Petter Pettersen " />
NORSK: Når Cuong Nguyen er på jobb offshore, har ikke kona Chi Dang brukt eller lært norsk fordi hun har måttet ta vare på deres yngste barn.

NORSK: Når Cuong Nguyen er på jobb offshore, har ikke kona Chi Dang brukt eller lært norsk fordi hun har måttet ta vare på deres yngste barn.

Peter Tubaas

Språkopplæring:

Cuong ville ta over foreldrepermisjonen så kona kunne lære norsk – Nav sa nei

Oljearbeider Cuong Nguyen ville overta konas foreldrepenger så hun kunne fullføre norsk- og samfunnsfagopplæringen for innvandrere uten opphold eller forsinkelser, men har fått avslag på søknaden fra Nav.27.08.2021
10:23
04.10.2021 14:46

petter@lomedia.no

– Folk kommer til et land og vil helst ut i arbeidslivet for å tjene penger og forsørge familien sin. Hvis myndighetene vil ha innvandrere ut i arbeid, så bør de hjelpe til. Jeg forstår ikke hvorfor de skal være så firkantet, forteller oljearbeider Cuong Nguyen.

Det siste året har han forsøkt å forstå lovverket for å overta konas foreldrepenger og -permisjon, slik at hennes norskopplæring på Stord Voksenopplæring ikke ble forsinka og oppstykka. Men Nav har avslått søknaden.

– For å være ærlig, så føler jeg meg som en kriminell og at jeg søker på noe jeg ikke har lov til å få, sier Cuong, som til vanlig jobber som automatiker for Equinor på plattformen Gullfaks C i Nordsjøen.

Viktig med god norskopplæring

I 2017 kom kona hans, Chi Dang til Norge med deres barn i familiegjenforening. Parets tredje barn kom i mai 2020, og Cuong ville ta ut permisjon og foreldrepenger for å sikre at kona fortsatte på norskopplæringa. Men søknaden om dette fikk avslag fra Nav.

– Grunnen til at Cuong ikke fikk ta over foreldrepengene er en kombinasjon av at Chi ikke har krav på støtte fra Lånekassen, og at hun ikke går på et introduksjonsprogram, forklarer rektor Steinar Rosset ved Stord Voksenopplæring.

Det er i hovedsak to parallelle opplæringsløp for innvandrere i Norge – «Introduksjonsprogram» og «Opplæring i norsk og samfunnskunnskap». Hvilket løp du har rett og plikt til å gjennomføre, avhenger av hvilken innvandringsstatus du har.

Siden Chi kom til Norge på familiegjenforening uten at verken Cuong eller Chi har status som asylsøker eller flyktning, får hun ikke rett til introduksjonsprogrammet. Norskopplæringen hun får ved Stord Voksenopplæring kvalifiserer ikke til støtte fra Lånekassen. Og det er her problemet ligger.

For selv om studiet Chi tar er på heltid, offentlig godkjent og det undervises i samme type fag som introduksjonsprogrammet, oppfyller ikke alle kravene som stilles i folketrygdloven for at far skal ta ut foreldrepermisjon og -penger.

– Hva er vitsen med å si de fine ordene om rask integrering, når systemet ikke tilrettelegger for at de kan kvalifisere seg så tidlig som mulig? spør rektor Rosset.

Cuong jobber i offshoreturnus der han er to uker ute på sokkelen, så fire uker hjemme. De ukene han er ute på sokkelen, får Chi et stopp i opplæringa fordi hun må ta seg av yngstedatteren Mia. Derfor har Rosset påpekt i eget brev til Nav hvor viktig det er for Chi med en norskopplæring uten stopp og opphold:

«Chi er en elev som trenger mye og kontinuerlig norskopplæring for å komme opp på et høyt nok nivå som gjør at hun kan komme seg i arbeid eller videre utdanning. Om Chi må avbryte opplæringa nå og være hjemme for å passe barnet, vil hun miste verdifull tid for å komme seg opp på et godt nok norsknivå».

Det har ikke vært mange lignende saker, og det kan være grunnen til at lovverket ikke er tilpasset denne situasjonen. Rosset påpeker at det ikke nødvendigvis er Nav som er problemet, de følger lovverket, men at det er Arbeids- og sosialdepartementet som må gå inn og få endret regelverket på dette området.

Mye lest: Hva er en vanlig lønn i Norge? Dette sier tallene

(Saken fortsetter under bildet)

FAMILIE: For familien på fem ville det vært viktig at mor og kone Chi Dang (i midten) hadde fått en sammenhengende norskopplæring, så hun kunne startet på studier eller i jobb. F.v. Ida Nguyen, Chi Dang, Juli (foran) og Cuong Nguyen med yngstedatteren Mia Nguyen.

FAMILIE: For familien på fem ville det vært viktig at mor og kone Chi Dang (i midten) hadde fått en sammenhengende norskopplæring, så hun kunne startet på studier eller i jobb. F.v. Ida Nguyen, Chi Dang, Juli (foran) og Cuong Nguyen med yngstedatteren Mia Nguyen.

Peter Tubaas

– Har vært veldig tungt for oss

For Cuong og hans lille familie har situasjonen ført til mye frustrasjon over vanskelige brev fra myndighetene, og en opplevelse av at ulike deler av det offentlige legger hindringer i veien for hverandre.

Utlendingsdirektoratet krever at man må søke om å fornye oppholdstillatelsen annethvert år, når man kommer inn ved familiegjenforening. For å søke permanent opphold må man ha en inntekt på minst 250.000 kroner, før man igjen kan søke statsborgerskap.

– Men for å få inntekt må du gjennomføre opplæring og bestå norsk muntlig eksamen, så du kan studere eller få deg en jobb. Samtidig så får ikke jeg lov til å være hjemme for å passe barnet så hun kan studere, forklarer Cuong.

Han legger til at det har vært veldig tungt for dem, at de har brukt mye tid på å finne barnevakter når han skal ut for å jobbe offshore og at Chi glemmer språket når hun blir gående hjemme.

– Hvordan har Chi tatt dette?

– Når jeg er borte, så har hun ikke fått gjort så mye skolearbeid. Det har vært sein utvikling, og de fjorten dagene jeg er borte får hun heller ikke øvd på norsk med noen. Du må jo bruke språket hvis du skal lære det, sier Cuong.

Psykisk helse i arbeidslivet: Tillitsvalgte tar oppgjør med machokulturen i industrien: Snakk om følelser, mann!

– Veldig dumt at det skal være så tungt

25. august i fjor kom avslaget fra Nav på søknaden om foreldrepenger. Etter et tappert forsøk på å forstå hvorfor han ikke fikk foreldrepenger og på å lese seg opp på loven de refererte til, tok Cuong etter tips fra en kollega kontakt med Industri Energi-klubben.

– Jeg så at dette ikke var noe vi vanligvis jobber med eller kan noe om, så da måtte vi finne ut hvordan vi skulle gjøre det, forklarer tillitsvalgt Terje Werner Hansen.

Han forteller videre at han ikke er imponert over måten Cuong og familien er blitt møtt:

– Jeg synes det bare er trist at det skal være så vanskelig. Det har vært mange utfordringer og ting å passe på, også blir de møtt på den måten, sier han, og legger til:

– Man blir jo litt skuffa. Her er det folk som ønsker å få komme i gang med språket, ønsker å jobbe og til å bidra med noe til samfunnet. Det er veldig dumt at det skal være så tungt.

(Saken fortsetter under bildet)

OPPGITT: Equinor-tillitsvalgt Terje Werner Hansen mener hele situasjonen til Nguyen er ganske håpløs, og at det er veldig dumt at det skal være så tungt.

OPPGITT: Equinor-tillitsvalgt Terje Werner Hansen mener hele situasjonen til Nguyen er ganske håpløs, og at det er veldig dumt at det skal være så tungt.

Privat

Etter kort tid tok Hansen kontakt med Hilde Hermansen i Industri Energi sentralt for bistand, men her måtte de også ta en sondering på hva Nav mente var feil og hva som eventuelt kunne gjøres:

– Det er vel kanskje ikke så mange utenlandske menn som velger å ta over permisjonen for barna. Men det bør absolutt legges til rette så de kan gjøre det, for norskopplæring er helt essensielt med tanke på integrering, forklarer Hermansen.

Hun påpeker samtidig at norsk- og samfunnsfagopplæringa i voksenopplæringa er et tilbud myndighetene har til innvandrere, hvor innholdet i opplæringa er omtrent det samme som introkurset, og at det dermed burde vært godkjent på samme måte som introkurset.

– Cuong hadde hatt full mulighet til å ta over foreldrepengene og -permisjonen. Og det er viktig med tanke på arbeid, for å følge opp barna og for å få tatt en utdanning. Hvis en fortest mulig kommer i gang med norskopplæring, får de et mye bedre utgangspunkt for å få til en god integrering, sier Hermansen.

Fagansvarlig for foreldrepenger Martin Brauer i Nav Familie- og pensjonsytelser svarer i en epost til magasinet at de ikke kan gjøre unntak eller vise skjønn fra vilkårene som gis i folketrygdloven, og at Chi ikke var i slik aktivitet som kreves i loven:

– For at far kan ta ut foreldrepenger utover fedrekvote må mor være i en aktivitet som nevnt i folketrygdloven § 14–13. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er ikke tatt inn direkte i loven, og når ordningen ikke gir rett til støtte fra lånekassen faller ordningen heller ikke under definisjonen «offentlig godkjent utdanning på heltid» som er tatt inn i loven.

Brauer beklager videre at svarbrevet var vanskelig å forstå for Cuong og kona, men skriver at de jobber kontinuerlig med at alle brev fra dem skal være lette å forstå.

Aktuelt: Først da Bjørn Steinar fikk et angstanfall på jobb, skjønte kollegene at han trengte hjelp

Reagerer på behandlingstid

Selv om det i denne saken stort sett handler om et lovverk som ikke er oppdatert, mener Hermansen at også Nav-systemet er moden for en forbedring.

– De kan bli flinkere på å gi svar som er forståelige, og behandlingstiden er ikke akseptabel. I tillegg har de ikke fast saksbehandler. Så du må snakke med en ny person hver gang, og legge fram den samme historien igjen og igjen, forklarer hun.

Etter bistand fra Hermansen sendte Cuong inn klagen på avslaget 2. oktober, og da Nav bekreftet at de hadde mottatt klagen tre dager senere fikk de begge et sjokk.

Saksbehandlingstiden på klagesaken var 34 uker fra de hadde mottatt klagen – altså kunne det hende at behandlinga ikke var ferdig før i slutten av mai 2021 og rett før studieåret var over.

– Selv om vi da hadde fått medhold i saken, så er jo det for seint. Chi skal i utgangspunktet være ferdig med opplæringa innen sommeren 2021, og barnet vårt er klar til å starte i barnehagen høsten 2021, forteller Cuong.

Både Hermansen og Hansen mener dette er en svakhet ved Nav-systemet som burde vært rettet opp.

– De bør kunne se på hver enkelt sak de jobber med, og på når det må løses. Nå virker det som det kun kommer et standardsvar på hvor lang tid ting tar, sier tillitsvalgt Hansen.

Brauer i Nav Familie- og pensjonsytelser skriver at de forstår at dette kan være frustrerende:

– Likevel har vi valgt å ikke ha faste saksbehandlere for å sikre både effektivitet, fleksibilitet og faglig kvalitet.

Videre forklarer han at de først gir beskjed om forventet saksbehandlingstid, før det gjøres en foreløpig vurdering og en eventuell prioritering hvis de ser at klagen muligens fører til at foreldrepenger skal innvilges:

– I denne saken mottok Nav klagen 2. oktober, og sendte den videre til Klageinstans 3. november etter en saksbehandlingstid på fire og en halv uke. Nav Klageinstans stadfestet vedtaket 8. juni etter en saksbehandlingstid på 31 uker. Samlet saksbehandlingstid var dermed 35 uker. Vi forstår at den lange saksbehandlingstiden har vært vanskelig.

Oljepionerene: Bjarne (66) ble syk av å være med på starten av oljeeventyret

Håper på endring for andre i framtida

Selv om det ikke ble en bedring i denne saken, har betydningen av å være organisert blitt betydelig sterkere for Cuong. At han har hatt forbundet i ryggen har vært avgjørende for at han ikke ga opp med én gang:

– Nå sitter jeg med en følelse av at det er veldig kjekt å ha fagforeningen i ryggen. Det er deilig å ha folk som stiller opp for deg. Så nå forteller jeg alle som ikke er medlem at de må melde seg inn, forteller den nyfrelste fagforeningsmannen.

I likhet med sine hjelpere i Industri Energi, håper han at Nav kan få ned behandlingstiden for neste person som havner i samme situasjon:

– Og at man får et svar man forstår, så man slipper bruke en dag inne på lovdata.no for å forstå avslaget som meg. Så håper jeg jo at lovverket kan endres, så neste mann kan ha det litt bedre enn meg, forteller Cuong, og får støtte av Hermansen og Hansen.

– Det er tydelig at noe burde vært gjort, for å gjøre det mulig å tilfredsstille de krava vi setter for å studere eller jobbe i Norge, sier Hansen.

Hermansen sier seg enig med de to andre:

– Jeg håper at et studium på heltid, når kravene til kompetansen de skal ha er oppfylt, må likestilles. Sånn at man kan gå inn og overta foreldrepengene, avslutter hun.

Les også: Koronapermitterte frykter for varig ledighet. Nicholas (28) er en av dem

(Saken fortsetter under bildet)

Peter Tubaas

Vil se på hvordan fars rett kan styrkes

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener det er nødvendig å se på hvordan fars rett til uttak av foreldrepenger kan styrkes, også i de tilfellene der far i dag ikke får tatt ut foreldrepenger på grunn av aktivitetskravet:

– Regelverket har for denne familien fått svært uheldige utslag. Mitt parti, KrF, ønsker også å gi far selvstendig uttaksrett av foreldrepenger, og dette vil sikre at far i større grad enn i dag kan ha mulighet til å ta ut foreldrepenger uavhengig av hva mor har gjort eller gjør.

I fjor høst sendte Krf-leder og statsråd Ropstad ut et forslag om fri utsettelse av foreldrepenger, som i vår ble enstemmig vedtatt av Stortinget:

– Det vil bedre fleksibiliteten for veldig mange foreldre. Med endringen som er vedtatt i vår vil foreldrene i større grad enn i dag kunne utsette permisjonen slik det måtte passe dem, sier barne- og familieministeren om den nye loven som trer i kraft fra 1. oktober i år.

Permisjon og foreldrepenger

Man har rett til permisjon ved fødsel og etter fødsel. Rett til foreldrepenger følger ikke automatisk retten til permisjon. For å ha rett til foreldrepenger må vilkårene i folketrygdloven være oppfylt.

Foreldrepengeperioden er på maksimalt 49 uker når dekningsgraden er 100 prosent. Når både mor og far har rett på foreldrepenger, så har far rett til 15 uker fedrekvote, mor har rett til 15 uker mødrekvote, mens 19 uker er fellesperiode.

Av disse 19 ukene er tre uker forbeholdt mor før fødsel, og 16 uker som kan fordeles. Det er vilkår – aktivitetsplikt – knyttet til denne fordelingen. De første seks uker etter fødsel er det som hovedregel bare mor som kan få foreldrepenger, og dette regnes av mødrekvoten.

Formålet med foreldrepenger er å sikre at du har inntekt imens du her hjemme med barn.

Far kan kun ta ut foreldrepenger hvis mor:

• går ut i arbeid.

• tar offentlig godkjent utdanning på heltid.

• tar offentlig godkjent utdanning i kombinasjon med arbeid som i sum gir heltid.

• på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet.

• er innlagt i helseinstitusjon.

• deltar på heltid i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven kapittel 2.

• deltar på heltid i kvalifiseringsprogram etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Kilde: Nav/Arbeidstilsynet/Lovdata

27.08.2021
10:23
04.10.2021 14:46

Permisjon og foreldrepenger

Man har rett til permisjon ved fødsel og etter fødsel. Rett til foreldrepenger følger ikke automatisk retten til permisjon. For å ha rett til foreldrepenger må vilkårene i folketrygdloven være oppfylt.

Foreldrepengeperioden er på maksimalt 49 uker når dekningsgraden er 100 prosent. Når både mor og far har rett på foreldrepenger, så har far rett til 15 uker fedrekvote, mor har rett til 15 uker mødrekvote, mens 19 uker er fellesperiode.

Av disse 19 ukene er tre uker forbeholdt mor før fødsel, og 16 uker som kan fordeles. Det er vilkår – aktivitetsplikt – knyttet til denne fordelingen. De første seks uker etter fødsel er det som hovedregel bare mor som kan få foreldrepenger, og dette regnes av mødrekvoten.

Formålet med foreldrepenger er å sikre at du har inntekt imens du her hjemme med barn.

Far kan kun ta ut foreldrepenger hvis mor:

• går ut i arbeid.

• tar offentlig godkjent utdanning på heltid.

• tar offentlig godkjent utdanning i kombinasjon med arbeid som i sum gir heltid.

• på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet.

• er innlagt i helseinstitusjon.

• deltar på heltid i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven kapittel 2.

• deltar på heltid i kvalifiseringsprogram etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Kilde: Nav/Arbeidstilsynet/Lovdata
Mest lest

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Hanna Skotheim

Lydopptak fra barnevernet rystet Heidi: – Måten de snakker på gir meg frysninger

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

Michael Ulriksen

Ramona sov med ulv i soveposen. Nå betaler turister over en årslønn for å overnatte her

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Colourbox

Hvilke grupper merker egentlig renta mest? Her er tallene

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Helge Rønning Birkelund

Nå blir det politisk streik mot høye strømpriser: – Vi må gjøre et eller annet for å bli hørt

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Bitter lederstrid i LO-forbund: Anklager motstander for løgn og kaller valgmøte «regissert»

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Martin Næss Kristiansen/Dagsavisen

Lilly (74) tvinges til å handle mindre: – Tar ikke en liten sjokolade engang

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Erlend Angelo

Hver tredje butikk vurderer eller planlegger å nedbemanne

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Morten Hansen

Konduktørene har hatt en måned med kjeft, stappfulle tog og frustrerte passasjerer

Kommentar

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Yngvil Mortensen

«Oljefondets tap bør være en tankevekker for nordmenn og våre politikere»

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt

Jan-Erik Østlie

Flottere kantine finnes neppe: Freia-sjefen engasjerte Edvard Munch

Håvard Sæbø

Fryktar for fagrørslas framtid: – Redselen er at folk ikkje tør å stille

Sissel M. Rasmussen

LO-lederen advarer topplederne om årets lønnsoppgjør

Kommentar

Stridens kjerne er frontfagsmodellen, men LO og NHO bør ikke ha noe å frykte, skriver Kjell Werner.

Stridens kjerne er frontfagsmodellen, men LO og NHO bør ikke ha noe å frykte, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Fagbevegelsen står sterkt splittet i årets lønnsoppgjør»


Flere saker