JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

Nina Hanssen

Oppsplitting av jernbanen

Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap

I fire generasjoner har familien hans stemt på Arbeiderpartiet. Nå bærer ikke Arne Drabløs, tidligere forbundssekretær i NJF, lenger den røde rosen på jakkeslaget.21.09.2022
09:54
27.09.2022 10:51

nina.hanssen@lomedia.no

For to uker siden truet tidligere forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF), Ove Dalsheim, med å melde seg ut av Arbeiderpartiet hvis de fortsetter med å føre det han mener er høyrepolitikk på jernbanen.

Tidligere forbundssekretær i NJF, Arne Drabløs, registrerer at mange personer med tilknytning til jernbanen har meldt seg ut av Arbeiderpartiet.

– Jeg anslår at mellom 200 og 400 jernbanefolk har meldt seg ut, sier han.

Bakgrunn: Vy mister halvparten av togtrafikken på Østlandet

Være eller ikke være

I fire generasjoner har familien hans stemt på Arbeiderpartiet. Drabløs er klar på at han er sosialdemokrat.

– Jeg ble født sosialdemokrat, jeg lever som en sosialdemokrat og vil dø som sosialdemokrat, men i dag finnes det ikke noen sosialdemokratiske partier i Norge, sier han trist.

Vanligvis reiser Drabløs, som nå er pensjonist, rundt i landet og holder foredrag om Arbeiderpartiets historie og om det fagligpolitiske samarbeidet. Nå er han fly forbanna.

Han bærer ikke den røde rosen lenger, men er stolt fagforeningsmann. Den tidligere lederen for Drammen Ap er i dag rasende på partiet.

– Jeg mener Ap må ta en skikkelig opprydning i eget hus og bli kvitt markedsliberalistene som preger politikken. Flere hundre jernbanefolk har allerede forlatt partiet og en del har valgt å gå til Trond Giskes lokallag i Trondheim. Det må da få partiledelsen til å sperre opp øynene og reagere, sier han.

Bør bekymre Støre

Norsk Jernbaneforbund har tradisjon for å delta svært aktiv i valgkampen. Og de har alltid en stor konferanse i valgåret der sentrale Ap-folk kommer og har en dialog med medlemmer og tillitsvalgte.

– Jeg forstår frustrasjonen til LO-forbundet nå. De kan ikke delta så mye i neste års valgkamp for denne regjeringen. Vi pleier vanligvis å være valgkampmedarbeidere. Gjør vi det i år, så risikerer forbundet selv å miste frustrerte medlemmer. Folk har politikerforakt. Dette bør bekymre Jonas Gahr Støre, sier Drabløs.

Debatt: «Regjeringa må skaffe seg en jernbanepolitikk før den kan være på riktig spor»

Forbundsledere i skvis

Drabløs kan forstå at forbundsledere i LO føler seg i en skvis etter at de har gått ut og lovet at de og en ny rødgrønn regjering var garantister for at konkurranseutsettingen og privatiseringen skal stanse. 

– Reverseringen, som LO-forbundene garanterte for, har ikke skjedd. Nå er folk der ute fly forbanna for at ikke regjeringen leverer. Det legger ekstra press på de tillitsvalgte i jernbaneforbundene i LO, sier han.

Da Drabløs starta på jernbanen 1. august 1978, var jernbanepartilaget i Oslo, Drammen, Hamar og Trondheim og i mange andre kommuner store – og det var et tett fagligpolitisk samarbeid mellom LO og Ap. Han mener det ikke er slik lenger. 

– Det fagligpolitiske samarbeidet har smuldret helt og det er nesten ikke Ap-medlemmer igjen på Jernbanen.

Drabløs er kjent for sitt humoristiske perspektiv på livet, men i dag har han kledd seg i turkis jakke og har ikke med seg mye ros til partiet som holder til på Youngstorget. For han har ørnen (red.merk: som partiet er blitt kalt) forlatt sine verdier og ideologi. Og jernbanepolitikken er ren høyrepolitikk.

Mye delt: Togrenholdere og verkstedarbeidere er skuffet over regjeringen: – Vi er like konkurranseutsatt som før

– Må ta tilbake styringa

Drabløs synes ikke den politiske responsen på reaksjonene fra jernbanemiljøet har vært god.

– Jeg mener dagens samferdselsminister må ta tilbake den politiske styringen. Det å etablere et nytt selskap i forlengelsen av Flytoget er i beste fall «Galimatias», sier han.

Drabløs mener at ved å lage nye selskaper så klarer de heller ikke etablere heltidsstillinger som både Ap og LO kjemper for.

– Dette betyr at det resterende av Vy må starte med tilkalling og deltidsstillinger skapt av en statsråd fra Arbeiderpartiet, sier Drabløs hoderystende.

Han er ikke overrasket over at mange sosialdemokrater melder overgang til Nidaros Ap-lag. Partilaget som ledes av Trond Giske har nå rundt 1000 medlemmer. 

– Folk vil prøve å få Arbeiderpartiet tilbake til det sosialdemokratiske partiet som de kan stole på, sier han. 

Vil utrede å slå sammen Vy og Flytoget: – Vi biter ikke på en enkel løsning, svarer NJF-leder

– Kjenner ikke igjen partiet

Det er flere sentrale jernbanefolk og Ap-folk som nå har forlatt partiet i protest. Hovedverneombud i Spordrift AS, Jan Remi Hæger, er en av dem.

– Ap har alltid vært mitt parti, men nå kjenner jeg ikke igjen verdiene jeg står for. Jeg synes ikke jernbanepolikken er noe å skryte av, selv om de stoppet anbudsrunden for oss i Sportdrift. Hadde de vist oss at de står for sosialdemokratiske verdier og gir oss trygghet, så er jeg lett å hanke tilbake som partimedlem. Jeg går ikke inn i andre partier, sier han.

Hæger har aldri vurdert å melde seg inn i Nidaros partilag. Han sier at på grasrota går debatten og mange ønsker seg tilbake til et statlig NSB. Om det er det beste, er han ikke sikker på.

Han er heller ikke sikker på om han ønsker at Bane Nor og Spordrift skal slås sammen.

– Det viktigste for meg er at jernbanen må være på statlige hender, sier han.

– Folk som jobber i Spordrift identifiserer seg ikke med alle navnene på de ulike selskapene. Jernbanefolk er endringstrette og sier de jobber på jernbanen. De vil ha ro nå, sier Jan Remi Hæger.

Andre tillitsvalgte som bekrefter at de er utmeldt av Ap, er leder av konduktørforeningen i Drammen, Nils Slette, tidligere leder av Ski Ap, Harald Teigen og hovedverneombud Lise-Lotte Solum i VY.

Øyvind Gurholdt, som tidligere har ledet NJF i Bane Nor og har vært forbundsstyremedlem har meldt seg inn i Nidaros Ap.

Ap: – Trist at jernbanefolk forlater partiet

Statssekretær Johan Vasara (Ap) i Samferdselsdepartementet er oppriktig lei seg for at mange jernbanefolk i fagbevegelsen har meldt seg ut av partiet. 

– Jeg har ikke noe konkret tall på hvor mange som har meldt seg ut, men det er alltid trist når folk forlater Ap. Vi er et bredt folkeparti med plass til alle, sier Vasara.

Statssekretær Johan Varaea sier regjeringen ønsker å lage best mulig jernbanepolitikk, og ikke driver med konkurranseutsetting og oppsplitting.

Statssekretær Johan Varaea sier regjeringen ønsker å lage best mulig jernbanepolitikk, og ikke driver med konkurranseutsetting og oppsplitting.

Morten Hansen

Vasara har merket seg at flere stemmer fra jernbanesektoren har gått ut i medier med sin kritikk. Og han innrømmer at han synes det ekstra trist at det kommer fra jernbanefolk som har hatt verv i partiet eller som er tillitsvalgte.

– For oss i regjeringen er jernbanefolk en viktig lyttepost og jeg mener vi har fått til en god dialog med de tillitsvalgte i jernbanen om framtidens jernbanepolitikk. Senest forrige uke møtte Samferdselsdepartementet lederne for NJF og Lokmannsforbundet og andre, sier han.

Statssekretæren kan forstå at jernbanefolk er utålmodige og mener det går for sakte. Men når det gjelder det de har gjort, så er Vasara stolt over kursendringen han mener de har gjort.

Han tror mange misforstår hva som ligger i ordet «oppsplitting» og «konkurranseutsetting».

– Begrepsforvirring

Vasara sier at regjeringen har stanset all konkurranseutsetting på jernbanen, slik de varslet i Hurdalsplattformen og det er han stolt av.

– Høyreregjeringen hadde lagt opp til at 1300 ansatte på drift- og vedlikehold skulle ut på anbud, og at også nye utenlandske togselskaper kunne komme inn. Det stanset vi allerede i november og nå går vi altså videre med de to norske helstatlige selskapene som folk kjenner til nemlig Vy og Flytoget, sier han.

Han vil også berolige alle som tror at det blir dårligere vilkår om de endrer på Flytoget framover.

Oslo-tunnel er flaskehals

– Vi har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å direktetildele togtilbudet på Østlandet. Men dette er ene og alene for å gjøre togtilbudet blir bedre, insisterer statssekretæren.

– Det er slik at vi har en stor flaskehals i Oslo-tunnelen og situasjonen gir sterke begrensninger med tanke på å få flere reisende over fra vei til bane, som jo også er et mål i Hurdalsplattformen. En stor utbygging av Oslo-tunnelen vil være en langvarig og kostbar, og dessuten kunne gå utover andre prosjekter, så nå prøver vi å tenke nytt i forhold til hvordan Flytoget opererer, forklarer han videre.

– Regjeringen har gitt direktoratet i oppdrag å lage trafikkavtaler som kan styrke jernbanen som transportform, det vil si få flere til å velge tog også på strekninger der kapasiteten i dag ikke utnyttes optimalt, slik som pendelen gjennom Oslo-tunnelen.

Samferdselsministeren har i tillegg varslet en gjennomgang av dagens to statseide togselskap, der et resultat av kan bli sammenslåing av disse.

Samme mål som LO

– For oss i regjeringen er det like viktig at vi sørger for gode arbeidsvilkår og hele faste stillinger som i fagbevegelsen, sier den tidligere ordføreren i Kautokeino.

Statssekretæren minner om at Vy og Flytoget har kjørt på de samme skinnene i over 20 år og har lang tradisjon for å samarbeide til kundenes beste.

Vasara viser til at de i Hurdalsplattformen varslet en gjennomgang av selskapsstruktur og organisering i sektoren, blant annet med mål om færre selskaper.

– At noen i jernbanen mener vi har gitt fra oss den politiske styringen til direktoratet er direkte feil. Vi har stram politisk styring og har tatt viktige styringsgrep politisk etter Hurdalsplattformen. Det skal vi fortsette med, sier han.

– Vi driver ikke med konkurranseutsetting og oppsplitting, men har som mål å lage god jernbanepolitikk, understreker statssekretær Johan Vasara.

Nå ser han fram til flere dialog møter med de tillitsvalgte i jernbanen.

21.09.2022
09:54
27.09.2022 10:51Mest lest

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Cosmin ble utvist av landet etter han tok en søppelsekk. Så vant han i Høyesterett

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting,  administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting, administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

www.dfat.gov.au /House of Commons (Pa Photos / NTB)/ Wikimedia Commons

Dette er verdens verste sjef. Se kåringen

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

Kommentar

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

«Frp tar fra framtidige pensjonister»

Kommentar

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Colourbox

«For hvert år som går blir det bare verre og verre å være rik i Norge»

Hundrevis av arbeidere fra kystbedrifter hadde møtt opp foran Stortinget, for å protestere mot regjeringens forslag om grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen.

Hundrevis av arbeidere fra kystbedrifter hadde møtt opp foran Stortinget, for å protestere mot regjeringens forslag om grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen.

Tormod Ytrehus

Flere hundre demonstrerte mot lakseskatt: – Ser dere ikke galskapen i dette?


Flere saker