JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jernbanepakke 4:

EUs jernbanepakke 4 må stå på vent: Liechtenstein har ennå ikke sagt ja

Fredag 24. september ble Jernbanepakke 4 godkjent, men med et forbehold. Miniputt-staten Liechtenstein har ikke sagt ja – og dette gir motstanderne av pakken et lite halmstrå å klamre seg fast til.
MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

Tormod Ytrehus

morten.hansen@lomedia.no

Mens Norge har et stortingsvedtak, om enn et knapt et, på at Jernbanepakken skal gjennomføres, har enda ikke Liechtenstein det formelle i orden. Derfor har miniputtstaten, som sammen med Norge og Island utgjør EFTA, tatt forbehold om parlamentets godkjenning.

EUs jernbanepakke 4 en del av norsk lov: – Jernbanen skal frakte folk rundt i landet, ikke penger ut av landet. Regjeringen gir blaffen i at de nettopp har tapt

Ikke trådt i kraft

Dette forsinker prosessen, og jernbanepakken blir derfor ikke formelt inntatt i EØS før det skjer.

– Siden godkjennelsen fra Liechtenstein mangler, er den ikke trådt i kraft enda. Det er en godkjennelse, men med et forbehold, sier Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU.

Han er forsiktig med å konkludere i hvilken reell betydning det har for Norge, men peker på at Norge skal ha en reservasjonsrett så lenge regler ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

– Det kan styrke muligheten for en ny regjering til å reversere gjennomføringen fra norsk side, sier Harper.

Jernbanepakke 4: Slik mener Hareide at EUs fjerde jernbanepakke kan omgås

Er innlemmet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skriver i en epost at Jernbanepakke IV nå er innlemmet i EØS-avtalen. Han påpeker at Norge og de andre avtalepartene dermed har påtatt seg en folkerettslig forpliktelse om å gjennomføre de direktivene som er omfattet av jernbanepakken.

– I motsetning til Norge har ikke Liechtenstein fullført sine internrettslige prosedyrer før pakken ble innlemmet på EØS-komiteens møte sist fredag. Det gjenstår for Liechtensteins parlament å gi endelig samtykke. Fjerde jernbanepakke er imidlertid som sagt nå innlemmet i EØS-avtalen og den vil tre i kraft når Liechtenstein har gjennomført sine internrettslige prosedyrer, skriver Hareide.

Han legger til at vedtak om endring i vedlegg til EØS-avtalen må fattes ved enstemmighet i EØS-komiteen. Dette gjelder både ved innlemmelse av nye rettsakter i EØS-avtalen og der det er aktuelt å ta ut rettsakter av avtalen.

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Jernbanereformen

Jernbanepakken vil sementere mye av den privatiseringen på jernbanen som Solberg-regjeringen har gjennomført de siste seks årene. Fra å ha ett selskap som har tatt seg av all persontrafikk, NSB, er det nå en rekke selskaper som operer på jernbanen.

I 2015 vedtok Stortinget den såkalte jernbanereformen. Fra 2016 er både persontrafikk billettsalg, eierskap til tog og vedlikehold av jernbanen spredt på mange direktørhender. Til og med gamle NSB har sluttet å eksistere.

Jernbaneverket ble til Jernbanedirektoratet og Bane NOR – som igjen er splittet opp. De som jobber ute i spret jobber nå i selskapet Spordrift. Norske tog AS, Mantena AS og Entur er blitt skilt ut som egne selskaper fra Vy, som er det som før het NSB.

I tillegg driver Go Ahead Norge og svenske SJ med persontrafikk, mens togvedlikehold og renholdet om bord i togene utføres av flere selskaper.

Jakter smutthull: NJF-lederen håper og tror at det fins smutthull i EUs jernbanereform

Demokrati

Men dette har ikke skjedd uten motstand. Siden 2016 har ansatte på jernbanen, og Nei til EU kjempet en hard kamp for å stoppe endringene. Demonstrasjoner, politiske streiker og fanemarkeringer utenfor Stortinget har blitt gjennomført.

Juridiske betenkninger og leserinnlegg på leserinnlegg har blitt skrevet. Uten at det har hjulpet.

Jernbanepakke IV

Forordning, eller lov, om offentlig persontransport med jernbane og på vei. Vedtatt i EU 14. desember 2016.

Innebærer krav til obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om offentlig tjenesteytelse av persontransport med jernbane, på lik linje som for andre kollektivtransporttjenester på vei og bane.

Åpner for å tildele kontrakter direkte, uten anbud og konkurranse, dersom visse vilkår er oppfylt og nasjonal lovgivning ikke forbyr det. Blant annet hvis dette vil bedre kvalitet eller kostnadseffektivitet, manglende interesse på tilbydere eller fare for trafikkavbrudd.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Jernbanepakke IV

Forordning, eller lov, om offentlig persontransport med jernbane og på vei. Vedtatt i EU 14. desember 2016.

Innebærer krav til obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om offentlig tjenesteytelse av persontransport med jernbane, på lik linje som for andre kollektivtransporttjenester på vei og bane.

Åpner for å tildele kontrakter direkte, uten anbud og konkurranse, dersom visse vilkår er oppfylt og nasjonal lovgivning ikke forbyr det. Blant annet hvis dette vil bedre kvalitet eller kostnadseffektivitet, manglende interesse på tilbydere eller fare for trafikkavbrudd.