JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Spekter-oppgjøret:

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Da tallene som skulle legge grunnlaget for årets oppgjør ble lagt fram i februar, tydet det meste på at det skulle bli et brukbart oppgjør for de fleste. Sånn ble det ikke.
FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

Ole Palmstrøm

morten@lomedia.no

Siden den gang har mye blitt endret. Oppgjørene ble utsatt et snaut halvår, og mesteparten av pengene som skulle komme som tillegg, forsvant.

Men tariffoppgjør har det blitt, og de fleste forhandlingene i jernbanesektoren er ferdig forhandlet.

Forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund (NJF) mener at til tross for alle endringene det siste halve året, har forhandlingene vært ryddige og konstruktive.

– Det var lite penger å fordele. Litt avhengig av selskapets drift og yrkessammensetning er det valgt enten kronetillegg, en kombinasjon av kronetillegg og prosenttillegg eller reine prosenttillegg, sier Sæthre.

Hun føyer til at forbundet har forholdt seg til rammen på 1,7 prosent.

Likt i persontogselskapene

Siden forrige hovedoppgjør for to år siden, har det kommet flere persontogselskaper. For NJF har det vært svært viktig å samkjøre disse oppgjørene, slik at det ikke ble konkurranse om lønns- og arbeidsvilkår. Det har de klart.

Her er hovedtallene for forhandlingene mellom NJF og Vy, Go-Ahead og SJ:

Grunnlønn for konduktørpersonalet økes med:
Overkonduktør 0 år: 4400 kroner,
overkonduktør 4 år: 5000 kroner,
overkonduktør 8 år: 5500 kroner,
konduktøraspirant: 3400 kroner,
togassistent: 4500 kroner, og
togkontrollør: 5900 kroner.

Opplæring og bemanning

Ved overgang mellom de forskjellige togselskapene skal ansiennitet følge med.

– I Vy, SJ og Go-Ahead har fokuset også i år vært på opplæring og bemanning. Vi er i disse tre bedriftene blitt enige om å sammen bruke den nye, nasjonale veilederen for opplæring. Når det gjelder bemanning vil vi, sammen med bedriftene be Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening om å lage en standard for bemanning i tog. Bemanning og funksjoner i tog blir i perioden som før, sier Audun Sør-Reime, forbundssekretær i NJF.

Også i Flytoget er partene enige om å se på opplæringen, og at bemanningen skal være som før.

Her får flytogvertene et lønnstillegg på 4139 (Nivå A) og 4609 (Nivå B) kroner.

Kundeveilederne øker lønna med henholdsvis 4011 (Nivå 1) og 4330 (Nivå 2) kroner.

5000 i Bane Nor

I Bane Nor gis det et generelt tillegg på 5000 kroner til alle med kollektiv avlønning.

I forbindelse med oppdatering av lønnstabellen, foretas det individuelle lønnsjusteringer innenfor en avtalt ramme på 1,07 prosent.

Ansatte med individuell avlønning gis et prosenttillegg på 1,07 prosent – minimum 5000 kroner per år.

Oppgjøret i Spordrift går til bistand mellom LO Stat og Spekter. Spordrift er i prosess med etablering av egen tariffavtale og er holdt utenfor områdedelingen.

Flere selskaper

I Trafikkservice gis det et generelt tillegg på 5350 kroner.

De ansatte i Bring Linehaul får et samlet tillegg på 2,50 kroner i timen – snaut 5000 i året.

I Mantena AS får alle 5000 kroner, i tillegg til en pott på snaue 300 000 kroner til fordeling.

I Cargonet-konsernet gis det et generelt kronetillegg på grunnlønnssats på 5500 kroner.

I Baneservice er det framforhandlet et generelt tillegg på 5000 kroner til alle.

Resultatet fra A-delen i Spekter er inkludert i alle tallene.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse