JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidskriminalitet

– Tror løyveordning vil gi ryddigere forhold i varebilbransjen

Varebilbransjen har vært preget av useriøse aktører. Fagforbundet Post og finans er glad regjeringen nå strammer inn.
– Vi har engasjert oss over tid i denne saken, og gleder oss over at regjeringen lytter til anbefalingene og foreslår en slik løyveordning, sier Cathrine Ertsås, nestleder i Fagforbundet Post og finans.

– Vi har engasjert oss over tid i denne saken, og gleder oss over at regjeringen lytter til anbefalingene og foreslår en slik løyveordning, sier Cathrine Ertsås, nestleder i Fagforbundet Post og finans.

Alf Ragnar Olsen

alf@lomedia.noF

Fredag kom nyheten om at regjeringen følger opp sin handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, med nye tiltak som skal bidra til å rydde opp i en bransje preget av mange useriøse aktører.

Regjeringen foreslår at det innføres løyvekrav for godstransport med varebiler fra 2,5 til 3,5 tonn. Forslaget sendes nå ut på høring fra Statens vegvesen.

– Alle som jobber i Norge skal ha trygge arbeidsplasser med gode lønns- og arbeidsvilkår. Målet med forslaget om løyvekrav for varebiler er en ryddig næring og at hverdagen til varebilsjåførene skal bli bedre, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Aktuelt: Skjerper kravene i varebilbransjen for å stanse kriminelle

– Vil komme med innspill

Høringsfristen for forslagene er 1. september.

Fagforbundet Post har tidligere tatt til orde for at alle kjøretøy og transportmidler som brukes til levering av gods og varer burde reguleres, for å få en mer organisert og ryddig kontroll med aktørene - altså at alt fra traller til sykler og mopeder også bør omfattes.

Nestleder Cathrine Ertsås i Fagforbundet Post og finans sier til Posthornet at de vil komme med innspill til forslaget som foreligger.

– Vi har engasjert oss over tid i denne saken, og gleder oss over at regjeringen lytter til anbefalingene og foreslår en slik løyveordning. For vi mener dette vil bidra til å rydde opp i bransjen, sier hun.

– Vil dere foreslå at vektgrensen for løyveordninga utvides, eller en utforming som gjør at sykler, mopeder, traller og annet som benyttes til varetransport også omfattes?

– Det vil jeg ikke forskuttere her og nå. Først vil vi lese høringsforslaget og bruke litt tid på å drøfte hva som kan være aktuelt å spille inn, og så vil vi komme med våre innspill til i høringsrunden, sier Ertsås.

Forslaget som sendes på høring gjelder for varebiler som brukes i godstransport mot vederlag.

Transport med varebiler med tillatt totalvekt under 3,5 tonn har i liten grad vært regulert, men i 2022 innførte Norge løyvekrav for internasjonal godstransport med varebiler fra 2,5 til 3,5 tonn, i tråd med EUs mobilitetspakke.

Nå foreslår Samferdselsdepartementet å innføre tilsvarende regler for nasjonal godstransport med slike varebiler.

Regjeringen foreslår å innføre løyveordning i varebilbransjen, noe Posten og Fagforbundet Post og finans lenge har jobbet for. Nå sender regjeringen og Statens Vegvesen forslaget ut på høring.

Regjeringen foreslår å innføre løyveordning i varebilbransjen, noe Posten og Fagforbundet Post og finans lenge har jobbet for. Nå sender regjeringen og Statens Vegvesen forslaget ut på høring.

Alf Ragnar Olsen

To ordninger er aktuelle

– Det har tidligere manglet et regelverk for å møte utfordringene med useriøse aktører, høyt arbeidspress og lange arbeidsdager for varebilsjåfører i Norge. Det vil vi gjøre noe med nå, sier Nygård videre.

Hovedforslaget som sendes på høring innebærer å senke vektgrensen for når løyveplikt for nasjonal godstransport inntrer, og stille krav om godstransportløyve (felleskapsløyve) for de berørte virksomhetene.

Alternativt foreslås det å innføre «varebilløyve», en egen nasjonal løyvetype.

Et slikt nasjonalt «varebilløyve» vil ikke være omfattet av EU-kravene og Norge står da noe friere når det gjelder innholdet i kravene. Statens vegvesen mener likevel at det er fornuftig at flere av EU-kravene også gjøres gjeldende for det nasjonale løyvet.

Omfatter ikke håndverkere

Det er ikke veldig store forskjeller mellom de to alternativene, men det nasjonale løyvet krever noe mindre fagkompetanse.

– Forslaget om løyvekrav også for varebiltransport skal bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen, gi likere konkurransevilkår og sørge for at også de som jobber i denne delen av transportsektoren har arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier, sier Nygård.

Det anslås at omlag 23.000 varebiler brukes i nasjonal godstransport i Norge, og hvor transportøren da må tilfredsstille de nye løyvekravene.

Siden denne næringen er uregulert i dag, foreslår Statens vegvesen at kravene skal tre i kraft ett år etter at et slikt løyvekrav vedtas, det vil si innen 1. januar 2026.

Det understrekes at løyvekravet kun vil gjelde varebiler som brukes i godstransport mot vederlag som. Håndverkere og lignende som driver egentransport av for eksempel utstyr til eget bruk, vil ikke få krav om løyve.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i Posten, Bring og DNB.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse