JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nordkapp kommune:

Tillitsvalgt mener kommunen bløffer om drøftingsmøte om overtid

Hovedtillitsvalgt i Nordkapp kommune, Marith Bakkevoll, mener kommunen i en søknad til Arbeidstilsynet om økt bruk av overtid henviser til et drøftingsmøte som ikke er avholdt med en tillitsvalgt.
Striden handler om overtid for sju ansatte på teknisk etat som har ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier. (Illustrasjonsfoto)

Striden handler om overtid for sju ansatte på teknisk etat som har ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier. (Illustrasjonsfoto)

baj@fagbladet.no

18. februar sendte hovedtillitsvalgt Marith Bakkevoll en henvendelse til Nordkapp kommune der hun ba om oversikt over ukentlig bruk av overtid for sju ansatte på teknisk etat som har ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier.

Etter en rekke purringer kom svaret 31. mars. Bakkevoll får da kun oversikt over siste ukens overtidsbruk. Hun påpekte da at hun ønsket ukentlig oversikt for hele perioden.

Overraskelsen var derfor stor da hun en måned senere ved en tilfeldighet oppdager at kommunen allerede hadde søkt og fått svar fra Arbeidstilsynet på søknad om utvidet bruk av overtid på avdelingen.

• Les også: Taxisjåfør Sissel ble straffet for å gå på do. Nå har Bodø Taxi erkjent at straffen var ulovlig

Søkte i postlistene

For i svaret fra Arbeidstilsynet, datert 17. april, vises det til et referat fra et drøftingsmøte med tillitsvalgt. Bakkevoll, som er eneste aktuelle tillitsvalgt for Fagforbundets medlemmer i uteseksjonen, en avdeling Bakkevoll konstaterer at mangler plasstillitsvalgt for tiden, kan opplyse at hun verken har blitt innkalt eller deltatt i slike drøftinger.

I et brev til Nordkapp kommune skriver Bakkevoll:

«Det er svært urovekkende at arbeidsgiver på denne måten går utenom lokale tillitsvalgte og attpåtil henviser til drøftinger med tillitsvalgt som faktisk ikke er gjort.

Ser også at Arbeidstilsynet avslutningsvis i sitt svar skriver at svarbrevet skal gjøres kjent for tillitsvalgte. Svaret kom som ovennevnt 17. april og vi skriver nå 30. april. Det er jo fristende i den forbindelse å spekulere på om det faktisk ville ha kommet en slik informasjon fra arbeidsgiver til tillitsvalgte.

Dette er etter mitt skjønn ikke noe som skaper tillit mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte og heller ikke skaper godt samarbeidsklima i kommunen.»

– La seg skinnflat

Overfor Fagbladet forteller Bakkevoll at hun har vært i kontakt med Arbeidstilsynet og opplyst dem om at hun som hovedtillitsvalgt ikke har deltatt i noe møte med kommunen om økt bruk av overtid.

– De la seg skinnflat og sa de burde sjekket dette opp bedre, forteller Bakkevoll.

– Og det drøftingsreferatet som ble lagt ved i søknaden til Arbeidstilsynet, var fra et møte med en arbeidstakerrepresentant vi ikke engang vet om er organisert. Personen er i hvert fall ikke medlem i Fagforbundet, sier Bakkevoll.

Møtet ble ifølge referatet avholdt 6. april og varte en halv time. Her ble man enige om at den enkelte kan jobbe inntil 20 timer overtid i løpet av sju dager, men at samlet overtidsarbeid ikke skal overstige 50 timer i løpet av fire sammenhengende uker, og i løpet av ett år 300 timer. Overtidsarbeidet skal også være frivillig, og arbeidstaker kan bli fritatt fra dette hvis vedkommende har helsemessige eller vektige sosiale grunner.

Bakkevoll forteller at det i en tid har vært vanskelig å finne noen som vil være plasstillitsvalgt på avdelingen. Dette er heller ikke første gangen det er søkt om å få utvidet bruk av overtid godkjent på avdelingen, forteller Bakkevoll.

– Selv kan jeg godkjenne inntil 300 timer. Selv da vi hadde plasstillitsvalgt på avdelingen var det meg de kontaktet for disse drøftingene. Denne gangen har de hoppet rett over mitt hode og lagt ved et angivelig referat fra et møte med tillitsvalgt. Jeg understreker angivelig for jeg har ikke vært innkalt til drøftinger, sier hun.

• Les også: Mia-Helen får ikke Nav-pengene hun har krav på - måtte selge bilen

1.100 timer overtid

Søknaden fra kommunen gjelder sju arbeidstakere i teknisk etat som har arbeidsoppgaver innen brøyting og strøing av kommunale veier, anleggsarbeid ved kritiske hendelser, samt innsats ved ras og evakuering. Avdelingen søkte om utvidet ukentlig overtid til 25 timer, og en utvidelse av årsrammen til 400 timer.

Det har vært en snørik vinter i Nordkapp, og brøytesjåførene har hatt nok å henge fingrene i for å holde gater og veier fremkommelig denne vinteren.

Noe en oppsummering fra kommunen datert 13. februar viser. Ifølge oppsummeringen hadde to ansatte allerede opparbeidet seg 106 og 99 timer overtid. De sju hadde da opparbeidet seg nesten 400 timer overtid.

Da søknaden ble sendt 31. mars, hadde taksameteret stoppet på 1.126 timer. Tre av de ansatte hadde da bokført henholdsvis 198, 208 og 240 overtidstimer.

Teknisk sjef Vera Iversen i Nordkapp kommune avviser påstandene som fremkommer i Bakkevolls brev. Hun benekter at kommunen bløffer om drøftingsmøtet og opplyser at teknisk avdeling har tillitsvalgte.

– Vi har både plasstillitsvalgt og et verneombud som begge er valgt av de ansatte på teknisk avdeling, forteller Iversen.

Iversen ønsker ikke å ytterligere kommentere opplysningene Bakkevoll kommer med.

Heller ikke Finnmarksposten, som først omtalte saken, har fått svar på de spørsmålene avisen har i saken. Til avisen svarer Iversen at «Nordkapp kommune ikke har som praksis å kommentere interne forhold i organisasjon ut i media.»

Lovbrudd

Arbeidstilsynet har godkjent søknaden fra Nordkapp kommune.

1. Arbeidstilsynet gir tillatelse til utvidelse av årsrammen for 2020, slik at arbeidstakerne totalt kan arbeide inntil 400 overtidstimer.

2. Arbeidstilsynet gir tillatelse til samlet overtidsarbeid på inntil 25 timer i løpet av sju dager.

Samlet arbeidstid må ikke overstige 384 timer i løpet av åtte uker.

Tilsynet påpeker også at kommunen har brutt arbeidsmiljølovens bestemmelser og skriver:

«Det fremgår av dokumentene i saken at arbeidstakerne har arbeidet mellom 87 og 240 timer overtid per. 31. mars 2020. Arbeidstakerne har dermed arbeidet ut over rammene i § 10–6 fjerde ledd.»

Warning
Annonse
Annonse