JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
EIERSKAP Større stillinger og mer ansvar har skapt trivsel på jobben. Fra v Berit Kleiven, Ruth Borgny Karlsen, Tove Gundersen, Ann Sillibakken Riise, Elin Bankhol og Anne Håkenstad.

EIERSKAP Større stillinger og mer ansvar har skapt trivsel på jobben. Fra v Berit Kleiven, Ruth Borgny Karlsen, Tove Gundersen, Ann Sillibakken Riise, Elin Bankhol og Anne Håkenstad.

Kathrine Geard

Kamp mot ufrivillig deltid:

Slik fikk sykehjemsansatte i Lesja større stillinger – nærmest i en fei

En fersk tillitsvalgt, ny sjef og et nytt helsehus fikk fart på saken. Nå har tolv helsearbeidere i Lesja fått større stillinger, slik de i årevis har ønsket seg.04.06.2021
09:38
04.06.2021 09:38

kathrine.geard@fagbladet.no

Kampen for heltid og større stillinger har stått på dagsordenen i mange år. Til tross for at partene i kommunesektoren er enige, og mange kommuner har vedtatt tiltak for å redusere deltidsarbeid, går det i hovedsak svært sakte framover.

Men det må ikke være sånn. Da det endelig ble tatt grep i Lesja, fikk de på plass større stillinger, nærmest i en fei.

Lang forhistorie

Tove Lovinda Gundersen er hjelpepleier på skjerma avdeling ved sykeheimen i Lesja kommune og plasstillitsvalgt for Fagforbundet siden juni i fjor. Større stillinger hadde i årevis vært et uttalt ønske blant mange av kollegene.

Da den gamle sykeheimen ble utvidet med en ny moderne avdeling og inkludert i nye Lesja helsehus i oktober, mente Gundersen det var en gyllen anledning. Med friskt mot tok hun opp medlemmenes behov for mer fast arbeid. Den gangen fikk hun et nei.

Kort etter ble det imidlertid lederskifte. Marita Aaheim tok permisjon fra sin faste stilling som leder for tjenesteområdet helse- og rehabilitering i Lesja kommune, og ble sjef for helsehuset. Det ble starten på et fruktbart samarbeid.

– Jeg kontaktet ny leder med en gang det var snakk om å lyse ut en deltidsstilling, og sa fra at vi var mange i avdelingen som ønsket større stilling, forteller Gundersen når Fagbladet møter henne, kolleger og kommunale ledere i det nye helsehuset.

Det er en fornøyd gjeng som deler historien om hvordan de på rekordtid lyktes med få på plass større stillinger.

Mistrodd: Fagforening mener ansatte på Oslos sykehjem utsettes for forfølgelse: – Blir ikke trodd på at du er syk

Klar for aksjon

Gundersen fikk nemlig gehør for budskapet om å bruke prosentene på allerede fast ansatte.

Aaheim var fra før tilhenger av heltid, og så samtidig at det måtte gjøres noe med turnuser, deltidsstillinger og kompetansebehov, etter mange år med lite utvikling på sykeheimen.

– Jeg har alltid irritert meg over at det er så mye ufrivillig deltid i kvinnedominerte yrker, sånt finnes ikke på typiske mannsarbeidsplasser, sier Aaheim.

En effektiv prosess og et tett samarbeid mellom leder, tillitsvalgte og teamleder ble dratt i gang. Kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon, KS, var også med.

– KS sitter på mye erfaring og kunne gi råd og innspill, og sparket oss litt i gang i desember i fjor, sier Aaheim.

De aller fleste ansatte på sykeheimen er organisert i Fagforbundet, og Aaheim framhever at hun har hatt særlig god dialog med plasstillitsvalgt Tove Gundersen.

– Hun har gjort en enorm innsats med å kartlegge og holde dialog med sine medlemmer.

FERSKINGER: Tillitsvalgt Tove Gundersen med de to unge og fornøyde helsefagarbeidere, Silje Bjørnvolden og Malin Elisabeth Moen.

FERSKINGER: Tillitsvalgt Tove Gundersen med de to unge og fornøyde helsefagarbeidere, Silje Bjørnvolden og Malin Elisabeth Moen.

Kathrine Geard

Alle ble hørt

Blant de 27 i turnusen på sykeheimen, var det mange med små deltidsstillinger. Noen hadde så lav som 15 prosentstilling, men de fleste arbeidet i stillingsbrøker på over 50.

En sykepleier og elleve helsefagarbeidere ville ha økt stilling, i et spenn fra fem til 60 prosent. Alle fikk ønskene sine oppfylt.

– Nå har alle ansatte mellom 75 og 100 prosents stilling, sier Aaheim, som opplyser at småprosentene summert utgjorde 185 prosent.

Med andre ord er grunnbemanningen økt med 1,85 stilling. Dessuten skal stillinger heretter som hovedregel lyses ut som heltidsstillinger. Hittil har det skjedd med fire stillinger.

Kostnadene til stillingsutvidelsene for fast ansatte er foreløpig dekket ved bruk av vikarbudsjettet. For å fylle turnusen har sykeheimen alltid leid inn mange vikarer, pluss at fast ansatte har jobbet ekstra og fått overtidsbetalt. I dag er vikarbruken betydelig redusert.

– Det er blitt mer forutsigbart for oss som arbeidsgiver og for de ansatte. De har en fast turnus, i stedet for å måtte shoppe vakter, sier Aaheim, som vedgår at det kan bli en budsjettsmell.

– Men jeg tror ikke det blir så voldsomt. Dessuten dreier dette seg om langtidstenkning også. Det er vanskelig å rekruttere i distriktene og vi holder ikke på gode folk om de bare får små stillinger.

Deltidskultur i norske sykehjem: Heltid er et effektivt vern mot koronaen, mener Ap-politiker

Støtte fra administrasjonen

Dette og at Lesja kommune tidligere hadde brukt beskjedne midler på helsesektoren, var noe Aaheim la vekt på da hun la fram endringene for politikerne.

– Jeg rakk ikke spørre politikerne om lov, men har informert i etterkant og fått stående applaus.

Men de ledende kommunebyråkratene har vært koblet på hele veien. Kommunedirektør Frank Westad sier at kommunen støtter arbeidet for større stillinger.

– Dette er supert og skulle bare mangle. Dette er god arbeidsgiverpolitikk. I det lange løp tjener vi på det og det er gunstig for samfunnet og innbyggerne.

– Hva med den økonomiske siden av dette?

– Alt henger sammen med alt. Om gode løsninger over tid koster litt, så har det andre effekter for organisasjonen, ledelsen, ansatte og samfunnet.

– Dette er en kostnad dere bør ta?

– Ja jeg tenker det. Vi må gå foran og vise vei. Faste hele stillinger, kompetanseheving, inkludering og medvirkning. Det er viktige stikkord for kommunen. Flere større stillinger gjør at folk kommer hit, tar med familien og bosetter seg. Det igjen vil påvirke rammetilskuddet, sier han til Fagbladet.

Mye lest: Helsepersonell blir mest smittet av korona. Og en gruppe ligger på topp

Nye helsearbeidere og innbyggere

Helse- og utviklingssjef, Therese Hole, er opptatt av at kommunen må forvalte ressursene de har på en god måte.

– Nå var det et generasjonsskifte med ny leder og en anledning til å prøve noe nytt. Også når det gjelder å se potensialet i folk og løsrive seg fra tradisjonell oppgavefordeling, sier hun, med henvisning til at helsehuslederen er tilhenger av å jobbe teambasert og har delegert flere oppgaver til ansatte. Ansvaret for å lage ny grunnturnus fikk to hjelpepleiere.

– Det var en overgang å skulle lede et helt helsehus og ikke kunne jeg noe om turnus heller. Derfor var godt samarbeid nødvendig, sier Marita Aaheim, som konstaterer at resultatet er blitt en veldig god og tilrettelagt turnus som tar hensyn til de ansattes ulike livsfaser og behov.

Sitter du fremdeles fast i deltidsfella? Slik kan du få oppfylt drømmen om større stilling

Ikke langvakter

Hjelpepleier Anne Håkenstad var ikke vanskelig å be da helsehusjefen trengte turnushjelp.

– Jeg har sittet med ønsketurnusen klar i mange år, smiler hun.

Forskere mener langvakter er en del av løsningen på deltidsproblemet, ikke minst for å få helgene til å gå opp. Flere steder er det prøveprosjekter med dette. Langvakter har så langt ikke vært aktuelt på Lesja.

– Vi så på det, men følte vi fikk så få goder av det. Folk vil gjerne ha lange friperioder eller noe annet tilbake, men det fikk vi ikke til, forklarer Håkenstad.

Fast ansatte går vanlige vakter og jobber hver tredje helg. Det betyr at de fortsatt må ty til innleide vikarer i helgene.

– Ideelt sett burde vi vært flere ansatte, men da ville vi vært overbemannet i ukedagene, sier Håkenstad.

Gode vikarer må altså til. Dessuten tar ansatte en ekstra vakt på en lørdag om det trengs.

Fagforbundets tillitsvalgte peker på at det ble enklere å få folk til å ta et tak når de fikk større stillinger og et større ansvar.

– Før var det mange som ikke ville gå nattvakt, men nå er miljøet et helt annet. Det gjør at vi ser på arbeidsplassen på en annen måte. Vi stiller opp og gjør en innsats, sier Tove Gundersen.

Mye lest: 13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

FJELLKOMMUNE: Større stillinger er viktig for rekrutteringen mener Ruth Borgny Karlsen, Berit Kleiven, Tove Gundersen, Malin Elisabeth Moen, Ann Sillibakken Riise, Elin Bankhol og Silje Bjørnvolden

FJELLKOMMUNE: Større stillinger er viktig for rekrutteringen mener Ruth Borgny Karlsen, Berit Kleiven, Tove Gundersen, Malin Elisabeth Moen, Ann Sillibakken Riise, Elin Bankhol og Silje Bjørnvolden

Kathrine Geard

Større trygghet

Et annet aspekt er at det før var veldig mange ufaglærte som jobbet ved sykeheimen. Flere større stillinger sikrer også større faglig og psykologisk trygghet, framhever Aaheim.

– For en sykepleier med ansvar for et sykehjem er det noe annet å bare ha ufaglærte assistenter rundt seg på jobb, enn faglærte kolleger man kan sparre med. Det er ingen sykepleier som klarer å gjøre jobben aleine uten helsefagarbeidere, sier hun.

Da Aaheim tok over var det enormt mange avvik, som for en stor del skyldtes personalmangel. En effekt av omleggingen er også at dette er betydelig redusert.

– Nå er det alltid faglærte på jobb og den faglige kvaliteten på arbeidet har økt. Vi er i en god prosess. Jeg opplever at det er blitt en ny giv og en ny motivasjon blant de ansatte, sier Aaheim, og trekker fram at flere hadde jobbet ufrivillig deltid i årevis.

Stanget i tolv år

Tove Gundersen fikk skjøtet på stillingen sin fra 75 til 90 prosent, og er veldig fornøyd med det. Enda gladere er kanskje Berit Kleiven Kronberget, som gikk opp fra 50 til 100 prosent. Hun hadde prøvd å skaffe seg en større stilling i tolv år.

– Full stilling er kjempeviktig. Det lønner seg når det gjelder pensjon og på alle måter. Jeg er aleine med to unger. Nå har jeg bedre og forutsigbar økonomi, og slipper å jakte på ekstravakter hele tida.

Ann Sillibakken Riise har økt med beskjedne 75 til 80 prosent, og var egentlig fornøyd med å ta ekstravakter ved behov.

– Men så fant jeg ut at det var dumt å drive med ekstravakter. Det var bedre få det fast på papiret, for pensjonen og slikt, sier hun.

De to yngste i flokken, Silje Bjørnvolden og Malin Elisabeth Moen, gikk begge fra 25 til 85 prosent stilling. Det er begge tilfredse med.

– Det gir trygghet. Før tok jeg ekstravakter, men det var uforutsigbart. Du måtte være tilgjengelig hele tida og det ble mye helgejobbing, sier Bjørnvolden.

– Nå er det alltid faglærte på jobb og den faglige kvaliteten på arbeidet har økt.

Helsehusleder Marita Aaheim

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.06.2021
09:38
04.06.2021 09:38Mest lest

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Martin Guttormsen Slørdal

Litauisk lønn på statsstøttet flyrute i Norge: Her er Hareides forklaring

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

Helge Skodvin

Er du fagorganisert, spurte sjefen under intervjuet. Espen skjønte at det smarteste var å si nei

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Jan-Erik Østlie

Nå bør det være slutt på beskyldningene om å dra Utøya-kortet, mener LOs leder

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Jan-Erik Østlie

Rødt vil senke sperregrensa – Ap-politiker vil øke den

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

Jan-Erik Østlie

Her skal lønna opp: Ansatte jubler for tariffavtale etter tre uker i streik

Nytt om navn:

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent Farukh (35) bytter uniform. Men han nekter å melde seg ut av LO

Illustrasjon

Illustrasjon

Colourbox.com

Frislipp for drosjer: Nesten 3.000 nye sjåfører har registrert seg i Oslo

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Flere unge uføre under Erna Solbergs regjering. Her er hennes jobb-løsning

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet

Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

NHO og LO støtter ikke regjeringens skattelette for unge

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

Per Flakstad

Ap-politiker og Fagforbundet-medlem Tuva: – Vi trenger SV

Debatt:

Roald Arentz

Roald Arentz

Tormod Ytrehus

Drosjesjåførene er blant Norges dårligst betalte arbeidstakere, skriver Roald Arentz

Kommentar:

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Equinor

«Et fortsatt ja til oljeleting»

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre

Helge Rønning Birkelund

Støre om Sp-angrep: – Vi er konkurrenter, men ikke motstandere

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Leif Martin Kirknes

Nye tall: Yrkesfag er mer populært enn studieforberedende

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presenterte tallene for hvor mange som har kommet inn på studier fredag. (Arkivfoto)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presenterte tallene for hvor mange som har kommet inn på studier fredag. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Færre ferske lærerstudenter i rekordstort studieopptak

FESTIVALSJEFEN: En fornøyd Jan Lange alias Søppelmann Jansson, 60 år og noen dager.

FESTIVALSJEFEN: En fornøyd Jan Lange alias Søppelmann Jansson, 60 år og noen dager.

Jan-Erik Østlie

Søppelmann Jansson festival: Full av politikk og internasjonalt engasjement

Fabian Stang knallet til mot Ap-leder Jonas Gahr Støre på Facebook 22. juli, men slettet kort etter innlegget. (Arkivfoto)

Fabian Stang knallet til mot Ap-leder Jonas Gahr Støre på Facebook 22. juli, men slettet kort etter innlegget. (Arkivfoto)

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Kritikken hagler mot tidligere Høyre-ordførers 22. juli-utspill

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

Colourbox

Helsefagarbeideren fikk sparken etter å ha snoket i en pasientjournal. Nå går saken til Høyesterett

Jannicke Skaanes

Jannicke Skaanes

Alf Ragnar Olsen

Firebarnsmor og DNB-tillitsvalgt Jannicke har troen på valgfri bruk av hjemmekontor


Flere saker