JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ingenting tyder på at høgresida vil legga ideologiske kjepphestar og aversjon mot aktiv næringspolitikk til side, skriver Atle Tranøy.

Ingenting tyder på at høgresida vil legga ideologiske kjepphestar og aversjon mot aktiv næringspolitikk til side, skriver Atle Tranøy.

Håvard Sæbø

Debatt

«Havvind kan og bør bli eit av industrieventyra»

Norge har lukkast langt betre i forvalting av våre energiressursar enn andre nasjonar. Konsesjonslovene for vasskraft og tilsvarande godt politisk handtverk i startfasen av oljeverksemda sikra nasjonal kontroll og at utvikling av ressursane kom heile nasjonen til gode.
27.08.2021
14:06
27.08.2021 14:06
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Den globale transformasjon til fornybare energiformer kan bli nye industrieventyr for Norge. Vår teknologi- og kompetansebase i kombinasjon med vår arbeidslivsmodell gir oss svært godt utgangspunkt for å lukkast, men slik det var for vasskraft og olje er politisk vilje og mot til aktiv statlig næringspolitikk ein like viktig faktor.

Havvind, hydrogen, karbonfangst, sol, batteri, mineral – muligheitene er mange. Forsking syner potensiale for fleire titals tusen arbeidsplassar innan fleire av segmenta og hundretals milliardar i verdiskaping. Måten regjeringa møter muligheitene er diverre prega av seindrektigheit og passivitet. Medan andre land legg offensive strategiar og satsar mengder av kapital dyrkar vår borgarlege regjering sitt mantra om at politikken berre skal delta gjennom generelle råmevilkår og det ordinære verkemiddelapparat. Slik kan me skusla bort vårt sterke utgangspunkt og tapa den internasjonale posisjonskampen.

Aker-tillitsvalgt: – Vi kunne vært i en verdensledende posisjon, hadde politikerne lyttet mer til industrien

Ny politikk er naudsynt for å få fart på fornybarsatsinga samtidig med fortsatt utvikling av verdas mest miljøvenlege oljeindustri, som trengs både som teknologibase og for finansiering av fornybarsatsinga. Det er å få fram erstatningane som avløyser fossil energi, ikkje symbolpolitikk som sluttdato og stenging av norske ventilar til andre oljelands begeistring. Det faktum at Opec+ nyleg vedtok å auka oljeproduksjonen med 400.000 fat kvar månad inntil auken har nådd 5,8 mill fat (nær 3 x norsk oljeproduksjon) viser dette til fulle.

Havvind kan og bør bli eit av industrieventyra, og internasjonalt blir enorme ambisjonar for havvind (EU 300 GW i 2050, UK 40 GW i 2030) understøtta av nasjonale industristrategiar, inklusive bruk av statleg kapital for å sikra industri- og inntektspolitiske mål. Tilsvarande må norske myndigheiter gjennom oppbygging av ein heimemarknad sikra utviklinga av norsk havvindindustri.

Debatt: «Jeg har vært LO-medlem siden jeg var 15. Hvert år øker skammen»

Hadde auksjon av lisensar vore prinsippet ved starten vår oljealder kunne me skote ei kvit pil etter den vellukka oppbygginga av vår fantastiske oljeindustri. Likevel foreslår regjeringa auksjon som hovudregel for tildeling av konsesjon for havvind. Det blir å legga til rette for etablerte og kapitalsterke internasjonale aktørar som enkelt kan kjøpa seg «pool position» i startfasen av norsk havvindindustri. For staten bør inntekter gjennom langsiktig industriell aktivitet vera langt viktigare enn kortsiktige inntekter ved auksjon. For å sikra norsk industriutvikling må konsesjonar tildelast basert på kvalitative kriteria. Kriteria som treff vår sterke teknologi- og kompetansebase, norsk HMS standard, normer og reglar i norsk arbeidsliv og krav til fagopplæring og lærlingar.

Tempomessig hamnar me også i bakleksa. Regjeringa sitt opplegg gir fort 10 år før kraft blir produsert. Dermed blir det langt vanskeligare å bruka elektrifisering av sokkelen som virkemiddel for å understø utviklinga av norsk havvindindustri tidsnok til å møta våre klimaforpliktingar. Å bruka titals mrd. med store naturinngrep blir bakstreversk når havvind kan stetta behovet på langt meir framtidsretta og miljømessig måte enn elektrifisering frå land, men det krev mot og handlekraft av heilt anna kaliber enn regjeringa legg opp til.

I karbonfangst og lagring er regjeringa meir opptekne av å skandalisere den over 10 år gamle politiske prosessen rundt Mongstad enn å understø offensiv satsing med utgangspunkt i kompetansen det vellykka demoanlegget på Mongstad har tilført våre CCS miljø.

Debatt: «Framtidas trygge arbeidsplasser er grønne, sirkulære og bærekraftige», skriver Trine Lise Sundnes

Med vår naturgass og god tilgang på fornybar kraft har Norge optimale føresetnader for å bli stor aktør på både blå og grøn og hydrogen og industriell utnytting av denne. Regjeringa varslar meir til forsking og støtte opp mot 4 mrd til konkrete prosjekt. Det er bra, men framstår puslete samanlikna med våre konkurrentland. Fleire EU land og UK varslar storsatsing basert på klare politiske mål og fylgjer opp med aktiv statlig deltaking gjennom store subsidiar, innkjøpspolitikk, lån og garantiar. Norge må etablere tilsvarande mekanismar, og inkludere statlig eigarengasjement, for å sikra utvikling av norsk hydrogenindustri.

Vår observasjon er at industrien er svært offensiv og framoverlent for å sikra vår posisjon i utviklinga av fornybarindustrien. Myndigheitene som burde hatt ei aktiv pådrivarrolle har til no snarare seinka utviklinga grunna manglande tilrettelegging og regulatorisk råmeverk.

Ingenting tyder på at høgresida vil legga ideologiske kjepphestar og aversjon mot aktiv næringspolitikk til side. LO tillitsvalde i Aker sin konklusjon er difor klar: Landet treng ei ny regjering som set klare samfunnsmål for bygging av ny norsk fornybarindustri og fylgjer dette opp med å raskt få på plass naudsynte reguleringar og kapital i form av både subsidiar, lån, investeringar og statleg eigarskap for å sikra våre felles interesser for verdiskaping, arbeidsplassar, klima og miljø.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
27.08.2021
14:06
27.08.2021 14:06Mest lest

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Flere tusen kan miste AAP-støtten neste uke. Se hvem som rammes

 Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Privat

Dette er basen til en «norsk» transportbedrift med 20 ansatte

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

Brian Cliff Olguin

LO sier opp avtale med Elkjøp verdt 30 millioner: – De må endre holdning og bonusordning

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

pressefoto jysk

Jysk-ansatte føler seg presset til å skaffe kundevurderinger. Se hva ledelsen svarer

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

Jan Richard Kjelstrup / ASD. Innfelt: Skjermdump av frifagbevegelse.no

Hva gikk galt da Geir ble mistrodd? Nå vil Nav-sjefen finne svar

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

Jan-Erik Østlie. Innfelt: privat

Rajas ordvalg skaper kraftige reaksjoner: – Helt hårreisende

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Geir Vinnes/MarineTraffic.com

Fisker ble forlatt på kaia og mista 230.000 i lønn da flyet hans ble kansellert

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

Merete Jansen

Nav-drapet rystet tillitsvalgte Elisabeth: Her er hennes melding til engstelige ansatte

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Kranfører Rafals historie ryster politikere. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

Kroppen og arbeidslivet:

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

Sissel M. Rasmussen

Ole Martin kan aldri ta fri på vakt i fengselet: – Det er den konstante årvåkenheten som sliter mest

Dabar galite skaityti „FriFagbevegelse“ straipsnius lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Dabar galite skaityti „FriFagbevegelse“ straipsnius lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Martin Guttormsen Slørdal

Nuo šiol naujienas apie darbuotojų gyvenimą Norvegijoje galite skaityti ir lietuviškai

Debatt

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Leif Martin Kirknes

«Elvestuens grenseløse avsporingsforsøk»

Kommentar

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Det tar seg ikke pent ut når Erna Solberg toer sine hender i Ropstad-saken»

Kroppen og arbeidslivet:

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

Sissel M. Rasmussen

Andreas er redd for å bli bitter og angre på yrkesvalget

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

Tormod Ytrehus

I dag blir EUs jernbanepakke 4 en del av norsk lov: – Regjeringen gir blaffen i at de nettopp har tapt

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Anne Myklebust Odland

Stine ble psykisk syk etter vold på jobben. Nå har hun vunnet en viktig seier i Trygderetten

Kommentar

Arkivfoto. Illustrasjonsfoto.

Arkivfoto. Illustrasjonsfoto.

Tormod Ytrehus

«Ingen skal måtte tåle å frykte for livet mens de gjør jobben sin»

MAGISK ETTER SEIER: Evelyn Brunvold, Ylva Leimane, Åse Silde og Vasso Nanopouloy på Kleppestø sykehjem.

MAGISK ETTER SEIER: Evelyn Brunvold, Ylva Leimane, Åse Silde og Vasso Nanopouloy på Kleppestø sykehjem.

Eivind Senneset

75 renholdere jagde anbudsspøkelset på dør for tredje gang: – Det var helt magisk

SKJEBNESTREIK: Etter årtier med dårlig lønnsutvikling, streiket de ansatte i utelivet og hotell og restaurant i 2016. De vant streiken, men har stort sett blitt avspist med nulloppgjør siden.

SKJEBNESTREIK: Etter årtier med dårlig lønnsutvikling, streiket de ansatte i utelivet og hotell og restaurant i 2016. De vant streiken, men har stort sett blitt avspist med nulloppgjør siden.

Håvard Sæbø

Hva betyr det at ansatte SKAL tjene mer enn minstelønn? Nå skal saken avgjøres i retten