JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STENGT: Bispegata som går over Follobaneutbyggingen inn til Oslo S har snart vært stengt i 14 dager.

STENGT: Bispegata som går over Follobaneutbyggingen inn til Oslo S har snart vært stengt i 14 dager.

Ane Børrud

Enda mer trøbbel for Bane Nor:

Follobanen: Byggegropa inn mot Oslo S evakuert på andre uka på grunn av fare for masseutglidning

Ting går ikke på skinner for Bane Nor.22.02.2019
10:55
10.04.2019 20:37

ane.borrud@lomedia.no

Byggingen av dobbeltspor for tog mellom Oslo og Ski har ikke vært problemfri så langt. Åpningen er allerede utsatt et år. Milliardene renner ut, og byggherren er dømt til å betale Skanska nesten 273 millioner kroner fordi den ga Oslo-S kontrakten til Condotte og ikke Skanska.

Åpning av Follobanen utsettes ett år til desember 2022 – italiensk konkurs kostet 1,6 milliarder

De nyeste problemene har dukket opp i byggegropa for den nye Follobanekulverten i Bispegata. Deformasjoner i en støttekonstruksjon førte til at byggegropa ble evakuert 11. februar, og arbeidet har foreløpig ikke kunnet starte opp igjen.

– Bane Nor har hatt døgnkontinuerlig overvåking av støttekonstruksjonen siden dette ble oppdaget. Mandag ettermiddag den 11. februar ble det avdekket en skade på avstivingssystemet for støttekonstruksjonen. Arbeidene ble da umiddelbart stoppet og byggegropa ble evakuert. Politi ble så kontaktet og Bispegata ble i samråd med politiet stengt for all trafikk av sikkerhetsmessige hensyn, skriver Prosjektleder Innføring Oslo S Anne Marie Dyrøy i en e-post til Arbeidsmanden.

Det har samtidig blitt jobbet med tiltak for å stabilisere støttekonstruksjonen ved å fylle tilbake steinmasser fra sikkert område. Dette er utført ved hjelp av transportbånd og fjernstyrte maskiner og arbeidet pågikk til og med helgen uke 7.

Det jobbes nå for å kartlegge omfanget av skaden samtidig som det gjøres tekniske vurderinger av Bane Nors rådgivere for å finne sikre arbeidsmetoder for det videre arbeidet med Follobanen ved Bispegata.

Bane Nor skal utlyse 600 stillinger i løpet av året

Ikke fare for ras

Dyrøy understreker at det ikke har vært ras eller masseutglidning, og det er heller ikke er fare for dette. Ei heller har det vært fare for bebyggelse i området eller for personer utenfor avstengt område.

– Overvåkningssystemet som er etablert på støttekonstruksjonene gir oss mulighet til å gjøre tiltak før deformasjonene på støttekonstruksjonene blir så store at støttekonstruksjonene mister sin funksjon, som er å holde tilgrensende masser på plass mens kulverten bygges, skriver hun.

Tidkrevende arbeid

Bispegata har nå vært stengt for all ferdsel siden 11. februar, og anleggsarbeidet tas ikke opp igjen før sikringstiltakene er godkjent.

– Bane NOR vurderer dette fortløpende sammen med rådgivere og eksperter. Utførte beregninger må gjennomgås på nytt og kontrolleres av tredjepart. Dette er et arbeid som er tidkrevende og som ble startet umiddelbart etter at Bispegata ble stengt. Så snart beregninger og vurderinger fra rådgivere og eksperter bekrefter at de utførte tiltakene er gode nok eller hvilke ytterligere sikringstiltak som må utføres og disse er utført, vil Bispegata gjenåpnes og vi vil gå tilbake til normal anleggsdrift i området, skriver prosjektlederen.

Vil så de ustabile grunnforholdene utsette ferdigstillelse av Follobaneprosjektet ytterligere?

– Per nå kan vi ikke se at dette vil få konsekvenser for planlagt ferdigstillelsen av Follobaneprosjektet, avslutter Dyrøy.

Evakueringen av byggegropa er bare et av mange problemer Bane Nor har støtt på under byggingen av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski.

Åpningen av Follobanen utsettes og budsjettene ryker med milliarder

9. januar i år brukte stortingsrepresentant Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet Stortingets spørretime til å grille samferdselsminister Jon Georg Dale om utbyggingen av Follobanen.

– Gjelder fortsatt den vedtatte styringsramma, og gjelder fortsatt den vedtatte tidsplanen for utbyggingen av Follobanen? Eller kan vi se for oss at det blir utsettelser på når banen står ferdig, spør Myrli.

– Styringsramma for dette prosjektet er 26,3 mrd. kr. Den gjeld framleis. Og dersom det skulle vise seg behov for anna, vil naturlegvis Stortinget verte førelagt det, i tråd med vanleg praksis, dersom vi må løyve meir pengar til dette prosjektet. Eg har ikkje grunnlag for å tru det no. Det andre er at ein har planar om å ferdigstille Follobana til desember 2021. Den tidsplanen ligg også fast, svarer samferdselsministeren.

15 dager senere, 24. januar. Follobanen har pressekonferanse. Det blir ikke åpning av de nye togsporene til Ski før desember 2022. Prosjektet vil koste 30,7 milliarder kroner.

Heving av Condotte-kontraktene: 1,6 milliarder

Ifølge Bane Nor har «forsinkelser og kostnader oppstått basert på heving av to utbyggingskontrakter med Condotte i 2018».

To av fem hovedkontrakter på byggingen av de doble tog-sporene mellom Oslo og Ski gikk nemlig til det italienske selskapet Condotte.

Etter hvert viste det seg at Condotte har økonomiske problemer. Sommeren 2017 skyldte Condotte underentreprenører på Follobanen rundt 100 millioner kroner, og i begynnelsen av januar i fjor ble det klart at selskapet kjemper mot konkurs. Etter det gikk det fort. 8. januar begjærte selskapet konkursbeskyttelse for retten i Roma. Det innebærer en sikkerhet mot å bli slått konkurs mens bedriften forhandler med bankene som finansierer Condotte-konsernet. 11. januar dro Bane Nor på hastemøte til den italienske hovedstaden. 30. januar hevet Bane Nor avtalene med det konkurstruede selskapet. Dermed måtte Bane Nor inngå nye kontrakter med nye entreprenører for å få ferdigstilt togsporene inn til Oslo Sentralstasjon.

Problemene med Condotte har følge Bane Nor kostet dem 1,6 milliarder kroner. I tillegg har arbeid med grunnforholdene på Follobanen vist seg å være mer utfordrende enn forventet, forklarer byggherren.

Anleggsarbeidere som jobbet på Follobanen for italienske Condotte må fortsatt vente på lønn og feriepenger

Tapte i retten – 273 millioner til Skanska

Bane Nor ber derfor om at kostnadsrammen for Follobane prosjektet økes i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2019 med 7,7 prosent fra 28,5 milliarder kroner (som er tilsvarer kostnadsramme på 26,3 milliarder kroner bevilget av Stortinget i 2014) til 30,7 milliarder kroner.

Ifølge Bygg.no er utgiftene til Skanska innbakt i denne summen. I desember i fjor tapte nemlig Bane Nor en rettssak i Borgarting Lagmannsrett, der Skanska mente de burde ha fått kontrakten på Oslo S, ikke Condotte. Det ga lagmannsretten dem medhold i.

Saken dreier seg ikke om Condottes vaklevorne økonomi, som mange mener burde fått BaneNor sine varsellamper til å blinke før de inngikk kontraktene med den italienske entreprenørgiganten. Saken går på at Condotte ikke hadde oppfylt krav i anbudspapirene om sikring av fjell, krav som ifølge Skanska var absolutte minstekrav. Skanska mener at Condotte sitt anbud på innføring av Follobanen fra Ekebergåsen til Oslo-S dermed burde vært avvist, og siden det bare var de to selskapene som hadde lagt inn anbud, skulle kontrakten gått til Skanska.

Skanska stevnet Bane Nor med krav om erstatning for sitt tap ved å ikke ble tildelt kontrakten. Entreprenøren vant først i Oslo tingrett, der Bane Nor ble dømt til å betale Skanska 305 millioner kroner. Bane Nor anket, og Borgarting lagmannsrett dømte Bane Nor til å betale Skanska 272.800.000 kroner, nesten 273 millioner kroner. Bane Nor har nå anket saken til Høyesterett.

– Vi anker på bakgrunn av rettsanvendelsen ved ansvarsgrunnlaget i dommen, samt for utmålingen av erstatning. Det opp nå opp til rettsvesenet å gjøre videre vurderinger. Skriver Bane Nor i en e-post til Arbeidsmanden.

Enighet i Bane Nor – alle får minimum 12.000

NSB vil leie inn utenlandske busser og sjåfører til «buss for tog»: – NSB må ikke få drive sosial dumping

Her venter passasjer Olav på et tog som ikke kommer. Nå er halvparten forsinket

Follobaneprosjektet

Follobaneprosjektet er en del av Intercity-utbyggingen og vil gi elleve minutters reisetid mellom Oslo og Ski når det står ferdig, noe som er en halvering av reisetiden. 72 prosent av utbyggingen er nå ferdigstilt. Men det skulle ha vært 79 prosent.

22.02.2019
10:55
10.04.2019 20:37

Follobaneprosjektet

Follobaneprosjektet er en del av Intercity-utbyggingen og vil gi elleve minutters reisetid mellom Oslo og Ski når det står ferdig, noe som er en halvering av reisetiden. 72 prosent av utbyggingen er nå ferdigstilt. Men det skulle ha vært 79 prosent.
Mest lest

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hasan, Siidali Omar og Abdirahman Hassan Adow.

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hasan, Siidali Omar og Abdirahman Hassan Adow.

Hanna Skotheim

– Det er sykt at somaliere reiser ut av Norge fordi de er redde

Hanna Skotheim

Forsinkelser i utbetalinger

Debatt

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Helena Yankovska/Unsplash

Jeg fryder meg over middelklassens økonomiske krise

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Erling Slyngstad-Hægeland

I sju år var John Kjetil ute av politiet. Da innså han noe viktig

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Hanna Skotheim

Nav skriver vedtak det er helt umulig å forstå, mener AAP-lederen

HOTELLFØLELSEN: I toppetasjen til IT-bedriften Intility kan de ansatte spise lunsj fra «hotellbuffet» hver dag. Stian Aas er svært fornøyd med tilbudet.

HOTELLFØLELSEN: I toppetasjen til IT-bedriften Intility kan de ansatte spise lunsj fra «hotellbuffet» hver dag. Stian Aas er svært fornøyd med tilbudet.

Sissel M. Rasmussen

Bli med på lunsj i fire ulike bransjer. Forskjellene er enorme

Hanna Skotheim

Da Wenche fikk kreft innså hun hvor lite hun skjønte av Nav-systemet

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Eirik Dahl Viggen

Flere fengsles etter selvmordsforsøk. Bak murene blir det bare verre

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

Colourbox

SV vil gi mer til trygdede og minstepensjonister. Se hva regjeringa svarer

Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Illustrasjonsfoto er tatt på norsk side.

Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Illustrasjonsfoto er tatt på norsk side.

Erlend Angelo

Arbeider ble ufør av for trange vernesko – avvist av Høyesterett

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

Torstein Bøe / NTB

Etter Nav-drapet: 25 ansatte ved kontoret har sluttet hittil i år

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Brian Cliff Olguin

Kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Martin Guttormsen Slørdal

Camilla har ikke kjørt på 10 år. Slik gikk det da hun kjørte opp på nytt

Lønnstyveri er nå ifølge den mest brukte metoden for arbeidslivskriminalitet, ifølge Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Lønnstyveri er nå ifølge den mest brukte metoden for arbeidslivskriminalitet, ifølge Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Torgny Hasås

Etterlyser straff ved lønnstyveri: – Det er ikke likhet for loven

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Gorm Kallestad / NTB

Tre av fire unge på Nav-ordning har psykiske lidelser

Håvard Sæbø

Kimek-ansatte beholder jobben inntil videre

Kommentar

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

LO-jubel med bitter bismak

Colourbox.com

Sommerferie: Dette har du krav på – og dette bestemmer sjefen

Morten Holm / NTB

Nav tapte rettssak

Gjenreisningen av Ukraina må skje på arbeidernes premisser, mener fagforeningsleder Mykhailo Volynets.

Gjenreisningen av Ukraina må skje på arbeidernes premisser, mener fagforeningsleder Mykhailo Volynets.

Herman Bjørnson Hagen

LO-lederen måtte skaffe seg maskingevær da Russland angrep


Flere saker