Tonje Paulsen Solem" />
SORG: Robin Karlsen (t.v.) og Joachim Corneliussen mistet en kollega som også var en god venn. De ser behov for mer åpenhet om psykisk helse i industrien.

SORG: Robin Karlsen (t.v.) og Joachim Corneliussen mistet en kollega som også var en god venn. De ser behov for mer åpenhet om psykisk helse i industrien.

Ole Palmstrøm

Psykisk helse i arbeidslivet:

Kollegaen til Joachim og Robin tok livet sitt: – Folk har blitt flinkere til å spørre hvordan andre egentlig har det

Etter at læremesteren tok livet sitt, opplever Joachim Corneliussen og Robin Karlsen at det har blitt mer rom for å snakke med kollegene om hvordan man faktisk har det.28.06.2021
10:10
27.08.2021 13:39

tonje@lomedia.no

Robin Karlsen og Joachim Corneliussen startet som lærling på pumpeavdelingen på Kronos Titan i Fredrikstad i august 2018. Der fikk de et nært forhold til læremesteren sin, og de ble gode venner. De to industriarbeiderne forteller om en mentor som var snill, faglig god og tålmodig og som sto opp for lærlingene og ikke lot noen tulle med dem. For rundt ett år siden tok han livet sitt. Dødsfallet har gjort inntrykk på kollegaene i østfoldbedriften.

– Jeg føler at jeg mistet han der trygge som tok vare på meg som lærling, sier Karlsen.

Magasinet Industri Energi har vært i kontakt med pårørende til avdøde, som har fått lese gjennom teksten på forhånd. De er positive til at det blir rettet oppmerksomhet mot psykisk helse i industrien.

Her kan du få hjelp

Nødnummeret: Ring 113 ved akutt selvmordsfare.

Nærmeste legevakt: Telefon 116 117.

Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40 eller skriv meldinger på soschat.no.

Røde Kors: 800 33 321.

Mental Helse: 116 123

sidetmedord.no: Svartjeneste fra Mental Helse via chat.

Arbeidslivstelefonen: 225 66 700. Svartjeneste fra Mental Helse.

Fastlegen: Hvis du sliter med mental helse, kan du også kontakte fastlegen din.

– Viktig å spørre

Mentoren hadde tidligere vært åpen om ting han synes var vanskelig i privatlivet, men det var ikke noen på jobb som skjønte at han slet. Karlsen og Corneliussen har tenkt mye på om de kunne ha gjort noe annerledes og om det har vært tegn som de kunne ha fanget opp.

Dødsfallet har for dem vært en viktig påminnelse om at det er viktig å spørre hverandre om hvordan man egentlig har det, samt å være oppmerksom på kollegaer som virker deppa.

– Det kan være vanskelig å vite hva du skal si hvis noen sier at de ikke har det bra. Men du har ikke lyst å være den som bare sitter og vurderer å gå bort å spørre om det går bra, og så kommer den som man er bekymret for, ikke på jobb dagen etterpå, sier Corneliussen.

Mye lest: Tillitsvalgte tar oppgjør med machokulturen i industrien: Snakk om følelser, mann!

Karlsen mener at en kollega ikke trenger å være «så god» på å snakke om vanskelige ting for å ta samtalen.

– Du kan si at du ikke vet hva du skal gjøre, men tilby deg å kontakte psykolog om vedkommende ikke tør å gjøre det selv. Det er jo faktisk noen som kan hjelpe de som sliter, og er utdannet til det, sier han.

Karlsen synes selv at det er positivt å bli spurt om hvordan han har det. Han forteller om en dag han kom på jobb og var nedfor på grunn av det han kaller «kvinnfolkproblemer». Da kom formannen hans bort og spurte om hvordan det gikk, satte seg ned og tok seg tid til en prat.

– Det var veldig deilig for meg å få bekreftelse på at de er klar over at du ikke har det bra, bare dét hjelper på arbeidsmotivasjonen og sånn. Jeg tror at jeg måtte ha blitt spurt hvis jeg skulle snakke om problemene mine, forteller Karlsen.

Mye delt: Arbeidsledighet kan utløse traume. Her er psykologens råd

TØFF VEI: Robin Karlsen (tv.) og Joachim Corneliussen tenker fortsatt på kollegaen som tok livet sitt og opplever at det har vært tungt for mange.

TØFF VEI: Robin Karlsen (tv.) og Joachim Corneliussen tenker fortsatt på kollegaen som tok livet sitt og opplever at det har vært tungt for mange.

Ole Palmstrøm

Tøff industrikultur

Corneliussen og Karlsen forteller om en til tider tøff tone og mye «verkstedprat» på jobben. Bedriften har 170 ansatte, hvorav 9 av 10 er menn. Blant gutta kan alt spøkes med; ingen og ingenting er fredet. Selv trives de godt på jobb, og mange er også en del på jobb utenfor arbeidstid for å trene på treningsrommet til bedriften eller skru på bilen sin.

De opplever at kollegaene ofte deler utfordringer i privatlivet, men at det er uvanlig å snakke om følelser og hvordan man egentlig har det.

– Jeg tror at folk tenker at det blir tatt imot verre enn det det egentlig blir om de tar det opp, sier Corneliussen.

Slik kan arbeidsgivere jobbe forebyggende med psykisk helse: – Vi er veldig norske. Vi vil ikke trenge oss på og er redd for å si noe feil

Hovedtillitsvalgt Per Øistein Kivijärvi i Industri Energi ved bedriften synes endringene som de to ansatte beskriver, er svært positive.

– Det har i alle fall ikke vært mye åpenhet rundt å snakke om hvordan du har det i dette miljøet her. Hvis du hadde sagt at du sliter tror jeg mest sannsynlig du hadde blitt tulla med. Om vi kommer dit at det er greit å si at «jeg har det ikke greit» eller «jeg har det litt tungt nå», så har vi kommet kjempelangt, mener han.

Kivijärvi begynte å jobbe ved bedriften i 1995 og mener at den nye generasjonen er av et annet kaliber enn de eldre og kan snakke om litt andre ting enn bare fyll, fotball og damer.

– De yngre har vokst opp med mer åpenhet. Psykiske problemer var ikke noe vi snakket om da jeg vokste opp på 70-80-tallet. Det var noe som de hadde borte i Amerika, sier Kivijärvi.

Karlsen tror mange kan ha barrierer når det kommer til å fortelle at de sliter psykisk og at det også kan påvirkes av hvilket miljø du er i.

– Du vil ikke være en person som er til bry med problemene dine, vil ikke være han som syter. Det tenker jeg litt når det kommer til å ta opp problemene fra fritiden med formannen. Jeg tenker at det er lettere å forstå om du har forstua foten enn om du sliter mentalt, sier han.

– Hvis du kommer med knekt fot så får du gjerne spørsmålet: Hvordan klarte du det? Forteller du at du har fått en knekk på sjela så er det ingen som spør om hvordan du klarte det, supplerer Kivijärvi.

Han mener det kan være vanskelig å ha «usynlige sykdommer», og at det er viktig at det er aksept for at menn også kan føle sorg.

– Om du hadde blitt kvitt det gamle tabuet rundt psykisk helse, så ville jo verden blitt mye bedre, mener Karlsen.

Mye delt: Først da Bjørn Steinar fikk et angstanfall på jobb, skjønte kollegene at han trengte hjelp

ØNSKER Å HJELPE: Fra venstre: HR-sjef Wenche Revhaug, daglig leder Jan Klauset og hovedtillitsvalgt Per Øistein Kivijärvi ved Kronos Titan jobber for å fange opp ansatte som sliter.

ØNSKER Å HJELPE: Fra venstre: HR-sjef Wenche Revhaug, daglig leder Jan Klauset og hovedtillitsvalgt Per Øistein Kivijärvi ved Kronos Titan jobber for å fange opp ansatte som sliter.

Ole Palmstrøm

Mål om tidlig hjelp

Industribedriften produserer titandioksidpigmenter, som brukes i blant annet maling og plast, og har røtter tilbake til 1916. Sittende ledelse har kjennskap til at ytterligere to ansatte har tatt livet sitt, men dette ligger en del tilbake i tid. De opplever at det kan være krevende å fange opp de som sliter med psykisk helse på et tidlig tidspunkt.

– Ledere og kollegaer er flinke til å melde fra, men da kan det ha gått lang tid. Det kan være vanskelig å vite hva som oppleves som «for vanskelig» for hvem, sier daglig leder Jan Klauset ved Kronos Titan.

– Folk tåler kanskje å gå gjennom én ting som er vanskelig, men så kan det komme flere ting som til slutt gjør at det blir for mye, og at man trenger hjelp til å komme seg gjennom det, mener Kivijärvi.

Tabu rundt økonomiske problemer: – Vi må snakke om hva det å miste jobben eller bli permittert og tape inntekt faktisk betyr for folk

Etter det siste selvmordet har bedriftshelsetjenesten fulgt opp de etterlatte kollegaene og gått runder på bedriften. Bedriften har også en helseforsikring for sine ansatte som gir rett til opptil ti timer gratis psykologhjelp i året. Bedriften har ikke oversikt over hvor mange som har benyttet seg av denne tjenesten etter dødsfallet. Hensikten med tjenesten er at ansatte skal kunne kontakte psykologfirmaet direkte og få time på kort varsel uten at arbeidsgiver får vite det.

Ledelsen på bedriften har også startet å dra hjem til ansatte og banke på døra om de ikke får kontakt med vedkommende, og de følger gjerne de ansatte til avtaler om helsehjelp.

– Det er viktig å få fram at det er alle muligheter til å få støtte og hjelp. Det er mange mennesker som støtter og bryr seg, understreker HR-sjef Wenche Revhaug.

Psykisk helse i Norge

Mellom én av seks og én av fire vil ha en psykisk lidelse i løpet av ett år.

Psykiske lidelser og ruslidelser opptrer ofte samtidig.

I den norske befolkningen vil om lag en av fire rammes av en angstlidelse i løpet av livet og cirka 15 prosent i løpet av ett år.

Trolig får 15–25 prosent av alle kvinner og 7–12 prosent av alle menn en behandlings­trengende depresjon i løpet av livet.

Om lag 600 personer tar livet sitt i Norge per år.

To av tre som avslutter livet sitt, er menn.

Kilde: Mental Helse

28.06.2021
10:10
27.08.2021 13:39

Psykisk helse i Norge

Mellom én av seks og én av fire vil ha en psykisk lidelse i løpet av ett år.

Psykiske lidelser og ruslidelser opptrer ofte samtidig.

I den norske befolkningen vil om lag en av fire rammes av en angstlidelse i løpet av livet og cirka 15 prosent i løpet av ett år.

Trolig får 15–25 prosent av alle kvinner og 7–12 prosent av alle menn en behandlings­trengende depresjon i løpet av livet.

Om lag 600 personer tar livet sitt i Norge per år.

To av tre som avslutter livet sitt, er menn.

Kilde: Mental Helse
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

Hilma Nikolaisens historie er ikke om en traumatisert alenemor – men «systemet» gjorde det tungvint

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret


Flere saker