JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Spareprosjektet Epoke 2023

Omstillinger: Bane Nor skal spare, men det går sakte

Bane Nor skal kutte 500 millioner kroner i året i administrative kostnader innen utgangen av 2023. Foreløpig går det sakte.
EFFEKTIVISERING: Arbeidet med å finne måter å effektivisere Bane Nor på går langsommere enn antatt. Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor, er likevel sikkert på at de skal nå målsettingen.

EFFEKTIVISERING: Arbeidet med å finne måter å effektivisere Bane Nor på går langsommere enn antatt. Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor, er likevel sikkert på at de skal nå målsettingen.

Ole Palmstrøm

morten@lomedia.no

Bane Nor har fått kritikk av Riksrevisjonen for manglende økonomisk kontroll av kostnadene i store investeringsprosjekter. Men heller ikke internt i Bane Nor går det på skinner.

Selskapet har satt seg som mål å kutte de årlige administrative kostnadene med 500 millioner kroner innen utgangen av 2023. Prosjektet som ble startet opp i fjor har fått navnet Epoke 2023. Men i løpet av et par måneder var foreløpig antatt innsparing nesten halvert.

På et allmøte i midten av september opplyste administrasjonen de ansatte om prosjektet ville generere en besparelse på rett i overkant av 350 millioner kroner så langt.

På et allmøte i november – drøyt en måneder senere – var dette anslaget krympet til 190 millioner kroner.

Enormt etterslep: Norsk jernbane trenger 6 milliarder i året for å rydde unna alle feil og mangler

Tydeligere roller

Bane Nor skriver i en epost at det i et prosjekt som skal gå over fire år er naturlig at estimatene for innsparing justeres i takt med gjennomføringen av tiltakene.

– Vi kommenterer ikke interne gevinst-estimater i media, men jobber nå med å se på hvilke tiltak som skal være med i neste fase av Epoke-programmet, skriver Frimannslund.

Han understreker at Bane Nor det siste året har gjort solid innsats med ny omorganisering av konsernet.

– Tydeligere roller og mer helhetlig ansvar for våre viktigste oppgaver vil gi bedre punktlighet og mer effektive prosjekter. Programmet har blant annet bidratt til gjennomføring av flere større tiltak, skriver Frimannslund.

Trygg på målsettingen

Konserndirektøren påpeker at det er fulgt opp 17 effektiviseringstiltak i løpet av 2020, og at det kommer stadig nye forslag fra organisasjonen til ytterligere effektivisere av måten Bane Nor jobber på.

– Vi ønsker å gjennomføre igangsatte tiltak på en god og forutsigbar måte og har derfor ventet med å fase inn for mange nye prosjekter. Jeg føler meg trygg på at vi kommer til å nå målsettingen om å øke fornyelsen av jernbanen med 500 millioner innen 2023.

Trenger grundig gjennomgang

Hovedtillitsvalgt for Norsk Jernbaneforbund (NJF) i Bane Nor, Rune Dahlen, er ikke imponert over Epoke 2023 så langt.

Han mener ledelsen i selskapet bør gjøre en grundig gjennomgang av det arbeidet de selv har gjort så langt.

Så langt synes han det er mye som tyder på at økonomisk gevinst som hovedpoeng for omorganisering ikke har vært det beste grunnlag for beslutning.

– Det er greit at man ikke har spart så mye som man håpet på, men nesten en halvering av det man så for seg?

Ovenfra og ned

Dahlen gjentar kritikken fra i fjor sommer om manglende involvering av de tillitsvalgte i viktige beslutninger som omhandler ansattes arbeidshverdag. Han mener dette er den viktigste årsaken til at Epoke 2023 så langt ikke har innfridd.

Han påpeker at omfanget på prosjektet kom som en overraskelse på de fleste ansatte, og at de tillitsvalgte i utgangspunktet ikke var tiltenkt en rolle i prosjektet.

– Om ledelsen har funnet på dette selv, eller om det er et resultat av eierstyring, aner jeg ikke. Uansett har dette vært en ovenfra og ned-prosess. Det har vært en merkelig prosess med tanke på partssamarbeid. Det har vært krevende – og en kamp for å få tillitsvalgte med i arbeidsgruppene, sier Dahlen.

Dårlig utgangspunkt

Han understreker at NJF ikke er mot omstilling. Dahlen sier det er essensielt at Bane Nor har kontroll på administrative kostnader.

– Men jeg har ikke noe tro på at konsernledelsen, i sin egen lille boble, kan bestemme hva som er mest fornuftig i hele organisasjonen. Å ikke bli involvert i arbeidet med tiltakene, men bare bli presentert en løsning, er et dårlig utgangspunkt. Det er den tilnærmingen som så langt er brukt, sier Dahlen.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse