JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Seksuell trakassering på arbeidsplassen:

SV beskylder regjeringen for å ha gjort for lite etter metoo. Her er endringen partiet vil ha

Det er på tide å løfte seksuell trakassering inn i det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet på alle arbeidsplasser i Norge, mener SVs Freddy André Øvstegård.
Seksuell trakassering på arbeidsplassen må bli tydeliggjort og løftet inn i arbeidsmiljøloven, krever SV.

Seksuell trakassering på arbeidsplassen må bli tydeliggjort og løftet inn i arbeidsmiljøloven, krever SV.

Colourbox

aslak@lomedia.no

– Metoo satte seksuell trakassering på agendaen for tre år siden, men det har dessverre skjedd få politiske endringer og tiltak på samfunnsnivå. Regjeringen har sviktet og i for stor grad latt det være et arbeidsgiveransvar alene, hevder Øvstegård overfor FriFagbevegelse.

Ikke mindre trakassering

Ifølge Øvstegård er seksuell trakassering en alvorlig og omfattende samfunnsutfordring. Han vil derfor at «arbeidsgivers ansvar for å forebygge og forhindre at arbeidstaker utsettes for seksuell trakassering i arbeidsforholdet, framgår tydeligere av arbeidsmiljøloven».

– Vi har hatt metoo, lovforbud og et nytt lavterskeltilbud, men omfanget av seksuell trakassering ser ikke ut til å ha blitt noe mindre, konstaterer SVs stortingsrepresentant.

Les også: Ingvild (24): – Jeg er hyggelig fordi det er jobben min, ikke fordi jeg er interessert i deg

Han bruker rapporter om tilfeller av seksuell trakassering i Forsvaret, kulturlivet og arbeidslivet generelt som eksempler på at forholdene ikke har bedret seg. Snarere tvert imot.

– Å forebygge og forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen, er et ansvar som hviler på arbeidsgiverne. Nå er det på tide at dette blir tydeliggjort i arbeidsmiljøloven, påpeker han.

4 av 5 som blir utsatt for seksuell trakassering på jobben, blir trakassert av kunder, klienter eller pasienter. Hør mer i podkasten Rørsla:

rørsla ingvild

Verneombud og tillitsvalgte

Verneombudene vil spille en viktig rolle hvis seksuell trakassering blir tydeliggjort i arbeidsmiljøloven. Både på den enkelte arbeidsplass og sammen med partene i arbeidslivet.

– Med dette forslaget får verneombudene et mandat til å håndheve og forhindre seksuell trakassering, sier Øvstegård.

Han nevner også de tillitsvalgte som en sentral bidragsyter i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) og innsatsen mot seksuell trakassering.

– Mange tillitsvalgte jobber godt med slike spørsmål på sine arbeidsplasser, og jeg håper dette forsalget vil gi dem flere verktøyer i arbeidet mot seksuell trakassering, sier SV-politikeren.

Skuffet over regjeringen

Øvstegård er kritisk til hva regjeringen har foretatt seg i arbeidet mot seksuell trakassering i kjølvannet av metoo-kampanjen som startet for tre år siden.

Han bruker ord som at «regjeringen har sviktet» når det gjelder konkrete tiltak – til tross for all oppmerksomheten som kampanjen fikk. Dette var bevegelsen som skulle bli en revolusjon, men Øvstegård er skuffet over at regjeringen ikke har tatt temaet mer på alvor.

Viktig å vite: Seksuelt trakassert på jobb? Dette gjør du

– Regjeringen burde ha gjort det vi nå foreslår. Nemlig å løfte seksuell trakassering inn i det systematiske arbeidet med HMS på arbeidsplassene, sier han.

Sårbare ofre for trakassering

Han sier også at regjeringen burde ha satt Likestillings- og diskrimineringsombudet i bedre stand til å håndheve og behandle sakene i diskrimineringsnemnda.

Dessuten beskylder han regjeringen for ikke å ha sett på maktuenigheten som ofte ligger bak når det dreier seg om seksuell trakassering. Det gjelder sårbarheten ofrene ofte står i når de har midlertidige stillinger og en løsere tilknytning til arbeidslivet.

Mye delt: Sjefen ble forelsket i Kathrine. Hun avviste ham og ble sagt opp

Av politiske vedtak etter metoo, er det kun SVs forslag om et lavterskeltilbud for å håndheve saker om seksuell trakassering som er blitt satt ut i livet, ifølge Øvstegård.

Effekten har imidlertid vært liten. Av 22 saker har ingen ført til en avgjørelse til fordel for noen av de fornærmede.

Saken fortsetter under bildet.

Verneombudene vil spille en viktig rolle hvis Freddy André Øvstegård og SV får flertall for sitt forslag om seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Verneombudene vil spille en viktig rolle hvis Freddy André Øvstegård og SV får flertall for sitt forslag om seksuell trakassering på arbeidsplassen.

stortinget.no

Avgjørende dom i Høyesterett

En dom i Høyesterett i desember 2020 er også en viktig bakgrunn for SVs forslag. Dommen mot seksuell trakassering understreker at arbeidsgiver er forpliktet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Høyesterett ga nemlig en kvinnelig industrimekaniker (23) medhold i at hun ble seksuelt trakassert av to kunder. Dommen satte en nedre grense for hva som er seksuell trakassering.

– En banebrytende dom, sier Øvstegård om den første metoo-saken i Høyesterett. Det ble fastslått at kundenes atferd var seksuelt betont, uønsket og plagsom for den 23-årige kvinnen.

Dommen ble retningsgivende for metoo-sakene i den nye diskrimineringsnemnda.

– Seksuell trakassering er ikke bare en stor samfunnsutfordring, men også et alvorlig arbeidsmiljøproblem, understreker SV-politikeren.

Slik svarer regjeringen

Høyres Tage Pettersen, som i likhet med Øvstegård er medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, sier at alle problemer ikke kan løses ved lovfesting.

– Dette arbeidet er viktig, og handler veldig mye om holdninger, bevisstgjøring og synliggjøring. Jeg tror både politikere og arbeidsgivere er mer tjent med å fokusere på disse utfordringene framfor å lene seg tilbake og si at dette problemet er løst hvis det blir en del av arbeidsmiljøloven, sier Pettersen til FriFagbevegelse.

Han synes det er underlig at dette forslaget fra Øvstegård så å si kommer samtidig som Stortinget skal behandle et forslag fra SV om en offentlig utredning av seksuell trakassering.

– Hvis SV mener noe med at de ønsker mer kunnskap, bør partiet vente på kunnskapen før de konkluderer med hva som er løsningen, sier han.

I riktig retning

Tage Pettersen mister ikke nattersøvnen av Øvstegårds kritikk av regjeringen. Høyre-politikeren mener dette er kjente toner fra SV.

– For tredje året på rad var Norge nummer to i verden på likestilling i 2019, og forskjellen mellom kvinner og menn var enda mindre enn i 2018. Så veldig mye går i riktig retning, selv om denne regjeringen velger andre tiltak og politiske løsninger enn SV, påpeker Pettersen.

Warning
Annonse
Annonse