JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STENGT: Bispegata som går over Follobaneutbyggingen inn til Oslo S har snart vært stengt i 14 dager.

STENGT: Bispegata som går over Follobaneutbyggingen inn til Oslo S har snart vært stengt i 14 dager.

Ane Børrud

Enda mer trøbbel for Bane Nor:

Follobanen: Byggegropa inn mot Oslo S evakuert på andre uka på grunn av fare for masseutglidning

Ting går ikke på skinner for Bane Nor.22.02.2019
10:55
21.08.2023 17:14

ane.borrud@lomedia.no

Byggingen av dobbeltspor for tog mellom Oslo og Ski har ikke vært problemfri så langt. Åpningen er allerede utsatt et år. Milliardene renner ut, og byggherren er dømt til å betale Skanska nesten 273 millioner kroner fordi den ga Oslo-S kontrakten til Condotte og ikke Skanska.

Åpning av Follobanen utsettes ett år til desember 2022 – italiensk konkurs kostet 1,6 milliarder

De nyeste problemene har dukket opp i byggegropa for den nye Follobanekulverten i Bispegata. Deformasjoner i en støttekonstruksjon førte til at byggegropa ble evakuert 11. februar, og arbeidet har foreløpig ikke kunnet starte opp igjen.

– Bane Nor har hatt døgnkontinuerlig overvåking av støttekonstruksjonen siden dette ble oppdaget. Mandag ettermiddag den 11. februar ble det avdekket en skade på avstivingssystemet for støttekonstruksjonen. Arbeidene ble da umiddelbart stoppet og byggegropa ble evakuert. Politi ble så kontaktet og Bispegata ble i samråd med politiet stengt for all trafikk av sikkerhetsmessige hensyn, skriver Prosjektleder Innføring Oslo S Anne Marie Dyrøy i en e-post til Arbeidsmanden.

Det har samtidig blitt jobbet med tiltak for å stabilisere støttekonstruksjonen ved å fylle tilbake steinmasser fra sikkert område. Dette er utført ved hjelp av transportbånd og fjernstyrte maskiner og arbeidet pågikk til og med helgen uke 7.

Det jobbes nå for å kartlegge omfanget av skaden samtidig som det gjøres tekniske vurderinger av Bane Nors rådgivere for å finne sikre arbeidsmetoder for det videre arbeidet med Follobanen ved Bispegata.

Bane Nor skal utlyse 600 stillinger i løpet av året

Ikke fare for ras

Dyrøy understreker at det ikke har vært ras eller masseutglidning, og det er heller ikke er fare for dette. Ei heller har det vært fare for bebyggelse i området eller for personer utenfor avstengt område.

– Overvåkningssystemet som er etablert på støttekonstruksjonene gir oss mulighet til å gjøre tiltak før deformasjonene på støttekonstruksjonene blir så store at støttekonstruksjonene mister sin funksjon, som er å holde tilgrensende masser på plass mens kulverten bygges, skriver hun.

Tidkrevende arbeid

Bispegata har nå vært stengt for all ferdsel siden 11. februar, og anleggsarbeidet tas ikke opp igjen før sikringstiltakene er godkjent.

– Bane NOR vurderer dette fortløpende sammen med rådgivere og eksperter. Utførte beregninger må gjennomgås på nytt og kontrolleres av tredjepart. Dette er et arbeid som er tidkrevende og som ble startet umiddelbart etter at Bispegata ble stengt. Så snart beregninger og vurderinger fra rådgivere og eksperter bekrefter at de utførte tiltakene er gode nok eller hvilke ytterligere sikringstiltak som må utføres og disse er utført, vil Bispegata gjenåpnes og vi vil gå tilbake til normal anleggsdrift i området, skriver prosjektlederen.

Vil så de ustabile grunnforholdene utsette ferdigstillelse av Follobaneprosjektet ytterligere?

– Per nå kan vi ikke se at dette vil få konsekvenser for planlagt ferdigstillelsen av Follobaneprosjektet, avslutter Dyrøy.

Evakueringen av byggegropa er bare et av mange problemer Bane Nor har støtt på under byggingen av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski.

Åpningen av Follobanen utsettes og budsjettene ryker med milliarder

9. januar i år brukte stortingsrepresentant Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet Stortingets spørretime til å grille samferdselsminister Jon Georg Dale om utbyggingen av Follobanen.

– Gjelder fortsatt den vedtatte styringsramma, og gjelder fortsatt den vedtatte tidsplanen for utbyggingen av Follobanen? Eller kan vi se for oss at det blir utsettelser på når banen står ferdig, spør Myrli.

– Styringsramma for dette prosjektet er 26,3 mrd. kr. Den gjeld framleis. Og dersom det skulle vise seg behov for anna, vil naturlegvis Stortinget verte førelagt det, i tråd med vanleg praksis, dersom vi må løyve meir pengar til dette prosjektet. Eg har ikkje grunnlag for å tru det no. Det andre er at ein har planar om å ferdigstille Follobana til desember 2021. Den tidsplanen ligg også fast, svarer samferdselsministeren.

15 dager senere, 24. januar. Follobanen har pressekonferanse. Det blir ikke åpning av de nye togsporene til Ski før desember 2022. Prosjektet vil koste 30,7 milliarder kroner.

Heving av Condotte-kontraktene: 1,6 milliarder

Ifølge Bane Nor har «forsinkelser og kostnader oppstått basert på heving av to utbyggingskontrakter med Condotte i 2018».

To av fem hovedkontrakter på byggingen av de doble tog-sporene mellom Oslo og Ski gikk nemlig til det italienske selskapet Condotte.

Etter hvert viste det seg at Condotte har økonomiske problemer. Sommeren 2017 skyldte Condotte underentreprenører på Follobanen rundt 100 millioner kroner, og i begynnelsen av januar i fjor ble det klart at selskapet kjemper mot konkurs. Etter det gikk det fort. 8. januar begjærte selskapet konkursbeskyttelse for retten i Roma. Det innebærer en sikkerhet mot å bli slått konkurs mens bedriften forhandler med bankene som finansierer Condotte-konsernet. 11. januar dro Bane Nor på hastemøte til den italienske hovedstaden. 30. januar hevet Bane Nor avtalene med det konkurstruede selskapet. Dermed måtte Bane Nor inngå nye kontrakter med nye entreprenører for å få ferdigstilt togsporene inn til Oslo Sentralstasjon.

Problemene med Condotte har følge Bane Nor kostet dem 1,6 milliarder kroner. I tillegg har arbeid med grunnforholdene på Follobanen vist seg å være mer utfordrende enn forventet, forklarer byggherren.

Anleggsarbeidere som jobbet på Follobanen for italienske Condotte må fortsatt vente på lønn og feriepenger

Tapte i retten – 273 millioner til Skanska

Bane Nor ber derfor om at kostnadsrammen for Follobane prosjektet økes i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2019 med 7,7 prosent fra 28,5 milliarder kroner (som er tilsvarer kostnadsramme på 26,3 milliarder kroner bevilget av Stortinget i 2014) til 30,7 milliarder kroner.

Ifølge Bygg.no er utgiftene til Skanska innbakt i denne summen. I desember i fjor tapte nemlig Bane Nor en rettssak i Borgarting Lagmannsrett, der Skanska mente de burde ha fått kontrakten på Oslo S, ikke Condotte. Det ga lagmannsretten dem medhold i.

Saken dreier seg ikke om Condottes vaklevorne økonomi, som mange mener burde fått BaneNor sine varsellamper til å blinke før de inngikk kontraktene med den italienske entreprenørgiganten. Saken går på at Condotte ikke hadde oppfylt krav i anbudspapirene om sikring av fjell, krav som ifølge Skanska var absolutte minstekrav. Skanska mener at Condotte sitt anbud på innføring av Follobanen fra Ekebergåsen til Oslo-S dermed burde vært avvist, og siden det bare var de to selskapene som hadde lagt inn anbud, skulle kontrakten gått til Skanska.

Skanska stevnet Bane Nor med krav om erstatning for sitt tap ved å ikke ble tildelt kontrakten. Entreprenøren vant først i Oslo tingrett, der Bane Nor ble dømt til å betale Skanska 305 millioner kroner. Bane Nor anket, og Borgarting lagmannsrett dømte Bane Nor til å betale Skanska 272.800.000 kroner, nesten 273 millioner kroner. Bane Nor har nå anket saken til Høyesterett.

– Vi anker på bakgrunn av rettsanvendelsen ved ansvarsgrunnlaget i dommen, samt for utmålingen av erstatning. Det opp nå opp til rettsvesenet å gjøre videre vurderinger. Skriver Bane Nor i en e-post til Arbeidsmanden.

Enighet i Bane Nor – alle får minimum 12.000

NSB vil leie inn utenlandske busser og sjåfører til «buss for tog»: – NSB må ikke få drive sosial dumping

Her venter passasjer Olav på et tog som ikke kommer. Nå er halvparten forsinket

Follobaneprosjektet

Follobaneprosjektet er en del av Intercity-utbyggingen og vil gi elleve minutters reisetid mellom Oslo og Ski når det står ferdig, noe som er en halvering av reisetiden. 72 prosent av utbyggingen er nå ferdigstilt. Men det skulle ha vært 79 prosent.

22.02.2019
10:55
21.08.2023 17:14

Follobaneprosjektet

Follobaneprosjektet er en del av Intercity-utbyggingen og vil gi elleve minutters reisetid mellom Oslo og Ski når det står ferdig, noe som er en halvering av reisetiden. 72 prosent av utbyggingen er nå ferdigstilt. Men det skulle ha vært 79 prosent.
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

500 Ringnes-arbeidere sto klare til å streike. Da satte LO foten ned

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

Gruvearbeidere: – Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Erlend Angelo

LO fortsetter å vokse: – Dette er gledelige tall

Illustrasjonsbilde: Marianne Hjertstedt på Sunnaas sykehus erfarer at det ikke er noen sosionomtjeneste i kommunene å henvise pasientene til når de reiser hjem.

Illustrasjonsbilde: Marianne Hjertstedt på Sunnaas sykehus erfarer at det ikke er noen sosionomtjeneste i kommunene å henvise pasientene til når de reiser hjem.

Frøydis Falch Urbye

Når pasientene skrives ut fra sykehuset, har Marianne sjelden noen å henvise dem til

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Helge Rønning Birkelund

Slik kommer ukrainske Viktoriia (32) seg ut i det norske arbeidslivet


Flere saker