JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det har sviktet ganske fundamentalt i perioden siden landsmøtet i 2019, på tross av mange gode vedtak, skriver Atle Rostad.

Det har sviktet ganske fundamentalt i perioden siden landsmøtet i 2019, på tross av mange gode vedtak, skriver Atle Rostad.

Erlend Angelo

Kronikk

Fellesforbundet trenger en ledelse som er lojale mot vedtak i stedet for å forvrenge dem

La oss håpe at landsmøtet erkjenner det.
03.10.2023
09:06
10.10.2023 09:14
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Når 500 tillitsvalgte i Fellesforbundet i oktober samles til landsmøte (LM), utgjør det kanskje landets viktigste faglige verksted.

Trondheimskonferansen er ofte større, men vårt LM er tyngre, mer representativt og mer forpliktende.

LO-Kongressen rager selvsagt «høyere», men på vårt LM har langt flere av delegatene «skoene på» og opplever dermed politikkens virkning på arbeidslivet langt tydeligere.

Bransjene spenner over alt fra ulike industrigrener og bygning, via transport og havbruk til servering, overnatting, trykking, bil og fly.

Våre tillitsvalgte representerer en bredde, dybde og et antall som ingen andre i privat sektor kan matche. Vårt syn på samfunnets utvikling veier tungt inn i samfunnsdebatten.

Derfor er det viktig at vedtak og krav vi fremmer, svarer på utfordringene i arbeidslivet og i samfunnet. Like viktig er det - i vårt demokratiske perspektiv - at de vi velger til å fanebære vedtakene - våre øverste tillitsvalgte - følger dem lojalt opp i politikk og samfunnsdebatt.

Dessverre må vi her erkjenne at det har sviktet ganske fundamentalt i perioden siden landsmøtet i 2019, på tross av mange gode vedtak.

La oss gå gjennom tre av de viktigste:

Kraft og ACER

Siden høsten 2021 har Norge opplevd ei kraftpriskrise uten historisk sidestykke.

En rekke bedrifter har vært gjennom permitteringer og blitt trua av nedlegging. Investeringer bremser opp. Inflasjonen har tatt helt av. Nyfattigdom truer deler av folket - ikke minst forbundets dårligst lønnede medlemmer.

Regjeringa har fått klar beskjed av RME (ACERs forlengede arm i Norge) om at vi ikke kan regulere krafteksporten av hensyn til pris grunnet markedsreglene i EUs 3. energimarkedspakke. Våre folkevalgte er fratatt muligheten til å ramme inn kraftprisen i tråd med behovet til folk og næringsliv.

Landsmøtet i 2019 vedtok et krav om å trekke Norge ut av ACER.

Gjennom hele kraftpriskrisa siden 2021 - ikke kraftkrise, selv om Norge i 2021 eksporterte kraft til ned en kritisk lav fyllingsgrad - var det likevel helt stille fra forbundsledelsen om dette vedtaket.

Selv ikke etter RME-stadfestelsen, fremheva Jørn Eggum Fellesforbundets demokratisk fatta vedtak. Samtidig som Ap-ledelsen villeda opinionen, villeda Eggum om vårt eget Acer-vedtak.

I stedet krever han litt utvida symptomlindring gjennom økt strømstøtte og backer omkvedet om at «mer kraft vil løse krisa», selv om det krever vanvittige 40TWh i overskudd for å frikoble norske priser fra de europeiske.

Anbefalingene fra forbundets eget kraftutvalg ble omtalt, men åpenbart ikke kjempa helhjerta for under Aps landsmøte i mai.

Det endelige vedtaket ble dermed utydelig og utilstrekkelig, og viderefører Aps handlingslammelse.

Forbundsleder står ikke på for våre felles krav.

Bemanningsbransjen

Vedtaket (kravet) fra LM 2019 var å «avvikle bemanningsbransjen i sin nåværende form, og at arbeidsformidling blir en sterkere offentlig oppgave». De andre store LO-forbundene krever også avvikling, men tar ikke det samme forbeholdet på «form».

Vedtaket måtte nødvendigvis innebære inngrep i arbeidsmarkedsloven for å avvikle kommersielle utleiere av arbeidskraft - slik en rekke avdelingsledere, og flere med dem, helt tydelig hadde oppfatta.

I den politiske bestillingen fra forbundsledelsen til regjeringa var imidlertid vedtaket så utvannet at det ikke var til å kjenne igjen: «begrense innleie som fortrenger faste ansettelser».

Plutselig var forbeholdet sterkere enn kravet, «formen» var vrengt om til omfang («begrense»), med den konsekvens at arbeidsmarkedsloven ikke engang ble satt under lupen.

Forbundsledelsen jubler likevel betingelsesløst over regjeringen, uten å peke på at det fremdeles gjenstår mange skritt før vi er ferdige med kommersielle utleiere av arbeidskraft.

Kine Asper sa senest fra talerstolen på Fellesforbundets Bransjekonferanse Industri 13. juni at «vi har fått gjennomslag for det vi vedtok på landsmøtet».

Det påstår hun selv om denne bransjen er svært langt ifra avviklet, og enda på tross av den store gråsonen som arbeidsministeren dro opp av hatten «på bestilling» fra Høyre vinteren 2023.

Og ironisk nok er selv det begrensa forbudet i bygningsbransjen rundt Oslo-fjorden nå utfordra av ESA...

EØS

Landsmøtet stemte for «nøytralitet» fremfor «Ut av EØS».

Likevel tok det ikke mer enn et par timer før forbundsleders respekt for et demokratisk fattet vedtak var fullstendig utslettet. Etter landsmøtet var det plutselig ikke lenger viktig å opptre samlende.

EØS-vedtaket fra landsmøtet hadde som viktigste innhold et krav om en NOU for å utrede alternativene til EØS-avtalen - i tillegg til å fremskaffe mer kunnskap om handlingsrommet fram mot årets landsmøte (2023).

Det kan ikke leses som noe annet enn å vurdere hvilke mulige veier Norge har ut av den tvangstrøya avtalen med tiden har blitt for norsk arbeidsliv, kraftmarked, tjenestemarked osv.

Regjeringen svarte på kravet med et utvalg som «utreder erfaringer med EØS-avtalen».

EØS-entusiast Line Eldring, ansatt avdelingsleder i forbundet, ble hentet inn til å lede utredninga. Mandatet utelater å utrede alternativer og svarer dermed ikke opp LM-kravet.

Forbundsledelsen skrøt likevel uten forbehold av regjeringen.

At utredningen først leveres etter 2023-LM må anses riktig så beleilig for de som vil skjerme EØS fra reell debatt i «fire nye år» - altså totalt åtte i stedet for fire, som var selve premisset for kompromisset i 2019.

Å bruke det som påskudd til å ikke ta stilling i år, på tross av våre mange nykjøpte EØS-erfaringer, må anses som et avsporingsforsøk.

Vi kan ikke leve med at demokratisk fattede vedtak høvles ned og tilpasses regjeringens løpende vilje til å levere, eller til det etter hvert så innsnevra handlingsrommet i EØS-avtalen.

Fellesforbundet trenger en ledelse med et mer demokratisk sinnelag, og som er lojale mot vedtak i stedet for å forvrenge dem.

La oss håpe at landsmøtet erkjenner det.

03.10.2023
09:06
10.10.2023 09:14Mest lest

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

Brian Cliff Olguin

Uføre må kunne beholde mer av arbeidsinntekten, mener stortingsflertall

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere

Debatt

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Håvard Sæbø

Tesla-streiken er en kamp vi ikke kan tape

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen

NY UTSIKT: – At jeg tar ting med humor, er bare en overlevelsesgreie, sier Berit Hafsmo, som ble kastet ut fra Skitbyen og nå bor her, i en lavblokk et annet sted i Trondheim.

NY UTSIKT: – At jeg tar ting med humor, er bare en overlevelsesgreie, sier Berit Hafsmo, som ble kastet ut fra Skitbyen og nå bor her, i en lavblokk et annet sted i Trondheim.

Berit Baumberger

Her er Skitbyen-Berits ti råd til Nav: – Det er ingenting som forbauser meg

Under Datatilsynets tilsyn hos Nav ble det avdekket tolv lovbrudd.

Under Datatilsynets tilsyn hos Nav ble det avdekket tolv lovbrudd.

Hanna Skotheim

Nav får gebyr på 20 millioner kroner: – Saken er svært alvorlig

Debatt

Alf Ragnar Olsen

Full støtte til kampen for tariffavtale på Tesla i Sverige