JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Avtroppende samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Avtroppende samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tore Meek / NTB

Statsbudsjettet 2022:

Solberg-regjeringen vil gi 31,8 milliarder til jernbane

Bedre togtilbud og bedre kollektivtilbud i byområdene er av hovedprioriteringene i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.12.10.2021
13:40
13.10.2021 09:18

alf@lomedia.no

Jernbanesektoren preges av investeringsbehov på mange felt.

InterCity-satsingen og det digitale ERTMS-systemet er blant storsatsingene som nyter godt av neste års bevilgninger.

Kortere reisetid

I budsjettdokumentene vises det til at regjeringen har satset på samferdsel, og det hevdes at dette skal ha ført til kortere reisetid på jernbane og vei, flere togavanger og en enklere reisehverdag for brukerne.

– For andre år på rad foreslår regjeringen å bevilge over 30 milliarder kroner til jernbanen. Vi kan se fram til mange viktige milepæler i 2022. Follobanen mellom Oslo og Ski åpner. De første forberedende arbeidene på Ringeriksbanen starter. Det nye digitale signalsystemet ERTMS tas i bruk på Gjøvikbanen og Nordlandsbanen. I tillegg legger regjeringen til rette for anleggsstart på InterCity-prosjektet Sørli-Åkersvika på Dovrebanen, og arbeidet med ny godsterminal i Bergen starter. Det kommer nye persontog på Østlandet, og vi foreslår å videreføre støtteordningen for overføring av gods fra vei til bane, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Rødgrønne endringer: Regjeringen har hatt ett år på budsjettet. Den nye regjeringen har kun 25 dager på å endre det

Over 30 mrd. til bane

Den avtroppende regjeringen foreslår å bevilge 31,8 milliarder kroner til jernbaneformål i 2022. Av dette er 19,1 milliarder kroner satt av til investeringer og planlegging av investeringer på jernbanenettet og 7,6 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanen.

Regjeringen forventer å bruke 4,3 milliarder kroner til kjøp av persontransport med tog.

– For å forbedre styringen på jernbaneområdet, har Samferdselsdepartementet besluttet å innføre elementer fra Nye Veier-modellen. Dette innebærer at Bane NOR vil få større ansvar for å håndtere økte kostnader, men samtidig større forutsigbarhet for fremtidig bevilgning, og mulighet til å tilpasse sin investeringsportefølje, sier samferdselsministeren.

Fikk du med deg denne? Skinner og kjøreledninger blir ikke byttet ut selv om det er gammelt og slitt, forteller ansatte: – Det er det ikke penger til

InterCity-satsingene

I 2022 vil man prioritere rasjonell fremdrift i pågående utbyggingsprosjekter på InterCity-strekningene på Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen.

Regjeringens forslag muliggjør anleggsstart for prosjektet Sørli – Åkersvika på Dovrebanen. Når denne strekningen er ferdigstilt, vil det være mulig å doble frekvensen fra ett til to tog i timen mellom Oslo og Hamar.

– 2022 blir etter planen en milepæl for Follobanen. Utbyggingen har de siste årene vært Norges største samferdselsprosjekt. I desember neste år er det lagt opp til å starte trafikken på deler av banen, som halverer reisetiden mellom Oslo og Ski, sier Hareide.

Ringeriksbanen og Bergen-Arna

Regjeringen foreslår å bevilge 500 millioner kroner til videre planlegging av og noe forberedende arbeid på fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Skaret – Høgkastet – Hønefoss. Prosjektet er overført fra Bane NOR og Statens vegvesen til Nye Veier.

Fellesprosjektet vil utvikle bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Ringerike inn mot Asker, Bærum og Oslo gjennom kortere reisetid og hyppigere togavganger mellom Oslo og Hønefoss og videre til Bergen.

I Bergen starter arbeidene på strekningen Fløen – Bergen, som også inkluderer modernisering av Nygårdstangen godsterminal. Samtidig videreføres arbeidene på gamle Ulriken tunnel mellom Fløen og Arna. Disse investeringene vil muliggjøre en doblet frekvens for persontrafikken i byområdet, til fire tog i timen, og 50 prosent økt kapasitet med en modernisert, effektiv og utslippsfri terminal for godstrafikken.

Kjører på med ERTMS

Merkeår for innføringen det digitale signal- og sikringssystemet ERTMS

ERTMS skal erstatte til dels svært gamle og mange ulike signalsystemer på norsk jernbane. Disse gamle systemene er ofte er årsaken til forsinkelser, driftsavbrudd og saktekjøringer for person- og godstrafikken. Regjeringen prioriterer full fremdrift i prosjektet, som skal realisere ERTMS på hele jernbanenettet fram til starten av 2030-tallet.

– 2022 blir et merkeår for ERTMS-prosjektet, som er et av Norges største digitaliseringsprosjekter for tiden. Det nye signalsystemet skal settes i drift på deler av Gjøvik- og Nordlandsbanen, og skal gjøre person- og godstransporten mer punktlig, sier samferdselsministeren.

De aktuelle delstrekningene er Grong – Bodø på Nordlandsbanen Roa-Gjøvik på Gjøvikbanen. Her settes ERTMS i drift i høsten 2022.

Nytt togmateriell

13 nye tog inn i trafikk på Østlandet og kontrakt om langdistansetog

Regjeringen foreslår å bevilge 51,8 millioner kroner til innfasing av 13 nye Flirt-tog på Østlandet til erstatning av gammelt materiell.

Budsjettforslaget gjør det mulig å inngå kontakt med leverandør om kjøp av nye langdistansetog som skal erstatte gammelt materiell på strekningene Oslo – Bergen, Oslo – Stavanger, Oslo – Trondheim, Trondheim – Bodø. De første togene skal etter planen kunne tas i bruk i 2026.

Budsjettforslaget gjør det også mulig å anskaffe reservevogner som kan tas i bruk dersom enkelte gamle vogner må tas ut av drift tidligere enn forventet, eller dersom anskaffelsen av nye langdistansetog blir forsinket.

Gods fra vei til bane

I forslaget til statsbudsjett foreslås det at støtteordning for gods på bane videreføres.

– Godsnæringen på bane har de siste årene slitt økonomisk på grunn av økt konkurranse fra veitransport og at aktørene har opplevd dårlig driftsstabilitet i infrastrukturen. Vi vil legge til rette for at mer gods skal fraktes miljøvennlig på skinner. Derfor går regjeringen inn for å videreføre den midlertidige støtteordningen for å overføre gods fra vei til bane, sier Hareide.

Regjeringen foreslår å bevilge 82 millioner kroner til dette tiltaket i 2022.

Vedlikeholdsetterslep

I tillegg til signalfeil er feil og mangler på skinnegang og andre deler av infrastrukturen på dagens jernbanenett årsak til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. Vedlikeholdsetterslepet er ved utgangen av 2021 beregnet til å være på 23,3 milliarder kroner.

Av midlene regjeringen har foreslått å bevilge til drift og vedlikehold, er 3,2 milliarder kroner satt av til fornying av jernbanenettet. Dette er 900 millioner kroner mer enn i saldert budsjett for 2021.

Vedlikeholdsetterslepet anslås å øke med 1,1 milliarder kroner i 2022, til 24,4 milliarder kroner ved utgangen av året. Dette er i tråd med Nasjonal transportplan 2022–2033. Der er det lagt opp til at vedlikeholdsetterslepet skal nå et knekkpunkt i 2024/25, for deretter å bli redusert med om lag 10 milliarder kroner, eller en tredjedel, fram til utgangen av 2033.

Forventninger til ny regjering: Etterslepet på vedlikeholdet er på over 20 milliarder – Jernbanealliansen ber Ap og Sp ta grep

12.10.2021
13:40
13.10.2021 09:18Mest lest

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Hanna Skotheim

Lydopptak fra barnevernet rystet Heidi: – Måten de snakker på gir meg frysninger

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Hanna Skotheim

Nav: Snart kommer ekstrautbetalingen

Michael Ulriksen

Ramona sov med ulv i soveposen. Nå betaler turister over en årslønn for å overnatte her

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Colourbox

Hvilke grupper merker egentlig renta mest? Her er tallene

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Helge Rønning Birkelund

Nå blir det politisk streik mot høye strømpriser: – Vi må gjøre et eller annet for å bli hørt

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Martin Næss Kristiansen/Dagsavisen

Lilly (74) tvinges til å handle mindre: – Tar ikke en liten sjokolade engang

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Sebastian Bang

Jana får ikke jobbe mer – selv om nye regler ble innført 1. januar

Kommentar

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Yngvil Mortensen

«Oljefondets tap bør være en tankevekker for nordmenn»

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.),  Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian  Vestre.

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.), Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian Vestre.

Pressefoto

Hastemøte om strømstreik: Aasland og Vestre kalte inn «opprørere»

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

Jan-Erik Østlie

Norge trenger desperat mer strøm – men de som bygger kraftnettet mister jobben

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Erlend Angelo

Hver tredje butikk vurderer eller planlegger å nedbemanne

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Morten Hansen

Konduktørene har hatt en måned med kjeft, stappfulle tog og frustrerte passasjerer

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Leif Martin Kirknes

Rødt vil legge ned Bane Nor: – Det er åpenbart at noe ikke fungerer som det skal

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt

Jan-Erik Østlie

Flottere kantine finnes neppe: Freia-sjefen engasjerte Edvard Munch


Flere saker