JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Riksavtalen:

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp i Arbeidsretten: – Veldig skuffa

Arbeidsgivarane treng ikkje å gi alle tilsette lønn over minstelønna så lenge nokon får meir, slår Arbeidsretten fast.21.10.2021
15:58
05.11.2021 18:34

tormod@lomedia.no

– Dette er veldig trist. Eg er veldig skuffa, seier Inger Kristin Byberg som er konserntillitsvald i Select Service Partner (SSP), og jobbar i avdelinga på Stavanger Lufthamn.

Dommen kom onsdag. LO og Fellesforbundet hadde saksøkt NHO, NHO Reiseliv, SSP og Compass Group (tidlegare Eurest) for manglande lokale lønnstillegg.

– Vi får klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd, meiner Byberg.

Arbeidsretten er delt, men fleirtalet på fem mot to dommarar frifinn arbeidsgivarane på alle punkt.

Fra rettssaken: Hva betyr det at ansatte SKAL tjene mer enn minstelønn? Nå skal saken avgjøres i retten

Stor frustrasjon

Arbeidsgivarar som har gitt null eller nokre øre i lokale lønnsforhandlingar har skapt stor frustrasjon blant tilsette og tillitsvalde i låglønnsbransjen dei siste fem åra.

Etter ein langvarig streik i 2016, fekk Fellesforbundet gjennomslag for å innføre krav om «reelle lokale forhandlingar» i overeinskomsten (Riksavtala).

Tidlegare hadde avtala blitt praktisert som ei såkalla normallønnsavtale, der om lag 70 prosent av tilsette omfatta av Riksavtala fekk lønn etter minstelønnssatsane.

No skulle Riksavtala bli ei reell minstelønnsavtale med lokale lønnsforhandlingar.

Oversikt: Kim Tomas har en av Norges dårligst betalte jobber

Null, null, null

Resultatet vart derimot null eller nokre øre i dei store kjedene. I Compass Group, som driv kantiner, fekk dei tilsette null i 2017, 2018 og 2019. I SSP, som driv utsal på flyplassar og jernbanestasjonar, fekk dei tilsette null i dei første lokale forhandlingane i 2019.

Hovudspørsmålet i retten var kva det betyr i Riksavtala at «[a]rbeidstakere skal etter kompetanse, dyktighet, praksis, ansvar og jobbinnhold avlønnes ut over minstelønnssatsene».

LO hevda det betyr at alle tilsette skal ha lønn over minstelønna etter første lønnsoppgjer i bedrifta, og at lønnstillegga ikkje kan vere så små at dei er ubetydelege.

Dermed påstod dei også at SSP og Compass Group har brote reglane i overeinskomsten gjennom å halde tilsette på minstelønn, og ikkje gi lokale lønnstillegg.

42 prosent av dei omtrent 1.000 Compass Group-tilsette i 2019 fekk berre minstelønn, mens delen var heile 69 prosent av dei nærmare 1.200 tilsette i SSP.

Les meir: Utbyttefest for hotellkongane, nulloppgjer for tilsette

Ikkje tariffstridig

Fleirtalet i Arbeidsretten meiner derimot at Riksavtala ikkje slår fast at alle tilsette skal ha lønn over minstelønnssatsane.

«Etter flertallets vurdering er det ingen holdepunkter for at partene i 2016 forutsatte en generell plikt til fra første stund å innvilge lokale tillegg slik at alle ansatte lå over minstelønnssatsene», heiter det i dommen.

Og om minstelønnsavtaler, skriv fleirtalet etter å ha gjennomgått rettspraksisen:

«Tariffplikten vil være oppfylt såfremt noen arbeidstakere lønnes over satsene.»

NHO i Arbeidsretten: – LO ser ut til å mene at alle og enhver skal lønnes over minstelønn frå dag én

Må legge ny plan

– Eg synest det er veldig rart at folk som har jobba i bransjen i tjue år ikkje har dyktigheit, kompetanse og erfaring som skal lønnast over minstelønn, for dei er det mange av, seier tillitsvald Inger Kristin Byberg i SSP.

– Men vi gir oss ikkje. Vi får brette opp erma, og starte arbeidet med å finne løysingar sånn at vi får dei lokale forhandlingane til å fungere. Og vi ventar ikkje to år til neste hovudoppgjer. Vi må gjere noko med dette til våren, meiner ho.

Også i forbundsleiinga er skuffinga stor.

– Vi er sjølvsagt frykteleg skuffa, må bruke tid til å lese dommen og tenke over strategien vidare. Det er viktig å diskutere dette med våre tillitsvalde, understrekar forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet.

Les også: Hotella har tapt pengar og halde stengt. Likevel fekk Thon-sjefen eit solid lønnshopp

Interessespørsmål

Lokale forhandlingar skal skje på bakgrunn av den økonomiske verkelegheita til bedrifta, slår Riksavtala fast.

LO påstod også at SSP og Compass Group ikkje hadde gjennomført forhandlingane etter reglane i overeinskomsten når dei viste til den økonomiske ramma frå det sentrale lønnsoppgjeret, og økonomiske krav frå morselskap.

Fleirtalet i retten avviste også denne påstanden.

«Utfallet av forhandlingene er et interessespørsmål», konkluderer dommarane.

Hotelltilsette: – Vi har aldri tent så dårleg i forhold til resten av samfunnet

Uheldige utsegn

LO og Fellesforbundet meinte dessutan at NHO og NHO Reiseliv hadde brote reglane i tariffavtale gjennom å oppfordre til og ikkje gripe inn i manglande lokale lønnstillegg i medlemsbedriftene.

NHO Reiseliv rykka allereie i 2017 ut til medlemsbedriftene, og formidla at Fellesforbundet kravde så mykje i sentrale lønnstillegg at det ikkje var noko igjen til lokale tillegg i mange bedrifter.

«Uttalelsene frå NHO og NHO Reiseliv er uheldige», meiner Arbeidsretten, men fleirtalet frifinn arbeidsgivarorganisasjonane også her.

Dette seier Riksavtala om saka

Ǥ 3.1 Lokale forhandlinger

1.1 Arbeidstakere skal etter kompetanse, dyktighet, praksis, ansvar og jobbinnhold avlønnes ut over minstelønnssatsene.

1.2 Det skal årlig, etter at det sentrale oppgjøret for overenskomsten er vedtatt, avholdes reelle lokale lønnsforhandlinger. Tidspunkt for gjennomføring av forhandlingane fastsettes på den enkelte bedrift. Lokale tillegg etter denne bestemmelse skal, uavhengig av tidspunkt for forhandlinger, gis med virkning frå 1. juli.

Forhandlingene skal gjennomføres på bakgrunn av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet, dvs. etter en samlet vurdering av bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. [ …]»

Arbeidsretten

er ein spesialdomstol som avgjer tvistar mellom partane i ei tariffavtale, regulert gjennom arbeidstvistlova.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
21.10.2021
15:58
05.11.2021 18:34Mest lest

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape den gullkantede AFP-pensjonen

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

Jan-Erik Østlie

Øker snittprisen på strøm med 10 øre, vil det koste bedriften Stian jobber i 300 millioner mer i året

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Coop-ansatte får dårligere betalt for søndagsarbeid enn før


Flere saker