JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsretten

Arbeidsretten er en særdomstol for behandling av tvister om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler. Arbeidsretten behandler også visse tvister om fortolkning av Arbeidstvistlovens og Tjenestetvistlovens regler, tvister om brudd på tariffavtaler og om sanksjoner ved slike avtalebrudd.

Arbeidsretten behandler også tvister om erstatningsansvar ved avtalebrudd og ulovlig arbeidsstans. Arbeidsrettens dom er bindende og kan ikke ankes til annen rett.

Arbeidsretten behandler den kollektive arbeidsretten. Saker som gjelder den enkeltes arbeidsforhold, den individuelle arbeidsretten, behandles i det ordinære rettsapparatet.

Arbeidsretten består av sju dommere: Tre juridiske dommere samt to dommere fra arbeidstakersiden og to dommere fra arbeidsgiversiden.

Hva betyr egentlig ordene som brukes i et lønnsoppgjør? FriFagbevegelses tariffleksikon forklarer viktige begreper om jobb, lønn, arbeidsforhold og forhandlinger.