JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsgiver saksøkte Toril da hun sluttet i jobben – krevde tilbake kursavgift

– Det var skremmende og jeg ble redd, sier lettmatrosen om da rederiet saksøkte henne for drøye 10.000 kroner.
– Det er selvfølgelig veldig skremmende når et stort advokatfirma saksøker deg. Det har vært en tung periode der jeg har vært veldig usikker på om jeg hadde rett, forteller Toril Natvig.

– Det er selvfølgelig veldig skremmende når et stort advokatfirma saksøker deg. Det har vært en tung periode der jeg har vært veldig usikker på om jeg hadde rett, forteller Toril Natvig.

Tri Nguyen Dinh

tri@lomedia.no

Etter lønnstrekket klagde Toril Natvig det inn til Oslo forliksråd. Da engasjerte rederiet et av landets dyreste og største advokatfirma for å saksøke henne.

Natvig ble ansatt som lettmatros for selskapet Norway Yacht Charter (NYC) i 2022, et firma som driver båtchartervirksomhet i Oslofjorden.

Stillingen krever et sikkerhetskurs – da man som lettmatros har ansvaret for sikkerheten til passasjerer om bord.

Arbeidsgiver betalte for dette kurset mot at Natvig ble bundet til rederiet i tre år, selv uten noen garantier for hvor mye jobb hun skulle få.

Viktig at arbeidsgiver var «i humør»

Hvis hun sluttet før avtaleperioden, måtte hun dekke deler av kurset selv mente arbeidsgiver.

Til tross for dette, fikk ikke Natvig betalt av arbeidsgiver for dagene hun deltok på kurs.

– Jeg tenkte jo at jeg ville få jobb og lønn i tre år da jeg skrev under. Jeg trodde forpliktelsen gikk begge veier. Så jeg tenkte at jeg endelig hadde fått fast jobb i tre år med lønn, sier Natvig.

Realiteten var at dersom NYC ikke ga Natvig oppdrag, så sto hun med null inntekt og uten muligheter for å tjene penger andre steder.

Hun var prisgitt at selskapet «var i humør» til å gi henne oppdrag.

– For eksempel var jeg redd for at hvis jeg tok opp en del ting med dem, så ville de ikke gi meg flere vakter. Jeg trenger jo lønn og jobb, understreker hun.

Medhold i Forliksrådet

Striden startet da rederiet trakk kurspenger etter at Natvig sa opp for å få stabil inntekt et annet sted.

Det ble uenighet om hvem som skal betale for et obligatorisk sikkerhetskurs man måtte ta for å jobbe.

Hun klaget arbeidsgiver inn for Oslo Forliksråd og vant der fram med sitt krav, og Forliksrådet bestemte at Norway Yacht Charter måtte betale pengene tilbake til Natvig.

Etter runden i forliksrådet tenkte Natvig at konflikten var over. Så dukket et brev opp i posten.

Fikk landets største advokatfirma på nakken

NYC hadde engasjert et av landets største advokatfirma, Thommessen, for å saksøke lettmatrosen for 10.647 kroner for kurset som strakte seg over en liten arbeidsuke.

– Det er selvfølgelig veldig skremmende når et stort advokatfirma saksøker deg. Det har vært en tung periode der jeg har vært veldig usikker på om jeg hadde rett. Jeg har også vært redd for konsekvenser som å bli fryst ut i næringen og å måtte dekke saksomkostninger.

Saken havnet i Oslo tingrett. Der har Natvig fått fullt medhold, etter at hun fikk bistand fra Norsk Sjømannsforbund.

– Det er urimelig at Toril Natvigs skal måtte betale for et kurs som er obligatorisk for sikkerheten om bord. Forskrift i skipssikkerhetsloven påpeker at all sikkerhetsopplæring skal være kostnadsfri for arbeidstaker. Dette anførte vi, og jeg er glad for at retten ga vårt medlem medhold, sier advokat Terje Hernes Pettersen.

Mye lest: I flere år ble «Kari» trakassert på sjøen: – Det var helt forferdelig å være på jobb

Norsk Sjømannsforbund og advokat Terje Hernes Pettersen bisto LO-medlemmet da hun ble saksøkt.

Norsk Sjømannsforbund og advokat Terje Hernes Pettersen bisto LO-medlemmet da hun ble saksøkt.

Tri Nguyen Dinh

Urimelig bindingstid

Advokaten mener også at det ikke var adgang til trekk i lønn i henhold til Skipsarbeidsloven og at avtalens klausul om bindingstid uansett var urimelig, sett i forhold til lengde og kostnad på kurset.

På vegne av kvinnen gikk advokat Hernes Pettersen og Sjømannsforbundet til motsøksmål mot arbeidsgiver, og krevde kompensasjon for tiden hun brukte på kurset.

Det ble anført at det ikke er anledning til å avtale at noe som objektivt sett er arbeidstid, likevel ikke skal være arbeidstid.

Arbeidsgiver viste til at grunnlaget for trekket var avtalen mellom partene at kurset skulle tas på fritiden.

Oslo tingrett ga arbeidstaker fullt ut medhold.

Og fastslo i dommen at den som arbeider om bord på skip ikke skal påføres utgifter ved sikkerhetskurs, og at trekket dermed var urettmessig.

Tingretten slo også fast at arbeidstaker hadde tiltrådt i tjenesten før hun tok kursene og kurset måtte da etter rettens syn «klart anses som arbeidstid».

Retten kom dermed til at lønnstrekket var ulovlig og at arbeidsgiver pliktet å betale arbeidstaker lønn for perioden kursene ble avholdt, pluss saksomkostninger.

– Sjømannsforbundet ser flere eksempler på at denne ulovlige praksisen med bindingstid brer seg. Denne dommen vil forhåpentligvis sette en presedens for dette problemet, sier advokat Hernes Pettersen.

Mye delt: Mange får mer penger fra 1. juli. Sjekk hele lista her

Dette svarer arbeidsgiver

Grunnen til at NYC ønsker bindingstid på noen av sine ansatte er fordi de mener de påtar seg kostnader til å kvalifisere sjøfolk, slik at de også kan ta jobb i konkurrerende rederier.

– Det var dette som skjedde i arbeidsforholdet mellom Toril Natvig og Norway Yacht Charter AS. Kort tid etter at Norway Yacht Charter AS hadde bekostet den utdanningen som gjorde det mulig for henne å tiltre stillingen som lettmatros om bord i våre fartøy, sa hun opp sin stilling fordi hun hadde fått et nytt og bedre tilbud fra Boreal. Det tilbudet baserte seg selvfølgelig på det faktum at hun hadde alle de nødvendige kvalifikasjonene, bekostet av oss, til å tiltre en lettmatrosstilling hos Boreal. Boreal slapp derfor å bekoste de nødvendige sikkerhetskursene, sier daglig leder i NYC, Geir Kristiansen.

Han mener at ut ifra de avtaler som var signert i denne saken, så kunne NYC med rette trekke Toril for en forholdsmessig del av de kostnadene NYC hadde pådratt seg, for å gjøre det mulig for henne å tiltre en stilling hos et konkurrerende selskap.

Dette var ikke Toril enig i og klaget saken inn for Forliksrådet. Der fikk hun medhold, noe NYC ikke var enige i og anket saken til Tingretten av prinsipielle grunner, ifølge Kristiansen.

– Vi ønsket en avklaring på om vår forståelse og våre avtaler er i strid med gjeldende regelverk, sier daglig leder i Norway Yacht Charter.

NYC fikk vi ikke medhold i Tingretten. De er uenig i dommen, men velger ikke å anke saken videre.

– Nå har jeg fått pengene

 – Vi er svært tilfredse med utfallet, og tingretten har konkludert i tråd med vårt syn på saken. Det er prinsipielt viktig for forbundet og våre medlemmer å få fastslått ved dom at sikkerhetskurs og andre sikkerhetstiltak skal være kostnadsfri for arbeidstaker, sier forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund Kurt Inge Angell.

Han mener også at det sender et signal til arbeidsgivere om at de ikke kan kreve bindingstid for opplæring som skal være kostnadsfri.

– Vi anbefaler medlemmer som opplever det samme som Toril om å ta kontakt med tillitsvalgt eller forbundet sentralt, fortsetter Angell.

Toril Natvig er svært takknemlig for at Norsk Sjømannsforbund tok saken hennes.

– Nå har jeg fått pengene fra NYC og slapp å bli saksøkt. Det hadde jeg selvfølgelig aldri klart uten Sjømannsforbundet og advokat Terje Hernes Pettersen, sier hun fornøyd.

Dette er en sak fra

Vi skriver om sjøfolk, havfiskere, maritime ledere og ansatte i maritime yrker.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse