JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ikke alle medlemmene deler Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet, sitt syn på vindkraft.

Ikke alle medlemmene deler Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet, sitt syn på vindkraft.

Leif Martin Kirknes

LO-kongressen

Gjennomslag for EL og IT Forbundet om eierskap til vindkraft

Offentlig eierskap av vindkraft må likestilles med vannkraft, foreslår LO.10.05.2022
15:18
12.05.2022 09:02

oystein@lomedia.no

«LO mener at produksjon fra ulike fornybare kilder, som vann og vind må likestilles med hensyn til eierskap, skatt, hjemfall og lokal kompensasjon.»

Denne formuleringen har EL og IT Forbundet fått gjennomslag for i LOs nye næringspolitiske uttalelse som skal behandles på LO-kongressen fra 30. mai til 3. juni.

Hva er LO-kongressen? Vi gir deg svarene

Uttalelsen ble behandlet i LO-sekretariatet mandag 9. mai.

EL og IT Forbundet har lenge argumentert for sitt syn, og forbundet er godt fornøyd med at det nå trolig blir LOs politikk.

– Det er formuleringer som også står i handlingsprogrammet vårt. Det er viktig for oss at LO nå så klart og tydelig slår fast at offentlig eierskap til produksjonsanlegget for elektrisk strøm er LOs politikk. Også hjemfallsretten er nå slått klart og tydelig fast.

Likestiller vann og vind

Det sier leder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet til Nettverk/Frifagbevegelse. Han understreker at LO alltid har vært opptatt av offentlig eierskap til vannkraft.

– Det er viktig at LO nå sier at produksjonsanleggene for vann- og vindenergi må likestilles eierskapsmessig, skattemessig og ikke minst kompensasjonsmessig til vertskapskommunene. I dag er det mer lønnsomt og attraktivt å være vertskap for et vannkraftverk enn det vil være for et vindkraftanlegg. Det er ingen grunn til at det skal være en slik forskjell.

– Men hvordan skal dette foregå?

– Det er mange måter å gjøre det på. Dagens eierskapsmodell for vannkraft er jo forankret i energilova, det er ikke noe problem å få inn en lik bestemmelse i energilova også for vindanlegg. Så er det en del vindanlegg som er i privat eie, men de har en konsesjon på 20 år. Når konsesjonsperioden utløper, kan staten overta.

Bakgrunn: Knytter vindkraft til skatteparadiser

Forbundslederen påpeker at mer enn halvparten av vindkraftanleggene fremdeles er norskeid.

Det er utenlandske eiere inne på vindkraft, ja. Men dette kan man ordne. Man kan overta eierskapet ved konsesjonsperiodens utløp, rett og slett.

– Du mener at det er en kort periode?

– Ja, alternativet ville vært å begynne å nasjonalisere. Det er ikke veldig realistisk, og ikke nødvendig. Det er et dramatisk virkemiddel, som sannsynligvis ville utløst en rekke rettssaker, blant annet. Det viktigste er å sikre offentlig eierskap til alle nye konsesjoner til alle nye anlegg som blir gitt.

Vindindustri kontroversielt

Fredag 8. april kom regjeringen med sin tilleggsmelding om energipolitikk. Der kom det fram at regjeringen åpner opp igjen konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land hvis vertskommunen samtykker til det. Både LO og Fellesforbundet er positive til å gi tillatelse til vindkraft på land. Regjeringen får ikke støtte til ønsket om vindkraft på land fra sine opprinnelige samarbeidspartnere MDG, SV og Rødt.

De tre opposisjonspartiene mener det ikke er plass til flere vindmøller i norsk natur. Rødt har landsmøtevedtak på at partiet ikke vil ha vindkraft verken til havs eller på land.  

Ny energimelding: Regjeringen åpner for mer vindkraft på land

EL og IT Forbundet mener landbasert vind er en del av framtida til energinasjonen Norge, skrev Frifagbevegelse i forbindelse med NVEs forslag til en rammeplan i 2019 for vindkraft på land.

– Dette bekrefter at vi er på klimaets side og at fornybar vind er en vesentlig del av klimaløsningene, sa Jan Olav Andersen den gangen.

Ikke alle i EL og IT Forbundet deler forbundslederens syn på vindindustri.

– Vindindustri har ingen plass i vår sårbare, unike natur, skrev EL og IT-medlem Brage Sæther etter et innlegg av blant annet forbundsleder Jan Olav Andersen.

Denne skaper debatt: Kraft-topp med over én million i lønnsøkning. Ansatte reagerer

Ja til hybridkabler

«Det er en enorm satsing på offshore vindkraft i Europa. Hvis Norge skal lykkes med å bygge en konkurransedyktig leverandørkjede som kan vinne kontrakter globalt, må hjemmemarkedet komme i gang raskt.»

Også denne formuleringen i LOs næringspolitiske uttalelse er viktig for EL og IT Forbundet. Nettverk har spurt forbundslederen om han er for hybridkabler.

– Ja.

Man kan ifølge Andersen ha to ulike ambisjonsnivå om havvind. Man kan se på havvind som et viktig tilskudd til norsk kraftproduksjon som kan forsyne Norge med mer kraft, slik at vi får et større kraftoverskudd.

– Det er i og for seg bra. Da kunne vi klare oss fint uten hybridkabler, sier Andersen.

Men hvis vi skal ha den store industrielle visjonen for norsk havvind, der vi skal skape framtidens næring som også dagens leverandørindustri innenfor oljesektoren skal kunne leve av, må vi ifølge forbundslederen tenke mye større enn akkurat det med å dekke vårt eget kraftbehov.

– Da må vi bygge ut i en slik størrelse at vi også kan eksportere store deler av den krafta vi produserer. Da trenger vi kabler som går til de markedene der vi kan få solgt krafta. Jeg mener vi bør ha et veldig høyt ambisjonsnivå, det blir en enorm etterspørsel etter fornybar kraft framover, og vi har veldig gode naturlige forutsetninger for å bli en stor produsent, svarer Andersen.

Han er fornøyd med den nye næringspolitiske uttalelsen.

– Den har et kraftpolitisk ståsted som vi kan stå helt og holdent inne for.

– Skiller denne uttalelsen seg ut fra tidligere år?

– Den skiller seg positivt ut. Den går mye lenger i å peke på klimaendringene som et viktig bakteppe for all politikk. Fokuset er i mye større grad på at vi skal avkarbonisere og bygge nye næringer, som skal bidra til at vi også får ned utslippene. Klimaperspektivet er mye tydeligere framme enn tidligere, og det er vi veldig glad for.

Næringspolitikk på LO-kongressen

• LO-sekretariatet vedtok en næringspolitisk uttalelse mandag 9. mai.

• EL og IT Forbundet mener de har fått gjennomslag for sine formuleringer blant annet om å likestille vindkraft med vannkraft.

• Andre formuleringer EL og IT Forbundet mener er viktige for dem:

«LO mener det må være en overordnet ambisjon at vi igjen får en balanse mellom forbruk og produksjon av kraft, som fører oss tilbake til normale norske kraftpriser i Syd-Norge. Inntil prisene er stabilisert er det viktig at statens strømstøtteording videreføres og at det vurderes etablering av ordninger for deler av næringslivet som ikke har tilgang til langsiktige industrikraftordninger.»

«Vindkraft på land har vokt frem som den nest største energikilden i kraftproduksjonen. Rundt 10 % av norsk kraftproduksjon hentes i dag fra vindkraft på land. LO har vært tydelig på at prosjektene må forankres lokalt. Lokale ringvirkninger i form av arbeidsplasser og inntekter for kommunene er et kjernespørsmål utbyggerne må sikre og løse.»

«Havvind har et stort potensial og LO mener Norge må ha høye ambisjoner for havvindsatsingen.»

• Uttalelsen skal behandles på LO-kongressen som starter 30. mai.

10.05.2022
15:18
12.05.2022 09:02Mest lest

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

ORDNA FORHOLD: Med tariffavtale fikk Lars Hansen bedre lønn og ulempetillegg for å jobbe kvelder og helger.

ORDNA FORHOLD: Med tariffavtale fikk Lars Hansen bedre lønn og ulempetillegg for å jobbe kvelder og helger.

Brian Cliff Olguin

Lars ble tilbudt 100.000 kroner i bonus, men sa nei. Han angrer ikke

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

Alf Ragnar Olsen

Vigdis har jobba i Posten siden 1981. Nå blir hun sett på som en byrde

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

Nanna Aanes Wolden

Regjeringen skroter «året uten penger» for syke og skadde som ikke er ferdig avklart i Nav

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv.  Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv. Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

Håvard Sæbø

Sylwester (34) vet bare når han har ferie, ikke om han skal jobbe i morgen eller neste uke

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

Helge Rønning Birkelund

Folk med de tyngste jobbene har ikke råd til å gå av med pensjon, mener forbundsleder

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Tri Nguyen Dinh

Ny måling: Velgerne svikter de rødgrønne – flertallet ryker

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

Knut Viggen

Nestleder i elektriker-fagforening risikerer å få sparken i Norske Skog

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

Arkivfoto: Tonje Paulsen Solem

Her er den nye lønna til industriarbeiderne

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Revidert nasjonalbudsjett: Slik påvirker det lommeboken

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

Pål Lønseth, sjef for Økokrim, viser til flere eksempler der flyktninger arbeider svart.

Pål Lønseth, sjef for Økokrim, viser til flere eksempler der flyktninger arbeider svart.

Guro Gulstuen Nordhagen

Ukrainske flyktninger havner i kriminelle nettverk når de skal skaffe seg jobb, frykter politiet

Kommentar

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil ikke love økte bostøtte.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil ikke love økte bostøtte.

Leif Martin Kirknes

«Det er på høy tid å forbedre ordningen med bostøtte»

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

Arkivfoto: Erlend Angelo

Brudd i forhandlingene for flere tusen oljearbeidere

Debatt

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Ole Palmstrøm

«Fortjener ikke utdanningsgruppene i staten et lønnsløft, LO?»

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

Kari Kløvstad

Nær halvparten av elevene droppet ut av videregående – så snudde kommunen trenden

KRAV OG MOTKRAV: Sånn så det ut da Handel og Kontor og NHO møttes til forhandlinger om Standardoverenskomsten mandag formiddag.

KRAV OG MOTKRAV: Sånn så det ut da Handel og Kontor og NHO møttes til forhandlinger om Standardoverenskomsten mandag formiddag.

André Kjernsli

Her er den nye lønna til kontoransatte

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med styreleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med styreleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. 

Jan-Erik Østlie

Regjeringen trekker tilbake avgiftsøkningen for handikap-drosjer


Flere saker