JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Revidert nasjonalbudsjett

Fengslene får ikke samme milliard-satsning som politiet: – Kriminelle skal plasseres et sted

Hvor skal man gjøre av gjengkriminelle som arresteres i regjeringens nye satsning, spør lederen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Fengslene har ikke nok folk til å ta imot flere.
Asle Aase etterlyser satsing i en helt annen skala.

Asle Aase etterlyser satsing i en helt annen skala.

Eirik Dahl Viggen

edv@lomedia.no

Regjeringen foreslår å øke kriminalomsorgens bevilgning med 55 millioner kroner.

Mye settes av til planlegging av nytt kvinnefengsel på Østlandet (10 millioner kroner) og utvidelse av Ilseng (5 millioner kroner).

Resten av økningen (40 millioner kroner), foreslås brukt til å bedre den generelle økonomiske situasjonen i Kriminalomsorgen.

Politiet styrkes på sin side med 1,6 milliarder kroner i regjeringens forslag. Av dette settes 300 millioner kroner av til umiddelbare tiltak mot kriminelle nettverk og gjengkriminalitet.

Undring i NFF

– 40 millioner er penger som vi trenger, for all del. Vi støtter all opptrapping, men jeg ser ikke at det gjøres noe nå som vil få en varig effekt, sier forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF), Asle Aase.

Han støtter fullt ut at regjeringen satser for fullt for å bryte opp kriminelle nettverk.

– Men det virker ikke som de har tatt inn over seg at disse kriminelle, mange av dem unge, skal plasseres et sted. Fengslene er allerede presset på plasser, og friomsorgen er presset på oppgaver slik at det ikke er bare å overføre folk fra fengsel.

Asle Aase etterlyser satsing i en helt annen skala.

Asle Aase etterlyser satsing i en helt annen skala.

Eirik Dahl Viggen

Vi har bedt Justis- og beredskapsdepartementet å kommentere hvordan kriminalomsorgen ventes å håndtere den økte innsatsen mot organisert kriminalitet, innenfor budsjettforslaget. Departementet viser til sin egen pressemelding om totalt 55 millioner kroner.

Satsingen på kriminalomsorgen i revidert budsjett, utgjør 3,4 prosent av politisatsingen. NFF-leder Aase påpeker at fengslene allerede har måttet legge flere avdelinger i dvale av mangel på bemanning. Andre er midlertidig stengt grunnet oppgradering, og noen på grunn av dårlig brannsikkerhet.

– Det er en missing link her. Man har dessverre enten glemt eller ikke tenkt på at kriminalomsorgen igjen kommer til å bli flaskehalsen, med fulle hus, økt soningskø og press om å overføre til lenkesoning før man er klar for det.

Gjengbekjempelse vil trolig føre til at flere mindreårige havner i fengsel. Det er ikke plass i Ungdomsenhetene, og de skal ikke være i voksenfengsel, mener Aase, som etterlyser en bedre plan for å håndtere hele strafferettskjeden.

Farukh ser fram til å få skjult identitet: – Man opplever oftere at en innsatt sier «Jeg vet reg-nummeret på bilen din, jeg vet hvor du bor»

Nytt kvinnefengsel utredes

Fengslene og friomsorgskontorene har per nå et driftsbudsjett for 2024 på drøye 5,5 milliarder kroner. Satsinga utgjør en økning på én prosent.

«Tilbudet til kvinnelige innsatte er for dårlig, og det er nå viktig å raskt få på plass en erstatning for kapasiteten som er stengt på Bredtveit», skriver justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Et nytt kvinnefengsel bør helst ligge på Bredtveit-tomta, mener Aase. I alle fall i Oslo-regionen.

– Jeg skulle ønske man hadde anledning til å undersøke flere tomter i Oslo-regionen. Et kvinnefengsel alene krever mye mindre plass enn om man skulle samlokalisert at manns- og et kvinnefengsel, slik det opprinnelig var foreslått.

Aktuelt: Ansatte blir syke av den brutale hverdagen i norske fengsler

KDI: Etterlyser samsvar mellom politi og kriminalomsorg

Lise Sannerud, direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) skriver i en e-post til NFF-magasinet at de er glade for regjeringens forslag om å prioritere kriminalomsorgen med 40 millioner kroner.

– Samtidig er det åpenbart et stort behov for større samsvar mellom hva som bevilges til andre aktører som politi, toll og domstolene, og hva kriminalomsorgen får. Dette fordi økt produksjon hos disse aktørene gir tilsvarende økte krav til vår kapasitet, skriver Sannerud.  

SV: – For lav bemanning

Budsjettforslaget trenger støtte utenom regjeringen for å bli vedtatt.

Stortingsrepresentant for SV, Andreas Sjalg Unneland ser positivt på at regjeringen legger 55 millioner kroner på toppen av de 40 millionene hans parti var med på å sikre til styrking av kriminalomsorgen i høst.

– Tilbakemeldingen du får uansett hvilket fengsel du besøker, er at bemanningen er for lav. De strekker ikke til for å gi innsatte et godt tilbud, og det går ut over arbeidsmiljøet, sier Unneland.

Han mener styrkingen går for sakte.

– Når politiet får økte midler til å bekjempe kriminalitet, må vi ha et system som tar imot i andre enden. Man må se helheten, sier Unneland, som stiller seg spørrende til om fengslene og ungdomsenhetene har kapasitet til å håndtere de yngste som havner i statens varetekt.

Annet fra revidert nasjonalbudsjett:

• Regjeringa foreslår også å bevilge 100 millioner kroner ekstra for å styrke kapasiteten ved sykehusenes sikkerhetspsykiatriske avdelinger.

Mye delt: Unni (65) var lei av livet som pensjonist: Gikk tilbake i full turnus i fengsel

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i fengsel og friomsorg.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse