JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jernbanedirektoratet anbefaler å prioritere gods på jernbanen

Flere persontog har ført til at godstogene bruker lengre tid. I en ny rapport spør Jernbanedirektoratet om ikke godstogene bør prioriteres.
Forsinkes: En økning i antall persontog på deler av strekningen mellom Oslo og Bodø har ført til at godstogene bruker lengre tid.

Forsinkes: En økning i antall persontog på deler av strekningen mellom Oslo og Bodø har ført til at godstogene bruker lengre tid.

Øystein Bråthen

morten.hansen@lomedia.no

I rapporten tar Jernbanedirektoratet til orde for at samfunnsnytten til godstogene også må vurderes når det skal tildeles togruter på for eksempel strekningen mellom Oslo og Bodø.

Administrerende direktør i CargoNet – Norges største godsselskap på jernbanen – Erik Røhne har tidligere slått fast at flere avganger på strekningene nord og sør for Trondheim, går hardt ut over godstrafikken på Nordlandsbanen og Dovrebanen. Da NJF-magasinet intervjuet ham for et år siden, sa han at «Det er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å kjøre et godstog enn å kjøre et persontog med få personer.»

Nå får han langt på vei støtte fra Jernbanedirektoratet. De konstaterer at «godstransporten har fått stadig dårligere vilkår de senere årene».

Sparer penger. Direktoratet har gjort en begrenset samfunnsøkonomisk analyse av en godstogrute mellom Alnabru i Oslo og Bodø. I den har de funnet ut at togoperatører og vareeiere for en rute med 245 avganger i året, kan spare 14–17 millioner kroner.

De påpeker imidlertid at de kun har sett på en meget begrenset del av de samfunnsøkonomiske effektene:

«I en mer komplett samfunnsøkonomisk analyse ville man også tatt med effektene for de andre togene som blir nedprioritert, både godstog og persontog. Videre ville man tatt med andre effekter for samfunnet som ulykkeskostnader, støy- og miljøeffekter, infrastrukturkostnader etc.»

Anmoder endringer. Direktoratet skriver i rapporten at funnene skal presenteres for Samferdselsdepartementet og Statens jernbanetilsyn «… med anmodning om å se på Jernbaneforskriften og Network Statement og vurdere om det er grunnlag for endringer».

Blitt nedprioritert

Erik Røhne, mener rapporten er godt nytt. Han konstaterer at flere er enige med ham selv og CargoNet, og trekker fram at også Bane NOR i et høringsnotat nylig spilte inn at samfunnsøkonomi skulle brukes i rutetildelingen.

– Vi gikk aktivt ut i denne diskusjonen i forbindelse med at vi ikke fikk de rutene på Nordlandsbanen som vi hadde bedt om for 2020, sier Røhne.

CargoNet opplevde da at godstrafikken ble nedprioritert til fordel for persontrafikken.

Aktuelt: Norsk Jernbaneforbund støtter internasjonal kampanje mot det baskiske selskapet CAF

(Saken fortsetter under bildet)

Erik Røhne, administrerende direktør i CargoNet, mener endringene i prioriteringene må skje raskt. Allerede til våren bestemmes ruteplanene for 2022.

Erik Røhne, administrerende direktør i CargoNet, mener endringene i prioriteringene må skje raskt. Allerede til våren bestemmes ruteplanene for 2022.

CargoNet

Vil ha fortgang

De hadde håpet på en justering i prioriteringene for 2021, uten at det skjedde.

– Men vi er fornøyde med at Samferdselsdepartementet nå har bedt Jernbanedirektoratet se på dette. Det er viktig å understreke at tempoet i dette arbeidet må skje raskt, slik at det får betydning for rutetildelingen i 2022, sier Røhne.

Selskapene kommer med sine ønsker for 2022 allerede i april neste år.

Aktuelt: Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Gode ruter – økt etterspørsel

CargoNets administrerende direktør sier etterspørselen etter gods på bane, med noen få unntak, er god. Han understreker likevel at etterspørselen er nært knyttet til hvilket tilbud som gis.

– Vi må ha ruter som i tidspunkt, frekvens og framføringstid oppfattes som attraktive for kundene. Har vi gode ruter blir etterspørselen bedre. Det gjelder ikke minst framføringstiden, sier Røhne.

Frp snudde og stemte med venstresida: Dette skjer videre når Høyesterett skal vurdere EUs jernbanereform

Tar lengre tid

Han poengterer at tiden det tar fra å sende gods fra Bodø til Oslo har gått opp. Det motsatte har skjedd på veiene. Røhne viser til at samferdselsministeren i forbindelse med åpningen av en veistrekning på E6 opplyste at det i løpet av de siste ti årene har blitt halvannen time kortere kjøretid mellom Oslo og Trondheim.

– Det betyr at konkurransekraften svekkes for jernbanen, selv om framføringstiden står stille. Sånn kan det ikke fortsette, sier Røhne.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse