JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Innleie

Staten bruker mindre penger på konsulenter

Utgiftene sank med 270 millioner i 2022. Erik Dibba i NTL Skatt bruker nye regler for å drøfte konsulentbruken i egen etat.
Et tiltak for å redusere konsulentbruk i staten er å avtale bruken med de tillitsvalgte. NTL Skatt mener det er et skritt i riktig retning.

Et tiltak for å redusere konsulentbruk i staten er å avtale bruken med de tillitsvalgte. NTL Skatt mener det er et skritt i riktig retning.

Martin Guttormsen Slørdal

emeline@lomedia.no

1. april 2023 ble reglene for å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak strammet inn.

Målet til regjeringen var å styrke det seriøse og ordnede arbeidslivet i Norge, og at trygge og faste stillinger skal være hovedregelen.

Et av tiltakene for å redusere konsulentbruken er at arbeidsgiver må avtale bruken av innleid arbeidskraft med de tillitsvalgte i fagforeningene.

– Et sugerør i statskassa

Erik Dibba, leder i NTL Skatt, mener det er et steg i riktig retning at fagforeningene er med på å godkjenne innleide konsulenter.

– Det blir noe helt annet når vi er involvert i prosessen, for nå må arbeidsgiver være mer bevisst på bruken av konsulenter.

Tillitsvalgte i NTL Skatt skal med den nye avtalen møte ledelsen tre ganger i året for å drøfte konsulentbruk.

– Slik det er nå, har vi avtale for konsulenter ut året. Den nye avtalen er ikke signert. Vi ønsker innsikt i omfanget og hvor mange som forlenger. Det er to til tre ganger dyrere å bruke konsulenter enn faste ansatte.

Han legger til at selv om de synes det bør være en større prioritering av faste ansatte, så ser de også at noen konsulenter trengs, særlig innen IT.

– Likevel håper jeg man ser hvor mye vi faktisk sparer ved å bruke mer av de faste ansatte.

Dibba frykter at situasjonen vil endre seg ved et eventuelt regjeringsskifte.

– Det ble en helt annen holdning til konsulentbruk etter regjeringsskiftet. Konsulenter har tidligere vært et sugerør i statskassa. Jeg håper ikke det blir noen endringer.

– Det blir noe helt annet når vi er involvert i prosessen, for nå må arbeidsgiver være mer bevisst på bruken av konsulenter, sier Erik Dibba.

– Det blir noe helt annet når vi er involvert i prosessen, for nå må arbeidsgiver være mer bevisst på bruken av konsulenter, sier Erik Dibba.

Eirik Dahl Viggen

I riktig retning

I 2022 ga regjeringen alle statlige virksomheter pålegg om å jobbe for å redusere konsulent­bruken der det ligger til rette for å bruke interne ressurser og kompetanse.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) fikk i oppdrag å kartlegge hvordan dette gikk.

De så en nedgang i utgifter til konsulenter fra 2021 til 2022, fra 13,26 milliarder kroner til 12,99 milliarder.

Det vil si at utgiftene sank med 270 millioner kroner prisjustert for inflasjon – en reduksjon på 2,1 prosent.

Rapporten sier også at konsulenter brukes for å dekke etterspurt kompetanse. Dette gjelder særlig innen IT, økonomi og kommunikasjon.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har kartlagt konsulentbruken i staten. Rapporten kom 20. september 2023.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har kartlagt konsulentbruken i staten. Rapporten kom 20. september 2023.

Ole Palmstrøm

Jobber mot samme mål

Seksjonssjef i Skatteetaten, Erlend Leinum, er positiv til deres samarbeid med de tillitsvalgte.

– Vi har det samme målet om redusert konsulentbruk, selv om vi kanskje ikke alltid er helt enige om veien dit. Gjennom dialog og respekt for hverandres roller, kjenner vi oss trygge på at vi sammen skal komme fram til gode veivalg.

Leinum skriver i en e-post til NTL-magasinet at bruken av konsulenttjenester i hovedsak er knyttet til moderniseringsarbeid og utviklingsoppgaver innen IT.

– For at etaten skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag er det avgjørende å leie inn spesialkompetanse ved midlertidige behov.

Skatteetaten ønsker likevel å redusere konsulentbruken og heller rekruttere den kompetansen de trenger, ifølge seksjonssjefen.

Mer om innleie: Her er tillitsvalgtes dom over de nye innleiereglene

Konsulentbruk i staten

Dette brukte departementsområdene
på konsulenter i 2022:

Samferdselsdepartementet: 3 milliarder

Forsvarsdepartementet: 1,67 milliarder

Kunnskapsdepartementet: 1,6 milliarder

Arbeids- og inkluderingsdep.t: 1,3 milliarder

Finansdepartementet: 1,2 milliarder

Justis- og politidepartementet: 951 millioner

Helse- og omsorgsdepartementet: 802 millioner

Kommunal- og distriktsdep.: 573 millioner

Nærings- og fiskeridepartementet: 494 millioner

Klima- og miljødepartementet: 333 millioner

Utenriksdepartementet: 234 millioner

Olje- og energidepartementet: 218 millioner

Barne- og familiedepartementet: 188 millioner

Kultur- og likestillingsdep.: 142 millioner

Landbruks- og matdepartementet: 125 millioner

Statsministerens kontor: 3,85 millioner

Kilde: DFØ

Hva er de nye innleiereglene?

De nye innleiereglene trådte fullt i kraft fra 1. juli. Dette er det nye regelverket:

• Bedrifter kan ikke bruke innleid arbeidskraft når arbeidet er av midlertidig karakter. For eksempel sesongarbeid eller prosjekter.

• Det kan brukes innleid arbeidskraft hvis det er avtalt med tillitsvalgte.

• Det er innført totalforbud mot innleie i byggebransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold (Oslofjord-regionen).

• Alle innleide har rett til fast ansettelse i virksomheten som leier inn etter tre år.

• Det er noen unntak fra de nye reglene, blant annet for innleie av vikarer, helsepersonell og spesialister.

Kilde: FirFagbevegelse

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Konsulentbruk i staten

Dette brukte departementsområdene
på konsulenter i 2022:

Samferdselsdepartementet: 3 milliarder

Forsvarsdepartementet: 1,67 milliarder

Kunnskapsdepartementet: 1,6 milliarder

Arbeids- og inkluderingsdep.t: 1,3 milliarder

Finansdepartementet: 1,2 milliarder

Justis- og politidepartementet: 951 millioner

Helse- og omsorgsdepartementet: 802 millioner

Kommunal- og distriktsdep.: 573 millioner

Nærings- og fiskeridepartementet: 494 millioner

Klima- og miljødepartementet: 333 millioner

Utenriksdepartementet: 234 millioner

Olje- og energidepartementet: 218 millioner

Barne- og familiedepartementet: 188 millioner

Kultur- og likestillingsdep.: 142 millioner

Landbruks- og matdepartementet: 125 millioner

Statsministerens kontor: 3,85 millioner

Kilde: DFØ

Hva er de nye innleiereglene?

De nye innleiereglene trådte fullt i kraft fra 1. juli. Dette er det nye regelverket:

• Bedrifter kan ikke bruke innleid arbeidskraft når arbeidet er av midlertidig karakter. For eksempel sesongarbeid eller prosjekter.

• Det kan brukes innleid arbeidskraft hvis det er avtalt med tillitsvalgte.

• Det er innført totalforbud mot innleie i byggebransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold (Oslofjord-regionen).

• Alle innleide har rett til fast ansettelse i virksomheten som leier inn etter tre år.

• Det er noen unntak fra de nye reglene, blant annet for innleie av vikarer, helsepersonell og spesialister.

Kilde: FirFagbevegelse