JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ingenting tyder på at høgresida vil legga ideologiske kjepphestar og aversjon mot aktiv næringspolitikk til side, skriver Atle Tranøy.

Ingenting tyder på at høgresida vil legga ideologiske kjepphestar og aversjon mot aktiv næringspolitikk til side, skriver Atle Tranøy.

Håvard Sæbø

Debatt

«Havvind kan og bør bli eit av industrieventyra»

Norge har lukkast langt betre i forvalting av våre energiressursar enn andre nasjonar. Konsesjonslovene for vasskraft og tilsvarande godt politisk handtverk i startfasen av oljeverksemda sikra nasjonal kontroll og at utvikling av ressursane kom heile nasjonen til gode.
27.08.2021
14:06
27.08.2021 14:06
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Den globale transformasjon til fornybare energiformer kan bli nye industrieventyr for Norge. Vår teknologi- og kompetansebase i kombinasjon med vår arbeidslivsmodell gir oss svært godt utgangspunkt for å lukkast, men slik det var for vasskraft og olje er politisk vilje og mot til aktiv statlig næringspolitikk ein like viktig faktor.

Havvind, hydrogen, karbonfangst, sol, batteri, mineral – muligheitene er mange. Forsking syner potensiale for fleire titals tusen arbeidsplassar innan fleire av segmenta og hundretals milliardar i verdiskaping. Måten regjeringa møter muligheitene er diverre prega av seindrektigheit og passivitet. Medan andre land legg offensive strategiar og satsar mengder av kapital dyrkar vår borgarlege regjering sitt mantra om at politikken berre skal delta gjennom generelle råmevilkår og det ordinære verkemiddelapparat. Slik kan me skusla bort vårt sterke utgangspunkt og tapa den internasjonale posisjonskampen.

Aker-tillitsvalgt: – Vi kunne vært i en verdensledende posisjon, hadde politikerne lyttet mer til industrien

Ny politikk er naudsynt for å få fart på fornybarsatsinga samtidig med fortsatt utvikling av verdas mest miljøvenlege oljeindustri, som trengs både som teknologibase og for finansiering av fornybarsatsinga. Det er å få fram erstatningane som avløyser fossil energi, ikkje symbolpolitikk som sluttdato og stenging av norske ventilar til andre oljelands begeistring. Det faktum at Opec+ nyleg vedtok å auka oljeproduksjonen med 400.000 fat kvar månad inntil auken har nådd 5,8 mill fat (nær 3 x norsk oljeproduksjon) viser dette til fulle.

Havvind kan og bør bli eit av industrieventyra, og internasjonalt blir enorme ambisjonar for havvind (EU 300 GW i 2050, UK 40 GW i 2030) understøtta av nasjonale industristrategiar, inklusive bruk av statleg kapital for å sikra industri- og inntektspolitiske mål. Tilsvarande må norske myndigheiter gjennom oppbygging av ein heimemarknad sikra utviklinga av norsk havvindindustri.

Debatt: «Jeg har vært LO-medlem siden jeg var 15. Hvert år øker skammen»

Hadde auksjon av lisensar vore prinsippet ved starten vår oljealder kunne me skote ei kvit pil etter den vellukka oppbygginga av vår fantastiske oljeindustri. Likevel foreslår regjeringa auksjon som hovudregel for tildeling av konsesjon for havvind. Det blir å legga til rette for etablerte og kapitalsterke internasjonale aktørar som enkelt kan kjøpa seg «pool position» i startfasen av norsk havvindindustri. For staten bør inntekter gjennom langsiktig industriell aktivitet vera langt viktigare enn kortsiktige inntekter ved auksjon. For å sikra norsk industriutvikling må konsesjonar tildelast basert på kvalitative kriteria. Kriteria som treff vår sterke teknologi- og kompetansebase, norsk HMS standard, normer og reglar i norsk arbeidsliv og krav til fagopplæring og lærlingar.

Tempomessig hamnar me også i bakleksa. Regjeringa sitt opplegg gir fort 10 år før kraft blir produsert. Dermed blir det langt vanskeligare å bruka elektrifisering av sokkelen som virkemiddel for å understø utviklinga av norsk havvindindustri tidsnok til å møta våre klimaforpliktingar. Å bruka titals mrd. med store naturinngrep blir bakstreversk når havvind kan stetta behovet på langt meir framtidsretta og miljømessig måte enn elektrifisering frå land, men det krev mot og handlekraft av heilt anna kaliber enn regjeringa legg opp til.

I karbonfangst og lagring er regjeringa meir opptekne av å skandalisere den over 10 år gamle politiske prosessen rundt Mongstad enn å understø offensiv satsing med utgangspunkt i kompetansen det vellykka demoanlegget på Mongstad har tilført våre CCS miljø.

Debatt: «Framtidas trygge arbeidsplasser er grønne, sirkulære og bærekraftige», skriver Trine Lise Sundnes

Med vår naturgass og god tilgang på fornybar kraft har Norge optimale føresetnader for å bli stor aktør på både blå og grøn og hydrogen og industriell utnytting av denne. Regjeringa varslar meir til forsking og støtte opp mot 4 mrd til konkrete prosjekt. Det er bra, men framstår puslete samanlikna med våre konkurrentland. Fleire EU land og UK varslar storsatsing basert på klare politiske mål og fylgjer opp med aktiv statlig deltaking gjennom store subsidiar, innkjøpspolitikk, lån og garantiar. Norge må etablere tilsvarande mekanismar, og inkludere statlig eigarengasjement, for å sikra utvikling av norsk hydrogenindustri.

Vår observasjon er at industrien er svært offensiv og framoverlent for å sikra vår posisjon i utviklinga av fornybarindustrien. Myndigheitene som burde hatt ei aktiv pådrivarrolle har til no snarare seinka utviklinga grunna manglande tilrettelegging og regulatorisk råmeverk.

Ingenting tyder på at høgresida vil legga ideologiske kjepphestar og aversjon mot aktiv næringspolitikk til side. LO tillitsvalde i Aker sin konklusjon er difor klar: Landet treng ei ny regjering som set klare samfunnsmål for bygging av ny norsk fornybarindustri og fylgjer dette opp med å raskt få på plass naudsynte reguleringar og kapital i form av både subsidiar, lån, investeringar og statleg eigarskap for å sikra våre felles interesser for verdiskaping, arbeidsplassar, klima og miljø.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
27.08.2021
14:06
27.08.2021 14:06Mest lest

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

Katharina Dale Håkonsen

Kiwi-ansatte gruet seg til å håndtere panten. Så fant Roy en løsning

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Hanna Skotheim

LO slår alarm: 100.000 under 30 år har verken jobb eller utdannelse

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

Kathrine Geard

Finn (75) snudde ryggen til kona et øyeblikk. Det ble starten på en enorm leteaksjon

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Leif Martin Kirknes

LO er del av en allianse mot lærerne, påstår Handal. Se hva LOs nestleder svarer

Ole Martin Wold

Nav strammet inn bruken av hjemmekontor. Da byttet Elise jobb

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

By Pofka - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80178549

Busstreik i Litauen: Sjåfører truer med å reise til Norge

Sissel M. Rasmussen

Olav Rune og kollegaene jobber i kulda for å unngå permitteringer

Ingun Alette Mæhlum

Dilani (34) og familien har vært innestengt i kirka i åtte år

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

Christine Skårberg Dahl

Slik blir den nye lønna for energimontører i kommunale kraft- og nettselskap

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

Tormod Ytrehus

– LO-leiinga høyrer ikkje på grasrota og tillitsvalde, men følger partipisken

Kommentar

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Håvard Sæbø

«Tajik har grunn til å smile. Pensjon fra første krone er en suksess»

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

Hanna Skotheim

Hagen til rusavhengige i Oslo kan forsvinne

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Sidsel Valum

– Tvungen lønnsnemnd er også et nederlag for meg, sier kunnskapsministeren

TØFFE TIDER: Kriminalomsorgen er midt i et langtrukkent strømsjokk som bare ser ut til å fortsette.

TØFFE TIDER: Kriminalomsorgen er midt i et langtrukkent strømsjokk som bare ser ut til å fortsette.

Colourbox

Kriminalomsorgen fikk 50 millioner sist høst. Nå går alt til strømregninga

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

De flyr milliardærer og statsministeren. Nå krever pilotene tariffavtale

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

Ole Palmstrøm

Dette forventer NTL av statsbudsjettet

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Håvard Sæbø

Kampen mot sosial dumping: Her er regjeringens nye tiltak

Kronikk

De aller rikeste, som Kjell Inge Røkke, betaler omtrent 11 prosent skatt av inntekten sin, skriver Tiril Halvorsen og Trine Østereng.

De aller rikeste, som Kjell Inge Røkke, betaler omtrent 11 prosent skatt av inntekten sin, skriver Tiril Halvorsen og Trine Østereng.

Lise Åserud / NTB

«Det er ikke rikfolk som betaler mest skatt i Norge»

Utvalget som har jobbet med forslag til nytt navn på Norsk Tjenestemannslag: F.v.: Fredrik Oftebro, Martin Kvalvik, Mansoor Hussain, Henny K. A. Navarsete, Bjørn Halvorsen, Marit Martinsen Dahle, Sven Ivar Skodjevåg, Torgeir Homme og Tove Lise Granli.

Utvalget som har jobbet med forslag til nytt navn på Norsk Tjenestemannslag: F.v.: Fredrik Oftebro, Martin Kvalvik, Mansoor Hussain, Henny K. A. Navarsete, Bjørn Halvorsen, Marit Martinsen Dahle, Sven Ivar Skodjevåg, Torgeir Homme og Tove Lise Granli.

Tonje Karenina Pettersen/NTL

Navnedebatten i NTL: Nye forslag på bordet

Debatt

Spørsmålet vi står igjen med er hvor sterk streikeretten er for ansatte i offentlig sektor, skriver Guro Elisabeth Lind.

Spørsmålet vi står igjen med er hvor sterk streikeretten er for ansatte i offentlig sektor, skriver Guro Elisabeth Lind.

Ole Palmstrøm

«Bruken av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken er farlig»