringsloven.
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth vraker lovforslaget om norske lønns-. og arbeidsforhold.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth vraker lovforslaget om norske lønns-. og arbeidsforhold.

Jan-Erik Østlie

helge@lomedia.no

LO og sjømannsforbundene har ventet lenge på lovforslaget om norske lønns- og arbeidsforhold til havs og på norsk sokkel. Det har vært mye hemmelighold over årsaken knyttet til det.

Onsdag slapp fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) katta ut av sekken.

Riktig retning

Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Kurt Inge Angell, melder at de signaliserte endringene er positive, men er avventende til det endelige forslaget.

– Et skritt i riktig retning for rettigheter offshore. Samtidig har vi fortsatt mange spørsmål når det gjelder helheten, sier Angell.

I pressemeldingen til Myrseth foreslår hun to viktige endringer i lovforslaget som allerede har vært på høring. Og inviterer organisasjonene til møte mandag 11. mars, der de vil få en orientering om det nye forslaget, og muligheten til å gi sine tilbakemeldinger.

– Dette er et veldig viktig lovforslag for regjeringen, norske sjøfolk skal ikke utkonkurreres på hjemmebane av arbeidsfolk med langt dårligere lønn. Den norske modellen har vært viktig for et velorganisert arbeidsliv, og jeg er opptatt av tett og god dialog med organisasjonene i denne saken. Deres tilbakemeldinger er viktige, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Energidepartementet vil også delta på møtet.

Viktig prosjekt

Norge stiller i dag få krav til lønns- og arbeidsvilkår om bord på utenlandske skip i norske farvann og på norsk sokkel.

For ansatte på utenlandske skip gjelder i hovedsak flaggstatens regler med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår.

Dette betyr at sjøfolk på skip som seiler i norske farvann og norsk sokkel har ulik lønn for likt arbeid.

Arbeidet med et nytt lovforslag om å innføre et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel var et av de første prosjektene regjeringen satte i gang, og et lovforslag ble sendt på høring i 2022.

To endringer

På bakgrunn av innspillene som er kommet inn vil det gjøres to større endringer i forslaget, før et nytt forslag sendes på ny høring.

• Det foreslås en utvidelse av allmenngjøringslovens virkeområde til å omfatte innenriks skipsfart, i hovedsak kystfart og cruise som i det vesentlige skjer mellom norske havner.

• Rettighetshavere som har tillatelse til å utøve virksomhet i norsk farvann eller på norsk sokkel pålegges en plikt til å sørge for at ansatte på skip som yter maritime tjenester til virksomheten har norske lønnsvilkår.

Endringene vil gjennomføres i sektorlovgivning som gjelder for petroleum, havvind, utvinning av havbunnsmineraler, akvakultur eller karbonfangst- og lagring.

Ifølge fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth er substansen i forslaget i stor grad som tidligere.

Det stilles krav om norsk lønn til ansatte på skip i innenriksfart og offshore ved at det avgrenses mot skip i internasjonal fart.

Warning
Annonse
Annonse