JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Riksavtalen:

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp i Arbeidsretten: – Veldig skuffa

Arbeidsgivarane treng ikkje å gi alle tilsette lønn over minstelønna så lenge nokon får meir, slår Arbeidsretten fast.21.10.2021
15:58
05.11.2021 18:34

tormod@lomedia.no

– Dette er veldig trist. Eg er veldig skuffa, seier Inger Kristin Byberg som er konserntillitsvald i Select Service Partner (SSP), og jobbar i avdelinga på Stavanger Lufthamn.

Dommen kom onsdag. LO og Fellesforbundet hadde saksøkt NHO, NHO Reiseliv, SSP og Compass Group (tidlegare Eurest) for manglande lokale lønnstillegg.

– Vi får klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd, meiner Byberg.

Arbeidsretten er delt, men fleirtalet på fem mot to dommarar frifinn arbeidsgivarane på alle punkt.

Fra rettssaken: Hva betyr det at ansatte SKAL tjene mer enn minstelønn? Nå skal saken avgjøres i retten

Stor frustrasjon

Arbeidsgivarar som har gitt null eller nokre øre i lokale lønnsforhandlingar har skapt stor frustrasjon blant tilsette og tillitsvalde i låglønnsbransjen dei siste fem åra.

Etter ein langvarig streik i 2016, fekk Fellesforbundet gjennomslag for å innføre krav om «reelle lokale forhandlingar» i overeinskomsten (Riksavtala).

Tidlegare hadde avtala blitt praktisert som ei såkalla normallønnsavtale, der om lag 70 prosent av tilsette omfatta av Riksavtala fekk lønn etter minstelønnssatsane.

No skulle Riksavtala bli ei reell minstelønnsavtale med lokale lønnsforhandlingar.

Oversikt: Kim Tomas har en av Norges dårligst betalte jobber

Null, null, null

Resultatet vart derimot null eller nokre øre i dei store kjedene. I Compass Group, som driv kantiner, fekk dei tilsette null i 2017, 2018 og 2019. I SSP, som driv utsal på flyplassar og jernbanestasjonar, fekk dei tilsette null i dei første lokale forhandlingane i 2019.

Hovudspørsmålet i retten var kva det betyr i Riksavtala at «[a]rbeidstakere skal etter kompetanse, dyktighet, praksis, ansvar og jobbinnhold avlønnes ut over minstelønnssatsene».

LO hevda det betyr at alle tilsette skal ha lønn over minstelønna etter første lønnsoppgjer i bedrifta, og at lønnstillegga ikkje kan vere så små at dei er ubetydelege.

Dermed påstod dei også at SSP og Compass Group har brote reglane i overeinskomsten gjennom å halde tilsette på minstelønn, og ikkje gi lokale lønnstillegg.

42 prosent av dei omtrent 1.000 Compass Group-tilsette i 2019 fekk berre minstelønn, mens delen var heile 69 prosent av dei nærmare 1.200 tilsette i SSP.

Les meir: Utbyttefest for hotellkongane, nulloppgjer for tilsette

Ikkje tariffstridig

Fleirtalet i Arbeidsretten meiner derimot at Riksavtala ikkje slår fast at alle tilsette skal ha lønn over minstelønnssatsane.

«Etter flertallets vurdering er det ingen holdepunkter for at partene i 2016 forutsatte en generell plikt til fra første stund å innvilge lokale tillegg slik at alle ansatte lå over minstelønnssatsene», heiter det i dommen.

Og om minstelønnsavtaler, skriv fleirtalet etter å ha gjennomgått rettspraksisen:

«Tariffplikten vil være oppfylt såfremt noen arbeidstakere lønnes over satsene.»

NHO i Arbeidsretten: – LO ser ut til å mene at alle og enhver skal lønnes over minstelønn frå dag én

Må legge ny plan

– Eg synest det er veldig rart at folk som har jobba i bransjen i tjue år ikkje har dyktigheit, kompetanse og erfaring som skal lønnast over minstelønn, for dei er det mange av, seier tillitsvald Inger Kristin Byberg i SSP.

– Men vi gir oss ikkje. Vi får brette opp erma, og starte arbeidet med å finne løysingar sånn at vi får dei lokale forhandlingane til å fungere. Og vi ventar ikkje to år til neste hovudoppgjer. Vi må gjere noko med dette til våren, meiner ho.

Også i forbundsleiinga er skuffinga stor.

– Vi er sjølvsagt frykteleg skuffa, må bruke tid til å lese dommen og tenke over strategien vidare. Det er viktig å diskutere dette med våre tillitsvalde, understrekar forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet.

Les også: Hotella har tapt pengar og halde stengt. Likevel fekk Thon-sjefen eit solid lønnshopp

Interessespørsmål

Lokale forhandlingar skal skje på bakgrunn av den økonomiske verkelegheita til bedrifta, slår Riksavtala fast.

LO påstod også at SSP og Compass Group ikkje hadde gjennomført forhandlingane etter reglane i overeinskomsten når dei viste til den økonomiske ramma frå det sentrale lønnsoppgjeret, og økonomiske krav frå morselskap.

Fleirtalet i retten avviste også denne påstanden.

«Utfallet av forhandlingene er et interessespørsmål», konkluderer dommarane.

Hotelltilsette: – Vi har aldri tent så dårleg i forhold til resten av samfunnet

Uheldige utsegn

LO og Fellesforbundet meinte dessutan at NHO og NHO Reiseliv hadde brote reglane i tariffavtale gjennom å oppfordre til og ikkje gripe inn i manglande lokale lønnstillegg i medlemsbedriftene.

NHO Reiseliv rykka allereie i 2017 ut til medlemsbedriftene, og formidla at Fellesforbundet kravde så mykje i sentrale lønnstillegg at det ikkje var noko igjen til lokale tillegg i mange bedrifter.

«Uttalelsene frå NHO og NHO Reiseliv er uheldige», meiner Arbeidsretten, men fleirtalet frifinn arbeidsgivarorganisasjonane også her.

Dette seier Riksavtala om saka

Ǥ 3.1 Lokale forhandlinger

1.1 Arbeidstakere skal etter kompetanse, dyktighet, praksis, ansvar og jobbinnhold avlønnes ut over minstelønnssatsene.

1.2 Det skal årlig, etter at det sentrale oppgjøret for overenskomsten er vedtatt, avholdes reelle lokale lønnsforhandlinger. Tidspunkt for gjennomføring av forhandlingane fastsettes på den enkelte bedrift. Lokale tillegg etter denne bestemmelse skal, uavhengig av tidspunkt for forhandlinger, gis med virkning frå 1. juli.

Forhandlingene skal gjennomføres på bakgrunn av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet, dvs. etter en samlet vurdering av bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. [ …]»

Arbeidsretten

er ein spesialdomstol som avgjer tvistar mellom partane i ei tariffavtale, regulert gjennom arbeidstvistlova.

21.10.2021
15:58
05.11.2021 18:34

Dette seier Riksavtala om saka

Ǥ 3.1 Lokale forhandlinger

1.1 Arbeidstakere skal etter kompetanse, dyktighet, praksis, ansvar og jobbinnhold avlønnes ut over minstelønnssatsene.

1.2 Det skal årlig, etter at det sentrale oppgjøret for overenskomsten er vedtatt, avholdes reelle lokale lønnsforhandlinger. Tidspunkt for gjennomføring av forhandlingane fastsettes på den enkelte bedrift. Lokale tillegg etter denne bestemmelse skal, uavhengig av tidspunkt for forhandlinger, gis med virkning frå 1. juli.

Forhandlingene skal gjennomføres på bakgrunn av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet, dvs. etter en samlet vurdering av bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. [ …]»

Arbeidsretten

er ein spesialdomstol som avgjer tvistar mellom partane i ei tariffavtale, regulert gjennom arbeidstvistlova.
Mest lest

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Hanna Skotheim

Nav: Nå kommer ekstrautbetalingen

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Anne Marthe Vestre Berge

Etter at Synnøve har gjort en jobb, hender det hun setter seg i firmabilen og skriker

Engangsutbetalingen gjelder for de med minstesats. Se de ulike nivåene nedover i saken.

Engangsutbetalingen gjelder for de med minstesats. Se de ulike nivåene nedover i saken.

Hanna Skotheim

88.000 uføre får ekstra penger i februar

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Sebastian Bang

Jana får ikke jobbe mer – selv om nye regler ble innført 1. januar

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

Jan-Erik Østlie

Norge trenger desperat mer strøm – men de som bygger kraftnettet mister jobben

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.),  Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian  Vestre.

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.), Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian Vestre.

Pressefoto

Hastemøte om strømstreik: Aasland og Vestre kalte inn «opprørere»

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

Marie Louise Somby/Árvu

Ann (58) sa opp jobben som sykepleier og ble vikar. Hun har ikke angret

Kommentar

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Yngvil Mortensen

«Oljefondets tap bør være en tankevekker for nordmenn»

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Leif Martin Kirknes

Vil legge ned Bane Nor: – Åpenbart at noe ikke fungerer som det skal

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Privat

Unge sjøfolk er skremt av tiltalen mot vaktsjefen på «Helge Ingstad»

Lina Scholz kjører brøytebil for å gjøre veiene tryggere. Derfor er hun opptatt av å formidle hvordan bilister skal unngå å skape farlige situasjoner i møte med dem.

Lina Scholz kjører brøytebil for å gjøre veiene tryggere. Derfor er hun opptatt av å formidle hvordan bilister skal unngå å skape farlige situasjoner i møte med dem.

Guro Gulstuen Nordhagen

Brøytebilsjåfør Lina er møkk lei av hensynsløse bilister

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Brian Cliff Olguin

June Merete tilhører yrket som år etter år er blant de dårligst betalte i Norge

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Hanna Skotheim

For Benjamin er hver begravelse en eksamen

– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen.

– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen.

Tri Nguyen Dinh

Lederen i Sykepleierforbundet har mistet troen på streik i lønnsoppgjørene


Flere saker