JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kommentar

«Norge står foran en pleiekrise, og den vil bare intensiveres»

Særlig akutt kan mangelen på sykepleiere bli, skriver Stein Sneve. (Illustrasjonsfoto)

Særlig akutt kan mangelen på sykepleiere bli, skriver Stein Sneve. (Illustrasjonsfoto)

Anita Arntzen

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
Vi blir stadig flere eldre her til lands. Tiden for en styrking av seniorpolitikken er overmoden.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det vil mangle 57.000 årsverk innen helse- og omsorgssektoren i 2035.

Særlig akutt kan mangelen på sykepleiere bli, for selv om det skal utdannes flere framover, vil etterspørselen øke enda mer.

En fersk rapport fra forskningsstiftelsen Fafo peker på en mulig løsning: Dagens sykepleierkrise kunne ha vært løst om hver sykepleier hadde stått ett år lengre i arbeid.

Gjennomsnittlig pensjonsalder for en sykepleier er ifølge Sykepleierforbundet 58 år. Det skjer til tross for at sykepleierne har særalderspensjon, og kan motta full alderspensjon samtidig de jobber og tjener penger ved siden av.

Likevel går mange av sykepleierne til og med av før de har nådd særaldersgrensen.

Mye delt: Ann-Mari vil jobbe til hun er 72, men føler seg ikke ønsket av politikerne og Nav

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, mener det mest effektive for å beholde eldre sykepleiere derfor vil være å lette deres arbeidsmiljøbelastninger og gi dem bedre arbeidstidsordninger.

Fafo-rapporten underbygger det: Hovedgrunnen til at sykepleiere slutter før tiden er helseproblemer og fysiske og psykiske belastninger.

Sverresdatter Larsen peker på et annet problem ved at erfarne sykepleierne slutter. Det går ut over kompetanseoverføringen til nyutdannede, noe som vil gi pasientene dårligere helsetjenester. Hun får støtte fra Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk, som har bestilt rapporten.

Hun forteller at mangelen på erfarne sykepleiere blir ekstra utfordrende nå som vi kan stå overfor en kompetansekrise i helsesektoren. Østerud sier at tiden er overmoden for å sette seniorpolitikk på agendaen i sektoren.

Det handler blant annet om organisering, ledelse, tilrettelegging og sykefraværsarbeid.

Et lands viktigste ressurs er dets innbyggere. I forhold til arbeidsstokkens bidrag til nasjonalformuen, blekner samtlige naturresurser.

Å sørge for høy sysselsetting og høy produktivitet er derfor helt essensielt om velferden skal opprettholdes. Det er grunnen til at mange omtaler arbeidslivets seniorer som "det grå gullet". Denne Fafo-rapporten bekrefter dette til fulle.

I tillegg kommer den ekstra dimensjonen at arbeidere i helsesektoren også bidrar direkte til å berge liv og gjør livet for de eldre bedre og lettere. Det er derfor lett å slutte seg til oppfordringen fra Østerud: Tiden for en styrking av seniorpolitikken innen helse- og omsorgssektoren er overmoden.

Det gir også helsepolitikere og helsebyråkrater sjansen til å løse en av de nester tiårenes største utfordringer, og den bør de snarest gripe.

Mye lest: Helsefagarbeider Hanne gjør arbeidsoppgaver kun sykepleierne gjorde tidligere

Warning
Annonse
Annonse