JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kvinneløna i 245 yrke:

I desse yrka er det størst forskjell mellom løna til kvinner og menn

I berre 14 av 245 yrke tener kvinner like godt eller betre enn menn. Sjekk kva kvinneløna er i ditt yrke.
Varehandelssjefar er høgt oppe på lista over yrka med størst lønsforskjellar mellom menn og kvinner. Her tener ei kvinne omtrent 78 prosent av ein manns løn i snitt. Forskjellen i snittløn er på nesten 12.000 kroner.

Varehandelssjefar er høgt oppe på lista over yrka med størst lønsforskjellar mellom menn og kvinner. Her tener ei kvinne omtrent 78 prosent av ein manns løn i snitt. Forskjellen i snittløn er på nesten 12.000 kroner.

Martin Guttormsen Slørdal (illustrasjonsfoto)

tormod@lomedia.no

Ei kvinne tente i snitt 88 prosent av ein manns løn i 2017, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Menn hadde ei gjennomsnittleg månadsløn på 49.230 kroner i fjor, medan kvinnene berre drog inn 43.370 kroner. Det betyr at menn tener heile 5.860 kroner meir enn kvinner.

Den største forskjellen finn vi blant finansmeglarane, der kvinner tente nesten 50.000 kroner mindre enn mennene.

Størst forskjell i den andre retninga, er det blant kjøkkenassistentane, der ei kvinne i snitt tener 1.400 kroner meir enn ein mann.

Det er berre i 14 yrke kvinnene kan skilte med å tene betre eller like godt som mennene.

Sjå heile lista med kvinneløna i forskjellige yrke lengre ned i saka.

• Sjå også lista med snittløna i over 300 yrke og lista med yrka som har gått ned i løn

Månadslønene i oversikta gjeld heiltidsstillinger og består av avtalt løn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjeringar er ikkje tatt med i reknestykket.

Det kan vere forskjellige årsaker til lønsforskjellane mellom kvinner og menn som jobbar innanfor same yrke.

Kollektive eller individuelle forhandlingar?

I mange yrke er løna slått fast i kollektive tariffavtaler, som eit resultat av at heile yrkesgrupper forhandlar om løna saman og ikkje kvar for seg. Dette gjeld for eksempel lærarar, butikktilsette og omsorgspersonale. I slike yrke vil lønsnivået vere moderat og forskjellane ofte ganske små, opplyser SSB til FriFagbevegelse.no.

Forskjellane oppstår fordi lønsnivået i tariffavtalene er avhengig av faktorar som SSB ikkje måler, slik som blant anna ansiennitet og utdanning. Dette gjer at ein ikkje har den same løna, sjølv om ein er omfatta av same tariffavtale.

Men ein har også yrke der det er meir vanleg at ein forhandlar løn på individuelt nivå, kvar for seg. Dette er ofte yrke med høgt lønsnivå, der ein utnyttar ein spesialkompetanse, opplyser SSB. Eksempel er advokatar, forskarar og toppleiarar. Der kan det fort oppstå større lønsforskjellar, sjølv om ein har nesten dei same arbeidsoppgåvene.

Dette er de 25 dårligst betalte yrkene

Her er lista over kvinneløna i kvart enkelt yrke, rangert etter kor mange prosent ei kvinne tener av ein mann si løn:

(Det er 91 yrke i SSBs lønsstatistikk som manglar på lista. Det er fordi det er for få av det eine eller andre kjønnet i gruppa dei har undersøkt til å slå fast kva som er gjennomsnittsløna.)

1 Finansmeglere: 55,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 108 890 kroner

• Kvinner: 60 390 kroner

• Lønnsforskjell: 48 500 kroner

2 Automatikere: 73 prosent av en manns lønn

• Menn: 46 160 kroner

• Kvinner: 33 710 kroner

• Lønnsforskjell: 12 450 kroner

3 Finans- og økonomisjefer: 74,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 91 370 kroner

• Kvinner: 68 230 kroner

• Lønnsforskjell: 23 140 kroner

4 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter: 74,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 58 880 kroner

• Kvinner: 44 040 kroner

• Lønnsforskjell: 14 840 kroner

5 Organisasjonsrådgivere mv.: 77,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 59 610 kroner

• Kvinner: 46 310 kroner

• Lønnsforskjell: 13 300 kroner

6 Varehandelssjefer: 77,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 52 310 kroner

• Kvinner: 40 680 kroner

• Lønnsforskjell: 11 630 kroner

7 Kundebehandlere lån og kreditt: 78,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 56 860 kroner

• Kvinner: 44 720 kroner

• Lønnsforskjell: 12 140 kroner

8 Kjemiingeniører: 78,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 61 720 kroner

• Kvinner: 48 670 kroner

• Lønnsforskjell: 13 050 kroner

9 Energimontører: 79,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 41 270 kroner

• Kvinner: 32 630 kroner

• Lønnsforskjell: 8 640 kroner

10 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi: 79,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 67 150 kroner

• Kvinner: 53 580 kroner

• Lønnsforskjell: 13 570 kroner

11 Ledere av helsetjenester: 79,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 69 090 kroner

• Kvinner: 55 180 kroner

• Lønnsforskjell: 13 910 kroner

12 Finans- og investeringsrådgivere: 80,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 66 860 kroner

• Kvinner: 53 560 kroner

• Lønnsforskjell: 13 300 kroner

13 Sjefssekretærer: 81,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 49 940 kroner

• Kvinner: 42 340 kroner

• Lønnsforskjell: 7 600 kroner

14 Melke- og husdyrprodusenter: 81,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 29 910 kroner

• Kvinner: 24 340 kroner

• Lønnsforskjell: 5 570 kroner

15 Ledere av forsikring og finansvirksomhet: 81,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 94 110 kroner

• Kvinner: 76 950 kroner

• Lønnsforskjell: 17 160 kroner

Finansdirektørene økte mest i lønn i fjor

16 Dekks- og maskinmannskap (skip): 81,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 41 270 kroner

• Kvinner: 33 770 kroner

• Lønnsforskjell: 7 500 kroner

17 Eiendomsmeglere og -forvaltere: 82,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 65 660 kroner

• Kvinner: 53 890 kroner

• Lønnsforskjell: 11 770 kroner

18 Strategi- og planleggingssjefer: 82,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 65 080 kroner

• Kvinner: 53 500 kroner

• Lønnsforskjell: 11 580 kroner

19 Trykkere: 82,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 38 930 kroner

• Kvinner: 32 000 kroner

• Lønnsforskjell: 6 930 kroner

20 Administrerende direktører: 82,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 79 330 kroner

• Kvinner: 65 600 kroner

• Lønnsforskjell: 13 730 kroner

21 Bilmekanikere: 83 prosent av en manns lønn

• Menn: 35 840 kroner

• Kvinner: 29 750 kroner

• Lønnsforskjell: 6 090 kroner

22 Dekksoffiserer og loser: 83,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 60 730 kroner

• Kvinner: 50 440 kroner

• Lønnsforskjell: 10 290 kroner

23 Finansanalytikere: 83,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 65 150 kroner

• Kvinner: 54 210 kroner

• Lønnsforskjell: 10 940 kroner

24 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.: 83,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 53 200 kroner

• Kvinner: 44 290 kroner

• Lønnsforskjell: 8 910 kroner

25 Flygeledere: 83,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 84 170 kroner

• Kvinner: 70 170 kroner

• Lønnsforskjell: 14 000 kroner

26 Andre administrative ledere: 83,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 70 340 kroner

• Kvinner: 58 630 kroner

• Lønnsforskjell: 11 710 kroner

27 Trenere og idrettsdommere: 83,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 42 210 kroner

• Kvinner: 35 250 kroner

• Lønnsforskjell: 6 960 kroner

28 Bakere, konditorer mv.: 83,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 34 780 kroner

• Kvinner: 29 090 kroner

• Lønnsforskjell: 5 690 kroner

29 Slaktere, fiskehandlere mv.: 83,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 33 540 kroner

• Kvinner: 28 080 kroner

• Lønnsforskjell: 5 460 kroner

30 Revisorer, regnskapsrådgivere: 83,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 60 780 kroner

• Kvinner: 51 020 kroner

• Lønnsforskjell: 9 760 kroner

Her starter de ansatte hver arbeidsdag med å finne seg en pult. Det er ikke nok til alle

31 Arbeidsledere for kontorpersonell: 84 prosent av en manns lønn

• Menn: 58 000 kroner

• Kvinner: 48 700 kroner

• Lønnsforskjell: 9 300 kroner

32 Takstmenn: 84 prosent av en manns lønn

• Menn: 48 440 kroner

• Kvinner: 40 670 kroner

• Lønnsforskjell: 7 770 kroner

33 Forsikringsagenter: 84,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 57 630 kroner

• Kvinner: 48 600 kroner

• Lønnsforskjell: 9 030 kroner

34 Anleggsmaskin- og industrimekanikere: 84,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 39 970 kroner

• Kvinner: 33 690 kroner

• Lønnsforskjell: 6 280 kroner

35 Helse- og miljøkontrollører: 84,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 60 170 kroner

• Kvinner: 50 860 kroner

• Lønnsforskjell: 9 310 kroner

36 Ernæringsfysiologer: 84,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 55 490 kroner

• Kvinner: 46 920 kroner

• Lønnsforskjell: 8 570 kroner

37 Elektrikere: 84,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 40 730 kroner

• Kvinner: 33 130 kroner

• Lønnsforskjell: 7 600 kroner

38 Fotografer og filmfotografer: 84,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 43 190 kroner

• Kvinner: 36 620 kroner

• Lønnsforskjell: 6 570 kroner

39 Jurister og advokater: 85,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 70 760 kroner

• Kvinner: 60 350 kroner

• Lønnsforskjell: 10 410 kroner

40 Andre juridiske yrker: 85,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 67 860 kroner

• Kvinner: 57 900 kroner

• Lønnsforskjell: 9 960 kroner

41 Montører av elektriske og elektroniske produkter: 85,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 40 370 kroner

• Kvinner: 34 490 kroner

• Lønnsforskjell: 5 880 kroner

42 Miljøvernrådgivere: 85,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 56 390 kroner

• Kvinner: 48 230 kroner

• Lønnsforskjell: 8 160 kroner

43 Offiserer fra fenrik og høyere grad: 85,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 60 210 kroner

• Kvinner: 51 560 kroner

• Lønnsforskjell: 8 650 kroner

44 Sivilingeniører (kjemi): 85,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 65 740 kroner

• Kvinner: 56 490 kroner

• Lønnsforskjell: 9 250 kroner

45 Internett-teknikere: 85,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 53 250 kroner

• Kvinner: 45 730 kroner

• Lønnsforskjell: 7 520 kroner

De ansatte må føre logg for hver gang de går på do: – Voksne mennesker blir passet på og kontrollert i detalj

46 Geologer og geofysikere: 86,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 84 220 kroner

• Kvinner: 75 390 kroner

• Lønnsforskjell: 8 830 kroner

47 Reklame- og markedsføringsrådgivere: 86,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 53 870 kroner

• Kvinner: 46 410 kroner

• Lønnsforskjell: 7 460 kroner

48 Regnskapsførere: 86,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 52 820 kroner

• Kvinner: 45 680 kroner

• Lønnsforskjell: 7 140 kroner

49 Andre lærere: 86,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 49 160 kroner

• Kvinner: 42 640 kroner

• Lønnsforskjell: 6 520 kroner

50 Tele- og IKT-installatører: 86,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 34 460 kroner

• Kvinner: 29 890 kroner

• Lønnsforskjell: 4 570 kroner

51 Ledere av omsorgstjenester for barn: 87,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 54 580 kroner

• Kvinner: 49 600 kroner

• Lønnsforskjell: 4 980 kroner

52 Ledere i skogbruk, gartnerier mv.: 87,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 56 570 kroner

• Kvinner: 49 460 kroner

• Lønnsforskjell: 7 110 kroner

53 Havbruksarbeidere: 87,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 43 950 kroner

• Kvinner: 38 460 kroner

• Lønnsforskjell: 5 490 kroner

54 Speditører og befraktere: 87,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 47 080 kroner

• Kvinner: 41 230 kroner

• Lønnsforskjell: 5 850 kroner

55 Legespesialister: 87,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 85 890 kroner

• Kvinner: 75 430 kroner

• Lønnsforskjell: 10 460 kroner

56 Salgs- og markedssjefer: 87,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 73 760 kroner

• Kvinner: 64 730 kroner

• Lønnsforskjell: 9 030 kroner

57 Allmennpraktiserende leger: 88 prosent av en manns lønn

• Menn: 70 760 kroner

• Kvinner: 62 250 kroner

• Lønnsforskjell: 8 510 kroner

58 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.): 88,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 79 550 kroner

• Kvinner: 70 100 kroner

• Lønnsforskjell: 9 450 kroner

59 Rørleggere og VVS-montører: 88,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 39 440 kroner

• Kvinner: 34 730 kroner

• Lønnsforskjell: 4 710 kroner

60 Servicemedarbeidere (bensinstasjon): 88,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 32 130 kroner

• Kvinner: 28 330 kroner

• Lønnsforskjell: 3 800 kroner

Drosjesjåfør Kristian måtte jobbe opp mot 100 timer i uka. En gang sovnet han bak rattet med passasjerer i bilen

61 Forsknings- og utviklingsledere: 88,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 79 970 kroner

• Kvinner: 70 650 kroner

• Lønnsforskjell: 9 320 kroner

62 Tannleger: 88,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 66 040 kroner

• Kvinner: 58 380 kroner

• Lønnsforskjell: 7 660 kroner

63 Ledere av sosialomsorg: 88,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 55 900 kroner

• Kvinner: 49 470 kroner

• Lønnsforskjell: 6 430 kroner

64 Hotellsjefer: 88,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 50 300 kroner

• Kvinner: 44 530 kroner

• Lønnsforskjell: 5 770 kroner

65 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi): 88,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 68 580 kroner

• Kvinner: 60 790 kroner

• Lønnsforskjell: 7 790 kroner

66 Operatører innen tekstilproduksjon mv.: 88,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 36 030 kroner

• Kvinner: 31 910 kroner

• Lønnsforskjell: 4 120 kroner

67 Lokomotiv og T-baneførere: 88,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 57 040 kroner

• Kvinner: 50 570 kroner

• Lønnsforskjell: 6 470 kroner

68 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet: 88,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 50 840 kroner

• Kvinner: 45 090 kroner

• Lønnsforskjell: 5 750 kroner

69 Hjelpearbeidere i anlegg: 88,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 35 820 kroner

• Kvinner: 31 790 kroner

• Lønnsforskjell: 4 030 kroner

70 Matematikere, statistikere mv.: 88,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 56 050 kroner

• Kvinner: 49 780 kroner

• Lønnsforskjell: 6 270 kroner

71 Tømrere og snekkere: 88,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 35 260 kroner

• Kvinner: 31 350 kroner

• Lønnsforskjell: 3 910 kroner

72 Ambulansepersonell: 89 prosent av en manns lønn

• Menn: 42 970 kroner

• Kvinner: 38 250 kroner

• Lønnsforskjell: 4 720 kroner

73 Personal- og karriererådgivere: 89,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 57 270 kroner

• Kvinner: 51 040 kroner

• Lønnsforskjell: 6 230 kroner

74 Innkjøpere: 89,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 53 070 kroner

• Kvinner: 47 340 kroner

• Lønnsforskjell: 5 730 kroner

75 Selgere (engros): 89,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 52 130 kroner

• Kvinner: 46 480 kroner

• Lønnsforskjell: 5 650 kroner

Du må skatte av bonuspoeng på jobbreiser. Se lista over nye skatteregler

76 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk): 89,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 65 580 kroner

• Kvinner: 58 640 kroner

• Lønnsforskjell: 6 940 kroner

77 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg: 89,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 63 920 kroner

• Kvinner: 55 090 kroner

• Lønnsforskjell: 8 830 kroner

78 Operatører innen boring mv.: 89,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 58 750 kroner

• Kvinner: 52 600 kroner

• Lønnsforskjell: 6 150 kroner

79 Dataregistrere: 89,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 43 470 kroner

• Kvinner: 38 950 kroner

• Lønnsforskjell: 4 520 kroner

80 Programledere i TV og radio: 89,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 56 950 kroner

• Kvinner: 51 190 kroner

• Lønnsforskjell: 5 760 kroner

81 Systemadministratorer: 90 prosent av en manns lønn

• Menn: 54 990 kroner

• Kvinner: 49 510 kroner

• Lønnsforskjell: 5 480 kroner

82 Interiørdesignere og dekoratører: 90 prosent av en manns lønn

• Menn: 43 600 kroner

• Kvinner: 39 230 kroner

• Lønnsforskjell: 4 370 kroner

83 Gartnere: 90 prosent av en manns lønn

• Menn: 33 180 kroner

• Kvinner: 29 870 kroner

• Lønnsforskjell: 3 310 kroner

84 Optikere: 90,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 47 240 kroner

• Kvinner: 42 710 kroner

• Lønnsforskjell: 4 530 kroner

85 Toppledere i interesseorganisasjoner: 90,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 63 170 kroner

• Kvinner: 57 230 kroner

• Lønnsforskjell: 5 940 kroner

86 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap: 90,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 58 350 kroner

• Kvinner: 52 850 kroner

• Lønnsforskjell: 5 500 kroner

87 Teknikere innen telekom: 90,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 42 940 kroner

• Kvinner: 38 920 kroner

• Lønnsforskjell: 4 020 kroner

88 Butikkmedarbeidere: 90,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 35 130 kroner

• Kvinner: 31 820 kroner

• Lønnsforskjell: 3 310 kroner

89 Sivilingeniører (bygg og anlegg): 90,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 62 380 kroner

• Kvinner: 56 600 kroner

• Lønnsforskjell: 5 780 kroner

90 Bygningsingeniører: 90,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 52 620 kroner

• Kvinner: 47 740 kroner

• Lønnsforskjell: 4 880 kroner

Bjørnar og Aleksander tapar 29.000 kroner årleg på regjeringas nye diettskatt

91 Sivilingeniører (elektronikk): 90,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 65 220 kroner

• Kvinner: 59 240 kroner

• Lønnsforskjell: 5 980 kroner

92 Personalsjefer: 90,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 80 570 kroner

• Kvinner: 73 240 kroner

• Lønnsforskjell: 7 330 kroner

93 Forfattere mv.: 90,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 55 350 kroner

• Kvinner: 50 330 kroner

• Lønnsforskjell: 5 020 kroner

94 Resepsjonister (ekskl. hotell): 90,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 38 970 kroner

• Kvinner: 33 990 kroner

• Lønnsforskjell: 4 980 kroner

95 Veterinærer: 90,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 53 560 kroner

• Kvinner: 48 660 kroner

• Lønnsforskjell: 4 900 kroner

96 Anleggsmaskinførere: 90,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 38 500 kroner

• Kvinner: 35 000 kroner

• Lønnsforskjell: 3 500 kroner

97 Sivilarkitekter: 91 prosent av en manns lønn

• Menn: 60 170 kroner

• Kvinner: 54 780 kroner

• Lønnsforskjell: 5 390 kroner

98 Politibetjenter mv.: 91 prosent av en manns lønn

• Menn: 49 090 kroner

• Kvinner: 44 650 kroner

• Lønnsforskjell: 4 440 kroner

99 Restaurantsjefer: 91 prosent av en manns lønn

• Menn: 41 170 kroner

• Kvinner: 37 460 kroner

• Lønnsforskjell: 3 710 kroner

100 Journalister: 91 prosent av en manns lønn

• Menn: 50 450 kroner

• Kvinner: 46 870 kroner

• Lønnsforskjell: 3 580 kroner

101 Befal med sersjant grad: 91,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 40 430 kroner

• Kvinner: 36 860 kroner

• Lønnsforskjell: 3 570 kroner

102 Butikkavdelingssjefer: 91,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 40 070 kroner

• Kvinner: 36 550 kroner

• Lønnsforskjell: 3 520 kroner

103 Andre yrker innen offentlig forvaltning: 91,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 42 580 kroner

• Kvinner: 38 920 kroner

• Lønnsforskjell: 3 660 kroner

104 Sentralbordoperatører: 91,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 37 950 kroner

• Kvinner: 34 700 kroner

• Lønnsforskjell: 3 250 kroner

105 Altmuligmann: 91,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 33 380 kroner

• Kvinner: 30 500 kroner

• Lønnsforskjell: 2 880 kroner

Nå blir det dyrere å bruke egen bil i jobben. Her er de nye satsene for jobbreiser

106 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere: 91,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 52 780 kroner

• Kvinner: 48 310 kroner

• Lønnsforskjell: 4 470 kroner

107 Protese- og tannteknikere: 91,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 44 000 kroner

• Kvinner: 40 260 kroner

• Lønnsforskjell: 3 740 kroner

108 Operatører innen treforedling: 91,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 34 960 kroner

• Kvinner: 31 990 kroner

• Lønnsforskjell: 2 970 kroner

109 Dommere: 91,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 80 720 kroner

• Kvinner: 73 960 kroner

• Lønnsforskjell: 6 760 kroner

110 Produkt- og klesdesignere: 91,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 50 080 kroner

• Kvinner: 45 890 kroner

• Lønnsforskjell: 4 190 kroner

111 Kontormedarbeidere: 91,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 40 760 kroner

• Kvinner: 37 320 kroner

• Lønnsforskjell: 3 440 kroner

112 Elkraftingeniører: 91,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 56 680 kroner

• Kvinner: 51 960 kroner

• Lønnsforskjell: 4 720 kroner

113 Psykologer: 91,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 54 780 kroner

• Kvinner: 50 240 kroner

• Lønnsforskjell: 4 540 kroner

114 Arbeidsleder, bygg og anlegg: 91,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 50 840 kroner

• Kvinner: 47 430 kroner

• Lønnsforskjell: 3 410 kroner

115 Sjefskokker: 91,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 38 150 kroner

• Kvinner: 35 160 kroner

• Lønnsforskjell: 2 990 kroner

116 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting: 91,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 67 440 kroner

• Kvinner: 61 910 kroner

• Lønnsforskjell: 5 530 kroner

117 Andre programvare- og applikasjonsutviklere: 91,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 57 530 kroner

• Kvinner: 52 830 kroner

• Lønnsforskjell: 4 700 kroner

118 Biologer, botanikere, zoologer mv.: 91,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 57 030 kroner

• Kvinner: 52 380 kroner

• Lønnsforskjell: 4 650 kroner

119 Operatører innen kjemisk industri: 91,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 42 940 kroner

• Kvinner: 39 430 kroner

• Lønnsforskjell: 3 510 kroner

120 Frisører: 92 prosent av en manns lønn

• Menn: 31 690 kroner

• Kvinner: 29 150 kroner

• Lønnsforskjell: 2 540 kroner

Nå forteller finansminister Siv Jensen hvem som har fått mest i skattelette

121 Farmasøyter: 92,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 60 700 kroner

• Kvinner: 55 900 kroner

• Lønnsforskjell: 4 800 kroner

122 Fysioterapeuter: 92,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 42 410 kroner

• Kvinner: 39 630 kroner

• Lønnsforskjell: 2 780 kroner

123 Informasjonsrådgivere: 92,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 52 430 kroner

• Kvinner: 48 350 kroner

• Lønnsforskjell: 4 080 kroner

124 Flyverter, båtverter mv.: 92,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 36 120 kroner

• Kvinner: 33 130 kroner

• Lønnsforskjell: 2 990 kroner

125 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere: 92,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 51 270 kroner

• Kvinner: 47 330 kroner

• Lønnsforskjell: 3 940 kroner

126 Programvareutviklere: 92,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 56 910 kroner

• Kvinner: 52 670 kroner

• Lønnsforskjell: 4 240 kroner

127 Sivilingeniører (elkraftteknikk): 92,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 69 020 kroner

• Kvinner: 64 070 kroner

• Lønnsforskjell: 4 950 kroner

128 Teknikere innen radio og tv: 92,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 43 540 kroner

• Kvinner: 40 410 kroner

• Lønnsforskjell: 3 130 kroner

129 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter: 92,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 59 230 kroner

• Kvinner: 56 690 kroner

• Lønnsforskjell: 2 540 kroner

130 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører: 92,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 39 890 kroner

• Kvinner: 36 310 kroner

• Lønnsforskjell: 3 580 kroner

131 Grafiske- og multimediadesignere: 92,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 45 360 kroner

• Kvinner: 42 160 kroner

• Lønnsforskjell: 3 200 kroner

132 Hjelpearbeidere i gartneri mv.: 93 prosent av en manns lønn

• Menn: 31 070 kroner

• Kvinner: 28 900 kroner

• Lønnsforskjell: 2 170 kroner

133 Systemanalytikere/-arkitekter: 93,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 60 560 kroner

• Kvinner: 56 410 kroner

• Lønnsforskjell: 4 150 kroner

134 Regnskapsmedarbeidere: 93,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 44 460 kroner

• Kvinner: 41 390 kroner

• Lønnsforskjell: 3 070 kroner

135 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi: 93,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 68 060 kroner

• Kvinner: 63 450 kroner

• Lønnsforskjell: 4 610 kroner

Håkon fikk feil lønn under opplæring. Nå må attføringsbedriften etterbetale 200.000 kroner

136 Arealplanleggere: 93,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 54 120 kroner

• Kvinner: 50 430 kroner

• Lønnsforskjell: 3 690 kroner

137 Reisebyråmedarbeidere mv.: 93,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 41 100 kroner

• Kvinner: 37 690 kroner

• Lønnsforskjell: 3 410 kroner

138 Vektere: 93,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 34 980 kroner

• Kvinner: 32 200 kroner

• Lønnsforskjell: 2 780 kroner

139 Andre hjelpearbeidere i industri: 93,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 35 920 kroner

• Kvinner: 33 580 kroner

• Lønnsforskjell: 2 340 kroner

140 Bartendere: 93,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 29 870 kroner

• Kvinner: 27 920 kroner

• Lønnsforskjell: 1 950 kroner

141 Kjemikere: 93,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 65 560 kroner

• Kvinner: 61 440 kroner

• Lønnsforskjell: 4 120 kroner

142 Spesialsykepleiere: 93,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 48 850 kroner

• Kvinner: 45 770 kroner

• Lønnsforskjell: 3 080 kroner

143 Inkassomedarbeidere mv.: 93,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 41 600 kroner

• Kvinner: 38 960 kroner

• Lønnsforskjell: 2 640 kroner

144 Operatører innen næringsmiddelproduksjon: 93,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 35 640 kroner

• Kvinner: 33 420 kroner

• Lønnsforskjell: 2 220 kroner

145 Brukerstøtte, IKT: 93,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 43 550 kroner

• Kvinner: 41 370 kroner

• Lønnsforskjell: 2 180 kroner

146 Landskapsarkitekter: 93,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 58 050 kroner

• Kvinner: 54 480 kroner

• Lønnsforskjell: 3 570 kroner

147 Spesialister i pedagogikk: 94 prosent av en manns lønn

• Menn: 50 550 kroner

• Kvinner: 47 520 kroner

• Lønnsforskjell: 3 030 kroner

148 Skattefunksjonærer: 94 prosent av en manns lønn

• Menn: 40 240 kroner

• Kvinner: 37 810 kroner

• Lønnsforskjell: 2 430 kroner

149 Tollere: 94 prosent av en manns lønn

• Menn: 39 720 kroner

• Kvinner: 37 350 kroner

• Lønnsforskjell: 2 370 kroner

150 Sikkerhetsanalytikere mv.: 94,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 59 630 kroner

• Kvinner: 56 120 kroner

• Lønnsforskjell: 3 510 kroner

Sykkelbudene må betale sykkel og mobiltelefon selv. Nå melder de seg inn i LO

151 Ledere av eldreomsorg: 94,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 57 140 kroner

• Kvinner: 53 790 kroner

• Lønnsforskjell: 3 350 kroner

152 Fengselsbetjenter: 94,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 41 960 kroner

• Kvinner: 39 470 kroner

• Lønnsforskjell: 2 490 kroner

153 Andre yrker innen estetiske fag: 94,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 40 470 kroner

• Kvinner: 38 080 kroner

• Lønnsforskjell: 2 390 kroner

154 Operatører innen metallurgiske prosessfag: 94,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 37 040 kroner

• Kvinner: 34 840 kroner

• Lønnsforskjell: 2 200 kroner

155 Lønningsmedarbeidere: 94,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 45 260 kroner

• Kvinner: 42 620 kroner

• Lønnsforskjell: 2 640 kroner

156 Sykepleiere: 94,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 44 130 kroner

• Kvinner: 41 560 kroner

• Lønnsforskjell: 2 570 kroner

157 Radiografer mv.: 94,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 43 770 kroner

• Kvinner: 41 260 kroner

• Lønnsforskjell: 2 510 kroner

158 Sivilingeniører (industri og produksjon): 94,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 55 900 kroner

• Kvinner: 52 780 kroner

• Lønnsforskjell: 3 120 kroner

159 Sivilagronomer mv.: 94,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 52 490 kroner

• Kvinner: 49 590 kroner

• Lønnsforskjell: 2 900 kroner

160 Rådgivere innen sosiale fagfelt: 94,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 43 230 kroner

• Kvinner: 40 870 kroner

• Lønnsforskjell: 2 360 kroner

161 Bioingeniører: 94,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 43 010 kroner

• Kvinner: 40 660 kroner

• Lønnsforskjell: 2 350 kroner

162 Bil-, drosje- og varebilførere: 94,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 32 710 kroner

• Kvinner: 30 900 kroner

• Lønnsforskjell: 1 810 kroner

163 Tekniske tegnere: 94,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 48 550 kroner

• Kvinner: 45 930 kroner

• Lønnsforskjell: 2 620 kroner

164 PR- og informasjonssjefer: 94,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 65 620 kroner

• Kvinner: 62 160 kroner

• Lønnsforskjell: 3 460 kroner

165 Rådgivere innen kompetanseutvikling: 94,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 53 830 kroner

• Kvinner: 51 010 kroner

• Lønnsforskjell: 2 820 kroner

Disse gruppene får lavlønnstillegg

166 Regissører: 94,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 52 410 kroner

• Kvinner: 49 700 kroner

• Lønnsforskjell: 2 710 kroner

167 Andre ingeniører: 94,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 53 990 kroner

• Kvinner: 51 230 kroner

• Lønnsforskjell: 2 760 kroner

168 Konduktører: 94,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 50 540 kroner

• Kvinner: 47 940 kroner

• Lønnsforskjell: 2 600 kroner

169 Logistikkmedarbeidere: 94,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 44 760 kroner

• Kvinner: 42 460 kroner

• Lønnsforskjell: 2 300 kroner

170 Kjøreskolelærere: 94,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 42 130 kroner

• Kvinner: 39 990 kroner

• Lønnsforskjell: 2 140 kroner

171 Metalldreiere mv.: 94,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 36 320 kroner

• Kvinner: 34 450 kroner

• Lønnsforskjell: 1 870 kroner

172 Arbeidsleder, industri: 95 prosent av en manns lønn

• Menn: 45 540 kroner

• Kvinner: 43 260 kroner

• Lønnsforskjell: 2 280 kroner

173 Renovasjonsarbeidere: 95 prosent av en manns lønn

• Menn: 35 400 kroner

• Kvinner: 33 220 kroner

• Lønnsforskjell: 2 180 kroner

174 Transportfunksjonærer: 95 prosent av en manns lønn

• Menn: 41 210 kroner

• Kvinner: 39 140 kroner

• Lønnsforskjell: 2 070 kroner

175 Sveisere: 95 prosent av en manns lønn

• Menn: 37 600 kroner

• Kvinner: 35 730 kroner

• Lønnsforskjell: 1 870 kroner

176 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk): 95 prosent av en manns lønn

• Menn: 28 160 kroner

• Kvinner: 26 760 kroner

• Lønnsforskjell: 1 400 kroner

177 Arkivarer og kuratorer: 95,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 44 750 kroner

• Kvinner: 42 640 kroner

• Lønnsforskjell: 2 110 kroner

178 Telefon- og nettselgere: 95,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 38 570 kroner

• Kvinner: 36 770 kroner

• Lønnsforskjell: 1 800 kroner

179 Kokker: 95,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 33 430 kroner

• Kvinner: 31 870 kroner

• Lønnsforskjell: 1 560 kroner

180 Spesiallærere/spesialpedagoger: 95,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 45 240 kroner

• Kvinner: 43 180 kroner

• Lønnsforskjell: 2 060 kroner

Asle og Bjørn tar vare på bilene til folk. Kundene ber om de rareste ting

181 Operatører innen plastprodukter: 95,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 35 060 kroner

• Kvinner: 32 520 kroner

• Lønnsforskjell: 2 540 kroner

182 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet: 95,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 58 390 kroner

• Kvinner: 55 900 kroner

• Lønnsforskjell: 2 490 kroner

183 Lagermedarbeidere og material-forvaltere: 95,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 37 650 kroner

• Kvinner: 36 070 kroner

• Lønnsforskjell: 1 580 kroner

184 Andre salgsmedarbeidere: 95,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 37 200 kroner

• Kvinner: 35 620 kroner

• Lønnsforskjell: 1 580 kroner

185 Lastebil- og trailersjåfører: 95,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 35 720 kroner

• Kvinner: 34 220 kroner

• Lønnsforskjell: 1 500 kroner

186 Ledere av olje- og gassutvinning mv.: 95,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 105 180 kroner

• Kvinner: 100 850 kroner

• Lønnsforskjell: 4 330 kroner

187 Vernepleiere: 95,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 43 110 kroner

• Kvinner: 41 350 kroner

• Lønnsforskjell: 1 760 kroner

188 Arbeidsformidlere: 96,0 prosent av en manns lønn

• Menn: 40 350 kroner

• Kvinner: 38 730 kroner

• Lønnsforskjell: 1 620 kroner

189 Politikere: 96,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 62 950 kroner

• Kvinner: 60 830 kroner

• Lønnsforskjell: 2 120 kroner

190 Ledere av IKT-enheter: 96,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 73 560 kroner

• Kvinner: 70 890 kroner

• Lønnsforskjell: 2 670 kroner

191 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere: 96,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 41 530 kroner

• Kvinner: 40 060 kroner

• Lønnsforskjell: 1 470 kroner

192 Andre pleiemedarbeidere: 96,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 34 570 kroner

• Kvinner: 33 370 kroner

• Lønnsforskjell: 1 200 kroner

193 Ledere av utdanning og undervisning: 96,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 57 530 kroner

• Kvinner: 55 410 kroner

• Lønnsforskjell: 2 120 kroner

194 Agroteknikere: 96,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 43 870 kroner

• Kvinner: 42 430 kroner

• Lønnsforskjell: 1 440 kroner

195 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier): 96,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 39 970 kroner

• Kvinner: 38 670 kroner

• Lønnsforskjell: 1 300 kroner

Reisetid er arbeidstid. Det slår Høyesterett fast i dom som kan gjelde flere hundre tusen arbeidstakere

196 Operatører innen trelastproduksjon: 96,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 33 100 kroner

• Kvinner: 32 060 kroner

• Lønnsforskjell: 1 040 kroner

197 Servitører: 96,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 29 350 kroner

• Kvinner: 28 440 kroner

• Lønnsforskjell: 910 kroner

198 Geistlige yrker: 97 prosent av en manns lønn

• Menn: 50 270 kroner

• Kvinner: 48 760 kroner

• Lønnsforskjell: 1 510 kroner

199 Driftsteknikere, IKT: 97 prosent av en manns lønn

• Menn: 49 830 kroner

• Kvinner: 48 360 kroner

• Lønnsforskjell: 1 470 kroner

200 Ergoterapeuter: 97 prosent av en manns lønn

• Menn: 39 850 kroner

• Kvinner: 38 660 kroner

• Lønnsforskjell: 1 190 kroner

201 Landmålere, kartografer mv.: 97,1 prosent av en manns lønn

• Menn: 49 580 kroner

• Kvinner: 48 130 kroner

• Lønnsforskjell: 1 450 kroner

202 Helsefagarbeidere: 97,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 36 520 kroner

• Kvinner: 35 490 kroner

• Lønnsforskjell: 1 030 kroner

203 Gull- og sølvsmeder, gravører mv.: 97,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 35 560 kroner

• Kvinner: 34 580 kroner

• Lønnsforskjell: 980 kroner

204 Malere og byggtapetserere: 97,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 34 970 kroner

• Kvinner: 34 010 kroner

• Lønnsforskjell: 960 kroner

205 Sports- og aktivitetsinstruktører: 97,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 36 980 kroner

• Kvinner: 36 030 kroner

• Lønnsforskjell: 950 kroner

206 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt: 97,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 40 550 kroner

• Kvinner: 39 530 kroner

• Lønnsforskjell: 1 020 kroner

207 Yrkesfaglærere: 97,6 prosent av en manns lønn

• Menn: 44 560 kroner

• Kvinner: 43 470 kroner

• Lønnsforskjell: 1 090 kroner

208 Vaktmestre: 97,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 37 490 kroner

• Kvinner: 36 610 kroner

• Lønnsforskjell: 880 kroner

209 Håndpakkere mv.: 97,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 33 230 kroner

• Kvinner: 32 490 kroner

• Lønnsforskjell: 740 kroner

210 Grunnskolelærere: 98 prosent av en manns lønn

• Menn: 44 160 kroner

• Kvinner: 43 290 kroner

• Lønnsforskjell: 870 kroner

Arbeidsgiveren ville heller betale millionsum enn å beholde Jorunn (67)

211 Saksbehandlere innen sosiale ytelser: 98 prosent av en manns lønn

• Menn: 37 380 kroner

• Kvinner: 36 620 kroner

• Lønnsforskjell: 760 kroner

212 Førtrykkere: 98 prosent av en manns lønn

• Menn: 38 870 kroner

• Kvinner: 38 110 kroner

• Lønnsforskjell: 760 kroner

213 Renholdsledere i virksomheter: 98,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 36 820 kroner

• Kvinner: 36 150 kroner

• Lønnsforskjell: 670 kroner

214 Operatører innen glass- og keramisk produksjon: 98,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 35 340 kroner

• Kvinner: 34 750 kroner

• Lønnsforskjell: 590 kroner

215 Maskiningeniører: 98,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 51 500 kroner

• Kvinner: 50 680 kroner

• Lønnsforskjell: 820 kroner

216 Renholdere i virksomheter: 98,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 32 750 kroner

• Kvinner: 32 220 kroner

• Lønnsforskjell: 530 kroner

217 Andre sikkerhetsarbeidere: 98,5 prosent av en manns lønn

• Menn: 33 280 kroner

• Kvinner: 32 790 kroner

• Lønnsforskjell: 490 kroner

218 Ledere av logistikk og transport mv.: 98,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 62 560 kroner

• Kvinner: 61 740 kroner

• Lønnsforskjell: 820 kroner

219 Hjemmehjelper: 98,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 32 830 kroner

• Kvinner: 32 440 kroner

• Lønnsforskjell: 390 kroner

220 Lektorer mv. (videregående skole): 98,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 47 030 kroner

• Kvinner: 46 520 kroner

• Lønnsforskjell: 510 kroner

221 Religiøse yrker: 98,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 39 090 kroner

• Kvinner: 38 650 kroner

• Lønnsforskjell: 440 kroner

222 Kundesentermedarbeidere: 98,9 prosent av en manns lønn

• Menn: 37 620 kroner

• Kvinner: 37 220 kroner

• Lønnsforskjell: 400 kroner

223 Skoleassistenter: 99,2 prosent av en manns lønn

• Menn: 30 890 kroner

• Kvinner: 30 640 kroner

• Lønnsforskjell: 250 kroner

224 Toppledere i offentlig administrasjon: 99,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 93 360 kroner

• Kvinner: 92 670 kroner

• Lønnsforskjell: 690 kroner

225 Dirigenter, komponister, musikere og sangere: 99,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 46 070 kroner

• Kvinner: 45 730 kroner

• Lønnsforskjell: 340 kroner

Dette sier loven om velferdspermisjoner

226 Bussjåfører og trikkeførere: 99,3 prosent av en manns lønn

• Menn: 35 510 kroner

• Kvinner: 35 250 kroner

• Lønnsforskjell: 260 kroner

227 Andre musikklærere: 99,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 42 850 kroner

• Kvinner: 42 590 kroner

• Lønnsforskjell: 260 kroner

228 Arkivassistenter: 99,4 prosent av en manns lønn

• Menn: 39 160 kroner

• Kvinner: 38 940 kroner

• Lønnsforskjell: 220 kroner

229 Andre opplysningsmedarbeidere: 99,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 38 760 kroner

• Kvinner: 38 650 kroner

• Lønnsforskjell: 110 kroner

230 Reiseledere og guider: 99,7 prosent av en manns lønn

• Menn: 32 760 kroner

• Kvinner: 32 660 kroner

• Lønnsforskjell: 100 kroner

231 Oversettere, tolker mv.: 99,8 prosent av en manns lønn

• Menn: 39 190 kroner

• Kvinner: 39 130 kroner

• Lønnsforskjell: 60 kroner

I desse yrka tener menn mindre enn kvinner

1 Kjøkkenassistenter: 95,3 prosent av en kvinnes lønn

• Menn: 28 190 kroner

• Kvinner: 29 590 kroner

• Lønnsforskjell: 1 400 kroner

2 Skuespillere: 98 prosent av en kvinnes lønn

• Menn: 41 650 kroner

• Kvinner: 42 500 kroner

• Lønnsforskjell: 850 kroner

3 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.: 98 prosent av en kvinnes lønn

• Menn: 29 040 kroner

• Kvinner: 29 630 kroner

• Lønnsforskjell: 590 kroner

4 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere: 98,5 prosent av en kvinnes lønn

• Menn: 39 990 kroner

• Kvinner: 40 610 kroner

• Lønnsforskjell: -620 kroner

5 Renseri- og vaskerimaskinoperatører: 98,6 prosent av en kvinnes lønn

• Menn: 30 610 kroner

• Kvinner: 31 030 kroner

• Lønnsforskjell: 420 kroner

6 Førskolelærere: 98,9 prosent av en kvinnes lønn

• Menn: 38 120 kroner

• Kvinner: 38 530 kroner

• Lønnsforskjell: -410 kroner

7 Postbud og postsorterere: 99 prosent av en kvinnes lønn

• Menn: 34 630 kroner

• Kvinner: 34 980 kroner

• Lønnsforskjell: 350 kroner

8 Elektronikkingeniører: 99,4 prosent av en kvinnes lønn

• Menn: 55 070 kroner

• Kvinner: 55 430 kroner

• Lønnsforskjell: -360 kroner

9 Reseptarer: 99,3 prosent av en kvinnes lønn

• Menn: 41 860 kroner

• Kvinner: 42 170 kroner

• Lønnsforskjell: 310 kroner

Derfor får du trekk i feriepengene dine

10 Andre helseyrker: 99,3 prosent av en kvinnes lønn

• Menn: 39 320 kroner

• Kvinner: 39 600 kroner

• Lønnsforskjell: 280 kroner

11 Kundebehandlere, bank og postkontor: 99,6 prosent av en kvinnes lønn

• Menn: 37 090 kroner

• Kvinner: 37 230 kroner

• Lønnsforskjell: 140 kroner

12 Ledere av industriproduksjon mv.: 99,7 prosent av en kvinnes lønn

• Menn: 67 740 kroner

• Kvinner: 67 940 kroner

• Lønnsforskjell: 200 kroner

13 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.: 99,9 prosent av en kvinnes lønn

• Menn: 30 990 kroner

• Kvinner: 31 020 kroner

• Lønnsforskjell: 30 kroner

14 Hotellresepsjonister: Menn og kvinner tjener like mye

• Menn: 30 110 kroner

• Kvinner: 30 110 kroner

• Lønnsforskjell: 0 kroner

Så stort blir slitertillegget i privat sektor. Sjekk hvem som får det

Søk i lønsstatistikken sjølv

Om du går inn på nettsida til Statistisk sentralbyrå, kan du sjølv legge inn eit mer detaljert søk og finne ut kva som er snittløna for dei som jobbar i privat eller offentleg eigde verksemder, for dei som jobbar i staten eller kommunen og for dei som jobbar heiltid eller deltid.

Tidlegere baserte SSB sin lønsstatistikk på mange verksemder. No er alle verksemder med. Det skjer gjennom den såkalla A-ordninga, som betyr at arbeidsgivarane sender opplysingar om alle tilsette si løn, arbeidstimar, yrke og næring til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå.

Ingen stortingsrepresentanter ville forsvare egen lønnsvekst

«Kaksedagen»

Tidlegere i år gjekk FriFagbevegelse gjennom årsrekneskapa til dei 100 største selskapa i Norge og publiserte ei oversikt over løna til toppsjefane: I snitt har dei ei årsløn på 6,7 millionar kroner. Det betyr at dei bruker 21 dagar på å tene inn ei gjennomsnittleg norsk årsløn. Tysdag 30. januar var dermed kaksedagen 2018.

Dette tjener direktørene i Norges 100 største selskaper

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse