JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulturkompetanse handler om å møte andre mennesker med åpenhet og interesse. Alle familier trenger å bli møtt med slik interesse, uavhengig av om de heter Olsen eller Chattarjee, skriver Eivind Meland og Bjørn Spord Thomassen i dette innlegget.

Kulturkompetanse handler om å møte andre mennesker med åpenhet og interesse. Alle familier trenger å bli møtt med slik interesse, uavhengig av om de heter Olsen eller Chattarjee, skriver Eivind Meland og Bjørn Spord Thomassen i dette innlegget.

Skjermdump

Debatt

«Barnevernet har brutt barns rett til familieliv 16 ganger. Burde vi ikke ha fokus på dette?»

Fortsatt er kunnskapen og kulturen i barne- og familievernet og i helsevesenet mangelfull.
18.03.2023
07:00
18.03.2023 12:24
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Mrs. Chatterjee vs. Norway lanseres i Norge og 20 andre land 17. mars.

Den er basert på en historie som startet i 2011. Den var én av mange saker på den tid der immigranter i Norge ble fratatt omsorgen for egne barn. Det skapte en storm av protester internasjonalt.

Deler av norsk presse mente at vi ikke skulle bry oss fordi det var «kristenfundamentalister» som sto bak protestene.

Bakgrunn: Barnevernssak blir Bollywood-film: – Jeg blir fremstilt som skurken, klager familiefar

Det er ikke mange månedene siden statsforvalteren i Vestland fylke slo alarm og barnevernet i landets nest største by ble anklaget for grove unnlatelsesfeil: En gutt ble funnet forslått og bundet til sengen. Et avmagret og underernært barn ble innlagt på sykehus.

Byrådet ble skiftet ut og direktøren i Barne- og familie-etaten måtte gå på dagen. Er ikke dette uttrykk for at vi som samfunn har tilstrekkelig beredskap mot overgrep mot barn?

Vi mener «nei». Barnevernet står under «dobbelt ild», og når myndighetsutøvere, politikere og allmennheten ikke tar inn over seg at barnevernet må balansere to vitale hensyn når «barnets beste interesser» skal ivaretas, blir ofte konsekvensene utilsiktede og dysfunksjonelle.

Barnevernet må nemlig balansere mellom unnlatelsesfeil, som sakene i Vestland i fjor høst, og overdrivelsesfeil som i mrs. Chatterjees tilfelle. Begge er ødeleggende for barns oppvekst og utvikling. De er begge overgrep og dermed vold mot barn.

Det var grove unnlatelsesfeil som lå til grunn for den akutte politiske og administrative krisen i barnevernet i Bergen høsten 2022. Det var synlige overgrep.

Les mer: Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Som et isfjell i sjøen skjuler sin størrelse under vann, er overdrivelsesfeil i barnevernet ofte skjult. Man må virkelig være nær dersom de skal erkjennes. Når spotlyset lyser mot én type vold i samfunnet havner andre former for voldsutøvelse i skyggen.

I Bergens Tidende innrømmer en av avisens faste kommentatorer at pressen «skygger banen når barnevernet kommer på tale» (BT 5.11.22).

Hva med overdrivelsesfeil? Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) har dømt Norge 16 ganger i saker der barnevernet har brutt barns rett til familieliv (artikkel 8 i Menneskerettskonvensjonen). Burde vi ikke ha et like sterkt fokus på dette?

Høyesterett har i tre dommer fra 2020 forsøkt å etablere ny rettspraksis på området, men fortsatt er kunnskapen og kulturen i barne- og familievernet og i helsevesenet mangelfull.

Høyesterett aksepterer fortsatt at barnevernet kan henvise til barns sårbarhet for å begrunne at barnet hindres kontakt med omsorgskompetente biologiske foreldre.

Vi vil hevde at det er for lite beredskap mot overdrivelsesfeil.

Overdrivelsesfeil kan vi betegne som «instrumentelle» ved at de ofte er motivert med «barnets beste».

«Foreldrefremmedgjøring» er ett eksempel på slik vold. I forbindelse med et samlivsbrudd kan den ene forelderen bli så bitter og hatefull mot den andre at de trekker barn inn i konflikten som allierte.

Eller de bruker sentimentale metoder, appellerer til barnets dårlige samvittighet, gjør barnet til omsorgsperson for seg selv og bryter barnets kontakt med en fullt kapabel omsorgsperson. Store deler av fagmiljøet og rettsapparatet lukker øynene for slike overgrep.

Mye lest: Lydopptak fra barnevernet rystet Heidi: – Måten de snakker på gir meg frysninger

Overdreven diagnostisering og medikamentell behandling er et annet eksempel, der overbeskyttelse utarter til sykeliggjøring. Barns hverdagsplager overdrives og foreldre «kjøper» diagnoser, omfattende utredninger og potensielt helseskadelig behandling.

Helsetjeneste-aktører kan være medvirkende i slik vold. Tilstanden «Münchausen syndrome by proxy» skal reserveres til helt spesifikke former for omsorgssvikt, men det finnes mange andre former for overdreven og kontrollerende omsorg som begrenser barn og unges helse og livsutfoldelse.

Disse fenomenene får lite forskningsmessig fokus og oppmerksomhet blant behandlere.

Noen foreldre agerer som dyktige manipulatorer. De kan trekke barne- og familievernsansatte med seg i fremmedgjøringen mot den andre forelderen.

Noen ganger er det fosterforeldre som aktivt demoniserer biologiske foreldre. De kan være ensidig opptatt av egen velgjørenhet i omsorgsrollen og utløse økt omsorgsstøtte fra og sympati blant helse- og sosialarbeidere.

De vanskeliggjør og blokkerer barnets lovbestemte rett til kontakt med sine biologiske foreldre og besteforeldre og hindrer derved barnets sosialisering.

Slik voldsutøvelse går ofte under radaren i vårt samfunn.

Les mer: – Barnevernet trenger ikke flere ansatte, det trenger bedre ledere

Åpenhet må være en grunnforutsetning i arbeidet med barn og familier. En slik åpenhet er viktig overfor media dersom barnevernet vil bygge tillit i samfunnet.

Åpenhet er også et være eller ikke være overfor andre aktører i helsetjenesten og i familievernet. Ikke minst er det viktig overfor familiene som er berørt.

Det er introdusert dialogiske metoder i barnevern og barnevernsrettslig praksis. Det kalles familieråd i barnevernet og samtaleprosess i Barneverns- og helsenemndene.

Slike metoder brukes i ulike grad og ofte skjønnsmessig av involverte aktører. Et åpent barnevern må basere seg på dialogiske metoder som utgangspunkt i all myndighetsutøvelse. Familiene og barnets nettverk må behandles som ressurser for barn.

Kunnskap er viktig. Her er det ikke nok med kunnskaper om synlig og aggressiv vold. Instrumentell vold som kamufleres med omsorg og barns beste må erkjennes og adresseres i sosialtjenester og helsevesen.

Vi bør ikke lukke øynene for én type vold for å være sikre på at vi ikke overser andre former for vold. Familievold har mange ansikter.

Kulturkompetanse handler om å møte andre mennesker med åpenhet og interesse. Alle familier trenger å bli møtt med slik interesse, uavhengig av om de heter Olsen eller Chatterjee.

Dialogiske metoder og en lyttende moralitet må bli obligatorisk i norsk barnevern.

Les mer: Fire av ti ansatte i barnevernet vil lete etter ny jobb det neste året

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.03.2023
07:00
18.03.2023 12:24Mest lest

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Tone Tveit

Jørgen (70) ble filleristet i gravemaskinen, men får småpenger i erstatning

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

Knut Viggen

Hovedtillitsvalgt utestengt og oppsagt: – Hadde ikke trodd at dette var mulig

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

Leif Martin Kirknes

LO forbereder storstreik: Dette kravet må innfris

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Brian Cliff Olguin

LO-lederen angriper Wolt: – Hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Tormod Ytrehus

Raudt vil undersøke arbeidsforholda i Olivia – truar med å ta frå restaurantane skjenkebevillinga

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Tormod Ytrehus

Femdobling av strømutgiften kan knekke sørlandsbedrift

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Vaggelis Kousioras / AP / NTB

Det greske raseriet: Jernbaneulykken var en ventet katastrofe

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

SKURRER: – Det høres ikke ­veldig miljøvennlig ut å sende reklamen til Oslo for klarlegging og deretter tilbake hit for omdeling, sier Irene Kvammen på postreklamesenteret i Stavanger.

Alf Ragnar Olsen

Irene sin jobb i Posten flyttes til Oslo: – Ikke særlig miljøvennlig

Berit Roald / NTB

Nav vet fortsatt ikke hvor mange som mistet AAP i et helt år