JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jobbkrisa

60 Avinor-ansatte kan puste lettet ut: Arbeidsplassene på Sola fredes inntil videre

Avinor har en presset økonomi på grunn av covid-19. Ett av tre alternativ for innsparing er en samlokalisering av kontrollsentralene i Røyken og Sola. Nå har de ansatte fått et lite pusterom.
Hovedtillitsvalgt i Avinor. Ørjan Kvalvåg, håper Hareides varsel ikke bare er en utsettelse.

Hovedtillitsvalgt i Avinor. Ørjan Kvalvåg, håper Hareides varsel ikke bare er en utsettelse.

Bjørn A. Grimstad

helge@lomedia.no

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener det må legges til rette for omstilling og planlegging for lønnsomhet på lang sikt i Avinor, for å avgrense tilskuddsbehovet.

I 2020 var Avinor avhengig av et driftstilskudd fra Staten på 3,6 milliarder kroner. Nylig har regjeringen bedt Stortinget om en bevilgning som tar høyde for et tilskudd på 2,75 milliarder kroner første halvår i 2021, alt dette på grunn av covid-19 og sterkt reduserte inntekter fordi store deler av flytrafikken er borte.

Ett av sparetiltakene er å samlokalisere den såkalte «underveistjenesten» som er lokalisert ved Stavanger lufthavn med kontrollsentralen i Røyken på Østlandet.

Koronakrisen i Avinor: Avinor taper 7–8 milliarder kroner. Tillitsvalgte frykter konsekvensene

Avinor utreder tre ulike alternativer som en følge av kravet fra myndighetene. Bakgrunnen for det er at kontrollsentralen på Sola trenger større lokaler.

Et av tre alternativ er altså å flytte de rundt 60 ansatte fra Stavanger til Røyken.

I onsdagens spørretime på Stortinget bekreftet Knut Arild Hareide at ingen ting er bestemt, og at det i alle fall ikke vil bli tatt en beslutning på ett år.

Jobbsøking: Hvordan skriver jeg en god jobbsøknad og CV?

Det synes hovedtillitsvalgt for NTL i Avinor, Ørjan Kvalvåg, er bra.

Samtidig mener han at hvis det bare er en utsettelse, står man like langt.

– Dette viser at man har hørt på utspill og er for all del positivt. Men en utsettelse er bare en utsettelse. Det endrer ikke på hvordan dette oppleves for den enkelte som lever i uvisshet. Vi ønsker definitivt at tjenesten skal fortsette på Sola. Nærheten mellom kontrolltårnet på Sola, helikoptertjenesten offshore og Hovedredningssentralen (HRS) har veldig stor betydning for beredskapen. Å ha en backup for Røyken er også et argument. Det mener vi også Samferdselsdepartementet må vektlegge, sier Ørjan Kvalvåg til FriFagbevegelse.

Koronakrise i Avinor: Avinor-ansatte stålsetter seg: De første oppsigelsene er ventet allerede i høst

Skal vurderes

I onsdagens spørretime på Stortinget ble samferdselsminister Knut Arild Hareide utfordret av stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) med tanke på at en flytting av kontrollsentralen på Sola til Røyken vil gi en sterkt svekket beredskap ved Hovedredningssentralen på Sola.

Steffensen viste til flere artikler i Stavanger Aftenblad om at Avinor vurderer samlokalisering av kontrollsentralene i Røyken og på Sola, en beslutning Avinor normalt kan fatte alene fordi de er organisert som et eget AS.

Steffensen mener i likhet med de tillitsvalgte på Sola at dette helt klart vil svekke beredskapen ved Hovedredningssentralen på Sola. I dag er det svært kort vei mellom tårnet på Sola og HRS på Sola.

Ett av alternativene er en samlokalisering av kontrollsentralen ved Stavanger lufthavn til kontrollsentralen i Røyken. Et annet alternativ er å flytte til en annen lokasjon i Stavanger-området. Det tredje alternativet er å bli ved dagens lokasjon, men med større areal.

Hovedredningssentralen har uttrykt bekymring for konsekvensene av en slik flytting.

– For regjeringa er det avgjørende at kapasiteten til redningstjenesten og evnen til å gjennomføre komplekse søk- og redningsaksjoner skal opprettholdes. Ved større redningsaksjoner er det svært viktig å koordinere luftressursene, sa Knut Arild Hareide i Stortinget onsdag.

Han opplever en god dialog med Avinor i denne saken.

– Generelt legger jeg til grunn at Avinor i omstillingsprosessene tar vare på hensynet til sikker og stabil drift og har en god dialog med samfunnsaktører og ansatte som omstillingen omfatter. I denne saken legger jeg spesielt til grunn at Avinor har en god dialog med Hovedredningssentralen, slik at beredskapshensyn skal bli ivaretatt i denne utredningsprosessen, la han til.

Svaret var mer oppløftende enn Steffensen hadde håpet. Han er glad for at statsråden trekker fram viktigheten av en god beredskapskapasitet ved Hovedredningssentralen. Og at han er tydelig på at Avinor må ha en tett dialog med HRS i det videre arbeidet før det blir tatt en beslutning.

Mye lest: Avinor burde nektet Wizz Air å fly i Norge, mener Mimir Kristjánsson

Epler med epler

Sola kommune har påpekt at skal man sammenligne økonomien i de forskjellige prosjektene, er det viktig å sammenligne epler med epler og pærer med pærer.

– Det er lagt til grunn at det trengs et helt nytt bygg på Sola for å kunne drive videre. Sola kommune har påpekt at det vil være tilstrekkelig med et lite tilbygg ved siden av eksisterende lokasjon. Det vil gi et helt annet kostnadsbilde. Det må med i beregningen, samtidig som en må ta med i beregningen kostnader ved eventuelt å flytte til Røyken og samtidig få tilført ny kompetanse og kostnader rundt det, hevder Roy Steffensen.

Warning
Annonse
Annonse