JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STILLER TIL GJENVALG:  Jane B. Sæthre er klar for en ny runde som jernbaneforbundets  forbundsleder. (arkivfoto)

STILLER TIL GJENVALG: Jane B. Sæthre er klar for en ny runde som jernbaneforbundets forbundsleder. (arkivfoto)

Ole Palmstrøm

Valg av ny ledelse og EU-debatt:

Slik blir jernbaneforbundets landsmøte

Forbundsleder Jane B. Sæthre og de fleste i politisk ledelse i Norsk Jernbaneforbund tar gjenvalg på ­landsmøtet, som pågår i dagene 10. - 13. oktober på Oslo Kongressenter.08.10.2021
12:35
10.10.2021 12:28

helge@lomedia.no, morten.hansen@lomedia.no

Norsk Jernbaneforbund planla for et landsmøte med enmetersregel og smitteverntiltak. Når det fire dager lange landsmøtet starter søndag 10. oktober, kan delegatene møtes fysisk for å oppleve landsmøtet på vanlig måte.

– Dette er helt fantastisk. Nå kan vi åpne opp med full sal. Det blir et landsmøte akkurat slik det skal være, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre.

Verkstedarbeiderne får støtte i ny rapport: – Vedlikeholdet av togene må bli samlet

Kjell Næss går av

Hun og det meste av politisk ledelse i forbundet stiller seg til disposisjon for tre nye år. En landsmøteperiode er på fire år, men på grunn av koronapandemien ble fjorårets planlagte landsmøtet utsatt og inneværende periode forlenget med ett år. Kommende landsmøteperiode blir kuttet tilsvarende.

Bare Kjell Næss, den ene av de nåværende nestlederne, er uaktuell til gjenvalg. Han har passert forbundets aldersgrense.

Også Sæthre og opplysningssekretær Audun Sør-Reime lukter på aldersgrensen. Begge er 63 år.

– Det må søkes om dispensasjon fra aldersgrensen, som er på nettopp 63 år, men det åpner vedtektene for. Det ble blant annet gjort da Næss ble gjenvalgt på forrige landsmøte, sier Janina Hortman, leder av NJFs valgkomité.

Saken fortsetter under bildet.

Janina Hortman er leder av NJFs valgkomité.

Janina Hortman er leder av NJFs valgkomité.

Ole Palmstrøm

Nestlederkabal

Hun slår fast at forbundet har gode kandidater – både nye og spennende og gamle og trygge.

– Vi er godt i gang med å finne en ny sammensetning og som gjenspeiler medlemsmassen både når det gjelder alder, kjønn, geografi og yrkesgruppe, sier Hortman.

En av problemstillingene valgkomiteen må forholde seg til er nestlederrollen. Inneværende periode har både Kjell Næss og Torfinn Håverstad vært sidestilte nestledere. Hortman konstaterer at det ikke nødvendigvis vil være to nestledere de neste tre årene.

– Det er både fordeler og ulemper med dagens ordning. Hva vi lander på er enda ikke bestemt, sier Hortman.

Jernbanepakke 4: EUs jernbanepakke 4 må stå på vent: Liechtenstein har ennå ikke sagt ja

Kjøttvekta og politisk ledelse

Et annet spørsmål er hvor stor politisk ledelse – og ikke minst hvilke landsforeninger som skal være representert. Bilpersonalets forening, som utgjør godt over 1000 av forbundets drøyt 7000 medlemmer har vært åpne på at de ønsker en representant i politisk ledelse.

Hortman fastslår at kjøttvekta, de forskjellige landsforeningenes størrelse, veldig ofte blir avgjørende.

– Det er opplagt at ikke alle landsforeningen kan være representert. Det er ikke mulig. Slik det er nå, består vår ledelse av flere tillitsvalgte og færre ansatte enn det som er vanlig i mange forbund. Konsekvensen er at de tillitsvalgte må bruke mer av tiden på merkantilt arbeid.

Spørsmålet er hvordan dette kan løses. Det er en diskusjon vi har tatt og som helt sikkert vil komme igjen, sier Hortman.

De viktige kampene

Hun håper valgkomiteen skal klare å komme med en innstilling som er balansert og som landsmøtet kan forenes om.

– Det er ingenting i veien med debatt og kampvoteringer. Men det er nå en gang slik at det er gode og unødvendig diskusjoner. Vår jobb er å ha et gjennomtenkt forslag som gjør at forbundet bruker kreftene på de politiske kampene, sier Hortman.

EUs jernbanepakke 4 en del av norsk lov: – Jernbanen skal frakte folk rundt i landet, ikke penger ut av landet. Regjeringen gir blaffen i at de nettopp har tapt

Debatt - og uforutsette hendelser

Selv om landsmøtet blir mer åpent enn det som i utgangspunktet var planlagt, er det blitt litt krøll med tidstabellen. Og som med togtabellen, er det også her uforutsette hendelser som har skylden.

Det eneste som nå skaper problemer for forbundets gjennomføring, er regjeringens endring av dagen for fremleggelsen av statsbudsjettet – som er flyttet fra onsdag 13. til tirsdag 12. oktober. Det betyr også at Erna Solberg vil varsle at hun går av som statsminister denne dagen.

Samme dag hadde Jernbaneforbundet invitert de rødgrønne partilederne til fagligpolitisk debatt.

Men det vil likevel bli debatt.

Mandag 11. oktober er det samferdselsdebatt med spesiell vekt på godstransport til sjøs og på bane. Til debatten kommer blant andre den nye jernbanedirektøren Knut Sletta, og samferdselspolitisk talsperson i Ap, Sverre Myrli. Også avtroppende stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) vil delta.

Saken fortsetter under bildet.

ENDELIG LANDSMØTE: Ett år på overtid er det klart for landsmøte i Norsk Jernbaneforbund. Søndag 10. oktober samles 97 delegater for å bestemme hva forbundet skal mene og gjøre de neste tre årene. Her fra landsmøtet i 2016.

ENDELIG LANDSMØTE: Ett år på overtid er det klart for landsmøte i Norsk Jernbaneforbund. Søndag 10. oktober samles 97 delegater for å bestemme hva forbundet skal mene og gjøre de neste tre årene. Her fra landsmøtet i 2016.

Ole Palmstrøm

EØS

Økning i kontingent og Norges forhold til EU er to av temaene som vil komme opp på landsmøtet. NJF vedtok på forrige landsmøte at de ønsket en utredning om et alternativ til EØS-avtalen. Siden den gang har England meldt seg ut av EU og Jernbanereformen har gitt et lite innblikk i hvordan EUs fjerde jernbanepakke fungerer. Også på årets landsmøte vil det bli EØS-debatt.

– Reformen og andre lands erfaringer med jernbanepakken har gitt oss et innblikk i hvordan EØS-avtalen fungerer – blant annet når det gjelder selvråderett. Lokmannsforbundet har allerede tatt standpunkt om at de vil melde Norge ut av EØS. Jeg blir ikke overrasket om den debatten kommer på vårt landsmøte sier Kjell Næss, avtroppende nestleder i NJF.

Se hele programmet på NJFs nettside

Program

Søndag 10. oktober

Kl. 15.00: Åpning av landsmøtet med et spesielt åpningsprogram. Konstituering.

Møtet avsluttes senest kl. 18.00

Mandag 11. oktober

Kl. 09.00: Jernbanen er en klimavinner. Vi slår et slag for økt godstrafikk på skinner:

Jernbanedirektør Knut Sletta, Jernbanedirektoratet

Konserndirektør Drift og teknologi Sverre Kjenne, Bane NOR

Tonje Kristiansen, Jernbanealliansen

Roger Solheim, Godsalliansen

Kl. 10.30: Pause

Kl. 10.45 : Paneldebatt ledet av Kenneth Sandmo fra LO

Sverre Myrli, Arbeiderpartiet

Arne Nævra, Sosialistisk Venstreparti

Helge Orten, Høyre

Siv Moslett/Bengt Fasteraune, Senterpartiet

Erik Røhne, Vygruppen

Kl. 11.30: Pause

Kl. 11.45: Kan bussjåførens dårlige lønns- og arbeidsvilkår slå beina under videre rekruttering til yrket?

Arild Kjempekjenn, LO Stats distriktssekretær i Innlandet, Oslo og omegn

Morten Holm, bussjåfør

Roger Heimli, nestleder i LO

Debatt og oppsummering.

Kl. 13.00: Lunsj

Kl. 14.00: Kulturinnslag

Kl. 14.25: Norsk Folkehjelp – Colombiaprosjektet

Henriette Killi Westhrin, generalsekretær Norsk Folkehjelp

Kl. 14.50: Hilsningstale fra David Gobé, ITF

Kl. 15.00: Pause

Kl. 15.15: Behandling av landsmøtesaker

Kontingent

Forsikringsordningen

Innleder fra Jbf bank og forsikring, Håkon Hommerstad-Tveit

Organisasjon og vedtektsendringer

Forbundets samferdselspolitiske program

Opplysningsvirksomheten

Ungdomspolitisk program, uttalelse

Møtet avsluttes ca. kl. 18.00

Tirsdag 12. oktober

Kl. 09.00 : Den nye faglig politiske situasjonen – vi vant valget

Leder i LO, Peggy Hessen Følsvik: Rekruttering av yngre medlemmer til LO og boligpolitikk

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre; Nå er det vanlige folks tur

Representant fra Senterpartiets ledelse: Jernbane og kollektivtrafikk i distriktene?

Representant fra Sosialistisk Venstreparti: Rettferdig grønt skifte

Boligpolitisk uttalelse

Debatt og oppsummering

Kl. 11.45: Pause

Kl. 12.00: Behandling av landsmøtesaker

Norsk Jernbane 2.0.: Strategi – og prioriteringsnotat

Kl. 12.30: De små forbundene i viktige sektorer krever mer enn tariff av LO Stat. Hva kan vi løse sammen?

Leder i LO Stat, Egil Andre Aas

Debatt og oppsummering

Kl. 13.00: Lunsj

Kl. 14.00: Hilsningstale fra Rolf Ringdal, leder av Norsk Lokmandsforbund

Kl. 14.15: Behandling av landsmøtesaker

Prinsipprogram           

Kl. 14.45: Valg

Møtet avsluttes senest kl. 16.00

Onsdag 13. oktober

Kl. 10.00: Behandling av landsmøtesaker

Bevilgninger

Takk og avslutning senest kl. 13.00

08.10.2021
12:35
10.10.2021 12:28

Program

Søndag 10. oktober

Kl. 15.00: Åpning av landsmøtet med et spesielt åpningsprogram. Konstituering.

Møtet avsluttes senest kl. 18.00

Mandag 11. oktober

Kl. 09.00: Jernbanen er en klimavinner. Vi slår et slag for økt godstrafikk på skinner:

Jernbanedirektør Knut Sletta, Jernbanedirektoratet

Konserndirektør Drift og teknologi Sverre Kjenne, Bane NOR

Tonje Kristiansen, Jernbanealliansen

Roger Solheim, Godsalliansen

Kl. 10.30: Pause

Kl. 10.45 : Paneldebatt ledet av Kenneth Sandmo fra LO

Sverre Myrli, Arbeiderpartiet

Arne Nævra, Sosialistisk Venstreparti

Helge Orten, Høyre

Siv Moslett/Bengt Fasteraune, Senterpartiet

Erik Røhne, Vygruppen

Kl. 11.30: Pause

Kl. 11.45: Kan bussjåførens dårlige lønns- og arbeidsvilkår slå beina under videre rekruttering til yrket?

Arild Kjempekjenn, LO Stats distriktssekretær i Innlandet, Oslo og omegn

Morten Holm, bussjåfør

Roger Heimli, nestleder i LO

Debatt og oppsummering.

Kl. 13.00: Lunsj

Kl. 14.00: Kulturinnslag

Kl. 14.25: Norsk Folkehjelp – Colombiaprosjektet

Henriette Killi Westhrin, generalsekretær Norsk Folkehjelp

Kl. 14.50: Hilsningstale fra David Gobé, ITF

Kl. 15.00: Pause

Kl. 15.15: Behandling av landsmøtesaker

Kontingent

Forsikringsordningen

Innleder fra Jbf bank og forsikring, Håkon Hommerstad-Tveit

Organisasjon og vedtektsendringer

Forbundets samferdselspolitiske program

Opplysningsvirksomheten

Ungdomspolitisk program, uttalelse

Møtet avsluttes ca. kl. 18.00

Tirsdag 12. oktober

Kl. 09.00 : Den nye faglig politiske situasjonen – vi vant valget

Leder i LO, Peggy Hessen Følsvik: Rekruttering av yngre medlemmer til LO og boligpolitikk

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre; Nå er det vanlige folks tur

Representant fra Senterpartiets ledelse: Jernbane og kollektivtrafikk i distriktene?

Representant fra Sosialistisk Venstreparti: Rettferdig grønt skifte

Boligpolitisk uttalelse

Debatt og oppsummering

Kl. 11.45: Pause

Kl. 12.00: Behandling av landsmøtesaker

Norsk Jernbane 2.0.: Strategi – og prioriteringsnotat

Kl. 12.30: De små forbundene i viktige sektorer krever mer enn tariff av LO Stat. Hva kan vi løse sammen?

Leder i LO Stat, Egil Andre Aas

Debatt og oppsummering

Kl. 13.00: Lunsj

Kl. 14.00: Hilsningstale fra Rolf Ringdal, leder av Norsk Lokmandsforbund

Kl. 14.15: Behandling av landsmøtesaker

Prinsipprogram           

Kl. 14.45: Valg

Møtet avsluttes senest kl. 16.00

Onsdag 13. oktober

Kl. 10.00: Behandling av landsmøtesaker

Bevilgninger

Takk og avslutning senest kl. 13.00
Mest lest

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Hanna Skotheim

Nav: Nå kommer ekstrautbetalingen

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Anne Marthe Vestre Berge

Etter at Synnøve har gjort en jobb, hender det hun setter seg i firmabilen og skriker

Engangsutbetalingen gjelder for de med minstesats. Se de ulike nivåene nedover i saken.

Engangsutbetalingen gjelder for de med minstesats. Se de ulike nivåene nedover i saken.

Hanna Skotheim

88.000 uføre får ekstra penger i februar

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Sebastian Bang

Jana får ikke jobbe mer – selv om nye regler ble innført 1. januar

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

Jan-Erik Østlie

Norge trenger desperat mer strøm – men de som bygger kraftnettet mister jobben

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.),  Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian  Vestre.

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.), Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian Vestre.

Pressefoto

Hastemøte om strømstreik: Aasland og Vestre kalte inn «opprørere»

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

Marie Louise Somby/Árvu

Ann (58) sa opp jobben som sykepleier og ble vikar. Hun har ikke angret

Kommentar

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Yngvil Mortensen

«Oljefondets tap bør være en tankevekker for nordmenn»

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Leif Martin Kirknes

Vil legge ned Bane Nor: – Åpenbart at noe ikke fungerer som det skal

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

Lina Scholz kjører brøytebil for å gjøre veiene tryggere. Derfor er hun opptatt av å formidle hvordan bilister skal unngå å skape farlige situasjoner i møte med dem.

Lina Scholz kjører brøytebil for å gjøre veiene tryggere. Derfor er hun opptatt av å formidle hvordan bilister skal unngå å skape farlige situasjoner i møte med dem.

Guro Gulstuen Nordhagen

Brøytebilsjåfør Lina er møkk lei av hensynsløse bilister

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Privat

Unge sjøfolk er skremt av tiltalen mot vaktsjefen på «Helge Ingstad»

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Brian Cliff Olguin

June Merete tilhører yrket som år etter år er blant de dårligst betalte i Norge

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Hanna Skotheim

For Benjamin er hver begravelse en eksamen

– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen.

– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen.

Tri Nguyen Dinh

Lederen i Sykepleierforbundet har mistet troen på streik i lønnsoppgjørene


Flere saker