JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Avtroppende samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Avtroppende samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tore Meek / NTB

Statsbudsjettet 2022:

Solberg-regjeringen vil gi 31,8 milliarder til jernbane

Bedre togtilbud og bedre kollektivtilbud i byområdene er av hovedprioriteringene i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.12.10.2021
13:40
13.10.2021 09:18

alf@lomedia.no

Jernbanesektoren preges av investeringsbehov på mange felt.

InterCity-satsingen og det digitale ERTMS-systemet er blant storsatsingene som nyter godt av neste års bevilgninger.

Kortere reisetid

I budsjettdokumentene vises det til at regjeringen har satset på samferdsel, og det hevdes at dette skal ha ført til kortere reisetid på jernbane og vei, flere togavanger og en enklere reisehverdag for brukerne.

– For andre år på rad foreslår regjeringen å bevilge over 30 milliarder kroner til jernbanen. Vi kan se fram til mange viktige milepæler i 2022. Follobanen mellom Oslo og Ski åpner. De første forberedende arbeidene på Ringeriksbanen starter. Det nye digitale signalsystemet ERTMS tas i bruk på Gjøvikbanen og Nordlandsbanen. I tillegg legger regjeringen til rette for anleggsstart på InterCity-prosjektet Sørli-Åkersvika på Dovrebanen, og arbeidet med ny godsterminal i Bergen starter. Det kommer nye persontog på Østlandet, og vi foreslår å videreføre støtteordningen for overføring av gods fra vei til bane, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Rødgrønne endringer: Regjeringen har hatt ett år på budsjettet. Den nye regjeringen har kun 25 dager på å endre det

Over 30 mrd. til bane

Den avtroppende regjeringen foreslår å bevilge 31,8 milliarder kroner til jernbaneformål i 2022. Av dette er 19,1 milliarder kroner satt av til investeringer og planlegging av investeringer på jernbanenettet og 7,6 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanen.

Regjeringen forventer å bruke 4,3 milliarder kroner til kjøp av persontransport med tog.

– For å forbedre styringen på jernbaneområdet, har Samferdselsdepartementet besluttet å innføre elementer fra Nye Veier-modellen. Dette innebærer at Bane NOR vil få større ansvar for å håndtere økte kostnader, men samtidig større forutsigbarhet for fremtidig bevilgning, og mulighet til å tilpasse sin investeringsportefølje, sier samferdselsministeren.

Fikk du med deg denne? Skinner og kjøreledninger blir ikke byttet ut selv om det er gammelt og slitt, forteller ansatte: – Det er det ikke penger til

InterCity-satsingene

I 2022 vil man prioritere rasjonell fremdrift i pågående utbyggingsprosjekter på InterCity-strekningene på Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen.

Regjeringens forslag muliggjør anleggsstart for prosjektet Sørli – Åkersvika på Dovrebanen. Når denne strekningen er ferdigstilt, vil det være mulig å doble frekvensen fra ett til to tog i timen mellom Oslo og Hamar.

– 2022 blir etter planen en milepæl for Follobanen. Utbyggingen har de siste årene vært Norges største samferdselsprosjekt. I desember neste år er det lagt opp til å starte trafikken på deler av banen, som halverer reisetiden mellom Oslo og Ski, sier Hareide.

Ringeriksbanen og Bergen-Arna

Regjeringen foreslår å bevilge 500 millioner kroner til videre planlegging av og noe forberedende arbeid på fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Skaret – Høgkastet – Hønefoss. Prosjektet er overført fra Bane NOR og Statens vegvesen til Nye Veier.

Fellesprosjektet vil utvikle bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Ringerike inn mot Asker, Bærum og Oslo gjennom kortere reisetid og hyppigere togavganger mellom Oslo og Hønefoss og videre til Bergen.

I Bergen starter arbeidene på strekningen Fløen – Bergen, som også inkluderer modernisering av Nygårdstangen godsterminal. Samtidig videreføres arbeidene på gamle Ulriken tunnel mellom Fløen og Arna. Disse investeringene vil muliggjøre en doblet frekvens for persontrafikken i byområdet, til fire tog i timen, og 50 prosent økt kapasitet med en modernisert, effektiv og utslippsfri terminal for godstrafikken.

Kjører på med ERTMS

Merkeår for innføringen det digitale signal- og sikringssystemet ERTMS

ERTMS skal erstatte til dels svært gamle og mange ulike signalsystemer på norsk jernbane. Disse gamle systemene er ofte er årsaken til forsinkelser, driftsavbrudd og saktekjøringer for person- og godstrafikken. Regjeringen prioriterer full fremdrift i prosjektet, som skal realisere ERTMS på hele jernbanenettet fram til starten av 2030-tallet.

– 2022 blir et merkeår for ERTMS-prosjektet, som er et av Norges største digitaliseringsprosjekter for tiden. Det nye signalsystemet skal settes i drift på deler av Gjøvik- og Nordlandsbanen, og skal gjøre person- og godstransporten mer punktlig, sier samferdselsministeren.

De aktuelle delstrekningene er Grong – Bodø på Nordlandsbanen Roa-Gjøvik på Gjøvikbanen. Her settes ERTMS i drift i høsten 2022.

Nytt togmateriell

13 nye tog inn i trafikk på Østlandet og kontrakt om langdistansetog

Regjeringen foreslår å bevilge 51,8 millioner kroner til innfasing av 13 nye Flirt-tog på Østlandet til erstatning av gammelt materiell.

Budsjettforslaget gjør det mulig å inngå kontakt med leverandør om kjøp av nye langdistansetog som skal erstatte gammelt materiell på strekningene Oslo – Bergen, Oslo – Stavanger, Oslo – Trondheim, Trondheim – Bodø. De første togene skal etter planen kunne tas i bruk i 2026.

Budsjettforslaget gjør det også mulig å anskaffe reservevogner som kan tas i bruk dersom enkelte gamle vogner må tas ut av drift tidligere enn forventet, eller dersom anskaffelsen av nye langdistansetog blir forsinket.

Gods fra vei til bane

I forslaget til statsbudsjett foreslås det at støtteordning for gods på bane videreføres.

– Godsnæringen på bane har de siste årene slitt økonomisk på grunn av økt konkurranse fra veitransport og at aktørene har opplevd dårlig driftsstabilitet i infrastrukturen. Vi vil legge til rette for at mer gods skal fraktes miljøvennlig på skinner. Derfor går regjeringen inn for å videreføre den midlertidige støtteordningen for å overføre gods fra vei til bane, sier Hareide.

Regjeringen foreslår å bevilge 82 millioner kroner til dette tiltaket i 2022.

Vedlikeholdsetterslep

I tillegg til signalfeil er feil og mangler på skinnegang og andre deler av infrastrukturen på dagens jernbanenett årsak til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. Vedlikeholdsetterslepet er ved utgangen av 2021 beregnet til å være på 23,3 milliarder kroner.

Av midlene regjeringen har foreslått å bevilge til drift og vedlikehold, er 3,2 milliarder kroner satt av til fornying av jernbanenettet. Dette er 900 millioner kroner mer enn i saldert budsjett for 2021.

Vedlikeholdsetterslepet anslås å øke med 1,1 milliarder kroner i 2022, til 24,4 milliarder kroner ved utgangen av året. Dette er i tråd med Nasjonal transportplan 2022–2033. Der er det lagt opp til at vedlikeholdsetterslepet skal nå et knekkpunkt i 2024/25, for deretter å bli redusert med om lag 10 milliarder kroner, eller en tredjedel, fram til utgangen av 2033.

Forventninger til ny regjering: Etterslepet på vedlikeholdet er på over 20 milliarder – Jernbanealliansen ber Ap og Sp ta grep

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
12.10.2021
13:40
13.10.2021 09:18Mest lest

Somieh Gholam Rasool ble sjukmeldt i ti dager med hjernerystelse, sov dårlig, gikk ned flere kilo og får fortsatt behandling for hode- og nakkesmerter.

Somieh Gholam Rasool ble sjukmeldt i ti dager med hjernerystelse, sov dårlig, gikk ned flere kilo og får fortsatt behandling for hode- og nakkesmerter.

Ole Martin Wold

Bussjåfør Somieh ble angrepet på jobb: – Plutselig kjenner jeg et hardt slag i ansiktet

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Helge Rønning Birkelund

Her er Støre-regjeringens planer for arbeidslivet

Kjørelister som FriFagbevegelse har fått innsyn i, bekrefter at sjåførene har kjørt lange strekk. I timelistene er det utelukkende kjøretiden som er oppført som arbeidstid. Alt annet har vært gratisarbeid.

Kjørelister som FriFagbevegelse har fått innsyn i, bekrefter at sjåførene har kjørt lange strekk. I timelistene er det utelukkende kjøretiden som er oppført som arbeidstid. Alt annet har vært gratisarbeid.

Stein Inge Stølen

Sjåfører kan ha blitt svindlet for over 1000 kroner hver dag

Jan-Erik Østlie

Solberg-regjeringa vil kutte i feriepengar til arbeidslause neste år

MER GRENSEHANDEL: Solberg-regjeringa åpner opp for mer handling i Sverige, er budskapet fra blant andre fagforbundet NNN etter at statsbudsjettet ble lagt fram. (illustrasjonsfoto)

MER GRENSEHANDEL: Solberg-regjeringa åpner opp for mer handling i Sverige, er budskapet fra blant andre fagforbundet NNN etter at statsbudsjettet ble lagt fram. (illustrasjonsfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Statsbudsjettet er en gavepakke til svensk handel og matindustri, mener NNN-lederen

Håvard Sæbø

Slik vil Støre-regjeringa endre Nav

DET HASTER: De er i en akutt situasjon og må ha penger nå. Folk har mistet inntekten sin over natta. Man legger seg ikke akkurat opp en bufferkonto på arbeidsavklaringspenger. De er syke i tillegg. Det er jo derfor de får arbeidsavklaringpenger. Og så havner de i denne ståa, sier Mimir Kristjansson til FriFagbevegelse.

DET HASTER: De er i en akutt situasjon og må ha penger nå. Folk har mistet inntekten sin over natta. Man legger seg ikke akkurat opp en bufferkonto på arbeidsavklaringspenger. De er syke i tillegg. Det er jo derfor de får arbeidsavklaringpenger. Og så havner de i denne ståa, sier Mimir Kristjansson til FriFagbevegelse.

Nadia Frantzen

AAP-mottakerne kan ikke vente flere måneder. De må ha penger nå, mener Mimir Kristjansson

Martin Guttormsen Slørdal

Støre holder løftet om å doble fagforeningsfradraget

RØRT: – Jeg er nesten stum av glede, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. I regjeringsplattformen blir det slått fast at sjøfolk skal ha norsk lønn i Norge. Arkivfoto

RØRT: – Jeg er nesten stum av glede, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. I regjeringsplattformen blir det slått fast at sjøfolk skal ha norsk lønn i Norge. Arkivfoto

Tri Nguyen Dinh

Sjøfolket har kjempet i 13 år: Nå blir det norsk lønn i Norge

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den nye regjeringen er klar – Støre presenterer et ungt og kvinnesterkt lag

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

Emmie Olivia Kristiansen

Folk flest får dårligere råd: Prisene øker mer enn lønna

Terje Pedersen / NTB

Alle AAP-mottakere får beholde stønaden ut året

Alf Ragnar Olsen

LO skuffet over at kutt i offentlig sektor videreføres

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum la onsdag fram regjeringsplattformen de skal styre på.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum la onsdag fram regjeringsplattformen de skal styre på.

Tri Nguyen Dinh

Dette ønsker Støre-regjeringa å gjøre med arbeidslivet. Se hele oversikten

Javad Parsa / NTB

Slik treffer statsbudsjettet lommeboka

Debatt

Per Flakstad

«Vi trenger en bred debatt om pengebruken i Rødt», skriver Rødt-medlem Erik

REAGERER: Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim (t.h.) liker dårlig forslaget fra Rødt og Mimir Kristjansson om å stoppe å gi ut letelisenser.

REAGERER: Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim (t.h.) liker dårlig forslaget fra Rødt og Mimir Kristjansson om å stoppe å gi ut letelisenser.

Leif Martin Kirknes

MDG, Rødt og SV fremmer forslag om stans i tildeling av letelisenser på norsk sokkel

Jan-Erik Østlie

Ny måling: KrF i krise. Nå tviler også egne velgere på partiet

Eglė Rimdžiutė ir Mindaugas Giedraitis dirba kartu langų gamyboje Šiaurės Norvegijoje.

Eglė Rimdžiutė ir Mindaugas Giedraitis dirba kartu langų gamyboje Šiaurės Norvegijoje.

Tormod Ytrehus

Darbo užmokestis pritraukia darbuotojus migrantus iš Rytų Europos į Norvegiją. Eglei ir Mindaugui buvo svarbesni kiti dalykai

Torbjørn Røe Isaksen fikk boka Streik av den påtroppende arbeidsministeren Hadia Tajik da hun overtok ledelsen av Arbeids- og integreringsdepartementet.

Torbjørn Røe Isaksen fikk boka Streik av den påtroppende arbeidsministeren Hadia Tajik da hun overtok ledelsen av Arbeids- og integreringsdepartementet.

Brian Cliff Olguin

Hadia Tajik er åpen for innleieforbud i Oslo-området


Flere saker