JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

Dorthe Karlsen

– Mer vei for pengene om Statens vegvesen får tilbake ansvar for drift og vedlikehold, mener tillitsvalgt

Håkon Småbrekke, tillitsvalgt på Hardanger-kontrakten i Mesta, mener dagens organisering av veivedlikehold er for byråkratisk og dyr.



10.05.2021
11:34
10.05.2021 11:34

ane.borrud@lomedia.no

Håkon Småbrekke begynte å jobbe som mekaniker i Statens vegvesen i 1989, på verkstedet i Røldal. I 2003 ble han med over til Mesta. Noen år senere ble Mesta delt opp, og etter hvert ble flere av selskapene solgt. Mesta Verksted, der Småbrekke var ansatt, ble solgt til Bulder i 2013. Fire år senere var Småbrekke alene igjen på verkstedet i Røldal. Da han så at Mesta søkte etter mekaniker på mobilenhet, slo han til. Han fikk jobben, og verkstedet i Røldal ble lagt ned. I dag er han tillitsvalgt på Hardanger-kontrakten i Mesta og sitter i styret i avdeling 6 Vest.

Småbrekke understreker at selv om han er ansatt i Mesta er han ikke ute etter å gråte over sin syke mor. Men han vil ha i gang en debatt om hvordan veivedlikeholdet organiseres her i landet.

– Tanken bak å skille ut Mesta og konkurranseutsette drifts- og veivedlikeholdskontraktene var at det skulle bli mer penger til veiene. Det har ikke skjedd, jeg mener det har tvert imot har blitt mye mindre penger til veiene. Det er på tide at Statens vegvesen får tilbake ansvaret for drift av veiene i Norge!

Les også: Blir det billigere å drive jernbane om man setter vedlikeholdet ut på anbud? Her er svarene DeFacto fant

Før og etter 2003

Fram til 2003 var det Statens vegvesen som hadde ansvaret for, og utførte, drift og vedlikehold av veiene i Norge. 1. januar 2003 ble produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble skilt ut som et eget statlig aksjeselskap, Mesta, og konkurranseutsatt. Mesta har i dag tre landsdekkende forretningsområder: Drift og vedlikehold, Anlegg og Spesialproduksjon og Elektro.

Statens vegvesen har fortsatt ansvaret for drift og vedlikehold av riksveiene i Norge, som byggherre. Veivesenet setter kontrakter ut på anbud. Mesta konkurrerer om disse kontraktene på samme måte som alle andre private entreprenører i bransjen.

1. januar 2020 ble den regionale veiadministrasjonen, som planlegging og drift av fylkesveiene, overført fra Statens vegvesen til fylkene.

– I mitt hode bør alt som har med drift og vedlikehold å gjøre, være i Statens vegvesens egen regi, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke

– I mitt hode bør alt som har med drift og vedlikehold å gjøre, være i Statens vegvesens egen regi, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke

Privat

Hvor ble det av pengene?

Ifølge Småbrekke sparte ikke staten noen penger på å konkurranseutsette drift og vedlikehold av veiene. Tvert imot begynte prisene på kontraktene å stige.

– Da Statens vegvesen utførte veivedlikeholdet selv, var sjefene ansatt i Veivesenet. Så kom Mesta. Med sin administrasjon og sine direktører. Så ble Mesta åtte selskap, med sine direktører. Og alle de andre entreprenørene som har sine direktører. Og nå har fylkene fått ansvaret for fylkesveiene. Så da er det elleve nye byggherrer som skal ha sin organisasjon, administrasjon og direktører, påpeker han.

Småbrekke mener at oppstykkingen av veivedlikeholdet gjør at samfunnet går glipp av synergieffekter.

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt. De ansatte la asfalt om sommeren og brøytet om vinteren. Biler og maskiner ble utnyttet hele året.

Nå kommer det an på hvor entreprenørene har kontraktene, om de får brukt maskinene på tvers av kontrakter.

– Mesta vant akkurat Haugesund-kontrakten. Og siden bedriften har kontaktene på Hardanger og Haukeli fra før, kan den utnytte synergieffektene. Det er ikke så lett med forskjellige entreprenører på kontrakter side om side. Men hadde alt vært i Veivesenets regi, så hadde de klart det.

Aktuelt: Statsbudsjettet 2021: Kritikerne mente oppsplittingen av Vegvesenet ville gi økte utgifter. Statsbudsjettet viser at de fikk rett

Usikkert for veiarbeiderne

Ifølge Småbrekke gjør anbudssystemet også jobbhverdagen utrygg for veiarbeiderne. De fleste kontrakter er på inntil fem år. Hvis en annen bedrift vinner anbudet, er det usikkert hva som skjer med de ansatte som jobber der per i dag.

Det er ikke vanlig med virksomhetsoverdragelse i bransjen. Ved virksomhetsoverdragelse får de ansatte beholde arbeidsstedet, med ny arbeidsgiver. Uten virksomhetsoverdragelse er veiarbeiderne fortsatt ansatt i den opprinnelige bedriften, men det er ikke sikkert den har jobb til deg i området der du bor. Du kan bli tilbudt jobb på en annen kontrakt, men reiseveien kan bli for lang til at det lar seg gjennomføre i praksis.

– I tillegg kan det bli vanskelig å få lån. Banken ser at du er ansatt i hos en entreprenør, men hvis den kontrakten du jobber på har kort tid igjen, kan du ansees som en usikker betaler, påpeker Småbrekke.

Ansatte på buss, tog og ferjer har lovfestet rett på virksomhetsoverdragelse ved anbud. Norsk Arbeidsmandsforbund mener det bør gjelde anbud i alle bransjer.

– Dette er også et tema som er oppe i forbindelse ved forhandling om tariffavtalen i lønnsoppgjøret, sier Småbrekke.

Må ta debatten

Nå ønsker Håkon Småbrekke en debatt om drift og vedlikehold av veiene i Norge. Først innad i Arbeidsmandsforbundet, deretter på politisk nivå.

– I mitt hode bør alt som har med drift og vedlikehold å gjøre, være i Statens vegvesens egen regi. Vegvesenet kan leie inn lokale entreprenører ved behov, men vi trenger ikke systemet vi har i dag, med mange selskap, alle med sine direktører og sjefer.

Småbrekke mener at også bilistene taper på dagens system.

– De vil få mer vei for pengene dersom Statens vegvesen får tilbake ansvaret for drift og vedlikehold, inkludert fylkesveiene. Det er jeg sikker på. Man kan jo starte med å få noen uavhengige til å regne på dette, foreslår han.

– Har du noe håp om at veidrift og vedlikehold noen gang skal komme tilbake til Statens vegvesen?

– Det kommer jo an på hvem som styrer. Dette er uansett ikke noe som skjer over natta. Det er en svær materie å snu! Men uansett, så må noen starte diskusjonen, avslutter han.

Les også: Nasjonal Transportplan (NTP): Staten bør betale for mer bygging av veier i Norge, mener forbundsleder

– Mer effektivt med dagens system

Rolf Madsen er hovedtillitsvalgt i Veidekke Industri, en av de største private entreprenørene innen drift- og veivedlikehold i Norge. Han begynte med sommerjobb i Veidekke i 1972, og ble fast ansatt ved overgangen til 1980-tallet.

Madsen synes ikke at Statens vegvesen skal få tilbake drift og veivedlikehold i egen regi.

– Vi i Veidekke kan ikke skjønne at det skulle gitt mer effektiv veidrift om alle var ansatt i Statens vegvesen. At veidriften blir dyrere med dagens system kan jeg ikke forstå, sier Madsen.

Han peker på at dagens system gir en effektiv veidrift, blant annet fordi entreprenørene konkurrerer på pris.

– Vi må drive smart og effektivt for å vinne anbud og samtidig tjene penger. Det er ingen hos oss som vil tilbake til det gamle Veivesenet, sier han.

Madsen tror det er lettere å ta vare på folk når det ikke er så store forhold.

– Veidekke er en seriøs aktør, og min erfaring er at vi har bedre oversikt over lover og avtaler i arbeidslivet enn store offentlige aktører har. Veidekke er også tett på sine ansatte, og vi blir involvert i bedriftens drift.

At anbudsprosesser kan gi usikre arbeidsforhold, det er han enige i.

– Men vi tar vare på våre folk. Stort sett klarer vi å finne jobber til de ansatte hvis vi mister et anbud. Og er du en flink veiarbeider får du jobb uansett. Men det kan hende at du må bytte arbeidsgiver når kontrakten har vært på anbud.

Madsen er åpen for en debatt i Arbeidsmandsforbundet om temaet.

– Vi må selvfølgelig tåle å ta debatten. Og hva konklusjonen blir, er ikke gitt. Men jeg vil ikke at forbundet skal gå for at drift og veivedlikehold skal tilbake til Veivesenet. Den effektiviteten som de private gir, er mye verdt, avslutter han.

Debatt: «Anbud er uverdig»

– Vi i Veidekke kan ikke skjønne at det skulle gitt mer effektiv veidrift om alle var ansatt i Statens vegvesen. At veidriften blir dyrere med dagens system kan jeg ikke forstå, sier Rolf Madsen.

– Vi i Veidekke kan ikke skjønne at det skulle gitt mer effektiv veidrift om alle var ansatt i Statens vegvesen. At veidriften blir dyrere med dagens system kan jeg ikke forstå, sier Rolf Madsen.

Øyvind Aukrust

– Vi tar de debattene medlemmene vil ha

Arne Presterud, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund med blant annet ansvar for asfalt- og veivedlikehold, forteller at forbundet ikke har noen uttalt formening om hvem som skal utføre drift og vedlikehold av veiene her i landet.

Men forbundet har, i sitt handlingsprogram, slått fast at offentlige samfunnsoppgaver best ivaretas av en sterk offentlig sektor.

– Det er vår politikk, men vi har ikke ment noe om spesifikke grupper, sier Presterud.

Siden det er landsmøtet som vedtar handlingsprogrammet, anbefaler han dem som vil ha en debatt om drift og vedlikehold, kommer med forslag til nytt handlingsprogram før neste landsmøte.

– Men det er jo ingenting i veien for at saken drøftes både i avdelingene, bransjeråd og forbundsstyre før den tid. Vi er en medlemsorganisasjon, og vi tar de debattene medlemmene vil ha, avslutter forbundssekretæren.

Arne Presterud

Arne Presterud

Øyvind Aukrust

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
10.05.2021
11:34
10.05.2021 11:34



Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

Tormod Ytrehus

No skal alle byggeplassar ha eigen damegarderobe: – Det gjer noko med trivselen, meiner tømrardamene

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget


Flere saker