JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Det er en kjip situasjon, sier Runar, som allerede har begynt å se seg om etter ny jobb. 1. mars er han ferdig i Skeidar.

– Det er en kjip situasjon, sier Runar, som allerede har begynt å se seg om etter ny jobb. 1. mars er han ferdig i Skeidar.

Brian Cliff Olguin

Skeidar-butikk nedbemanner, men Runar er den eneste som mister jobben

Dårlige salgstall i Skeidar går ut over de ansatte. I Trondheim er mange bekymret for framtida. 24.02.2023
11:30
24.02.2023 12:53

katharina@lomedia.no

I outlet-avdelingen er lagermedarbeiderne Eivind Smith (32) og Runar Lockert (41) i ferd med å pakke ned møblene. Avdelingen skal stenge.

Den siste tida har salget gått trått. Ikke bare i den lokale outlet-avdelingen, men også i resten av Skeidarfilialen i trønderhovedstaten.

Ja, faktisk i hele møbelkjeden. Og sviktende omsetning fører til nedbemanning, ifølge kjededirektør Karl Ekornes.

Ved Skeidar Trondheim rammes 13 av totalt 22 ansatte. De fleste går ned i stillingsprosent, men én ansatt er oppsagt.

Det er Runar Lockert. Han har jobbet på lageret i litt over et år.

– Det er en kjip situasjon. Det sosiale miljøet på jobben er veldig bra. Jeg vil aller helst fortsette å jobbe her, sier Lockert.

41-åringen har allerede begynt å se seg om etter en ny jobb. Fra 1. mars er han ikke lenger ansatt i Skeidar.

Lagerkollegaen Eivind Smith er ikke oppsagt, men har fått redusert stillingen sin fra 74 til 38 prosent.

Hva gjør du om arbeidsgiveren din skal nedbemanne? Se faktaboks

Undersøkelse: Ett av fire HK-medlemmer er redde for å miste jobben

Dårlige salgstall går ut over de ansatte. Runar Lockert (t.v.) er sagt opp, og Eivind Smith har gått ned i stillingsprosent.

Dårlige salgstall går ut over de ansatte. Runar Lockert (t.v.) er sagt opp, og Eivind Smith har gått ned i stillingsprosent.

Brian Cliff Olguin

Ryddig prosess

Skeidarbutikken i Trondheim har tariffavtale.

Klubbleder Siv Karin Norli (53) understreker at ansiennitetsprinsippet, altså at de som har jobbet lengst får beholde jobbene sine, er fulgt i prosessen med nedbemanning.

– Det er mest rettferdig, sier Norli.

Kjededirektør Karl Ekornes har forståelse for at dette er tøft for medarbeiderne.

– Vårt mål har vært å gjennomføre prosessen så ryddig som mulig og ivareta de ansatte på best mulig måte i en vanskelig situasjon, skriver han i en epost.

På nåværende tidspunkt vil han ikke fortelle hvor mange ansatte som mister jobben eller går ned i stilling, men bekrefter at ingen varehus stenges.

Mye lest: Gunn-Anita sparte så mye at strømselskapet kom på døra

Nedbemanningen kom plutselig på tillitsvalgt Siv Karin Norli. Nå er hun og kollegene i Skeidar bekymret for hvordan det skal gå med butikken framover.

Nedbemanningen kom plutselig på tillitsvalgt Siv Karin Norli. Nå er hun og kollegene i Skeidar bekymret for hvordan det skal gå med butikken framover.

Brian Cliff Olguin

90 millioner i utbytte

Skeidar hadde et årsresultat på 90,9 millioner kroner før skatt i 2021, og konsernet tok ut halvparten av overskuddet i utbytte, ifølge E24.

Det betyr flere titalls millioner kroner til konsernsjef og storeier Martin Andresen.

I et intervju i januar 2023 uttalte Ekornes følgende til HK-Nytt:

– Hvorfor nedbemanne når dere hadde et solid overskudd i 2021 som også resulterte i utbytte til eierne?

– Det er eierne som regulerer hvor mye utbytte som tas ut. Skeidar har en stabil finansiell situasjon. Dette handler om at vi må justere kostnadene etter omsetningsnivået for å sikre forsvarlig inntjening både på kort og lang sikt, sier Ekornes.

Han forteller at konsernet ikke nedbemanner likt over hele fjøla.

– Noen butikker har økt omsetning. De er helt skjermet. Mens andre butikker har opplevd en nedgang og der må en nedbemanne, sier kjededirektøren.

Folk bruker mindre penger

I januar gjennomførte arbeidsgiverorganisasjonen Virke en medlemsundersøkelse.

Der kom det fram at om lag hver tredje handelsbedrift vurderer eller planlegger redusert bemanning de neste seks og tolv månedene.

Bedriftene er mest bekymret for økte innkjøpspriser, høye strømpriser og redusert kjøpekraft hos forbrukerne.

Varehandelen omsatte for 7,7 prosent mindre i desember i fjor sammenlignet med desember året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Dette gjelder særlig bransjer som hadde vekst under koronatiden, som hus og hjem og byggevare, skriver Jarle Hammerstad i Virke.

Direktøren for bransjepolitikk forteller at mange bedrifter innen varehandelen har tæret på bufferkapital det siste året ettersom kostnadene har gått betydelig opp.

– De fleste bedriftene i handelen tror de vil klare å betjene utgifter de neste tre månedene, men flere tror det blir verre å drive med overskudd, skriver direktøren.

Også medlemsbedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er usikre på framtida. Hver femte bedrift har ikke nok arbeid til alle ansatte, og hver tiende bedrift planlegger permitteringer, ifølge en fersk NHO-undersøkelse.

Elkjøp nedbemanner: – Ansatte er sinte, frustrerte og redde, sier tillitsvalgt

Gruer seg til de neste månedene

Leder Christopher Beckham i Handel og Kontor (HK) tar prognosene på alvor.

– Det kan godt hende at det er realistiske tall. Jeg har likevel et håp om at vi klarer å opprettholde arbeidsplasser i en vanskelig tid. Det er viktig at folk har en jobb å gå til og at arbeidsledigheten ikke øker, sier Beckham.

Han er likevel bekymret for medlemmene.

– I de neste månedene vil vi mest sannsynlig få se hvilke konsekvenser sviktende kjøpekraft har for ansatte i varehandelen. Mange medlemmer merker at brød, melk og bensin er blitt dyrere og at de sitter igjen med mindre penger sammenlignet med før. Det hadde vært ille om de i tillegg mistet jobben, sier han.

Har du et budskap til butikkansatte?

– De uorganiserte må organisere seg i dag. Ansatte står sterkere med en klubb i ryggen. Og til dere som er medlemmer, snakk med tillitsvalgte med en gang dere hører om at det er en nedbemanning på gang. Det lønner seg å være tilsluttet en fagforening, sier HK-lederen.

– Våre tillitsvalgte gjør en god jobb ute på arbeidsplassene.

De som har minst skal få mest: Her er LOs krav i årets lønnsoppgjør

Dette må du vite om nedbemanning

Det er mange fallgruver ved nedbemanning. Her er 14 fakta som gjør deg
klokere. 

1. Nedbemanning betyr å redusere antall årsverk i bedriften.

2. Det må alltid foreligge en saklig grunn for nedbemanning, for eksempel at bedriften går med underskudd. 

3. Arbeidsgiver skal drøfte alle forhold om nedbemanningen med tillitsvalgte, først grunnlaget for nedbemanning og deretter hvordan nedbemanningen skal gjennomføres. Det er nedfelt både i hovedavtalene mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonene og i arbeidsmiljøloven.

4. Tillitsvalgte har krav på å få innsyn i relevante dokumenter, også ansiennitetslistene. 

5. Det er viktig at den tillitsvalgte i protokollen (referatet) viser til at reglene om ansiennitet skal følges. Er det tariffavtale på arbeidsplassen, skal utvelgelsen av overtallige ansatte alltid ta utgangspunkt i ansiennitet som i praksis betyr at den sist ansatte mister jobben først. I virksomheter uten tariffavtale veier ikke ansiennitetsprinsippet like tungt.

6. Tillitsvalgte må ikke godta formuleringer i protokoller som er i strid med hovedavtalen eller på noen måte svekker ansiennitetsprinsippet. 

7. Hovedregelen er at hele virksomheten er utvelgelseskretsen, for eksempel hvis en butikkjede skal legge ned en butikk er det ikke nødvendigvis de ansatte i denne butikker som mister jobben. Utvelgelseskretsen kan være alle filialer i kjeden. 

8. Som tillitsvalgt må du være varsom med å inngå egne avtaler med arbeidsgiver. Slike avtaler kan være i strid med tariffavtalen og den tillitsvalgte kan ende opp som «gissel» for sjefen. 

9. Det skal gjennomføres individuelle drøftinger mellom ansatte og arbeidsgiver før en oppsigelse. Du kan ta med en tillitsvalgt eller en annen rådgiver i møtet. Formålet er at alle relevante hensyn skal fram i lyset.

10. En oppsigelse skal være skriftlig og leveres personlig eller sendes rekommandert.

11. Oppsagte ansatte kan han kreve forhandlinger innen to uker fra oppsigelsen fant sted. Ta med en tillitsvalgt til møtet og husk å skrive protokoll.

12. Hvis arbeidsgiver opprettholder oppsigelsen og dere ikke blir enige, kan tvisten bringes inn for domstolene.

13. Dersom arbeidsgiveren din igjen trenger arbeidskraft, har du som oppsagt fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten i tolv måneder etter oppsigelsesfristens utløp.

14. Både medlemmer og tillitsvalgte i en bedrift som nedbemanner bør ta kontakt med HKs regionskontorer for bistand.

24.02.2023
11:30
24.02.2023 12:53

Dette må du vite om nedbemanning

Det er mange fallgruver ved nedbemanning. Her er 14 fakta som gjør deg
klokere. 

1. Nedbemanning betyr å redusere antall årsverk i bedriften.

2. Det må alltid foreligge en saklig grunn for nedbemanning, for eksempel at bedriften går med underskudd. 

3. Arbeidsgiver skal drøfte alle forhold om nedbemanningen med tillitsvalgte, først grunnlaget for nedbemanning og deretter hvordan nedbemanningen skal gjennomføres. Det er nedfelt både i hovedavtalene mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonene og i arbeidsmiljøloven.

4. Tillitsvalgte har krav på å få innsyn i relevante dokumenter, også ansiennitetslistene. 

5. Det er viktig at den tillitsvalgte i protokollen (referatet) viser til at reglene om ansiennitet skal følges. Er det tariffavtale på arbeidsplassen, skal utvelgelsen av overtallige ansatte alltid ta utgangspunkt i ansiennitet som i praksis betyr at den sist ansatte mister jobben først. I virksomheter uten tariffavtale veier ikke ansiennitetsprinsippet like tungt.

6. Tillitsvalgte må ikke godta formuleringer i protokoller som er i strid med hovedavtalen eller på noen måte svekker ansiennitetsprinsippet. 

7. Hovedregelen er at hele virksomheten er utvelgelseskretsen, for eksempel hvis en butikkjede skal legge ned en butikk er det ikke nødvendigvis de ansatte i denne butikker som mister jobben. Utvelgelseskretsen kan være alle filialer i kjeden. 

8. Som tillitsvalgt må du være varsom med å inngå egne avtaler med arbeidsgiver. Slike avtaler kan være i strid med tariffavtalen og den tillitsvalgte kan ende opp som «gissel» for sjefen. 

9. Det skal gjennomføres individuelle drøftinger mellom ansatte og arbeidsgiver før en oppsigelse. Du kan ta med en tillitsvalgt eller en annen rådgiver i møtet. Formålet er at alle relevante hensyn skal fram i lyset.

10. En oppsigelse skal være skriftlig og leveres personlig eller sendes rekommandert.

11. Oppsagte ansatte kan han kreve forhandlinger innen to uker fra oppsigelsen fant sted. Ta med en tillitsvalgt til møtet og husk å skrive protokoll.

12. Hvis arbeidsgiver opprettholder oppsigelsen og dere ikke blir enige, kan tvisten bringes inn for domstolene.

13. Dersom arbeidsgiveren din igjen trenger arbeidskraft, har du som oppsagt fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten i tolv måneder etter oppsigelsesfristens utløp.

14. Både medlemmer og tillitsvalgte i en bedrift som nedbemanner bør ta kontakt med HKs regionskontorer for bistand.
Mest lest

Arne Birkemo

Avdekket mareritt på Stavanger-restaurant: – Det verste jeg har sett

Tormod Ytrehus

Lønnsoppgjøret 2023 er i gang: Dette krever LO

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

Leif Martin Kirknes

LO forbereder storstreik: Dette kravet må innfris

Det mangler 100 milliarder kroner for å oppfylle langtidsplanen for Forsvaret, ifølge en fersk rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Det mangler 100 milliarder kroner for å oppfylle langtidsplanen for Forsvaret, ifølge en fersk rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Forsvaret

Forsvaret tapte mot ansatte. Nå skylder de store summer

Herman Bjørnson Hagen

Strømprisen kan bestemmes av staten, mener EØS-ekspert

Leif Martin Kirknes

May-Iren føler seg latterliggjort av ansatt i eget forbund

Frøydis Falch Urbye

Skal du jobbe i påska? Her er rettighetene dine

Det britiske oljeserviceselskapet truer de ansatte med sparken om de streiker for å få tariffavtale. De jobber på et fartøy som gjør arbeid helt sør på Ekofisk-feltet på norsk sokkel.

Det britiske oljeserviceselskapet truer de ansatte med sparken om de streiker for å få tariffavtale. De jobber på et fartøy som gjør arbeid helt sør på Ekofisk-feltet på norsk sokkel.

ARKIVFOTO: ConocoPhillips Company

Oljearbeidere trues med sparken hvis de streiker: – Et gufs fra fortiden

– De færreste går i butikker på påskeaften. De fleste har fri og drar bort. Påskeaften har aldri vært en god salgsdag, sier Nina Hjartøy (t.h.). Henriette Stray Juuhl er enig med kollegaen.

– De færreste går i butikker på påskeaften. De fleste har fri og drar bort. Påskeaften har aldri vært en god salgsdag, sier Nina Hjartøy (t.h.). Henriette Stray Juuhl er enig med kollegaen.

Eivind Senneset

Nina og Henriette kjempet fram fri på påskeaften: – Ledelsen måtte lese seg opp

Jan-Erik Østlie

LO-lederen om regjeringens au pair-nyhet: – En stor seier

Nyvalgt forbundsleder i EL og IT, Geir Ove Kulseth (til venstre), møtte Alf-Tore Albrigsten i Bergen torsdag i forbindelse med vinterkonferansen til Fornybar Norge, arbeidsgiverforeningen der også Helgeland Kraft er medlem. Forbundet stiller seg hundre prosent bak Albrigtsen.

Nyvalgt forbundsleder i EL og IT, Geir Ove Kulseth (til venstre), møtte Alf-Tore Albrigsten i Bergen torsdag i forbindelse med vinterkonferansen til Fornybar Norge, arbeidsgiverforeningen der også Helgeland Kraft er medlem. Forbundet stiller seg hundre prosent bak Albrigtsen.

Ole Hagen

Hovedtillitsvalgt Alf-Tore ble oppsagt. Nå har han hele forbundet i ryggen

Striden rundt tips mellom tilsette og arbeidsgivarar, Fellesforbundet og NHO Reiseliv, har vore lang og vond.

Striden rundt tips mellom tilsette og arbeidsgivarar, Fellesforbundet og NHO Reiseliv, har vore lang og vond.

Tormod Ytrehus

Kan arbeidsgivar forsyne seg av tipsen? No skal saka opp i Høgsterett

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Tormod Ytrehus

Raudt truar med å ta frå Olivia-restaurantane skjenkebevillinga

LO bidrar til å spre jødehat, mener Torkel Brekke, professor ved OsloMet. – Nei, det gjør vi slett ikke, svarer Liv Tørres, leder av LOs internasjonale avdeling.

LO bidrar til å spre jødehat, mener Torkel Brekke, professor ved OsloMet. – Nei, det gjør vi slett ikke, svarer Liv Tørres, leder av LOs internasjonale avdeling.

CF-Wesenberg/kolonihaven.no og Sissel M. Rasmussen

Professor mener LOs Israel-boikott sprer hat mot jøder

Henrikke Tresselt (49), barnepleier på Rikshospitalet.

Henrikke Tresselt (49), barnepleier på Rikshospitalet.

Jan-Erik Østlie

Henrikke vil bli sykepleier, men 22 års erfaring teller ikke

Personer med flere arbeidsforhold som har søkt om sykepenger, kan ha fått feilaktig avslag, opplyser Nav selv.

Personer med flere arbeidsforhold som har søkt om sykepenger, kan ha fått feilaktig avslag, opplyser Nav selv.

Hanna Skotheim

Nav ber folk om å ta kontakt etter feil om sykepenger

– Den som smiler sist, har vunnet. Så vi vil smile sist, sa streikeleder Thomas Vaughn (nummer tre fra høyre) i sin appell.

– Den som smiler sist, har vunnet. Så vi vil smile sist, sa streikeleder Thomas Vaughn (nummer tre fra høyre) i sin appell.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeiderne streiker for et lønnshopp på 100.000 kroner. Slik vil de ramme bedriften mer

Brian Cliff Olguin

Fagforeningsleder Ole-Jacob mener han har trampa inn i en 30 år gammel konflikt

Partileder Jonas Gahr Støre før sin landsmøtetale i 2021. (Arkiv).

Partileder Jonas Gahr Støre før sin landsmøtetale i 2021. (Arkiv).

Ole Berg-Rusten / POOL / NTB

Kan bli trygdeoppgjør i Arbeiderpartiet

LABBEN: I godt over 18 år har Røhmesmo jobbet på labben i bedriften. Det har gjort at han sluttet med skiftarbeid - et arbeid som ofte henger sammen med helseplager og tidlig avgang.

LABBEN: I godt over 18 år har Røhmesmo jobbet på labben i bedriften. Det har gjort at han sluttet med skiftarbeid - et arbeid som ofte henger sammen med helseplager og tidlig avgang.

Petter Pettersen

Vil ha seniorer som Ole Martin (64) lenger i jobb: – De har en unik kompetanse