JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GIR SEG IKKJE: – For pengane skal eg ha, seier Stenkløv om lønna han hevdar arbeidsgivaren har stole.

GIR SEG IKKJE: – For pengane skal eg ha, seier Stenkløv om lønna han hevdar arbeidsgivaren har stole.

Ole Martin Wold

Lønnstjuveri

Emil har meldt arbeidsgivaren til politiet og bytta bransje: – Eg har fått nok

Da Emil Paulsen Stenkløv skulle melde den tidlegare arbeidsgivaren til politiet, vart han forsøkt avvist. – Bekymringsverdig, seier fagforeiningsleiar.11.11.2022
06:00
02.12.2022 10:03

tormod@lomedia.no

magasinet@lomedia.no

Emil Paulsen Stenkløv fekk ikkje utbetalt lønn og overtidsbetaling for juni etter at han slutta i jobben i juli, hevdar han.

Med hjelp frå fagforeininga, sende han i juli lønnskrav til arbeidsgivaren Total Teknisk AS som han ikkje fekk svar på. Stenkløv har foreløpig berekna kravet til i underkant av 60.000 kroner.

– Det har vore tidkrevjande og tar mykje fokus bort frå alt anna. Det ligg i bakhovudet heile tida og har vore litt utmattande. Men eg klarer fint å stå i det, for pengane skal eg ha, seier Stenkløv – som har fått seg ny jobb i psykiatrien samtidig som han tar deltidsstudie for å bli sjukepleiar.

– Eg har fått nok eigentleg, seier 30-åringen om tida som røyrleggar i byggebransjen.

I august klaga han så inn saka til forliksrådet i Trondheim der partane skal møtest i slutten av november. Forliksrådet er den lågaste domstolen i Norge. Den behandlar berre sivile saker som ikkje er straffbare.

I september meldte Stenkløv også arbeidsgivaren til politiet for lønnstjuveri, etter ei splitter ny lovparagraf i straffelova. Den slår fast at arbeidsgivarar kan få bøter og fengselsstraff for lønnstjuveri.

POLITIMELDING: I september meldte Emil arbeidsgivaren til politiet for lønnstjuveri, etter ei splitter ny lovparagraf i straffelova.

POLITIMELDING: I september meldte Emil arbeidsgivaren til politiet for lønnstjuveri, etter ei splitter ny lovparagraf i straffelova.

Ole Martin Wold

Magasinet har sett lønnskravet, forliksklaga, svaret på forliksklaga og politimeldinga. Vi har lagt fram påstandane frå Stenkløv for dagleg leiar og hovudeigar Sigmund Haavi i Total Teknisk AS.

– Det er uklart for meg kva den manglande lønna er for noko. Vi skal betale lønna han har krav på, men vi kan ikkje betale når vi ikkje veit at lønna er riktig, er det han vil seie om saka.

Mye lest: 150 asfaltarbeidere mister jobben: – Voksne menn blir som barn. Vi er fortvilte og redde

Forsøkt avvist av politiet

På Trondheim sentrum politistasjon vart politimeldinga først avvist. Politiet bad Stenkløv ta saka gjennom forliksrådet. Det fortel Stenkløv og fagforeiningsleiar Ørjan Antonsen som var med for å levere meldinga.

Til slutt fekk han likevel levert politimeldinga etter at Stenkløv og Antonsen hadde forklart den nye lovparagrafen om lønnstjuveri.

– Bekymringsverdig, seier Antonsen i Fellesforbundet avdeling 762 Rørleggernes forening.

– Det er problematisk når vi skal melde om lønnstjuveri og får beskjed om å snu i døra. Det kan vere andre saker der folk ikkje har fått lov til å levere politimelding, seier Antonsen.

Også to andre personar prøvde i september å politimelde ein tidlegare arbeidsgivar for lønnstjuveri, hevdar Vidar Sagmyr i Byggebransjens Uropatrulje – eit samarbeid mot arbeidslivskriminalitet i bransjen.

Men Heimdal politistasjon i Trondheim ville ikkje ta imot meldinga. Politiet påstod at forholdet ikkje var straffbart og viste til forliksrådet.

Også Lars Mamen i Fair Play Bygg i Oslo fortel overfor Nettverk, medlemsbladet til EL og IT Forbundet, at han har opplevd at politiet avviste ei melding om lønnstjuveri.

– Eg trur politiet må ta nokre interne rundar på kva lova handlar om, seier Sagmyr.

Sjå svaret frå Trøndelag politidistrikt nedst i saka.

SNU I DØRA: Politiet bad Stenkløv gå til forliksrådet da han skulle politimelde arbeidsgivaren. Det fortel fagforeiningsleiar Antonsen og Fellesforbundet-medlemmen.

SNU I DØRA: Politiet bad Stenkløv gå til forliksrådet da han skulle politimelde arbeidsgivaren. Det fortel fagforeiningsleiar Antonsen og Fellesforbundet-medlemmen.

Ole Martin Wold

Ny lov mot lønnstjuveri

Dei nye lovparagrafane om lønnstjuveri vart innført 1. januar i år. Lønnstjuveri er no tatt inn i straffelova og kan etter paragraf 395 straffast med bot eller fengsel inntil to år. Grovt lønnstjuveri kan etter paragraf 396 straffast med bot eller fengsel inntil seks år.

Det har også tidlegare vore straffbart for arbeidsgivarar å stele lønn frå tilsette – både etter arbeidsmiljølova, allmenngjeringslova, straffelova og skattebetalingslova. I praksis har derimot ikkje arbeidsgivarane blitt straffa. Arbeidsdepartementet skildrar problemet i høyringsnotatet sitt:

Mange arbeidstakarar har blitt dømt for tjuveri eller underslag etter straffelova, men ingen arbeidsgivarar har dei siste 20 åra blitt dømt etter straffelova for å stele lønn frå tilsette.

Målet var å slå fast at det er like straffbart for arbeidsgivarar å stele lønn frå tilsette som det er for tilsette å stele pengar frå arbeidsgivarar.

Lovendringa vart foreslått av Fagforbundet i 2020 og lagt fram av Solberg-regjeringa i fjor. Det skjedde med støtte frå blant anna LO og nettverket Fair Play Bygg som jobbar mot arbeidslivskriminalitet i byggebransjen.

– Vi håpar det avgrensar sosial dumping, og at det legg press på arbeidsgivarane. Useriøse arbeidsgivarar skal vi ikkje ha, meiner Antonsen.

BIDRAR: Det er viktig at politiet bidrar til kampen mot arbeidslivskriminalitet, meiner fagforeiningsleiar Antonsen.

BIDRAR: Det er viktig at politiet bidrar til kampen mot arbeidslivskriminalitet, meiner fagforeiningsleiar Antonsen.

Ole Martin Wold

Ein fordel med at arbeidsgivaren blir straffedømt, er at kommunane og staten kan utestenge leverandøren i framtida.

– Om ein unngår å betale arbeidstakarar lønn, gir det useriøse aktørar eit konkurransefortrinn framfor seriøse bedrifter. I Trondheim er heldigvis dei useriøse aktørane berre eit lite mindretal. Dei få det gjeld, bidrar til å sverte røyrbransjen og byggebransjen generelt. Skal vi reinvaske bygg må vi få bukt med dei useriøse som svertar omdømmet til bransjen.

Viktig at politiet bidrar

Så langt har tre saker om lønnstjuveri blitt behandla av politiet i Norge, og to saker lagt bort før etterforsking. Det viser ei undersøking blant alle politidistrikta og Økokrim som fagbladet Nettverk har gjort.

Fair Play Bygg seier samtidig at dei mistenker lønnstjuveri i 200 av 600 saker dei har registrert så langt i år. Mens Arbeidstilsynet har registrert 90 saker om lønnstjuveri. Ingen saker har hamna i domstolane.

– Vi håpar verkeleg ikkje denne saka blir lagt bort, seier Antonsen om politimeldinga til Stenkløv.

Han håpar det kjem dommar på lønnstjuveri framover. Innlandet politidistrikt etterforskar no påstandar om lønnstjuveri frå fire tidlegare tilsette i telekom-bedrifta Fibertec AS. Det skal vere den første reelle etterforskinga etter at lønnstjuveri vart tatt inn i straffelova.

– Det skjerpar arbeidsgivarar til å tenke seg om to og tre gongar før dei stel lønna til arbeidstakarar. No er det viktig at politiet bidrar til eit seriøst arbeidsliv sånn at vi ikkje står på staden kvil, seier fagforeiningsleiar Antonsen i Trondheim.

Mye lest: Håvard ser etter jobb nummer to på grunn av de økte prisene. – Man kan ikke bare slutte å spise

Politiet beklagar og tar grep

To og ei halv veke etter at denne saka vart publisert, har politiet svart oss. Magasinet tok først kontakt med Trøndelag Politidistrikt over ei veke før saka vart publisert.

Politistasjonen på Heimdal bekreftar og beklagar at dei ikkje var kjente med dei nye paragrafane i straffelova, skriv politiadvokat Bente Lind i eit brev til Magasinet.

Politidistriktet sender no ut informasjon om lovparagrafane for å vere sikker på at dei er kjente blant folk som tar imot politimeldingar, opplyser ho.

Meldinga til Stenkløv er den einaste politidistriktet har registerert. Men lønnstjuveri kan vere del av etterforskingar registrert under andre paragrafar, legg politiadvokaten til.

Lønnstjuveri i straffelova

Desse paragrafane vart innført i straffelova 1. januar 2022:

«§ 395. Lønnstyveri

Den som utilbørlig og med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre misligholder plikt til å yte lønn, feriepenger eller annen godtgjøring som arbeidstaker har rett til etter avtale eller bestemmelse i lov eller forskrift, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

§ 396. Grovt lønnstyveri

Grovt lønnstyveri straffes med bot eller fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om tyveriet er grovt, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen gjelder en betydelig verdi, har et systematisk eller organisert preg eller av andre grunner er særlig krenkende eller samfunnsskadelig.»

11.11.2022
06:00
02.12.2022 10:03

Lønnstjuveri i straffelova

Desse paragrafane vart innført i straffelova 1. januar 2022:

«§ 395. Lønnstyveri

Den som utilbørlig og med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre misligholder plikt til å yte lønn, feriepenger eller annen godtgjøring som arbeidstaker har rett til etter avtale eller bestemmelse i lov eller forskrift, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

§ 396. Grovt lønnstyveri

Grovt lønnstyveri straffes med bot eller fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om tyveriet er grovt, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen gjelder en betydelig verdi, har et systematisk eller organisert preg eller av andre grunner er særlig krenkende eller samfunnsskadelig.»
Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn (64) har aldri fått en så stor lønnsøkning

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

Martin Guttormsen Slørdal

Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

Håvard Sæbø

Støtte til strømsparing går til de rikeste

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

House of Commons / Pa Photos / NTB

Sparket 800 ansatte via Zoom. Nå er han kåret til verdens verste sjef

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Cosmin ble feilaktig utvist fra Norge etter å ha tatt noen søppelsekker

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

Herman Bjørnson Hagen

Oljestans er uansvarlig, mener LO. – Et riktig skritt på veien, mener Fagforbundet

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Colourbox

Politimann kan havne i fengsel etter at han stjal fra jobben

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

Sissel M. Rasmussen

Kritikken har haglet: Slik er livet på innsiden av Trandum

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

Mimmi Kvisvik ber om at statens satser for økonomisk sosialhjelp heves.

Mimmi Kvisvik ber om at statens satser for økonomisk sosialhjelp heves.

Hanna Skotheim

FO-lederen vil gjøre det enklere å få sosialhjelp: – Ingen skal leve under fattigdomsgrensa

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake


Flere saker